Search result for

*ขมขื่น*

(77 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขมขื่น, -ขมขื่น-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขมขื่น[V] feel bitter, See also: be embittered, be painful, Syn. ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ระทมใจ, ชอกช้ำ, ตรอมตรม, Example: ฉันรู้ดีว่าแม่ขมขื่นเพียงไรกับการพูดจากระทบกระเทียบเสียดสีของพ่อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขมขื่นก. รู้สึกชํ้าใจแต่ฝืนไว้ เพราะไม่สามารถแสดงออกมาได้, ขื่นขม ก็ใช้.
ขื่นขมก. รู้สึกชํ้าใจแต่ฝืนไว้ เพราะไม่สามารถแสดงออกมาได้, ขมขื่น ก็ใช้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe he did it to vent his bitterness at not being acknowledged as son and brother?บางทีที่เขาทำไปเพื่อเป็นการระบายความขมขื่น ที่พ่อและพี่ชายเขาไม่ยอมรับเขาก็ได้? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
"Life's a bitch and then you die."ชีวิตเป็ตเป็นเรื่องขมขื่นเกิดมาแล้วก็ตายไป Babylon A.D. (2008)
- Do you live here,sweetie? - My father will be so mad at me.แต่ตอนนี้ คุณจะไม่ต้องขมขื่นแบบนั้น The Eye (2008)
Sweet dreams are made of theseฝันที่แสนสุข ต่างเกิดจากความขมขื่น Gamer (2009)
Face it, it's been a little bit of a goose chase here, man.เผชิญหน้ากับมัน คือความขมขื่นเหมือน ไล่ห่านในตรงนี้ เพื่อน White to Play (2009)
It's just... it's gonna make you bitter and miserable,มันจะทำให้คุณขมขื่นและเศร้าหมอง Careful the Things You Say (2009)
Don't be bitter. It provokes wrinkles.อย่าขมขื่นน่ะ เดี๋ยวตีนกาขึ้น Haunted (2009)
You sound bitter.น้ำเสียงขมขื่นนะ Watchmen (2009)
Me? Bitter?ฉันขมขื่นเหรอ ? Watchmen (2009)
They're gonna rape me, and then they're gonna rape your son and they're gonna kill us and eat us.พวกมันจะขมขื่นฉัน หลังจากนั้นพวกมันจะข่มขื่นลูกชายของคุณ แล้วฆ่าเรา และกินเรา The Road (2009)
A nasty, scary death that hurts quite a lotความขมขื่น เจ็บตายที่น่ากลัว Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I'm a rape survivor.ฉันเคยโดนขมขื่น มันดูง่ายที่พูดได้ตอนนี้ Everything Is Broken (2010)
Fifteen years ago I was locked in a room and raped by my coworker for five and a half hours.เมื่อสิบห้าปีที่แล้ว ฉันถูกขังไว้ในห้อง และถูกขมขื่นโดยเพื่อนร่วมงาน เป็นเวลาห้าชั่วโมงครึ่ง Everything Is Broken (2010)
Do you know how hard that is? !รู้มั้ยว่ามันขมขื่นขนาดไหน The Glamorous Life (2010)
You think you're helping these kids... when all you're doing is setting them up to be jaded and bitter.แต่ที่จริง คุณจะทำให้พวกเขาขมขื่น Dream On (2010)
¶¶In bitterness ¶¶ ¶¶Ooh ¶¶# ในความขมขื่นFunk (2010)
You think you're helping these kids... when all you're doing is setting them up to be jaded and bitter.- คุณคิดว่าช่วยเด็กพวกนี้ แต่ที่จริง คุณจะทำให้พวกเขาขมขื่น Theatricality (2010)
But you don't sound bitter.- แต่ฟังดูแล้วคุณไม่ได้ขมขื่น Episode #1.2 (2010)
You didn't just kill four people because you're bitter. Bitterness is a paralytic.แกไม่ได้ฆ่าคนสี่คน.พราะความขมขื่นหรอก ความขมขื่นทำให้เป็นอัมพาต A Study in Pink (2010)
Do you think I'm bitter?คุณคิดว่าผมขมขื่นมั้ย? Unaired Pilot (2010)
On the very day he banished him, Father shed bitter tears for Yeogu!ในวันที่เสด็จพ่อเนรเทศเขา เสด็จพ่อำด้ร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อยูโก Episode #1.4 (2010)
