Search result for

*คงทน*

(113 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คงทน, -คงทน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คงทน[V] be durable, See also: be permanent, be lasting, Syn. ทนทาน, แข็งแรง, ทน, คงทนถาวร, Ant. อ่อนแอ, เปราะบาง, Example: ของเล่นพลาสติกราคาถูกแต่ไม่คงทน, Thai definition: อยู่ได้เป็นเวลานาน, มั่นคงแข็งแรง
คงทนถาวร[ADJ] durable, See also: strong, enduring, permanent, Syn. ทนทาน, ทน, Example: ปูนเป็นวัสดุคงทนถาวร ไม่เสื่อมสลายง่าย
ความคงทน[N] durability, See also: enduringness, bearableness, Syn. ความทนทาน, ความคงทนถาวร, Example: มีผู้นิยมเขียนภาพด้วยสีน้ำมันบนผ้ากันมากขึ้นเนื่องจากมีความคงทนไม่เสียหายง่ายเหมือนการเขียนด้วยสีฝุ่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คงทนว. ยั่งยืน, ถาวร, ทนทาน.
กระเบื้องกาบกล้วยน. กระเบื้องมุงหลังคาชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นกระเบื้อง ๒ แผ่นวางคร่อมกัน แผ่นคว่ำมีรูปร่างเหมือนกาบกล้วย ข้างใต้ตอนบนมีงวงหรือขอสำหรับยึดกับระแนง ส่วนแผ่นหงายที่อยู่ข้างล่างนั้นเป็นแผ่นแบนงอริมขึ้นทั้ง ๒ ข้าง มีขออยู่ตอนบนเพื่อเกี่ยวกับระแนง ปัจจุบันนิยมทำให้กระเบื้องแผ่นคว่ำและแผ่นหงายติดเป็นแผ่นเดียวกันเพื่อให้มีความคงทนมากขึ้น, กาบู ก็เรียก.
กาบูน. กระเบื้องมุงหลังคาชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นกระเบื้อง ๒ แผ่นวางคร่อมกัน แผ่นคว่ำมีรูปร่างเหมือนกาบกล้วย ข้างใต้ตอนบนมีงวงหรือขอสำหรับยึดกับระแนง ส่วนแผ่นหงายที่อยู่ข้างล่างนั้นเป็นแผ่นแบนงอริมขึ้นทั้ง ๒ ข้าง มีขออยู่ตอนบนเพื่อเกี่ยวกับระแนง ปัจจุบันนิยมทำให้กระเบื้องแผ่นคว่ำและแผ่นหงายติดเป็นแผ่นเดียวกันเพื่อให้มีความคงทนมากขึ้น, กระเบื้องกาบกล้วย ก็เรียก.
แข็งแรงว. มีกำลังมาก, ลํ่าสัน, มั่นคง, คงทน, อย่างเต็มกำลัง เช่น ทำงานแข็งแรง.
ดาม ๑ก. ทาบประกอบหรือประกับให้แข็ง เช่น ดามไม้คาน, ทาบหรือปะให้หนาเพื่อให้คงทน เช่น ดามผ้า, เรียกผ้าที่ทาบขอบจีวรทั้ง ๔ ด้าน ว่า ผ้าดาม.
ถาวร, ถาวร-(-วอน, -วอระ-) ว. มั่นคง, ยั่งยืน, คงทน.
ไนโอเบียมน. ธาตุลำดับที่ ๔๑ สัญลักษณ์ Nb เป็นโลหะหายาก ลักษณะเป็นของแข็งสีเทา หลอมละลายที่ ๒๔๖๘ °ซ. ใช้ประโยชน์นำไปเจือเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม เพื่อทำให้มีสมบัติคงทนต่อการผุกร่อน และทนต่ออุณหภูมิสูง ๆ ได้ดี.
บอบบางว. อ้อนแอ้น, ไม่แน่นหนาหรือไม่คงทน.
แบบบางไม่แน่นหนาหรือไม่คงทน เช่น กลอนประตูดูแบบบาง.
ยง ๒ว. ยั่งยืน, มั่นคง, คงทน, ยืนนาน, เช่น อยู่ยงคงกระพัน ยืนยง.
