Search result for

*คนเลว*

(100 entries)
(0.0315 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คนเลว, -คนเลว-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเลว[N] bad man, See also: badass, Syn. คนชั่ว, คนชั่วช้า, คนเลวทราม, Ant. คนดี, คนบริสุทธิ์, Example: เราควรป้องกันไม่ให้คนเลวผ่านการคัดเลือกเข้ามาในสถาบันอันทรงเกียรติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ประพฤติเลวทราม ขัดต่อศีลธรรม จิตใจชั่วร้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กาบุรุษ(กาบุหฺรุด) น. คนเลว.
กุ๊ยคนเลว, คนไม่สุภาพไร้มารยาท, คนชั่วต่ำช้า, เช่น หมอนั่นมันกุ๊ยชัด ๆ.
เศษคนน. คนเลวมากจนหาดีไม่ได้ (ใช้เป็นคำด่า), เศษมนุษย์ ก็เรียก.
เศษนรกน. คนเลวอย่างที่สุด.
เศษมนุษย์น. คนเลวมากจนหาดีไม่ได้ (ใช้เป็นคำด่า), เศษคน ก็เรียก.
เสียน้ำตาก. ร้องไห้ เช่น ละครเรื่องนี้เศร้าจริง ๆ ทำให้ฉันต้องเสียน้ำตา คนเลว ๆ อย่างนี้ตายไปก็ไม่น่าจะเสียน้ำตาให้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We didn't do so bad.เราไม่ใช่คนเลว The Great Dictator (1940)
All bastards like you!ทุกคนเลวเหมือนแกนี่แหละ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Even a filthy beggar like that has a protecting angel.แม้แต่คนเลวแบบนั้น ก็ยังมีเทวดาคุ้มหัวนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I'm not a bad man.ฉันไม่ได้เป็นคนเลว Mad Max (1979)
He may not be a bad person, but he has dangerous eyes.เขาอาจไม่ใช่คนเลว แต่เขามีแววตา ที่อันตรายมาก Vampire Hunter D (1985)
A very evil person can change things.ยางครั้งก็จากคนที่ฉลาดมาก แม้แต่ คนเลวก็ยังเปลี่ยนโลกได้ ... . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Of course, what my mother never knew was that the ship... was run by scoundrels.แน่นอน สิ่งที่แม่ผมไม่เคยรู้ เรือลำนั้นเป็นเรือของคนเลว Don Juan DeMarco (1994)
I told you when we hooked up... that you'd have to share me... with all the bad people and all the ugly events on this planet.บอกแล้วไงตั้งแต่ร่วมชีวิตกัน ว่าคุณต้องแชร์กับผม ในเรื่องคนเลวกับเรื่องโหด ๆ ในโลก Heat (1995)
Especially if I kept walking and then you and Valentino could call all your friends and maybe even " mummy" if she' ll take the call, and you let them know that bastard with his endless mood swings and depressions is gone once and for all;โดยเฉพาะขณะที่ผมเดินออก ทิ้งคุณไว้กับพ่อหนุ่มนักรัก จะได้โทรหาเพื่อนๆของคุณ ไม่ก็อาจจะ "แม่" ของคุณ ถ้าพวกหล่อนรับสาย คุณจะเล่าถึงไอ้คนเลวคนนี้ Dark Harbor (1998)
He's not a bad man.เขาไม่ใช่คนเลวร้าย American Beauty (1999)
He turned out to be just as bad as all the rest.คนเลวร้ายพอ ๆ กับพวกนั้น Woman on Top (2000)
There are so many bastards in the worldโลกเรามีคนเลวๆ แบบนี้เยอะแยะ Failan (2001)
I treat you like dirt because you are a dirt.ผมทำกับคุณแย่ ก็เพราะคุณมันแย่ คนเลว The Pianist (2002)
Bitch!คนเลว The Pianist (2002)
Even better. This is a bad guy retribution scenario.ที่ดียิ่งขึ้น นี้เป็นสถานการณ์กรรมคนเลว Showtime (2002)
Let's think. Who do we know who thinks all Muggle-borns are scum?ลองคิดดู ใครที่คิดว่า พวกเกิดจากมักเกิ้ลเป็นคนเลว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- You bastard! Stop the car!ไอ้คนเลว จอดรถเดี๋ยวนี้นะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
From the bad guys?จากคนเลวรึ? Inspector Gadget 2 (2003)
She is a slut.ผู้หญิงคนนี้เป็นคนเลว Crazy First Love (2003)
Dad, I'm not a bad person, am I?พ่อคะ หนูไม่ใช่คนเลว ใช่มั๊ยคะ Crazy First Love (2003)
He's not a bad man.เขาไม่ใช่คนเลว Resident Evil: Apocalypse (2004)
