Search result for

*ของมีค่า*

(88 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ของมีค่า, -ของมีค่า-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของมีค่า[N] valuables, See also: valuable thing, asset, precious thing, treasured object, Syn. ทรัพย์สมบัติ, Ant. ของไร้ค่า, Example: บ้านหลังนี้ไม่มีของมีค่าเลย, Count unit: ชิ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กั้นประตูก. เอาของมีค่าอย่างสายสร้อย เข็มขัดทอง เป็นต้น กั้นขบวนขันหมากที่บ้านเจ้าสาว โดยเจ้าบ่าวต้องจ่ายเงินเพื่อให้เป็นค่าเปิดทาง.
ค่าน. มูลค่าหรือราคาของสิ่งใด ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่มีประโยชน์ในทางใช้สอย แลกเปลี่ยน หรือทางจิตใจเป็นต้น บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินได้ บางอย่างก็ประเมินเป็นเงินไม่ได้ เช่น ทองคำเป็นของมีค่า เวลามีค่ามาก
บ้าสมบัติว. ที่เห็นอะไร ๆ เป็นของมีค่าไปทั้งหมด
บ้าหอบฟางว. บ้าสมบัติ เห็นอะไร ๆ เป็นของมีค่าจะเอาทั้งนั้น, อาการที่หอบหิ้วสิ่งของพะรุงพะรัง.
ผ้าห้อยหอน. ผ้าซึ่งเจ้าบ่าวนุ่งในพิธีซัดนํ้าแต่งงานแล้วผลัดพาดไว้ที่เรือนหอ มีของมีค่าอยู่ในนั้นเพื่อเป็นรางวัลผู้เอาไปซัก.
ยื่นแก้วให้วานรก. เอาของมีค่าให้แก่คนที่ไม่รู้จักค่าของสิ่งนั้น.
ล่อนจ้อนว. ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย, ไม่มีอะไรติดตัว, เช่น เปลือยกายล่อนจ้อน, โดยปริยายหมายความว่า ไม่มีของมีค่าติดตัว เช่น มาแต่ตัวล่อนจ้อน.
อัญมณีของมีค่าอื่น ๆ เช่น มันผู้หนึ่งล้อมไว้เป็นไร่เป็นสวนมัน มันได้ปลูกสรรพอัญมณีในที่นั้นไว้ ให้ลดอากรไว้แก่มันปีหนึ่ง (สามดวง).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
safe deposit boxตู้ฝากของมีค่าในธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuablesของมีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thing of valueของมีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
อัญมณีรัตนชาติที่เจียระำไนแล้ว แก้วมณีอื่นๆ นอกจากเพชรพลอยของมีค่าอื่นๆ
คำที่มักเขียนผิด คือ อัญมนี [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Never to leave anything that valuable unattended?ไม่ควรปล่อยให้ของมีค่าหายไป Chuck in Real Life (2008)
He doesn't want to damage his prizeเขาไม่กล้าทำร้ายของมีค่าของเขาได้หรอก Cloak of Darkness (2008)
Hidden, secret wealth. Money and jewels, they're safe to steal,เก็บช่อนไว้ ของมีค่าที่เป็นความลับ เงิน เพชรพลอย พวกเขาปลอดภัยที่จะไปขโมย The Bank Job (2008)
In my decades as a merchant, I've seen all sorts of precious goods.ข้าเป็นพ่อค้ามาสิบกว่าปี, ข้าไม่เคยเห็นของมีค่าเช่นนี้มาก่อนเลย The Kingdom of the Winds (2008)
Yougottaunderstand, in that part of the world antibiotics and syringes are like gold.คุณต้องเข้าใจเรื่องนั้น ในบางที่บนโลก ..ยาปฏิชีวนะและเข็มเป็นของมีค่า Nights in Rodanthe (2008)
It was the tin itself that was valuable, what you could do with it.เขาจะเอาตัวกระป๋องดีบุกต่างหาก ตอนนั้นถือเป็นของมีค่า เอาไปทำอะไรได้เยอะ The Reader (2008)