ยั่งยืนก. ยืนยง, อยู่นาน, เช่น ขอให้มีความสุขยั่งยืน, คงทน เช่น สังขารไม่จีรังยั่งยืน เจดีย์นี้มีอายุยั่งยืนมาได้ ๗๐๐ ปีแล้ว.
รัตนชาติน. รัตนะ, พวกรัตนะ คือ แก้วที่มีค่า เช่น เพชร ทับทิม มรกต, หินหรือแร่ที่มีค่า เมื่อเจียระไนแล้วจะต้องมีลักษณะสวยงาม คงทน หายาก ราคาแพง และนำมาใช้เป็นเครื่องประดับได้.
สัก ๑น. ชื่อไม้ต้นชนิด Tectona grandis L.f. ในวงศ์ Labiatae เนื้อไม้แข็งและคงทน เหมาะแก่การสร้างบ้านและทำเครื่องเรือน ใบและเนื้อไม้ใช้ทำยาได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blanc fixeสีขาวคงทน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vertical fileตู้เก็บเอกสารที่เก็บจุลสาร กฤตภาค แผนที่ เอกสารพับ ที่มีลักษณะไม่คงทนถาวร, ตู้จุลสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chemical Durabilityความคงทนทางเคมี [การแพทย์]
Enduranceความคงทน,ความอดทน,ความคงทนในการทำงาน [การแพทย์]
Fructose Intolerance, Hereditaryความคงทนฟรุกโตสตามพันธุกรรม [การแพทย์]
blueprint paperกระดาษพิมพ์เขียว, กระดาษที่ฉาบด้วยสารผสม ซึ่งมีส่วนประกอบของเฮกซาไซยาโนเฟอเรต (III) ไอออนและไอร์ออน (III) ไอออน เมื่อถูกแสงแดดไอร์ออน (III) ไอออนจะถูกรีดิวซ์โดย ซิเตรตไอออนได้เป็นสารสีน้ำเงิน ซึ่งจะทำให้ติดคงทนเมื่อล้างด้วยน้ำ ใช้ในการอัดสำเนาแบบแปลนก่อสร้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Infectivityความสามารถในการติดเชื้อ, ความคงทน, การติดโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can't cope with my feelings.ฉันคงทนเจ็บปวดไม่ได้.. The Breath (2009)
Because I don't think you can take much more of this.เพราะชั้นคิดว่านาย คงทนได้มานานหรอก Harry Brown (2009)
The Asian Prince doesn't stand a chance against him.เจ้าชายเอเชีย คงทนไม่ได้แหง ๆ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
"Roadtrip" is highly durable material ... used to make floors.ถนน คือ วัสดุที่คงทนมาก เราใช้ทำพื้นห้อง Dogtooth (2009)
And I know you well enough to say you couldn't, either.และผมก็รู้จักคุณมากพอ ที่จะพูดว่า คุณเองก็คงทนไม่ได้เหมือนกัน Gurgle (2009)
I mean... With your delicate stomach, you wouldn't have been able to stand the food in Karachi.แบบว่า ท้องไส้คุณไม่ค่อยดี คุณคงทนกินอาหารของการาจีไม่ไหว ( นครการาจี ประเทศปากีสถาน ) Roadkill (2009)
I will never live it down.ฉันคงทนอายไม่ได้ No More Good Days (2009)
So even if the kid pulls through, he could still wind up an orphan.ถึงแม้เราจะดึงตัวเด็กเอาไว้ แต่เขาคงทนไม่ได้แน่ ต้องเป็นเด็กกำพร้า No More Good Days (2009)
It's eternal.มันจะคงทนอยู่ตลอดกาล The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
But it's not static.แต่มันก็ไม่ได้คงทน Grey Matters (2009)
You can change this rule about no conjugal visits, 'cause I don't think I can last another 20 years.คุณจะได้เปลี่ยนกฎการเยี่ยมผู้ต้องขังไงคะ เพราะฉันคงทนอยู่ได้ไม่ถึง 20 ปีหรอก The Next Three Days (2010)
And I had to insert two hooks into my pectoral muscles and hoist myself up to a platform.แล้วขยับไปตรงชานชาลา / เกี่ยวตะขอลงไปในตัวคุณเหรอ? ใช่ เกี่ยว ฉันรู้ตัววว่าฉันคงทนได้ไม่นาน Saw 3D: The Final Chapter (2010)
