Search result for

*กำกวม*

(19 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กำกวม, -กำกวม-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- you're being purposely vague, kyle,คุณกำลังพูดจากำกวมนะ ไคล Road Kill (2009)
That's a somewhat ambiguous response.นั่นเป็นคำตอบที่กำกวมนะ The Large Hadron Collision (2010)
I try to be as vague as possible, but I got that guy Victor watching me, listening to every word I say.ฉันพยายามบอกกำกวม เท่าที่ฉันจะทำได้ แต่เขาให้ไอ้เด็กชื่อวิคเตอร์คนนั้น คอยจับตาดูฉันอยู่ตลอดเวลา คอยฟังคำพูดของฉันทุกคำ Full Measure (2010)
Meanwhile, everything we know about him is coming to a head, and all we've got are blind alleys and cryptic messages.ในขณะที่ทุกอย่างที่เรารู้ เกี่ยวกับเขากำลังคลี่คลาย แต่เรื่องทั้งหมดนั่นก็ทำให้มืดมน ตีบตัน และเป็นสาระ ที่กำกวมไปหมด Better Angels (2010)
So you're just gonna be cryptic, or...งั้น นายจะพูดจากำกวมต่อไป หรือ... Appointment in Samarra (2010)
It better defines the ambiguous period between afternoon and evening:มันระบุช่วงที่กำกวม ระหว่างบ่ายกับค่ำได้ดี ก่อนค่ำ The Lunar Excitation (2010)
First you say you want me to appear at your fund-raisers, but now you say you never want me to go anywhere near your fund-raisers.ห้ามผมเข้าใกล้งานของคุณอีก ขอโทษที แต่นั่นฟังดูกำกวมสิ้นดี เอาอีกแล้ว The Benefactor Factor (2011)
My point is, Sheldon, the legal principle is, ambiguity in a contract benefits the party that did not draft it, in this case, Leonard.เชลดอน ประเด็นคือว่า ตามกฎหมายแล้ว ข้อกำกวมในกฎหมายจะถูกยกผลประโยชน์ให้ฝ่ายที่ไม่ได้เป็นผู้ร่าง ในกรณีก็คือเลนเนิร์ด The Agreement Dissection (2011)
The last time I asked him, he just got all cryptic with me.ครั้งสุดท้ายที่ฉันถาม เขาก็ทำเป็นกำกวมกับฉัน The Tides That Bind (2011)
Like, religious cryptic?กำกวมแบบอ้างหลักศาสนาน่ะหรอ The Tides That Bind (2011)
Jackass cryptic.กำกวมแบบกวนตีนต่างหาก The Tides That Bind (2011)
It's a message between Serena and a bunch of fences.มันเป็นข้อความกำกวมๆ ของเซเรน่า Eye of the Beholder (2011)
I want a cart, a vendor, or a vague sense of danger, that the hot dog might be made of anything.ฉันต้องการผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือนี่มันเป็นความกำกวมที่อันตราย ฮอทดอกนั่นน่ะ มันอาจจะทำมาจากอะไำรก็ได้ All In (2012)
That was a wonderfully cryptic text you sent me.เข้าใจส่งข้อความกำกวมให้ผมนี่ Goodbye High (2013)
And I need you to be less vague and less weird.และฉันอยากให้นายพูดกำกวมและทำตัวประหลาดๆ ให้น้อยลงหน่อย For Whom the Bell Tolls (2013)
He's really into being cryptic, isn't he?พูดจากำกวมจัง\ ว่าไหม Dark Hollow (2013)
Very, very attached, and before you ask another terrifyingly vague question, let me be clear.มากเลยล่ะ และก่อนที่คุณจะถามอะไร ที่กำกวมสุดๆ แบบนั้นอีก ขอบอกไว้เลยนะ The Hub (2013)
Stop acting vaguely. I risked a lot to get this number.อย่าพูดกำกวมนัก ฉันใช้ความตั้งใจมากเพื่อให้ได้เบอร์นี้มานะ Episode #1.7 (2013)
Avoiding ambiguities in the contract.หนนี้หลีกเลี่ยงสัญญาที่มันกำกวมนะ Full House (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top