ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ขาหนีบ*

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขาหนีบ, -ขาหนีบ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขาหนีบน. บริเวณโคนขาด้านหน้าตรงส่วนที่ต่อกับลำตัว.
ไข่ดันน. ต่อมนํ้าเหลืองที่อยู่ใต้ผิวหนังของบริเวณขาหนีบ ซึ่งเป็นแนวต่อระหว่างลำตัวกับต้นขา มีหน้าที่กักและทำลายเชื้อโรคที่อาจผ่านเข้าในร่างกายท่อนบน.
แผลริมอ่อนน. แผลที่อวัยวะสืบพันธุ์เนื่องจากเชื้อกามโรคชนิด Haemophilus ducreyi จะเกิดเป็นตุ่มขึ้นก่อน แล้วแตกเป็นแผล ลักษณะขอบแผลอ่อนคล้ายแผลเปื่อย เลือดออกง่าย เจ็บ และบางครั้งต่อมนํ้าเหลืองบริเวณขาหนีบจะบวมโต.
ฝีมะม่วงน. ชื่อฝีที่โคนขาหนีบเกิดจากต่อมนํ้าเหลืองได้รับการติดเชื้อกามโรคชนิด Lymphogranuloma venereum.
มะม่วง ๒น. ชื่อฝีที่โคนขาหนีบ เกิดจากต่อมนํ้าเหลืองได้รับการติดเชื้อกามโรคชนิด Lymphogranuloma venereumเรียกว่า ฝีมะม่วง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
region, inguinal; groin; inguenบริเวณขาหนีบ, บริเวณไข่ดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
groin; inguen; region, inguinalบริเวณขาหนีบ, บริเวณไข่ดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inguen; groin; region, inguinalบริเวณขาหนีบ, บริเวณไข่ดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inguinal-ขาหนีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inguinal region; groin; inguenบริเวณขาหนีบ, บริเวณไข่ดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inguinodyniaอาการปวดขาหนีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea inguinalis; tinea crurisขี้กลากขาหนีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinea cruris; tinea inguinalisขี้กลากขาหนีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hernia, Inguinalไส้เลื่อนขาหนีบ [TU Subject Heading]
Eczema Marginatumโรคกลากของขาหนีบ [การแพทย์]
Femeralขาหนีบ [การแพทย์]
Femoral Arteryหลอดเลือดแดงโคนขา,เส้นเลือดแดงใหญ่แห่งขา,เส้นเลือดแดงที่ขาหนีบ [การแพทย์]
Granuloma Inguinaleแผลกามโรคเรื้อรังบริเวณขาหนีบ, [การแพทย์]
Groinขาหนีบ, [การแพทย์]
Groin Gland, Varicoseต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณขาหนีบโป่งพอง [การแพทย์]
Ilioinguinal Nerveเส้นประสาทอีลีโออินกัวนัลเลี้ยงบริเวณขาหนีบ [การแพทย์]
Inguinalขาหนีบ [การแพทย์]
Inguinal Canalคลองขาหนีบ, ช่องขาหนีบ, ทางผ่านตามแนวขาหนีบ, ช่องบริเวณขาหนีบ [การแพทย์]
Inguinal Canal Regionบริเวณคลองขาหนีบ [การแพทย์]
Inguinal Groupกลุ่มขาหนีบ [การแพทย์]
Inguinal Nodesต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ, ต่อมที่ขาหนีบ [การแพทย์]
Inguinal Nodes, Superficialต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบกลุ่มบนสุด, ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ [การแพทย์]
Inguinal Regionรอยต่อระหว่างผนังหน้าท้องกับหน้าขา, บริเวณขาหนีบ, ขาหนีบ [การแพทย์]
Inguinale Buboesบริเวณขาหนีบ [การแพทย์]
Laparotomy, Trans-Inguinalการผ่าตัดทำหมันทางขาหนีบ [การแพทย์]
Lymph Gland, Inguinalต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบ [การแพทย์]
Lymph Nodes, Inguinalต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ, ต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She'll do anything for extra. (soldiers) Left nipple, right groin/หัวนมซ้าย, ขาหนีบด้านขวา How I Won the War (1967)
Left nipple, right groin/หัวนมซ้าย, ขาหนีบด้านขวา How I Won the War (1967)
Sure, Dad.เธอจะเอาขาหนีบคุณไว้แน่น Big (1988)
Start with the groin.เริ่มจากขาหนีบก่อนเลย Chuck Versus the DeLorean (2008)
Fuck! I think I pulled my groin!บ้าชะมัด เอ็นขาหนีบฉันเคล็ด Pineapple Express (2008)
My groin...ขาหนีบฉัน... Pineapple Express (2008)
With the jaws of life.- แล้วให้เขาหนีบไว้ทั้งชีวิตได้หรอก You've Got Yale! (2009)
Maybe push in on his groinal area?รูปของโคล ช่วยขยายส่วนแถวๆ "ขาหนีบ" ของเขา Chuck Versus the Beefcake (2009)
He's got serious pain in his inguinal area and down his legs and in his lower back.เขาเจ็บมาก ตรงช่วงขาหนีบ ไล่ลงไปถึงขา แล้วก็ตรงหลังช่วงล่างด้วย อุณหภูมิเขา 101 องศา และแม่เขา บอกว่า เขาอ้วกทั้งคืน Good Mourning (2009)
He kept her tucked away back home.ขาหนีบเธอกลับไปบ้าน Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I know you spend your days emptying bedpans and shaving the groins of senior citizens, but there's no drama here.ชั้นรู้ว่าวันๆเธอเสียเวลาจัดการกับกระโถนของเสียผู้ป่วย แล้วก็ต้องโกนขนขาหนีบให้พวกคนแก่ แต่อย่ามาดราม่ากับเรื่องนี้ You Must Meet My Wife (2010)
Although, truth be told, my groin's a little worse for wear.ถึงจริงๆแล้ว ขาหนีบฉันสึกนิดหน่อย The Pulled Groin Extrapolation (2011)
As you all know, there's not a lot he couldn't get away with.ว่าเขาหนีบางเรื่องไม่ได้อยู่ดี Origins of Vampire Mythology (2012)
I have a Bikram class at 6:00 a.m., and hot yoga on too-little sleep is how groin pulls happen.และโยคะร้อน พักผ่อนนน้อยไม่ได้ ขาหนีบมันจะตึง The Thing with Feathers (2012)
But what he's really doing is sticking the needle in a little rubber ball he's got tucked into his arm.แต่ที่เขาทำจริง ๆ ก็คือฉีดมัน เข้าไปในลูกบอลยางที่เขาหนีบไว้ที่แขน Pilot (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
groin[N] ขาหนีบ, See also: ต้นขา, ไข่ดัน, ง่ามขา, Syn. crotch
inguinal[ADJ] เกี่ยวกับขาหนีบ
pince-nez[N] แว่นตาที่มีขาหนีบจมูก, Syn. bifocals, spectacles;

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
groin(กรอยน์) n. ขาหนีบ,ต้นขา,ไข่ดัน,มุมแหลมโค้ง vt. ทำให้เป็นมุมแหลมโค้ง
inguinal(อิง'กวะเนิล) adj. เกี่ยวกับขาหนีบ
pince-nez(แพนซ'เน) n. แว่นตาที่มีขาหนีบจมูก
tenia crurisขี้กลากขาหนีบ

English-Thai: Nontri Dictionary
groin(n) ขาหนีบ,ต้นขา,ไข่ดัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top