That glass isn't gonna hold much longer.กระจกนั่น คงทนได้อีกไม่นานนัก What Lies Below (2010)
I mean, I could fight traffic and bring him down to Beneke now, but wouldn't it be easier if we...ผมหมายถึง ผมคงทนรถติดไม่ได้ และไปส่งเขาที่บริษัทเบเนเก้ แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเรา... Caballo sin Nombre (2010)
It's vulnerable, impermanent, but stronger than you know.มันเปราะบาง ไม่คงทน แต่แข็งแกร่งมาก กว่าที่คุณรู้ Appointment in Samarra (2010)
Well, because I don't think you can handle the sight of me straddling it in tight black leather.เพราะฉันว่าคุณคงทนดูฉัน ใส่ชุดหนังสีดำรัดๆ ไม่ได้หรอก Under the Gun (2010)
♪ I couldn't if I tried ♪# ถึงฉันพยายามแล้วแต่ก็คงทนไม่ได้ # Duets (2010)
I just, I don't think I can hear the words right now.ผมแค่ ผมคงทนฟัง อะไรไม่ไหวแล้ว Chuck Versus the Subway (2010)
Stefan won't. Forever doesn't last very longสเตฟานไม่ ตลอดไปมันไม่คงทน Isobel (2010)
Because I can't stand the sight of you with my daughter.เพราะว่าฉันคงทนอยู่ต่อหน้านาย กับลูกสาวของฉันไม่ได้ The Return (2010)
I never would have made it through without you.ถ้าไม่มีพี่ ฉันคงทนไม่ได้แน่ๆ Hello, Bandit (2010)
It must stay that way.ต้องให้มันคงทนเอาไว้อย่างนั้น The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
No. It was built to withstand anything.ไม่ มันยังคงทนอยู่ The Castle of Fyrien (2010)
If it was just hard, I would just bear with it and ride it.ถ้ามันแค่เรื่องยาก ผมก็คงทนมันและขึ้นไปแล้ว One (2010)
Kudos for pulling through.เธอคงทนทุกข์ทรมาณมามาก Episode #1.18 (2010)
She must not have been able to tolerate a son he had with someone else.แม่คงทนไม่ได้ที่จะรับ ลูกชายที่พ่อมีกับคนอื่น Episode #1.17 (2010)
Nice, sturdy doll like that, he can't do too much damage to it.ดี ตุ๊กตาคงทนทาน เขาจะได้ไม่สามารถทำลายมันได้ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
I'm out of it, I guess.ฉันคงทนไม่ไหวล่ะมั้ง The Birthday (2011)
This building can't take much more of this.อาคารนี้ คงทนได้อีกไม่นาน Roots (2011)
She can't stand his begging, either.ขอฉันเดานะ เธอคงทนดูมันยืนเว้าวอนไม่ไหวสินะ Deadline (2011)
I guess you folks tolerate the heat better than us gringos.ฉันเดาว่าพวกคุณ พวกคนต่างชาติ คงทนกับอากาศร้อนได้ดีกว่าเรา Afterbirth (2011)
I know, right? This humidity, I can't stand it.ใช่ๆ ฉันคงทนไม่ได้แน่ๆ Ice Age: Continental Drift (2012)
Don't think he could bare to go through it himself.เขาคงทนเลือกรูปเองไม่ไหว Into the Dark (2012)
A cellulose, rather like papyrus, which would explain its durability.เป็นเส้นใย คล้ายๆ ปาปิรุส ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมมันจึงคงทน The Slice Girls (2012)
Well, he didn't take that very well.เขาคงทนได้ ไม่ดีนัก. There Will Be Blood (2012)
