ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ขั้นพื้นฐาน*

   
84 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขั้นพื้นฐาน, -ขั้นพื้นฐาน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นพื้นฐาน[ADJ] foundation, See also: basis, primary, Syn. พื้นฐาน, ขั้นต้น, ขั้นแรก, Example: การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน และสามารถอ่านออกเขียนได้
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน[N] fundamental rights and freedoms, Example: สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด ไม่มีใครพรากจากตัวมนุษย์ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สหประชาชาติน. องค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การป้องกันสงคราม การยืนยันรับรองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การเคารพและปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกิดจากสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศ, เรียกชื่อเต็มว่า องค์การสหประชาชาติ (United Nations Organization).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
computer literacyการรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
numeral literacyการรู้ตัวเลขขั้นพื้นฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basic needsความต้องการขั้นพื้นฐาน [TU Subject Heading]
Fundamental educationการศึกษาขั้นพื้นฐาน [TU Subject Heading]
Potsdam Proclamationคือคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดม ออกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 โดยหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีน ลงนามโดยประธานาธิบดีของรัฐบาลจีนคณะชาติ เป็นคำประกาศเมื่อตอนใกล้จะเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง โดยฝ่ายสัมพันธมิตรดังกล่าวกำลังทำสงครามขับเคี่ยวอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่น พึงสังเกตว่า สหภาพโซเวียต ในตอนนั้นมิได้มีส่วนร่วมในการออกคำประกาศ ณ เมืองปอตสแดมแต่อย่างใดโดยแท้จริงแล้ว คำประกาศนี้เท่ากับเป็นการยื่นคำขาดให้ฝ่ายญี่ปุ่นตัดสินใจเลือกเอาว่าจะทำ การสู้รบต่อไป หรือจะยอมจำนนเพื่อยุติสงคราม คำประกาศได้เตือนอย่างหนักแน่นว่า หากญี่ปุ่นตัดสินใจที่จะสู้รบต่อไป แสนยานุภาพอันมหาศาลของสัมพันธมิตรก็จะมุ่งหน้าโจมตีบดขยี้กองทัพและประเทศ ญี่ปุ่นให้แหลกลาญ แต่หากว่าญี่ปุ่นยอมโดยคำนึงถึงเหตุผล ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ตั้งเงื่อนไขไว้หลายข้อ สรุปแล้วก็คือ ลัทธิถืออำนาจทหารเป็นใหญ่จะต้องถูกกำจัดให้สูญสิ้นไปจากโลกอำนาจและอิทธิพล ของบรรดาผู้ที่ชักนำให้พลเมืองญี่ปุ่นหลงผิด โดยกระโจนเข้าสู่สงครามเพื่อครองโลกนั้น จะต้องถูกทำลายให้สิ้นซาก รวมทั้งพลังอำนาจในการก่อสงครามของญี่ปุ่นด้วยจุดต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด จะต้องถูกยึดครองไว้จนกระทั่งได้ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของสัมพันธมิตรเป็นผล สำเร็จแล้ว อำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นให้จำกัดอยู่เฉพาะภายในเกาะฮอนซู ฮ็อกไกโด กิวชู ชิโกกุ และเกาะเล็กน้อยอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะกำหนด อาชญากรสงครามทุกคนจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาล รวมทั้งที่ทำทารุณโหดร้ายต่อเชลยศึกของสัมพันธมิตร รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องกำจัดสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคต่อการรื้อฟื้น และเสริมสร้างความเชื่อถือในหลักประชาธิปไตยในระหว่างพลเมืองญี่ปุ่น และจัดให้มีเสรีภาพในการพูด การนับถือศาสนา และในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมที่จะเกื้อกูลต่อภาวะ เศรษฐกิจของประเทศ และความสามารถที่จะชำระค่าปฏิกรรมสงคราม แต่จะไม่ยอมให้คงไว้ซึ่งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่จะช่วยให้ญี่ปุ่นสร้างสม อาวุธเพื่อทำสงครามขึ้นมาอีก ในทีสุด กำลังทหารสัมพันธมิตรจะถอนตัวออกจากประเทศญี่ปุ่นในทันทีที่จุดประสงค์ต่าง ๆ ได้บรรลุผลเรียบร้อยแล้ว ในตอนท้ายของเงื่อนไข สัมพันธมิตรได้เรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข เสียโดยไว [การทูต]
