Search result for

*ของเล่น*

(85 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ของเล่น, -ของเล่น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของเล่น[N] toy, See also: plaything, Syn. ของเด็กเล่น, Example: เด็กๆ วิ่งกรูเข้าไปหาและร้องด้วยความตื่นเต้นดีใจที่เห็นแม่ซื้อของเล่นชนิดใหม่มาฝาก, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ของสำหรับเด็กเล่นเพื่อให้สนุกหรือเพลิดเพลิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ของเล่นน. ของสำหรับเด็กเล่นเพื่อให้สนุกหรือเพลิดเพลิน.
กระทิง ๒น. ชื่อไม้ต้นชนิด Calophyllum inophyllum L. ในวงศ์ Guttiferae ใบและผลคล้ายสารภี แต่ใบขึ้นสันมากและผลกลมกว่า เปลือกเมล็ดแข็ง ใช้ทำลูกฉลากหรือกระบวยของเล่น, กระทึง กากะทิง หรือ สารภีทะเล ก็เรียก.
ข่าง ๑น. ของเล่นอย่างหนึ่งเป็นลูกกลม ๆ มีเดือยใช้ปั่นให้หมุนด้วยมือหรือด้วยเชือก เรียกว่า ลูกข่าง
ชักดิ้นชักงอก. อาการที่นอนดิ้นบนพื้น แขนขาสะบัดไปมาอย่างแรง เช่น เด็กบางคนพอไม่ซื้อของเล่นให้ ก็ร้องไห้ชักดิ้นชักงอ.
ซอยเท้าก. ย่ำถี่ ๆ เช่น ทหารซอยเท้าอยู่กับที่ เด็กซอยเท้าแสดงความไม่พอใจเมื่อไม่ได้ของเล่น
ตุ๊กตา(ตุ๊กกะ-) น. ของเล่นของเด็กซึ่งทำเป็นรูปคนหรือสัตว์เป็นต้น มักมีขนาดเล็กกว่าตัวจริง, ลักษณนามว่า ตัว
ตุ๊กตุ่น(ตุ๊กกะ-) น. ของเล่นสำหรับเด็ก ทำเป็นรูปสัตว์หรือสัตว์ประหลาดต่าง ๆ ขนาดเล็กกว่าตัวจริง, ใช้เข้าคู่กับคำ ตุ๊กตา เป็น ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา.
ลูกข่างน. ของเล่นอย่างหนึ่งเป็นลูกกลม ๆ มีเดือยใช้ปั่นให้หมุนด้วยมือหรือด้วยเชือก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wooden toy making การประดิษฐ์ของเล่นด้วยไม้ [TU Subject Heading]
Electronic toysของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Toy industryอุตสาหกรรมของเล่น [TU Subject Heading]
Toy lending librariesห้องสมุดของเล่น [TU Subject Heading]
Toy makingการประดิษฐ์ของเล่น [TU Subject Heading]
Toysของเล่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Those toys.ของเล่นพวกนี้ The Uncanny Valley (2010)
Real estate was just foreplay.ทรัพย์สมบัติก็แค่ของเล่น Chuck in Real Life (2008)
You and chuck have been toying with each other forever.เธอกับชัค มีของเล่นเล่นกันตลอดเวลา Pret-a-Poor-J (2008)
No toys.จากของเล่น Lucky Thirteen (2008)
Magic is not a toy for you to use or abuse as you see fit.เวทยืมนต์ของเธอไม่ใช่ของเล่นที่เธอจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะ หรือเอาไปใช้ตามอำเภอใจ Lancelot (2008)
Stop banging' that fork. It's used for eating, not for playin' with.เลิกเคาะช้อนนั่นได้แล้ว มันมีไว้ใช้กิน ไม่ใช่ของเล่น The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And toys for tots.และให้ของเล่นเด็ก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Not to be confused with a chew toy.อย่าจำสับสนกับของเล่นล่ะ Marley & Me (2008)
Now finally, we do not allow Marley to get up on any piece of furniture... chew on anything except his toys.และอย่างสุดท้าย เราไม่อนุญาตให้มาร์ลีย์ -ขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์ เพื่อไปแทะอะไรก็ตาม, ยกเว้นของเล่นของมัน Marley & Me (2008)
- Patrick? Honey, be careful with those toys.แพททริค ที่รัก ระวังของเล่นของหนู Marley & Me (2008)
It's not right to play with silly toys while people are away risking their lives for the Fatherland.มันไม่ถูกหรอกนะ ไปเล่นของเล่นงี่เง่าอย่างงั้น.. ในขณะที่คนอื่นๆ ต้องมาเสี่ยงชีวิตเพื่อประเทศของตัวเอง The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Hey, that's not a toy. It's got meaning to me.นี่ นั่นไม่ใช่ของเล่น มันมีความหมายกับฉัน The Happening (2008)
