ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ขํนี สระะสำ ้นนสรเฟืหඃ ํ...*

   
222 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขํนี สระะสำ ้นนสรเฟืหඃ ํ..., -ขํนี สระะสำ ้นนสรเฟืหඃ ํ...-
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา *ขํนี สระะสำ ้นนสรเฟืหඃ ํ...* มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
irrel (adj ) unreal, illusive

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Lisa (n slang ) Friend with Benefit
*cv*[C V] (abbrev ) ค่าเบี่ยงเบน
** (n ) organ of the body

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รู้สึกว่า,ประมาณว่า

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
followed in
- - - พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง
2[ไทย] ในเวลาว่างของฉัน.ฉันมักใช้เวลาไปกับการนอนหลับ.เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน.จากการเหนื่อยล้าในวันปกติ.การได้นอนหลับพักผ่อนคือความสุขที่ฉันต้องการมาก.มันเหมือนได้เดินในสวนดอกไม้ อากาศเย็นสบาย.และจะมีความสุขมากถ้าเป็นการนอนในฤดูหนาว.ฉันจะขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆอากาศเย็นๆ.

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
**[ไทยたべる Thai 食べる.Kanji Katakana ] slang colloqial pl sg meen,mean,maen I มีน

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*, * (n vi vt modal ver) Fool

English-Thai: Longdo Dictionary
dorami (n) (doraemon)
Image:
doraemon(n) 80
doremi(n) dorami
PHP(n) ( intepreter) http://www.php.net
modern(adj)
old(adj)
Linux.Thai.Net(n) Linux
SARS(n) Severe Acute Respiratory Syndrome 2546
collaborative(adj)
football(n) ( soccer )

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
a[DET] ( )
a[N]
a[PRF]
a[PRF]
a[PRF]
a[PRF]
a[PRF] , See also: ไปสู่
a[PRF]
a[PRF] ( an-), See also: ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ
B[N] 2

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
!
* asterisk () * (wildcards) A*.* A *.COM COM *.* wildcards
+ cross hairs (cursor) (+)
5-hiaaabbr. 5-hydroxyindole acetic acid
5-htabbr. 5-hydroxytryptamine (serotonin)
5-htpabbr. 5-hydroxytryptophen
? ellipsis 3 (dialog box) 3
^<> hat (^) "" (Control Key) K ^K 5^3 5 3 caret ^ () <>caret Shift+6 (^) ^ (Pascal) (pointer) , ^ (C) exclusive OR, ^ (BASIC)
_ underscore (-) (underline) (underline) A-B
a() 1. A, ,, argon (the first letter) - abbr. assesssment,artery 2. A 10