Are you that bitter about getting kicked out?แกขมขื่นขนาดนั้นเหรอที่ถูกทิ้ง Episode #1.17 (2010)
I am filled with Scotch and bitterness and impure thoughts!ฉันเต็มไปด้วยสก๊อตและความคิดความขมขื่นและไม่บริสุทธิ์! We Bought a Zoo (2011)
After my boy died, a bitter seed was planted inside of me.หลังจากลูกชายฉันเสียชีวิต เมล็ดพันธุ์ที่ขมขื่นได้เพาะอยู่ภายในตัวฉัน The Help (2011)
You think it makes you look cultured, but you just come off as bitter.นายนึกว่ามันทำให้นายดูสูงส่ง แต่ดูเหมือนนายขมขื่นมากกว่า The Benefactor Factor (2011)
I've put it away. Life shouldn't have to be this miserable.ผมปล่อยวางแล้ว ชีวิตเราไม่ควรต้องขมขื่นขนาดนั้น I Want You Back (From the Dead) (2011)
That's not what rape feels like.อย่างนั้นเค้าไม่เรียกว่าขมขื่นยะ Pilot (2011)
"To die is poignantly bitter,"การตายเป็นเรื่องที่ปวดร้าวและขมขื่น Epilogue (2011)
Instead of glory... bitter disappointment,แทนที่จะรองเรือง... กลับเป็นผิดหวังและขมขื่น Afterbirth (2011)
I feel like I'm doomed for all of eternity to be trapped in an unhappy, adulterous relationship wrecking on this goddamn house which will never be just the way I want it.ผมรู้สึกทรมานตลอดกาล ที่ต้องติดอยู่ในความสัมพันธ์\ ที่แสนจะขมขื่น แตกหักของบ้านหลังนี้ Halloween: Part 2 (2011)
The-- the guy. The rapist in the... in the suit.ผู้ชายคนนั้น โจรขมขื่นในชุดนั่น Rubber Man (2011)
He suggested that this rapist in a rubber suit was some kind of sexual fantasy.เขาบอกว่านักขมขื่นในชุดยาง คือจินตนาการทางเพศอย่างนึง Spooky Little Girl (2011)
You are consumed by bitterness, Morgana.เจ้าถูกครอบงำจากความขมขื่น มอร์กานา His Father's Son (2011)
Man as angry and bitter as you are...ผู้ชายขี้โมโหและขมขื่นอย่างคุณ Get Carter (2011)
It's a bitter world we live in, my friend. What do you want from me?โลกเรามันขมขื่นนี่หว่าเพื่อนเอ๋ย แกต้องการอะไรจากฉัน Source Code (2011)
You see... sometimes we make up a fantasy world... to help us erase horrible memories from our past.บางครั้งเราก็สร้างโลกจินตนาการขึ้นมา เพื่อช่วยปกปิดอดีตอันขมขื่นของเรา ฉันพบว่าการสะกดจิตช่วยรักษามันได้ Dark Shadows (2012)
You and me... to the bitter end, eh?ฉันกับนายมาถึงจุดจบที่ขมขื่นแล้ว Checkmate (2012)
♪ Washed up and ranting about the same old bitter things ♪# ล้มเหลวและโวยวายถึงแต่เรื่องขมขื่นซ้ำซาก # Props (2012)
"Dear Randall. Our fortunes are bitter.แรนดอลล์ที่รัก ชะตากรรมของเราขมขื่นนัก Episode #1.1 (2012)
That look like you're about to invade a small country with nothing but your tortured soul.หน้าแบบที่นายจะทำลายเมืองเล็กๆ ด้วยวิญญาณอันขมขื่นของนาย Prom (2012)
They're fueled by generations of bitterness.พวกมันมีความขมขื่น \ของเผ่าพันธุ์เป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อน Last Grimm Standing (2012)
But the humiliation and the agony-แต่ความอาย และความขมขื่น--ฉันก็เลย... I Helu Pu (2012)
Poor so-so is bitter because your "cow" outranks him now.ช่างน่าขมขื่น ที่ตอนนี้ มันอยู่เหนือกว่าเขาแล้ว Blood Brother (2012)
My relationship with Cooter, it was more sour than Brian Urlacher's compression shorts.ความสัมพันธ์ของฉันกับคูเตอร์ มันขมขื่น ยิ่งว่าที่ Brian Urlacher บอกไว้อีก The Role You Were Born to Play (2012)
Bittersweet victory, Ems.ช่างเป็นความรักที่ขมขื่นจริงๆ Resurrection (2012)