Primary earnings per shareกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน [การบัญชี]
Basal Lossesการสูญเสียขั้นพื้นฐาน [การแพทย์]
Basal Metabolismบาซัลเมตะบอลิสม,เมตาบอลิสม์พื้นฐาน,เบซัลเมตาโบลิซึม,เมตาบอลิสม์ขั้นพื้นฐาน,ภาวะเบซัล [การแพทย์]
Basic Health Servicesบริการสาธารณสุขเบื้องต้น,บริการอนามัย,บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน [การแพทย์]
Data Baseรายละเอียดขั้นพื้นฐาน [การแพทย์]
Data, Initialรายละเอียดขั้นพื้นฐาน [การแพทย์]
Data, Preliminaryรายละเอียดขั้นพื้นฐาน [การแพทย์]
Monitoring, Essential and Basicการโมนิเตอร์ที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't I just launch into a few basic questions...ทำไมถึงไม่ได้เพียงแค่เปิดตัวเป็นคำถามไม่กี่ขั้นพื้นฐาน ... Showtime (2002)
Imagine a world in which one of the things owned by a corporation was the song happy birthday.การฝึกขั้นพื้นฐาน ลองจินตนาการถึงโลกที่เพลง "สุขสันต์วันเกิด" The Corporation (2003)
Let's start with a basic knowledge testเริ่มเรียน ไหนลองทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานซิ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
With your system's software Harry's expertise in law enforcement and the physical security you're an unbeatable team.ด้วยระบบซอฟต์แวร์ของคุณ... ...ความเห็นของ Harry ในด้านกฎหมาย และความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน... ...คุณเป็นทีมที่ต่อสู้ได้ Firewall (2006)
And i say that simple human decencyและชั้นกำลังพูดถึงมารยาทของมนุษย์ขั้นพื้นฐาน Art Isn't Easy (2007)
Let's go over it again. Make sure we have our bases covered.ลองกันอีกที ให้รู้ขั้นพื้นฐานก่อน Chuck Versus the Truth (2007)
It's about foundation, starting with a very simple, orderly chord.ขั้นพื้นฐาน ง่ายๆเลยเริ่มจากคอร์ดนี้กันก่อน August Rush (2007)
...is causing them to ignore their basic survival instincts.ละเลยสัญชาติญาณเอาชีวิตรอดขั้นพื้นฐาน I Am Legend (2007)
Primitive.ขั้นพื้นฐาน Teeth (2007)
I mean, what is a pick-up? It's basically just a profile.แบบว่า, จะชวนคนไปด้วยเนี่ย มันเป็นการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเลยนะ 52 Pickup (2008)
Her basic functionare gone.ระบบสั่งการขั้นพื้นฐานเสียไปหมดแล้ว All by Myself (2008)
Even if House is wrong, the treatment's basically anti-anxiety meds.ถ้าเฮาส์ผิด การรักษาขั้นพื้นฐาน ยาต้านการตื่นเต้น Emancipation (2008)
... togovern from three basic human rights:จากสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 24: Redemption (2008)
Some basic rules for this excursion, Mr. Farmer.คุณฟามเมอร์ กฏขั้นพื้นฐานข้อแรก WarGames: The Dead Code (2008)
Well, actually, it's just basic chemistry but thank you, Jesse.อ้อ อันที่จริงแล้ว มันเป็นเเค่เคมีขั้นพื้นฐาน Pilot (2008)
We're going to do a standard one first.เราจะเริ่มที่ขั้นพื้นฐานก่อน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
1 human being in 6 now lives in a precarious, unhealthy, overpopulated environment without access to daily necessities, such as water, sanitation, electricity.1 ใน 6 อยู่อย่างแร้งแค้น สุขภาพทรุดโทรม, สิ่งแวดล้อมที่อัตคัต ปราศจากการเข้าถึงของ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน, เช่นน้ำประปา, อนามัย, ไฟฟ้า Home (2009)
I'm talking about basic survival, you know?ฉันกำลังพูดถึงการเอาชีวิตรอดขั้นพื้นฐาน" คุณเข้าใจไหม Phoenix (2009)
I've been meaning to ask, because I'm the producer, right?และทำตามคำสั่งสอน ขั้นพื้นฐานที่แสนกล้วยๆ โง่เกินไปที่จะ... Down (2009)