Guess he couldn't stand the thought of Otisville.เขาคงทนไม่ไหวถ้าต้องไปติดคุกที่โอทิสวิลล์ Risk (2012)
Now a girl like Odette, she could never be happy living off a meager 6-figure salary like yours.ทีนี้หญิงสาวอย่างโอเด็ต เธอคงทนไม่ได้กับการอยู่อย่างคนจน ที่มีเงินเดือนน้อยอย่างคุณ A Dance with Death (2012)
After coffee, Hannah wanted to show me the Flower Mart.ฉันคงทนไม่ได้ ถ้าต้องเสียลูกๆไปอีก The Dark... Whatever (2012)
Hard to maintain that if you're missing a leg.คงทนไม่ได้ถ้าขาคุณหายไปข้างนึง God Complex (2012)
Well, the nomadic lifestyle doesn't allow for much permanence, I'm afraid.ไม่ได้คิดเผื่อไว้สำหรับความคงทนมากนัก ฉันกลัวน่ะ Forgiveness (2012)
Guess he'd seen enough bloodshed, so, he walked away.คงทนเห็นการนองเลือดไม่ไหวแล้ว The Last Stand (2013)
Perhaps Highgarden has a high tolerance for unnatural behavior.ไฮการ์เดนคงทนการกระทำผิดธรรมชาติได้ดีกระมัง The Climb (2013)
Well, we have a prescription.- ติดร่มมาให้ หวังว่าโบคงทนได้นะ Fae-ge Against the Machine (2013)
I kind of needed something permanent.ฉันอยากได้อะไรที่มันคงทนถาวร Tattoo (2013)
He can't stand the thought of losing her.เขาคงทนสูญเสียเธอไม่ได้ Apéritif (2013)
Yeah, one daughter's right, and I can't stand to lose another.ใช่ ลูกสาวคนเดียว และผมคงทนไม่ได้หากต้องเสียไปอีก City of Heroes (2013)
I couldn't get the A.C. fixed last night at the bar, and when Victoria saw how overheated the baby was, she offered a room.เมื่อคืนแอร์ที่บาร์เสีย ฉันซ่อมไม่ได้ และวิคทอเรียก็เห็นว่าเด็กคงทนร้อนมากๆไม่ได้ เลยเสนอให้ไปอยู่ชั่วคราวก่อน Retribution (2013)
I can't do this.ผมคงทนไม่ได้ Identity (2013)
Truth is, my life is at a low point right now, and I just can't take much more of an emotional beating.ความจริงก็คือ ชีวิตฉัน ช่วงนี้ตกต่ำมาก ฉันคงทนรับเรื่องอะไรไม่ได้อีกแล้ว Pawn (2013)
I couldn't live with myself if I screwed this up, too.ถ้าตรงนี้ต้องทำไปอีก คงทนอยู่ต่อไปไม่ไหว Furious 7 (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คงทน[v.] (khongthon) EN: be durable ; be permanent ; be lasting ; last   
คงทน[adj.] (khongthon) EN: enduring ; lasting ; durable ; permanent   FR: durable ; permanent
คงทนถาวร[v.] (khongthonthāwøn) EN: be durable   
ความคงทน[n.] (khwām khongthon) EN: durability   FR: durabilité [f]
ความคงทนถาวร[n.] (khwām khongthonthāwøn) EN: durability   
สินค้าคงทน[n. exp.] (sinkhā khongthon) EN: consumer durables ; durable goods   
สินค้าไม่คงทน[n. exp.] (sinkhā mai khongthon) EN: non-durables ; non-durable goods   

English-Thai: Longdo Dictionary
mercerize(vt) ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอ เช่น ฝ้าย เพื่อเพิ่มความคงทน ความเป็นเงามัน และการติดสีย้อมได้ดีขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
durable[ADJ] ทนทาน, See also: ทน, ยืนนาน, คงทน, แข็งแกร่ง, Syn. enduring, long-lasting, impervious