This, together with you the only valuable in my life.นอกจากเจ้าแล้ว, โงกุน มันเป็นของมีค่าอย่างเดียวของปู่ Dragonball: Evolution (2009)
Well that's what wrenches are for, dumbass.ก็ยังดีกว่าเอาของมีค่าให้ไอ้ใบ้โง่ Law Abiding Citizen (2009)
Here. I hope the negativity was worth it.นี่ไง ฉันหวังว่าคงไม่มีของมีค่านะ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
It's perfect for storage.มันเหมาะมากที่จะไว้สะสมของมีค่า The Freshmen (2009)
- Hide the women and precious metal!- ซ่อนผู้หญิงกับของมีค่าMerry Madagascar (2009)
Can you just look around for valuables?คุณเก็บของ ที่จำเป็นหรือยัง? คุณช่วยดูสิว่า มีของมีค่าอะไรอีก Leap Year (2010)
Walter's got heaps of valuable stuff.วอลเตอร์มีของมีค่ามากมายเป็นกองพะเนิน The Bishop Revival (2010)
Gemma wanted to pack up all the sentimental objects and valuables, put them in storage.เจมม่าต้องการเก็บของที่มีคุณค่าทางใจทุกอย่าง วัตถุและของมีค่า เก็บของพวกนี้ไว้ในห้องเก็บของ Home (2010)
Promising there'll be a united Ireland, all the cash and prizes that go with it.ความร่วมือร่วมใจของสหภาพไอร์แลนด์ เงินสดทั้งหมดและของมีค่านั่นที่หมดไปกับมัน Home (2010)
One of the thieves had the audacity to quench his thirst while ransacking our home.หนึ่งในคนร้ายได้แสดงความไร้มารยาท โดยการดื่มน้ำขณะหาของมีค่า The Bozeman Reaction (2010)
Protects your important valuables from muggers.ใช้ป้องกันของมีค่าจากพวกชอบขู่กรรโชกทรัพย์ Confessions (2010)
In households like ours where offspring are precious, weddings are pushed forward at times like this.ในบ้านเราที่ถือว่าลูกเป็นของมีค่า การจัดงานแต่งงานในเวลาอย่างนี้ Bread, Love and Dreams (2010)
But valuable things like cameras are gone.แต่ของมีค่าเช่นกล้องหายไป Dae Mul (2010)
The tree sap is used in the Forge, a precious commoddity.กำมะถันที่ใช้ในโรงเหล็ก ของมีค่าอย่างนี้ Kim Soo Ro (2010)
Now, it's worth lot of money. There you go.มันก็จะกลายเป็นของมีค่ามากเลย เอาเลยหนุ่มน้อย Tooth Fairy (2010)
Ning Wangping when will this precious thing on which itองค์ชายหนิงมักจะซ่อนของมีค่าไว้ตรงไหนล่ะ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
I don't have any things of value, that cat is all I have.ฉันไม่มีของมีค่าเลย มีก็แค่แมวตัวเดียว The Flowers of War (2011)
I have given you all of my valuables.ผมให้ของมีค่ากับคุณไปหมดแล้ว The Flowers of War (2011)
- Follow the money!ตามของมีค่าไป A Lonely Place to Die (2011)
Something so precious shouldn't be risked in your room.ของมีค่า ไม่ควรเสี่ยงเก็บไว้ในห้องเธอ Will (2011)
He was stealing valuables in Africa.เขาขโมยของมีค่าตามแอฟริกา Masks (2011)
Something of value.ของมีค่า Masks (2011)
Protect his new asset.ปกป้องของมีค่าของเขาน่ะ Smells Like Teen Spirit (2011)
His what?ของมีค่าของเขา? Smells Like Teen Spirit (2011)