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ,,,
abacus(n)
abandon(vt) ,,,
abandoned(adj) ,,
abandonment(n) ,,,
abase(vt) ,,,
abasement(n) ,,,
abash(vt) ,,
abashed(adj) ,,,
abate(vi) ,,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent sterility [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanent tooth; secondary tooth [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanent virtual circuit (PVC) () [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanently frozen ground; perennially frozen ground; pergelisol; permafrost [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permeability, [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeable; pervious-, - [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeable rock [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permeate [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeation [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Permian Period [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audio Visual Material and Equipment<br><i> (Audio) + (Visual) + (Material) + (Equipment)</i> [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instruction [เทคโนโลยีการศึกษา]
Material, [เทคโนโลยีการศึกษา]
Equipment, [เทคโนโลยีการศึกษา]
Media, [เทคโนโลยีการศึกษา]
Recordings [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Instructional Media, &quot;&quot; &quot;&quot; <br /> &quot;&quot; [เทคโนโลยีการศึกษา]
Innovation, 3 <ul><li> </li><li> </li><li></li></ul> [เทคโนโลยีการศึกษา]
Educational Technology, [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pronouncing dictionary [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
เกาะปันหยี ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เ
INLINEติดตั้งเเนบไปกับความยาวของลำตัว หรือ ชนิดของเครื่องยนต์ลูกสูบเเบบเรียงตามยาว(ลูกสูบเเบบตัวV)
Image:
constantly (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
European Council (name ) คณะกรรมการยุโรป
hierachy hierachy [N] ; การจัดระบบตามลำดับขั้น Related. การจัดระบบตามลำดับชั้น.
hubristic (n ) คนโอหัง
i (n uniq) ผม
I'm just having some food (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) you
independence[ independence] (n vt ) independence
just in case (phrase ) วลี just in case แปลว่า เผื่อไว้ เผื่อๆไว้ ตัวอย่างเช่น แนนบอกนกว่า Do you want to go to the beach with me? เธออยากไปชายหาดกับฉันไหม นกตอบว่า Sure! Are we going to swim? ไปสิ! เรากำลังจะไปว่ายน้ำกันใช่ไหม แนนตอบว่า Nope, I just want to sunbathe not swim. ไม่ล่ะ ฉันแค่อยากไปนอนอาบแดดน่ะ ไม่ว่ายน้ำ นกทำหน้าหงอยนิดหนึ่งก่อนพยักหน้าและตอบว่า Okay, with me. ตกลง ฉันยังไงก็ได้ But I will take my swimsuit, just in case. แต่ฉันจะเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยแล้วกัน เผื่อๆ ไว้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
[PRON] abovementioned, Syn. ดังกล่าว, Example: หน่วยงานของเราสามารถรับบทบาทได้เป็นอย่างดี ตามสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
[N] abstention, Ant. การออกเสียง, Thai definition: การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ
[ADV] according to law, See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
[N] advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count unit: ชนิด
[N] agenda, Syn. วาระการประชุม, ระเบียบวาระ, Example: ระเบียบวาระการประชุมนี้จะผูกพันให้ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา เฉพาะในเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นเท่านั้น, Count unit: วาระ, Thai definition: ลำดับรายการการประชุมที่กำหนดไว้
[N] testosterone, Ant. ฮอร์โมนเพศหญิง, Example: ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย
[N] Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ประชากรสหรัฐอเมริกาในสมัยบุกเบิกอพยพมาจากยุโรปและเอเชียเป็นจำนวน, Thai definition: ชื่อทวีป
[ADJ] Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ปานน้ำเงินมักพบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชีย, Thai definition: เกี่ยวกับทวีปเอเชีย
[N] Asian, Example: นักขายจากทั่วอาเซียนต่างมารวมตัวกัน ณ สำนักงานในเมืองปักกิ่ง, Thai definition: ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
[ADJ] Asian, Example: เขาได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน, Thai definition: เกี่ยวกับภูมิภาคในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
[n.] () <b>EN:</b> uncle ; aunt &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> oncle [m] ; tante [f]
[excl.] () <b>EN:</b> ah ! ; hmmm &nbsp;&nbsp;
[v.] () <b>EN:</b> decorate &nbsp;&nbsp;
[v.] () <b>EN:</b> open ; be ajar ; spread out ; stretch out &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> ouvrir ; entrouvrir
[n.] (abiyamuk) <b>EN:</b> way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> vice [m] ; perversit [f]
[n.] (bat) <b>EN:</b> offence ; infringement ; misdemeanor ; offense &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> transgression [f] ; infraction [f]
[v.] (bat) <b>EN:</b> transgress a precept &nbsp;&nbsp;
[n. prop.] (bitjan) <b>EN:</b> Abidjan &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> Abidjan
[n. exp.] (Abrham) <b>EN:</b> Abraham &nbsp;&nbsp;
= [n. prop.] (Abraham Linkhn) <b>EN:</b> Abraham Lincoln &nbsp;&nbsp;<b>FR:</b> Abraham Lincoln