- Jerk!- คนเลว Raise Your Voice (2004)
We're the bad guys!คนเลวอย่างพวกเรา! Kung Fu Hustle (2004)
And assholes like Lewis keep feeding the flames. It's gotta get to you.แล้วคนเลวอย่าง ลิวอิส ก็ทำแบบนี้เรื่อยๆ คุณต้องเข้าใจบ้าง Crash (2004)
That slut deserves it!คนเลวอย่างมัน โดนแบบนั้นถึงจะสาสม Spygirl (2004)
George Rutaganda is a bad man.จอร์จ รูตากันด้า เป็นคนเลว Hotel Rwanda (2004)
Lester highsmith. You've been a bad boy, Lester.เลสเตอร์ ไฮสมิธ นายเป็นคนเลว เลสเตอร์ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
What, you, you'd prefer me to be a real badass, you know, a gangster, like you see on TV, huh?คุณ คุณชอบให้ผมเป็นคนเลวจริงๆมากกว่า คุณก็รู้ เหมือนพวกแก๊งนักเลงอันธพาล ที่คุณชอบดูในทีวีใช่ไหม Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
What, he hates bald guys?อะไร เขาไม่ชอบคนเลวงั้นเหรอ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
You bastard...คนเลว... Train Man (2005)
That rascal is really laughable.คนเลวนั้นหรือ.. น่าหัวเราะจริง ๆ Sweet Spy (2005)
To arrest criminals,เพื่อนำคนเลวเข้าตาราง Go Go G-Boys (2006)
We can't live with a beast.พวกเราไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนเลวทรามได้หรอก Episode #1.1 (2006)
There are men who aren't beasts.ผู้ชายไม่ได้อยากจะเป็นคนเลวทรามหรอก Episode #1.1 (2006)
Evildoers of our kingdom... we're always the losers, the bad guys.เหล่าปีศาจอสูรกายทั้งหลาย... เรามักจะเป็น ไอ้ขี้แพ้, หรือคนเลว ๆ. Happily N'Ever After (2006)
So, are you a good guy or a bad guy or a what guy?แล้วนายเป็นคนดี คนเลว หรือคนอะไร? Happily N'Ever After (2006)
Around here, you're either a good guy... or a bad guy.รอบๆนี่ นายจะเป็นทั้งคนดี หรือคนเลว Happily N'Ever After (2006)
We're being chased by the bad guys.เราถูกตามล่า โดย คนเลว Happily N'Ever After (2006)
He's not such a bad guy after all.สุดท้ายเขาก็ไม่ใช่คนเลวอะไรนัก\i0} Happily N'Ever After (2006)
You self-righteous bastard!ไอ้คนเลว เห็นแก่ตัวที่สุด! The Da Vinci Code (2006)
You murdering sons of bitches!ไอ้สารเลว คนเลว The Marine (2006)
That's not true. You're bad.ไม่หรอก คุณเป็นคนเลวจริงๆ Babel (2006)
No, sweetie. No, I'm not.เปล่านะจ๊ะ ฉันไม่ใช่คนเลวนะ Babel (2006)
This is a fact that Kira is fighting against evilนี่เป็นข้อเท็จจริงว่าคิระต่อสู้กับคนเลว Death Note: The Last Name (2006)
Punishing the sinful people makes me even more sinful...การลงโทษคนแล้ว ชั้นจะกลายเป็นคนเลวยิ่งกว่า Death Note: The Last Name (2006)
But even if those sins burden me for my entire lifeแต่ว่าคนเลวพวกนั้นเป็นหน้าที่ของชั้นทั้งหมด Death Note: The Last Name (2006)
There are tons of evil human beings who should disappear for the rest of the people!มีคนเลวมากมาย ที่ควรจะต้องหายไป Death Note: The Last Name (2006)
Why you always trying to make me the bad guy?ทำไมแกทำให้ฉันเป็นคนเลวเสมอ The City of Violence (2006)
Do you want me to be the bad guy?คุณต้องการให้ฉันเป็นคนเลวหรือ? Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
They weren't bad people, they were just... insignificant.พวกเขาไม่ใช่คนเลว พวกเขาเพียงแต่... ไม่โดดเด่น Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเลว[n. exp.] (khon lēo) EN: evil man ; villain ; scoundrel ; rascal   FR: méchante personne [f] ; fripouille [f] ; crapule [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beast[N] คนเลวทราม, See also: คนซึ่งร้าย, คนดุร้ายเหมือนสัตว์, มนุษย์ร้ายกาจ, Syn. fiend
brat[N] คนเลว