That's a children's toy. Who's gonna operate that thing?นั่นมันของเล่นเด็ก ใครจะจัดการเครื่องนั่น Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
This is not a toy.Nมันไม่ใช่ของเล่นนะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
A toy?ของเล่นหรอ? Safe and Sound (2008)
They are not toys.นั้นไม่ใช่ของเล่น I Love You, Beth Cooper (2009)
'Cause they found new toysเพราะพวกเค้าได้ของเล่นใหม่ I Love You, Beth Cooper (2009)
That McCullen got some gadgets.แม็คคัลเลนมีของเล่นเยอะชะมัด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
It's just a weird trick or something. Let's get to the falls.ก็แค่ปาหี่หรือของเล่นกล ไปที่น้ำตกกันเถอะ Up (2009)
What are you talking about? It's a toy car.มันเป็นแค่ของเล่น จะอะไรนักหนาวะ Chapter Five 'Exposed' (2009)
There's only toys and books in here.มีแต่ของเล่นกับหนังสือหรือเนี่ย Chapter Ten '1961' (2009)
Sorry, buddy, that's my toy.โทษนะหนู นั้นของเล่นฉัน The Ugly Truth (2009)
They're not toys, Chuck.มันไม่ใช่ของเล่น, ชัค Chuck Versus the Best Friend (2009)
He said he saw somebody outside the dead girl's apartmentของเล่นคุณต้องการอะไร Some Kinda Love (2009)
You think I'll see all your scary toys and spill my guts?ฉันต้องการชื่อ คิดว่าพอได้เห็นของเล่นพวกนี้ แล้วฉันจะพ่นความจริงออกมารึ On the Head of a Pin (2009)
Oh, honey, go play with your toys, ok?โอ้,ที่รัก,ไปเล่นกับของเล่น.โอเค? Pleasure Is My Business (2009)
Toys were stepped on and broken,kicked out of the way.ของเล่นถูกเหยียบ ถูกทำลาย ถูกเตะให้พ้นทาง A Shade of Gray (2009)
I just need to look at the toys?ผมแค่ต้องดูของเล่นเหรอ A Shade of Gray (2009)
That means that the parents have identified the toys that we found in your closet.นั่นหมายความว่าพ่อแม่ระบุได้ว่า ของเล่นที่เราเจอที่ตู้เสื้อผ้าของคุณ A Shade of Gray (2009)
What about the toys?แล้วของเล่นนั่นล่ะ A Shade of Gray (2009)
The Seagers i.d.ed one,but Dan couldn't.ครอบครัวซีเกอร์จำของเล่นได้ แต่แดนไม่ A Shade of Gray (2009)
Would appreciate them more.คงจะชอบของเล่นพวกนี้มากกว่า Connect! Connect! (2009)
Pick up your toys and put 'em in the basket before dinner.เก็บของเล่นใส่ตระกร้าก่อนกินมื้อค่ำเร็ว Connect! Connect! (2009)
I've had enough of your crap. now pick up these toys!พอทีเถอะ เลิกไร้สาระ แล้วเก็บของเล่นซะ Connect! Connect! (2009)
Look, you've got a drawerful of toys. Use 'em.นี่ คุณมีของเล่นเต็มลิ้นชัก เอามาใช้ซะ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Don't you have any toys? - No. I got a hole puncher.ป้าไม่มีของเล่นอะไรเลยเหรอคะ ไม่มีจ๊ะ มีแค่ที่เจาะกระดาษน่ะ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Oh, sweetie, those aren't to play with, not unless you wanna see someone go completely bonkers.โอ้ เด็กๆ มันไม่เหมาะจะไปเป็นของเล่นหรอกจ้ะ ไม่อย่างน้อยถ้าเธออยากจะเห็นบางคนเต็มไปด้วยโล่กำบังอ่ระ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
They can see if you're pregnant.กลายเป็นของเล่นเมื่อเทียบกันเลย The Cove (2009)
- Yes. And if they were killed other than this method, would that be cruel?เพื่อนบ้านคนนึงได้ของเล่น The Cove (2009)
I have to see this end in my lifetime.เรามีของเล่นเหมือนๆกันเลย The Cove (2009)
Are those toys?สิ่งนั้นคือของเล่นThe Good Wound (2009)
