Search result for

*ขั้นแรก*

(71 entries)
(1.4401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขั้นแรก, -ขั้นแรก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นแรก[N] first step, See also: initial, preliminary, Syn. ขั้นต้น, ขั้นที่หนึ่ง, ขั้นแรกเริ่ม, Ant. ขั้นสุดท้าย, Example: ฉันต้องทำขั้นแรกให้ดีที่สุดก่อนเพื่อปูทางให้ขั้นต่อๆ ไปราบรื่น, Thai definition: ช่วงเวลาตอนต้นหรือเป็นช่วงเริ่มแรก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diagnosis, Provisional Clinicalการวินิจฉัยขั้นแรกของแพทย์ [การแพทย์]
Disproving a Provisional Clinical Diagnosisเครื่องลบล้างการวินิจฉัยขั้นแรกของแพทย์ [การแพทย์]
Emergency Careการรักษาขั้นแรก [การแพทย์]
First Stageขั้นแรก [การแพทย์]
Fixation, Primaryการดองขั้นแรก [การแพทย์]
mechanical digestionการย่อยเชิงกล, กระบวนการย่อยอาหารขั้นแรกที่ทำให้อาหารชิ้นใหญ่มีขนาดเล็กลงพอที่เอนไซม์จะทำการย่อยได้ทั่วถึง  เช่น การเคี้ยว การบดในกระเพาะ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That little muffy took her first steps as a woman?นั้นสาวน้อยมัฟฟี่บอกหล่อน ขั้นแรกเหมือนกับผู้หญิงหรอ? There Might be Blood (2008)
We'll handle that once we secure our perimeterเราจะเข้าควบคุมสถานการณ์.. ขั้นแรกต้องกำหนดเขตกระชับพื้นที่ Last Resort (2008)
First, we must confirm the identities of all the scholars in the examination hall today.ขั้นแรก, พวกเราจะต้องหาหลักฐานที่จะยืนยันจากเหล่าบัณฑิตที่เข้าสอบในวันนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
To add zest to the drink, first I put in some vanilla extract... then, of course, some egg yolks, and then, I have a secret ingredient.โอ้ ไม่ เพื่อเพิ่มรสชาติในการดื่ม ขั้นแรกผมสกัดวนิลาลงไป ตามด้วยไข่แดง และสูตรลับของผม The House Bunny (2008)
First up,ขั้นแรกThe House Bunny (2008)
The first stage is confused speech.ขั้นแรก พูดไม่รู้เรื่อง The Happening (2008)
Step one: de-clutter your life.ขั้นแรก: ขจัดความรก โยนทุกอย่างทิ้งไป Confessions of a Shopaholic (2009)
Now, first, remove the liver and fry it up with some onions for a little snack or perhaps a delicious Iiverwurst which you can spread on a cracker, a Ritz cracker, a saltine.ขั้นแรก เอาตับออกมา แล้วทอดกับหัวหอม สำหรับอาหารว่าง หรือจะใช้ตับบด มาทาบนขนมปังกรอบ ขนมปังกรอบ Ritz a saltine Julie & Julia (2009)
One step at a time, ellen.นี่แค่ขั้นแรก,เอลเลน I Lied, Too. (2009)
But the first step would be to prove these rogue operatives exist, and then find out who they are.ขั้นแรกต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเกิดมีการเล่นไม่ซื่อนี้แล้ว แล้วค่อยหาว่าเป็นใคร London. Of Course (2009)
First, you get her to bite, and then we'll fill you in on the rest.ขั้นแรก,ให้เธองับเหยื่อก่อน แล้วเราจะจัดการที่เหลือเอง Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
First, a little liquid nourishment.ขั้นแรก, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง Chuck Versus the Third Dimension (2009)
First, the stock market would go.ขั้นแรก ตลาดหุ้นจะล้ม 2012 (2009)
See, the first step in any supernatural fight... figure out what you're up against.ขั้นแรก ในการจะต่อกรกับเรื่องลึกลับอะไรก็ตาม ต้องหาก่อน ว่าคุณกำลังรับมือกับอะไร It's a Terrible Life (2009)