We have a moral obligation, and let it not be said that you didn't know about it....การร้องขอขั้นพื้นฐาน ในการล่าวาฬ ดังนั้นเซนต์คิทส์ และ นีวิส ก็สนับสนุนข้อเสนอนี้ . The Cove (2009)
I've taken the liberty of drawing a bubble bath and ice-cold martinis.ผมเพิ่งใช้สิทธิขั้นพื้นฐานเหนือ อ่างอาบน้ำร้อน และมาตินี่เย็นๆ Chuck Versus the Beefcake (2009)
No, we'll keep it on a need-to-know basis.ไม่ เราจะเก็บมันไว้ เพื่อศึกษาขั้นพื้นฐาน Water (2009)
Looks to me like these rural guys know how to read their constitution.ผมคิดว่าคนท้องถิ่นพวกนี้ รู้สิทธิขั้นพื้นฐานดี Bad Seed (2009)
Four natural calculations. Your favorite.การคำนวณสี่ขั้นพื้นฐาน \ ของโปรดของลูกนี่ Astro Boy (2009)
You've got the basic layout. Bookstore, café.คุณได้มีรูปแบบขั้นพื้นฐาน ร้านหนังสือคาเฟ่ Inception (2010)
I've already programmed rudimentary instructionsฉันได้เริ่มโปรแกรมคำสั้งขั้นพื้นฐาน Sabotage (2010)
But now are you good enough to deserve your share of basic human happiness?แต่ตอนนี้พวกคุณเป็นคนดีพอ สมควรได้รับส่วนแบ่งของความสุข ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ใช่ไหม No Más (2010)
Limited basis.เงื่อนไขขั้นพื้นฐาน The Push (2010)
It could be a nut or a bolt.ที่น่าจะเป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน Green Light (2010)
You strip your life down to the bare essentials.เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต อิงความจำเป็นขั้นพื้นฐาน The Recruit (2010)
When you done something wrong. First of all, is to apologize. This is basic common sense.เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำผิด สิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือขอโทษ นี่เป็นสามัญสำนึกขั้นพื้นฐาน Dae Mul (2010)
These are the results of the basic Math tests they were given.นี่คือผลการสอบขั้นพื้นฐานของพวกเด็กๆครับ God of Study (2010)
No. We're starting all over from the basic design.เปล่า พวกเราแค่เริ่มจากการดีไซน์ขั้นพื้นฐานใหม่ Paradise Kiss (2011)
My class was still in basic anatomy when they attacked, so...คือหนูเรียนถึงแค่ เรื่องกายภาพขั้นพื้นฐาน ตอนที่โดนโจมตี, แต่... What Hides Beneath (2011)
If associated with a primal drive.มันจะเชื่อมโยงกับ สัญชาตญาณขั้นพื้นฐาน Pack Mentality (2011)
Isn't this common knowledge?มันเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานไม่ใช่หรือไง? Episode #1.8 (2011)
And I know you won't carry a gun, but if I'm sending you back in the field, you're getting some basic self-defense.และผมรู้ว่าคุณไม่ยอมพกปืนแน่ แต่ถ้าผมส่งคุณกลับลงสนาม คุณต้องมีวิธีป้องกันตัวเอง ขั้นพื้นฐานติดตัวบ้าง Super (2012)
We will do this by inspiring a new generation to take up our cause and undermine the very foundations set the Congress will be built on.พวกเราจะทำสิ่งนี้ จากแรงบันดาลใจในยุคนี้ เริ่มตันที่พวกเราและบ่อนทำลายตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ระบบรัฐสภาอยู่ในช่วงสร้างตัวเอง A Test of Time (2012)
It's pretty basic stuff.มันเป็นขั้นพื้นฐานง่ายๆ Buyout (2012)
Just basic?แค่ขั้นพื้นฐานใช่ไหม Say My Name (2012)
All right, Mr. Davis, eighth grade shop class, you told me to start with the ground, so...เอาล่ะ คุณเดวิส ชั้นเรียนเกรดแปด บอกผมว่าเริ่มด้วยขั้นพื้นฐาน There's Always a Downside (2012)
food, water, a rudimentary education.ทั้งอาหาร น้ำ การศึกษาขั้นพื้นฐาน The Origins of Monstrosity (2012)
Besides, Evan's a cute guy and clearly likes you.นั่นมันจิตวิทยาขั้นพื้นฐานเลยนะ อีกอย่าง เอแวนเป็นคนน่ารัก แล้วก็เห็นอยู่ชัด ๆ ว่าเขาชอบเธอ Worth (2012)
It's Money Management 101.มันเป็นวิชาการเงินขั้นพื้นฐานน่ะ Pain & Gain (2013)
I've brought every newfangled treatment available in Sydney.ฉันได้ซื้อยาบำบัดขั้นพื้นฐานใหม่ล่าสุดมาจากซิดนี่ย์ Saving Mr. Banks (2013)