Apparently, the Separatists have a new toy.เห็นได้ชัดว่าพวกแบ่งแยกมีของเล่นใหม่ Defenders of Peace (2009)
That's some toy...ของเล่นนั่น... Defenders of Peace (2009)
Preacher's wife needs something to play with.เมียท่านเจ้าคุณต้องการของเล่นชิ้นใหม่ Shake and Fingerpop (2009)
I'm only a toy.ชั้นก็เป็นแค่ของเล่นของเธอ Episode #1.3 (2009)
Give this to me. I'll give you all my toys.ฉันขอนี่ แล้วฉันจะให้ของเล่นทั้งหมด Episode #1.8 (2009)
I was a little shaky because of Seo Hyun, but she couldn't be more than just child's play.ฉันยังไม่หายเศร้าจากเรื่องโซฮยอน... เเต่ยังไง... ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นได้เเค่ของเล่นอยู่ดี Episode #1.8 (2009)
She wasn't bad for just child's play.เธอไม่ได้แย่ขนาดเป็นได้แค่ของเล่นหรอกนะ Episode #1.8 (2009)
I know some of you will resent having to share a room clothes, or even toys.พ่อรู้ว่าพวกเธอบางคนอาจไม่พอใจ ที่ต้องแบ่งห้องนอนให้น้อง เสื้อผ้า รวมถึงของเล่น Dogtooth (2009)
Jun Put 'that toy and go back ...วางปืนของเล่นนั่นลงซะ Chuck Versus the Dream Job (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของเล่น[n.] (khønglen) EN: toy ; plaything   FR: jouet [m] ; jeu [m] ; joujou [m] (enf.)
ของเล่นสัตว์เลี้ยง[n. exp.] (khønglen sat līeng) EN: pet toys   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
building block[N] ตัวต่อไม้หรือพลาสติกของเล่น
jack-in-the-box[N] กล่องของเล่นที่มีตุ๊กตาโผล่ขึ้นมาเมื่อเปิดกล่อง
plaything[N] ของเล่น, See also: เครื่องเล่น, Syn. toy
rattle[VI] ของเล่นเด็กที่เขย่ามีเสียงรัว, Syn. bauble, toy
scooter[N] รถของเล่นเด็กที่ใช้เท้าถีบ
toy[N] ของเล่น, Syn. miniature, diminutive, babylike
yoyo[N] โยโย่ (ของเล่น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gimmick(จิม'มิค) n. กลไก,กล,กลลับ,ของเล่นเล็ก ๆ น้อย ๆ ,เงื่อนงำ, See also: gimmicky adj. gimmickry n.
jack-in-the-boxn. กล่องของเล่นที่มีตุ๊กตาโผล่พรวดออกมาเมื่อเปิดกล่อง
toy(ทอย) n. ของเล่น,เครื่องเล่น,ของเด็กเล่น,สิ่งที่มีค่าเล็กน้อย,ของกระจอก,สัตว์ที่มีขนาดเล็ก,บุคคลร่างเตี้ย,สิ่งประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,การผ่อนคลายอารมณ์,การละเล่น,หมวกผู้หญิงสก๊อตแลนด์สมัยก่อนที่มีส่วนที่ยาวคลุมถึงไหล่. adj. ใช้เป็นของเล่น,เหมือนของเล่น. vi. เล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
plaything(n) เครื่องเล่น,ของเล่น
toy(n) เครื่องเล่น,ของเล่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Baby carrier (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) กล่องใส่ของเล่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
玩具[おもちゃ, omocha] (n) ของเล่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
積み木[つみき, tsumiki] (n ) บล็อคไม้ (ใช้ต่อหรือประกอบเป็นรูปร่างต่าง ๆ มีหลายขนาด ส่วนใหญ่เป็นของเล่นสำหรับเด็ก)

German-Thai: Longdo Dictionary
überreden(vt) |überredete, hat überredet| พูดจาหว่านล้อม เช่น Mein Kind hat mich dazu überredet, ihm ein Spielzeug zu kaufen. ลูกของผมหว่านล้อมให้ผมซื้อของเล่นให้เขา, See also: die Überedung
Spielzeug(n) |das, nur Sg.| เครื่องเล่น, ของเล่น
Spielzeug(n) |das, nur Sg.| ของเล่น (ของเด็กๆ) เช่น Er sammelt viel Kleingeld um Spielzeug zu kaufen. (เขาเก็บสะสมเหรียญไว้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะนำมาซื้อของเล่น); Elektronisches Spielzeug ist heutzutage etwas billiger als früher. (ปัจจุบันนี้เครื่องเล่นอิเล็คทรอนิกมีราคาถูกกว่าเมื่อก่อนมาก)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top