I know. So what kind of starting salary are we talking about?งั้นเรามาพูดถึงเงินเดือนขั้นแรกกันดีกว่าเลยไหม? Crime Doesn't Pay (2009)
A very noisy and happy breakfast.ขั้นแรก ฉันต้องการจะมีความสุขกับอาหารเช้าบนโต๊ะอาหาร Episode #1.18 (2009)
Okay. Um, so first, um, let's do ken's selection, And then, uh, we'll work in your song for the big finish.ขั้นแรก มาซ้อมเพลงของเคนก่อน แล้วค่อยใช้เพลงคุณไว้ปิดท้าย Mash-Up (2009)
So,the first step is to find ere the infected food came from.ถ้าอย่างนั้น ขั้นแรกของการค้นหา เราต้องหาว่าอาหารที่ใส่มันลงไป มาจากที่ไหน Bad Seed (2009)
Erica, it's me. I think we just got our first break.อิริก้า นี่ผมเอง ผมคิดว่าเราได้บันได ขั้นแรกแล้ว A Bright New Day (2009)
The first step was him telling you.ขั้นแรกคือที่เขาบอกคุณ 162 Candles (2009)
Basically, we're waging war inside Matt's body and the battle's just begun.เป็นขั้นแรก เรากำลังเข้าสู่สงครามที่เกอดในร่างกายของ แม็ท .... และการต่อสู้เพิ่งจะเริ่มต้น The Haunting in Connecticut (2009)
What is this?ขั้นแรก เตรียมวิ่ง Our Family Wedding (2010)
First tuitionการฝึกขั้นแรก Ip Man 2 (2010)
First tuition ahมาเริ่มฝึกขั้นแรกกันเลย Ip Man 2 (2010)
Step one,ขั้นแรก Lost (2010)
First thing you need to do is secure your key, take a metal file and go through and start taking those mountains and valleys all the way down to the lowest possible setting on the key.ในขั้นแรก เราต้องทำการดัดแปลง... กุญแจสักหน่อย โดยการที่ใช้ตะไบเหล็ก... The Next Three Days (2010)
The first step is to use conventional surgical implements, being very careful that the scalpel or forceps never come in contact with bone.ขั้นแรกก็คือ ใช้เครื่องมือผ่าตัดตามปกติ ระวังอย่าให้ใบมีดหรือปากคีบ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
No, seriously, what's the first step?ถามจริงๆ ขั้นแรกคือไรกันแน่? Chuck Versus the Role Models (2010)
This is the first step toward your redemption.นี้คือขั้นแรกของการไถ่โทษ Confessions (2010)
Dr. Dreyfus believes Chuck's condition is... worse than originally diagnosed.ดร.เดรฟัส เชื่อว่าอาการของชัค... แย่กว่าการวินิจฉัยขั้นแรกมาก Chuck Versus the Tooth (2010)
Originally diagnosed? I - I don't understand.การวินิจฉัยขั้นแรก ฉัน ฉันไม่เข้าใจค่ะ Chuck Versus the Tooth (2010)
For starters, I'd need a particle accelerator.ในขั้นแรก, ผมต้องการเครื่องเร่งอณุภาค Over There: Part 2 (2010)
A good first stepขั้นแรก Awakening (2010)
Not much time to protect my simple life. ♪ ♪ First, for good luck...เวลาไม่มากพอเพื่อ ปกป้องชีวิตธรรมดาของผม ขั้นแรกเพื่อความเฮง ขอดูคอหน่อย โครตรักงานของฉันเลย Everything Is Illumenated (2010)
First, we get what we need, then we can go back.ขั้นแรก เราต้องได้สิ่งที่เราต้องการ ถ้าเราได้กลับไปอีกรอบ Trollhunter (2010)
You start.ขั้นแรก Episode #1.7 (2010)
The first inspection is the most important.การสืบสวนขั้นแรก มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด Episode #1.1 (2010)
First, you must train.ขั้นแรก เธอต้องฝึกก่อน Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
First the bank's run dry and now this here spigot?ขั้นแรกให้ธนาคารถอนน้ำและเงืนออกมา Rango (2011)
- Step one, free the Five. - What's step two?ขั้นแรก ปล่อย 5 คนนั้น ขั้นต่อไปหล่ะ Kung Fu Panda 2 (2011)