We have the basics... Jung, Freud.เรามีขั้นพื้นฐาน จังและฟอย์ด Fae-de to Black (2013)
You've performed one simple task.เธอเพิ่งผ่านขั้นพื้นฐานไป There's Bo Place Like Home (2013)
And this is some sort of primitive immune system.และนี่คือระบบป้องกัน ขั้นพื้นฐานหรอเนี่ย Zero Day (2013)
In Texas, it's part of basic training.ที่เทกซัส มันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกขั้นพื้นฐาน Bring Down the Hoe (2013)
The people of the Glades have suffered too much not to have access to basic medical services.ผู้คนในเกลดส์ เจ็บปวดมามากเกินพอ ที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษา ขั้นพื้นฐานได้ Identity (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การวิจัยขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (kān wijai khanpheūnthān) EN: basic research   FR: recherche fondamentale [f]
ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (khājāng khanpheūnthān) EN: basic wage   FR: salaire de base [m]
ขั้นพื้นฐาน[n.] (khanpheūnthān) EN: elementary level ; foundation ; basis   
ขั้นพื้นฐาน[adj.] (khanpheūnthān) EN: primary ; basic   FR: fondamental ; élémentaire
ความต้องการขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (khwām tǿngkān khanpheūnthān) EN: basic needs ; basic requirements   FR: besoins élémentaires [mpl]
สิทธิขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (sitthi khanpheūnthān) EN: basic right ; fundamental right   FR: droit fondamental [m] ; droit élémentaire [m]
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (sitthi lae sēriphāp khanpheūnthān) EN: fundamental rights and freedoms   FR: droits et libertés fondamentaux [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
America Online[N] ศูนย์บริการออนไลน์ผ่านทางโมเด็มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอเมริกา มีขอบเขตการให้บริการที่กกว้างขวางมีการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปริการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตขั้นพื้นฐาน มีข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากสำนักข่าวรอยเตอร์และยูพีไอ
basic training[N] การฝึกทางทหารขั้นพื้นฐาน (เมื่อแรกเข้าประจำการในกองทัพบก), Syn. basic
liberty[N] สิทธิขั้นพื้นฐาน
primary[ADJ] ในขั้นพื้นฐาน, Syn. basic, elemental
rudimentary[ADJ] เป็นขั้นพื้นฐาน, Syn. beginning, elementay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer literacyการรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานหมายถึง การเรียนรู้เพียงเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานหรือความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการนำเครื่องไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ
ground ruleหลักความประพฤติขั้นพื้นฐาน
prime(ไพรม) adj. สำคัญที่สุด,ดีเลิศ,ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,ขั้นพื้นฐาน,ขั้นมูลฐาน. n. ภาวะที่รุ่งโรจน์สุด,ส่วนที่ดีเลิศ,ระยะแรกเริ่ม,ฤดูใบไม้ผลิ,ชั่วโมงแรกของวัน,วันหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ vt. ใส่ดินระเบิด,สั่งสอน,แจ้งข่าว, See also: primeness n. คำที่มีคว
ultimate(อัล'ทิเมท) adj. สุดท้าย,ไกลสุด,มากสุด,ที่สุด,สูงที่สุด,พื้นฐาน,ทั้งหมด n. จุดสุดท้าย,หลักการขั้นพื้นฐาน, See also: ultimately adv. ultimateness n.
ultimatum(อัลทะเม'ทัม) n., (pl. -tums,-ta) คำขาด,คำสุดท้าย,ข้อสรุป,หลักการขั้นพื้นฐาน, Syn. final

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
地方交付税[ちほうこうふぜい, chihoukoufuzei] (n ) เงินอุดหนุนประเภทหนึ่งที่ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการประกันว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย จะได้เงินอุดหนุนประเภทนี้มากกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้มาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top