endurance[N] ความอดกลั้น, See also: ความอดทน, ความทนทาน, ความยั่งยืน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. fortitude, patience, perserverance
endure[VI] อดทน, See also: ทน, ยืนหยัด, ทนทาน, คงทน, Syn. bear, tolerate
endure[VT] อดทน, See also: ทน, ยืนหยัด, ทนทาน, คงทน, Syn. bear, tolerate
enduring[ADJ] ซึ่งอดทน, See also: คงทน, อดกลั้น, ทนทรมาน, Syn. patient, tolerant
enduringness[N] ความอดทน, See also: ความทนทาน, ความคงทน, ฐิติ, ขันติ, Syn. patience
fragile[ADJ] เปราะแตกง่าย, See also: ไม่แข็งแรงคงทน, ไม่ทนทาน, เสียหายง่าย, Syn. flimsy, frail, Ant. sturdy
fragility[N] การเปราะแตกง่าย, See also: ความไม่แข็งแรงคงทน, ความไม่ทนทาน, การเสียหายง่าย, Syn. flimsiness, frailty, Ant. sturdiness
lasting[ADJ] ยั่งยืน, See also: ยืนยง, คงทน, ถาวร, ยาวนาน, ยืนยาว, มั่นคง, ชั่วกัลปาวสาน, ไม่สิ้นสุด, Syn. continuing, enduring
mercerize[VT] ใส่ด่างเพื่อให้ผ้าติดสีย้อม เป็นเงาและคงทน
permanency[N] ความยั่งยืน, See also: ความถาวร, ความคงทน, Syn. permanence
permanency[N] สิ่งที่ยั่งยืน, See also: สิ่งที่ถาวร, สิ่งที่คงทน
permanent[ADJ] ถาวร, See also: คงทน, ยั่งยืน, Syn. lasting, Ant. impermanent, temporary
survival[N] สิ่งที่ดำรงอยู่, See also: สิ่งที่คงทนอยู่, Syn. remainder, relic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
granite(แกรน'นิท) n. หินแกรนนิต ่,สิ่งที่มีความแข็ง ความคงทนและความแน่นเหมือนหินแกรนิต., See also: granitic adj.
lasting(ลาส'ทิง) adj. ทนทาน,ทน,คงทน,ยืนหยัด,ถาวร. n. สิ่งทอที่ทนทานแข็งแรง., See also: lastingness n. ดูlasting, Syn. durable
mercerize(เมอ`ชะไรซ) vt. ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอเพื่อเพิ่มความคงทน
permanent(เพอ'มะเนินทฺ) adj. ถาวร,ยืนยง,คงทน,ยาวนาน, (สี) ไม่ตก., See also: permanentness n., Syn. lasting,durable,stable,enduring ###A. temporary

English-Thai: Nontri Dictionary
durability(n) ความทนทาน,ความคงทน,ความยั่งยืน
durable(adj) ทนทาน,คงทน,ยั่งยืน,ทน
duration(n) ช่วงเวลา,ระยะเวลา,ความคงทน,ความต่อเนื่อง
endure(vi,vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยืนยง,ต้านทาน
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ
immune(adj) ปลอดภัย,คงทน,พ้นอันตราย
indissoluble(adj) แน่นหนา,ยั่งยืน,มั่นคง,คงทน
last(vt) ทนอยู่ได้,คงทน,ยืดเยื้อ,ถาวร,มีอายุต่อไป
lasting(adj) ทนทาน,คงทน,ถาวร,ยืดเยื้อ,ยืดยาด
permanence(n) ความคงทน,ความถาวร,ความยืนยง
permanent(adj) คงทน,ถาวร,ยืนยง
precarious(adj) ไม่คงทน,ล่อแหลม,ใกล้อันตราย,ำ่ากลัว,เสี่ยง
substantial(adj) คงทน,มีตัวตน,มากมาย,มีแก่นสาร,ยิ่งใหญ่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anodize (n ) เป็นการปรับสภาพของผิวโลหะที่มีส่วนผสมของ allumimium โดยให้ Al ทำปฎิกิริยากับ O2 ให้กลายเป็น alluminium-oxide ทำให้มีความคงทนต่อการขูดขีดสูงขึ้น ตัวอย่างที่อาจจะเห็นชัดเจนก็เช่น หัวน๊อต สีดำๆ หรือ หัวน๊อตมอเตอร์ไซต์ ที่ทำเป็นสีสันต่างๆ ซึ่งสีสันนั้น เกิดจากการผสมออกไซต์ของโลหะบางชนิดเข้าไป
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top