First, overwhelmed with grief.ขั้นแรก ถูกความเศร้าโศกเข้าจู่โจม Perfect Sense (2011)
First...ขั้นแรก Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
What we do know is that in order to become sick you have to first come in contact with a sick person or something they touched.เรารู้แค่ว่า มันมีลำดับการป่วย ขั้นแรกไปติดต่อกับ ผู้ป่วยหรือบางอย่างที่ผู้ป่วยสัมผัส Contagion (2011)
The hair was step one.ขั้นแรก คือทรงผม Comeback (2011)
And on the road to recovery, it's the very first step.และบนถนนแห่งการคืนชีพของฉัน นี่คือขั้นแรกเท่านั้น Blame It on the Alcohol (2011)
Doing that number for Glee Club was my first step toward being a star.แสดงเพลงนั้นต่อหน้าชมรม จะเป็นขั้นแรกสู่การเป็นดาราของชั้น Sexy (2011)
I think accepting the fact that you have a problem is the first step.ผมว่าขั้นแรกคุณต้องยอมรับว่า ตัวเองมีปัญหา Born This Way (2011)
I know. What matters is that you made the first step.ฉันรู้ แต่อย่างน้อยคุณก็ได้เริ่มขั้นแรกแล้ว While You Weren't Sleeping (2011)
- Step one, we got an apartment, but if you really want to do this, have a chance of having a normal life, you gotta find a reliable way to deal with your transformation.ขั้นแรก เรามีอาพาร์ทเม้นกันแล้ว แต่ถ้าเราอยากจะเริ่มกันจริงๆ แบบมีโอกาสเป็นคนธรรมดาๆ There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
First stage is subtle changes in behavior-- They're restless, morose.ขั้นแรกมันจะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มหงุดหงิด โมโหร้าย Magic Bullet (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขั้นแรก[n. exp.] (khan raēk) EN: first step   
ขั้นแรกเริ่ม[n. exp.] (khan raēkroēm) EN: first step   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
first[ADV] อย่างแรก, See also: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก, Syn. at the beginning, firstly, Ant. lastly
first of all[ADV] อย่างแรก, See also: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, Syn. at the beginning, Ant. lastly
initiatory[ADJ] ริเริ่ม, See also: เริ่มต้น, ซึ่งเป็นขั้นแรก, Syn. introductory, fundamental, primary, Ant. secondary
preliminary[N] ขั้นต้น, See also: ขั้นแรก, เบื้องต้น, ชั้นต้น
preliminary[ADJ] ในขั้นต้น, See also: ในขั้นแรก, ในเบื้องต้น, ในระดับต้น, Syn. preparatory, preceding
primary[ADJ] ในขั้นแรก, See also: อันดับแรก, ระยะแรก, Syn. primitive
prime[N] ขั้นแรก, See also: ช่วงแรก
first base[SL] ขั้นแรกของความสัมพันธ์ทางเพศ คือ การจูบและจับเหนือสะโพก
secondary[ADJ] ทุติยภูมิ, See also: ต่อจากขั้นแรก, ถัดไป, ทางอ้อม, Syn. dependent, subsidiary, auxillary, indirect, Ant. primary, basic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
initiatory(อินิช'ชิเอทอรี) adj. ริเริ่ม,เริ่มต้น,ขั้นแรก,ก้าวแรก,เข้าเป็นสมาชิก., See also: initiatorily adv., Syn. introductory
primary(ไพร'มะรี) adj. สำคัญที่สุด,อันดับแรก,ครั้งแรก,ดีเลิศ,ดั้งเดิม,เบื้องต้น,ประถม,ระยะแรก,ขั้นแรก. n. ที่สำคัญที่สุด,สิ่งที่อยู่ในอันดับหนึ่ง,ตำแหน่งอาร์บิชอพ,การเลือกตั้งครั้งแรก,แม่สี,ดาวที่สว่างกว่าในกลุ่มดาวคู่., See also: primariness n. คำที

English-Thai: Nontri Dictionary
primary(adj) ประถม,ขั้นแรก,เบื้องต้น,อันดับแรก,ครั้งแรก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top