CMU English Pronouncing Dictionary
D D IY1
F EH1 F
E IY1
A AH0
G JH IY1
D D EY2 JH AA1
C S IY1
B B IY1
A EY1
H EY1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
A (n) ˈɛɪ (ei1)
B (n) bˈiː (b ii1)
C (n) sˈiː (s ii1)
D (n) dˈiː (d ii1)
E (n) ˈiː (ii1)
F (n) ˈɛf (e1 f)
G (n) ʤˈiː (jh ii1)
H (n) ˈɛɪtʃ (ei1 ch)
I (n) (ai)
J (n) ʤˈɛɪ (jh ei1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄉㄧˋ, ] (prefix indicating ordinal number, e.g. first, number two etc), #1 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive, #2 [Add to Longdo]
[, ㄉㄧˊ, ] really and truly, #2 [Add to Longdo]
[, ㄉㄧˋ, ] aim; clear, #2 [Add to Longdo]
[le, ㄌㄜ˙, ] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker), #3 [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, ] to know; to understand, #3 [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, / ] clear, #3 [Add to Longdo]
[liào, ㄌㄧㄠˋ, / ] look afar from a high place, #3 [Add to Longdo]
[zài, ㄗㄞˋ, ] (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress), #4 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] is; are; am; yes; to be, #5 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[, hai] (n)
[, tesuto] (n)
[, onaji] (adj) ,
[, happyou] (n) ,
[, teikyou] (n) ,
[, kaishi] (n) , <b>See also:</b>
[, ryoukin] ,,
[, oyobi] (conj)
[, saidai] (adj)
[, muryou] (n)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[, tayoru] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to rely
[, tayoru] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to depend on
[, konomu] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to like
[, konomu] <b>Thai:</b>
[, moriagaru] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to rouse
[, tateru] <b>Thai:</b> <b>English:</b> to build
[, bunya] <b>Thai:</b> <b>English:</b> field
[, kuni] <b>Thai:</b> <b>English:</b> country
[, suginami] <b>Thai:</b> <b>English:</b> Suginami (pl)
[, zokkou] <b>Thai:</b> <b>English:</b> resuming

German-Thai: Longdo Dictionary
ber(Prp.)
berhaupt Sie ist berhaupt sehr freundlich.
bernehmen(vi) |bernahm, hat bernommen| ,
AG Aktiengesellschaft , See also: S. Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften|
Abend(n) |der, pl. Abende|
Aktien(n) |pl.|
Amt(n) |das, pl. mter| ,
Anfang(n) |der|
Angabe(n) |die, pl. Angaben|

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fehlst (n vi vt) fehlst
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
*alter {m}; Tagfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Ta* (n) ผีเสื้อ
*arschieren | marschierend | marschiert | marschier* (vi) เดินขบวน
*chneeverwehung {f}; Schneewehe {f} | Schneeverwehu*กองหิมะ เนินหิมะ
*chwarze {m,f}; Schwarzer | Schwarzen {pl}; Schwarz*สีดำ , ความมืด
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน
*erfallen; ablaufen | verfallend; ablaufend | verfa* (adj) ที่หมดอายุแล้ว เช่น abgelaufenes Fleisch เนื้อที่หมดอายุแล้ว
*esetzmäßigkeit {f}; Legalität {f}; Rechtmäßig* (n) ถูกต้องตามกฎหมาย

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| la maison
Image:
je(n) 1 , ,
vous(n) 1. () 2. () 3.
Bonjour! ( '' ), See also: Related: Bonsoir!
faire de la natation(vt) , See also: S. nager à la piscine,
faire de la randonne(vt)
faire du foot(vt)
Image:
faire du volley(vt)
Image:
faire du patin glace(vt)
faire du ski

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
-กระต่าย- (n) กระต่าย
aime[j'aime] (adj) ชอบ
ans (n) ปี
artz[artz] (n vt phrase) สวยงาม
aurorมือปราบมาร
baga[ばか] (n) บ้า,ซื่อ,เซ่อ,โง่
be supposed toน่าจะ, ควรจะ, เป็นการแสดงความคาดหวังของผู้พูดต่อประธานในประโยคว่าน่าจะทำกริยาที่ระบุไว้
Benin [geogr.] (n) ประเทศบนฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของแอฟริกา ในอดีตเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
bon vo yardเดินทางโดยสวัสดิภาพ
broken heart (n name) หัวใจสลาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ashikiri] (n) (arch) (See ) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[, hanakiri] (n) (arch) (See ) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
;[, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
;[, souzatsu] (n,vs) (obsc) ( is sometimes read ) (See ) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
[, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
;;;(iK)[(;);(;;), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
;;[, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
;[, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
;[, kihoukyou] (n) (obsc) (See ) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
;[, kihoumon] (n) (obsc) (See ) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
[, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
[, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
[, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
[, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
[, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
[, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
[, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
[, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
[, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[, anohito] er, sie [Add to Longdo]
[, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]
[, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
[, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
[, omeshimono] Kleidung [Add to Longdo]
[, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
[, otousan] Vater [Add to Longdo]
[, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
[, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
[, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

  ..
   ... ago

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  .. /baːr/
   ...; Frankly

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top