If it was valuable, he hid it.ก็คือ เขาระมัดระวัง ถ้าเป็นของมีค่า เขาจะซ่อนมัน Business as Usual (2011)
Maybe there's something valuable inside.อาจจะมีของมีค่าอยู่ในนั้น Mea Makamae (2011)
I thought those things were supposed to be for valuables. Where's the cash?คิดว่ามันคงจะเป็นมีของมีค่านะ Duplicity (2011)
These guys duct-taped the men to chairs and beat them in front of their wives and children until they gave up the location of their valuables-- unreal.พวกนั้นจับผู้ชายมัดกัีบเก้าอี้ ด้วยเทปกาว แล้วซ้อมต่อหน้าลูกเมีย จนยอมบอกที่ซ่อนของมีค่า เหลือเชื่อ Ka Hakaka Maika'i (2011)
You'd be amazed at the little forgotten treasures left behind by previous occupants.แล้วคุณจะทึ่ง กับของมีค่าเล็ก ๆ ที่เจ้าของบ้านเดิมทิ้งไว้ Birth (2011)
Douglas, if you're comfortable with me selling all this sort-of-valuable stuff on ebay, why do you need to keep a box full of butterfinger wrappers?ดักลาสคะ ถ้าคุณสบาย ๆ จะขายของมีค่า พวกนี้กับฉันบนอีเบย์ แล้วทำไมคุณของเก็บ พวกกล่องเสื้อคลุ่มนี้ไว้ด้วย? And Hoarder Culture (2011)
He took valuables this time.คราวนี้เขาเอาของมีค่าไปด้วย เครื่องทอง นาฬิกา The Bittersweet Science (2011)
You have so little of worth. You can stop googling.ของมีค่าเธอน้อยจะตาย And the Reality Check (2011)
Take me down, help Lucas reverse the portal, and then strip-mine this place for everything it's worth?ช่วยลูคัส เรื่องประตูเวลา แล้วก็ลอกคราบ ของมีค่าจากที่นี่ Now You See Me (2011)
Though clearly... he was not opposed to other kinds.เขาก็ไม่ได้ปฎิเสธของมีค่าอย่างอื่น โอ้ พระเจ้า Dark Shadows (2012)
- Empty your pockets. - What?ส่งของมีค่ามาให้หมด อะไรนะ Mirror Mirror (2012)
I said empty your pockets!ชั้นบอกว่า ส่งของมีค่ามา Mirror Mirror (2012)
In delivering their values!ส่งของมีค่ามาให้หมด! Mirror Mirror (2012)
- Give us money.-ส่งของมีค่ามาให้หมด Mirror Mirror (2012)
He's got nothing. One silver coin and an empty codpiece.ไม่เห็นมีของมีค่าอะไรเลย Snow White and the Huntsman (2012)
We broke cases together -- valuable objects, intriguing stories, exotic places.เราทำคดีด้วยกัน เรื่องราวความรัก, ของมีค่า ไปที่แปลกใหม่ด้วยกัน Pulling Strings (2012)
He collects priceless baseball memorabilia.เค้าชอบสะสมพวกของมีค่า ที่ระลึกเกี่ยวกับเบสบอล Stealing Home (2012)
The Yankees say he's tried to buy some of their most significant pieces over the years.พวกทีมแยงกี้ส์พูดกันว่า เค้าพยายามที่จะหาซื้อ ของมีค่าชิ้นสำคัญบางอย่าง มาเป็นปีแล้ว Stealing Home (2012)
It's drafty in here.ของมีค่ามันอยู่ในนี้ Heart of Darkness (2012)
You know you're not supposed to leave our sight with the boss' hardware on.คุณก็รู้ว่าคุณไม่ควรอยู่ห่าง จากสายตาเรา ทั้งที่สวมของมีค่าของเจ้านายแบบนี้ The Blue Butterfly (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของมีค่า[n. exp.] (khøng mī khā) EN: valuables ; object of value   FR: objet de valeur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asset[N] สินทรัพย์, See also: สินทรัพย์, ของมีค่า, เงินทอง