The next few moments are going to be the most important seconds of your miserable life.ช่วงเวลาต่อไปนี้จะเป็น ช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิตอันแสนขมขื่นของคุณ Resurrection (2012)
jaded, bitter.เหนื่อยหน่าย, ขมขื่น Worth (2012)
Well, Bitter, Yes, but "random selection of cells?"อืม.. ขมขื่นนะ ฮื่อ แต่ว่า "การสุ่มเลือกของเซลล์" เนี่ยนะ? August: Osage County (2013)
I can't imagine anything more delicate, or bittersweet.นึกไม่ออกว่าจะมีอะไรบอบบางหรือ หวานชื่นปนขมขื่นไปกว่านี้แล้ว August: Osage County (2013)
Too Young to Be Bitter Club."ชมรมเด็กเกินไปที่จะขมขื่นSadie Hawkins (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขมขื่น[v.] (khomkheūn) EN: feel bitter ; be embittered ; be painful   FR: être amer
ขมขื่น[adj.] (khomkheūn) FR: acrimonieux
ความขมขื่น[n.] (khwām khomkheūn) EN: bitterness   FR: amertume [f] ; acrimonie [f]
อย่างขมขื่น[adv.] (yāng khomkheūn) FR: amèrement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bitter[ADJ] ขมขื่น, See also: ขื่นขม, ทุกข์ใจ, ระทมใจ, ชอกช้ำ, ตรอมตรม, Syn. embittered, rancorous
bitterly[ADV] ที่ขมขื่น, See also: ที่ขื่นขมใจ, ที่ขุ่นเคืองใจ, Syn. angrily, sourly
bitterness[N] ความขมขื่น, See also: ความชอกช้ำ, ความตรอมตรม, ความทุกข์ระทม
embitter[VT] ทำให้ผู้อื่นขมขื่น, See also: ทำให้ผู้อื่นทุกข์ทรมาน, Syn. rankle, sour
gall[N] ประสบการณ์ที่ขื่นขม, See also: สิ่งที่ขมขื่น, Syn. bitterness, rancor
poignant[ADJ] สะเทือนอารมณ์, See also: ปวดร้าว, ขมขื่น, Syn. bitter, piquant, Ant. mild
rancor[N] ความขมขื่น, See also: ความเคียดแค้น, ความแค้นเคือง, ความพยาบาท, ความอาฆาต, Syn. bitterness, resentment
rancorous[ADJ] ขมขื่น, See also: คับแค้น, Syn. bitter, cruel, vengeful
rancour[N] ความขมขื่น, Syn. bitterness, resentment
wormwood[ADJ] ซึ่งทำให้กลัดกลุ้ม, See also: ซึ่งทำให้ขมขื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bitter(บิท'เทอะ) {bittered,bittering,bitters} adj. ขม,ขมขื่น,เผ็ดร้อน,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด,จัด,หนาวจัด,สาหัส,อาฆาต n. ความขม,สิ่งที่รสขม vt. ทำให้ขม adj. ยิ่ง,จัด,มาก,รุนแรง, See also: bitterish adj. ดูbitter -bitterness n. ดูbitter คำที่มีความหมาย
gall(กอล) n. สิ่งที่ขม,สิ่งที่ขมขื่น,ความขมขื่น,น้ำดี,ความทะลึ่ง,ความอวดดี,แผลบนผิวหนัง,แผลที่เกิดจากการถูครูด,สิ่งที่ระคายเคือง,ภาวะระคายเคือง vt. ทำให้เป็นแผล,ครูดอย่างแรง,ทำให้ขุ่นเคือง,รบกวน,กวนโทสะ. vi. ขุ่นเคือง,เป็นแผล. -S...
sour(เซา'เออะ) adj. เปรี้ยว,บูดบึ้ง,บูด,ฟูขึ้น,ไม่สมใจ,ไม่มีรสชาด,เลว,มีอารมณ์บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง n. สิ่งที่เปรี้ยว vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเปรี้ยว,หมัก,หมักฟู,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน, (ดิน) เป็นกรดมากเกินไป,ทำให้เน่า,ทำให้ขมขื่น,ทำให้ขุ่นเคือง.

English-Thai: Nontri Dictionary
bitter(adj) ขมขื่น,ปวดแสบ,รุนแรง,ดุเดือด
bitterness(n) ความขม,ความขมขื่น,ความรุนแรง
distasteful(adj) ไม่ถูกปาก,ไม่อร่อย,ไม่ถูกรส,ไม่ถูกใจ,ขมขื่น,น่ารังเกียจ
embitter(vt) ทำให้ขมขื่น,ทำให้ทุกข์ระทม,ทำให้เคืองแค้น
gall(n) ความขุ่นแค้น,ความขมขื่น,น้ำดี
keen(adj) คม,อยาก,หลักแหลม,แหลม,ขมขื่น,แสบ,กล้า,กระตือรือร้น
keenness(n) ความคม,ความหลักแหลม,ความขมขื่น,ความใจจดใจจ่อ,ความกระตือรือร้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top