Search result for

*การแตกหัก*

(26 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การแตกหัก, -การแตกหัก-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cataclasticการแตกหักบดอัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elongationความสามารถของวัสดุที่ยืดออกได้โดยไม่เกิดการแตกหักเสียหาย โดยมากมักจะวัดค่า “ultimate elongation – การยืดสูงสุด” หรือ “elongation at break – การยืด ณ จุดขาด” ซึ่งจะแสดงค่าเป็นร้อยละของความยาวเดิม [เทคโนโลยียาง]
Chromatid Breakการแตกหักของโครมาติด [การแพทย์]
Chromosome Breakการแตกหักของโครโมโซม [การแพทย์]
Cleavageการแบ่งตัว,การแบ่งตัว,ตัวตัด,การแตกตัว,การตัดย่อย,การแตกหัก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, that would mean breaking with the Catholic Church.ไม่ได้หรอก นั่นหมายถึงการแตกหักกับโบสถ์คาร์ทอลิกเลย The Other Boleyn Girl (2008)
Breaking with Rome would isolate England politically and leave us at the mercy of the Protestants.การแตกหักกับโรม หมายถึงการแยกตัวทางการเมืองของอังกฤษ... และนำไปสู่การเผชิญกับความปรานีของพวกโปรแตสแตนท์ The Other Boleyn Girl (2008)
The fracture pattern suggests a wrenching motion.รูปแบบการแตกหัก บ่งชี้การเคลื่อนไหว ที่ผิดทิศไป The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
The directionality of these fractures shows that your hand was on Nick Rabin's face as it went into the machine.ทิศทางของการแตกหักนี่ชี้ว่า มือของคุณอยู่บนใบหน้าของนิก รอบินตอนที่มันเข้าไปในเครื่อง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
We have the lisfranc fracture, room 22-11.เรามี lisfranc fracture ห้อง 22-11 (lisfranc fracture=การแตกหักหรือเลื่อนหลุดของกระดูกบริวเณกลางเท้า) I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
There's no... Obvious damage to the structure.ไม่มีร่องรอยการแตกหักบนโครงสร้าง Over There: Part 2 (2010)
No. This is a breakup.ไม่ นี่เป็นการแตกหัก Masquerade (2012)
No visible chest or torso injuries, no evidence of clinical fractures.ไม่มีการบาดเจ็บที่หน้าอก หรือลำตัว ที่เห็นได้ชัด ไม่มีหลักฐานของการแตกหัก Proceed with Caution (2012)
Fractures can be healed.การแตกหักรักษาได้ We All Fall Down (2012)
This rib fracture fissure-- the remodeling seems to indicate it was fractured more than four days before he died, doesn't it?รอยแตกของกระดูกซี่โครงนี้ การฟื้นฟูชี้ให้เห็นว่า การแตกหักเกิดขึ้นมากกว่า4วัน ก่อนที่เขาจะตาย,ใช่ไหม The Patriot in Purgatory (2012)
They were acute transverse fractures.แต่เกิดจากการแตกหักภายใน The Patriot in Purgatory (2012)
At first, we had no explanation for the spinal fracturing until we realized that the compression fractures were caused by the extreme weight he was carrying.ในตอนแรกเราไม่สามารถหาคำอธิบาย การแตกหักของกระดูกสันหลัง/Nจนเราได้รู้ว่า การแตกหักจากแรงบีบอัดเกิดจาก The Patriot in Purgatory (2012)
Colles' fractures indicate the victim fell forward at a high speed... and attempted to break his fall by extending his arms forward.การแตกหักนี้บ่งชร้ว่าโคลินล้มไปข้างหน้า ด้วยความเร็วสูงและพยายามยันตัวไว้ โดยการยืดแขนไปข้างหน้า The Ghost in the Machine (2012)
When the ligaments at the fold points were stretched beyond their limits, they ripped bone from bone.และเป็นสาเหตุให้เกิดการแตกหักแบบกระชาก เมื่อเส้นเอ็นถูกงอ ตึงเกินขีดจำกัด The Friend in Need (2013)
There's no signs of any splintering or impact.ไม่มีร่องรอยใดๆ ของการแตกหักหรือการทุบตีใดๆ The Shot in the Dark (2013)
Given the amount of jagged edges on the fracturing,ทำให้เกิดการแตกหักแบบขอบไม่เรียบ The Twist in the Plot (2013)
If a current passed through the thoracic region with enough voltage, it could certainly have created the fracturing on the bone.ถ้ากระแสไฟทะลุผ่านช่องอก ด้วยโวลต์มากพอ... มันสามารถทำให้เกิดการแตกหัก The Fact in the Fiction (2013)
Fracture detected.ตรวจพบการแตกหัก Captain America: The Winter Soldier (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break[N] การแตกหัก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brokenness (n ) การแตกสลาย, การแตกหัก, ภาวะที่ถูกทำให้แตกหัก หรือพังทลาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
震源[しんげん, shingen] (n) จุดกำเนิดของแผ่นดินไหว จุดที่เกิดการแตกหักของแผ่นดิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top