coffer[N] หีบสมบัติ, See also: หีบเงิน, กำปั่น, กล่องใส่ของมีค่า, Syn. case, chest, strongbox
flash about[PHRV] อวด (ของมีค่า) วูบวาบ
flash around[PHRV] อวด (ของมีค่า) วูบวาบ
gem[N] อัญมณี, See also: เพชรพลอย, ของมีค่า, Syn. jewel, treasure
incrust[VT] ตกแต่งด้วยเพชรพลอย, See also: ตกแต่งด้วยของมีค่า, Syn. encrust
prize[N] ของมีค่า, See also: ของชั้นยอด
safe deposit box[N] ตู้นิรภัยของธนาคารที่รับฝากของมีค่า, See also: ตู้นิรภัย, ตู้เซฟ, Syn. chest, repository, safety-deposit box, strongbox
strongbox[N] ตู้เซฟ, See also: ตู้นิรภัย, ตู้เก็บของมีค่า, Syn. box, depository, cashbox, safe
till[N] กล่องหรือลิ้นชักเก็บเงินหรือของมีค่า
treasure[N] ของมีค่า, See also: เพชรพลอย, ของสูงค่า
valuable[N] ของมีค่า, See also: ของล้ำค่า, ของแพง, เครื่องประดับราคาแพง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coffer {cofferedn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
cofferingn. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
coffers}n. กล่องใส่ของมีค่า,หีบใส่เงิน,กำปั่น, See also: coffers n.,pl. กองทุน เงินทุน,หีบจมน้ำ,อู่เรือลอยน้ำ. vt. บรรจุในหีบ,ประดับด้วยหีบ
gem(เจม) n. เพชรพลอย,เพชรนิลจินดา,ของมีค่า adj. ล้ำค่า, Syn. jewel,stone,masterpiece
jewel(จู'เอิล) n. เพชรพลอย,สิ่งประดับที่ทำด้วยเพชรพลอย,ทรัพย์สินที่มีค่า,ของมีค่า,บุคคลที่มีค่ามาก,บุคคลที่ดีเลิศ,เม็ดเพชรพลอยในนาฬิกา. vt. ประดับด้วย,เพชรพลอย, See also: jeweler,jeweller n. พ่อค้าเพชรพลอย นาฬิกาทอง รูปพรรณหรือของมีค่าอื่น ๆ -S.gem,trea
safe-depositadj.,n. (การ) ฝากของมีค่าไว้ในตู้ธนาคาร
treasure(เทรช'เ?อะ) n. ทรัพย์สมบัติ,ของมีค่า,ขุมทรัพย์,สิ่งที่ล้ำค่า,บุคคลที่มีคุณค่าสูง. vt. สงวนไว้เป็นของล้ำค่า,ตราตรึงอยู่ในความทรงจำด้วยความรัก,เก็บรักษาไว้,สะสม., See also: treasurable adj., Syn. treasury,riches,cherish,va
valuable(แวล'ลิวเบิล) adj. มีค่า,มีคุณค่า,มีค่าเป็นเงินมาก,มีราคา,มีประโยชน์มาก,มีความสำคัญมาก. n. ของมีค่า,ของที่มีค่าเป็นเงินมาก., See also: valuableness n. valuably adv., Syn. costly,valued,worthy
vault 1(วอลทฺ) n. หลังคาโค้ง,ห้องหรือทางเดินใต้หลังคาโค้ง,ห้องใต้ดิน,อุโมงค์,ห้องใต้ถุน,ห้องนิรภัยสำหรับเก็บเงินหรือของมีค่า,ห้องสุสาน,สิ่งที่คล้ายหลังคาโค้ง. vt. สร้างหรือมุงด้วยหลังคาโค้ง,ทำให้เป็นหลังคาโค้ง. vi. โค้งเป็นรูปหลังคาโค้ง., See also: vault

English-Thai: Nontri Dictionary
gem(n) อัญมนี,ของมีค่า,หัวแหวน,รัตนชาติ,เพชรนิลจินดา
jewel(n) เพชรพลอย,ทองรูปพรรณ,อัญมณี,ของมีค่า

German-Thai: Longdo Dictionary
Schatz(n) |der, pl. Schätze| สิ่งของมีค่า, ทรัพย์สิน เช่น Ihre Großmutter besitzt einen Schatz von ein paar Millionen Euro. ยายของเธอเป็นเจ้าของทรัพย์สินหลายล้านยูโร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top