heel[N] คนเลว (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนไม่ดี, Syn. backguard, scoundrel, villain, Ant. gentleman
hound[N] คนเลว, See also: คนชั่ว
insect[N] คนเลวทราม
miscreant[N] คนเลว, See also: คนชั่ว, วายร้าย, Syn. villain, wretch, Ant. gentleman, lady, goodman
monster[N] คนโหดร้าย, See also: คนชั่ว, คนเลว, คนป่าเถื่อน, Syn. beast, demon, devil
rapscallion[N] คนชั่วร้าย, See also: คนเลว, วายร้าย
rascal[N] คนพาล, See also: คนชั่ว, คนเลว, คนโกง, Syn. rogue, scamp
reprobate[N] คนเลวทราม, See also: คนสารเลว, คนเลว, Syn. profligate, rake, scoundrel
rogue[N] อันธพาล, See also: คนเลว, คนเกเร, Syn. ruffian, scoundrel
scamp[N] คนเกเร, See also: คนพาล, คนเลว, คนชั่ว, Syn. rogue
scoundrel[N] คนชั่ว, See also: คนเลว, คนชั่วร้าย, คนโกง, คนไม่ซื่อสัตย์, ทุรชน, คนเสเพล, Syn. rogue, scamp, villian
scum[N] คนชั้นต่ำ (คำหยาบ), See also: คนเลว, เศษสวะ, กากเดนสังคม, Syn. dregs, riffraff, outcast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asshole(แอส'โฮล) n. ทวารหนัก,คนเลว,สิ่งที่เลว (stink thing,bad thing (person))
cur(เคอ) n. หมาเลว,คนเลว,หมาพันธุ์ผสม
degenerate(ดิเจน'เนอเรท) vi.,adj. เสื่อม n. คนทราม,คนเลว., See also: degeneracy n. ดูdegenerate degenerateness n. ดูdegenerate, Syn. deteriorate
dis(ดิส) เทพเจ้าแห่งนรก,นรก,หมู่คนเลว
egg(เอก) {egged,egging,eggs} n. ไข่,สิ่งที่คล้ายไข่,เซลล์สืบพันธุ์ของเพศตัวเมีย,บุคคล. vt. ใส่ไข่,จุ่ม (อาหาร) ลงในไข่ที่ตีแล้ว -Phr. (in the egg ในระยะแรกเริ่ม,ซึ่งยังไม่เจริญ,ซึ่งยังไม่พัฒนา) vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ -Phr. (a bad egg คนเลว,คนไม่ซื่อ) คำที่
elf(เอลฟฺ) n.,เทพดานางไม้,ภูติหรือเทพดา (ของฝรั่ง) ที่มีรูปร่างเล็กอาศัยอยู่ตามป่าไม้,คนรูปร่างเล็ก,เด็กดื้อ,เด็กซน,คนเลว, See also: elifish adj. ดูelf -pl. elves
ganef(กา'นีฟ) n. ขโมย,คนเลว,คนขี้โกง, Syn. ganev,ganof,
ganglandn. หมู่คนเลว,หมู่อาชญากร
heel(ฮีล) n. ส้นเท้า,ส้น,เท้าทั้งหมด,ส่วนหลัง,ของกีบ,ท้ายเรือ,คนเลว,ขี้ขโมย,การแหกคุก vt. ตามหลัง,ใส่ส้นเท้าให้, Syn. blackguard
niddering(นิด'เดอริง) n. คนขี้ขลาด,คนเลว,adj. ขี้ขลาด,เลว., Syn. nidering
oar(ออร์) n. ไม้พาย,ไม้กรรเชียง,คนกรรเชียง,คนเลว vt.,vi. พายุ,กรรเชียง,แจว
pariah(พะไร'อะ,แพ'รี) n. คนนอกคอก,จัณฑาล,คนชั้นต่ำ,คนเลว
rascal(แรส'เคิล) n. คนพาล,อันธพาล,คนเสเพล,คนเลว,คนทุจริต,คนโกง,อ้ายเสือนี่. adj. ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล,อันธพาล, Syn. rapscallion,scoundrel
reprobate(เรพ'ระเบท) n. คนสารเลว,คนเลวทราม,คนสำมะเลเทเมา,คนเหลือขอ,คนที่พระเจ้าทอดทิ้งและไม่สามารถจะช่วยได้ vt. ประณาม,ตำหนิ,สาปแข่ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับ., See also: reprobacy n. reprobateness n. reprobater n., Syn. bad,
scoundrel(สเคา'เดริล) n. คนเสเพล,คนพาล,คนชั่ว,คนเลว,คนวายร้าย, Syn. blackguard
villain(วิล'เอิน) n. วายร้าย,ผู้ร้าย,คนชั่วร้าย,คนเลว,ตัวโกง,ตัววายร้าย (ในละคร,นวนิยาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
badman(n) คนร้าย,โจร,คนเลว,คนนอกกฎหมาย
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
caitiff(n) คนเลว,คนสารเลว,คนต่ำช้า,คนหยาบ
cur(n) สุนัขข้างถนน,ชาติหมา,คนเลว
degenerate(n) คนเลว,คนเลวทราม
knave(n) คนเลว,คนขี้โกง,คนไม่ซื่อ
pimp(n) แมงดา,คนเลว
reprobate(n) คนเลว,คนเหลือขอ,คนสำมะเลเทเมา
scoundrel(n) คนพาล,อันธพาล,คนเลว,คนเสเพล,คนชั่ว
villainy(n) ความชั่วช้า,คนเลวทราม,ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bad egg ( ) คนเลว, คนไม่ซื่อ
See also: S. A bad person,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top