ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การเชื่อมต่อ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การเชื่อมต่อ, -การเชื่อมต่อ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
OSI (open system interconnection)โอเอสไอ (การเชื่อมต่อระหว่างระบบเปิด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OSI (open system interconnection)โอเอสไอ (การเชื่อมต่อระหว่างระบบเปิด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
open system interconnection (OSI)การเชื่อมต่อระหว่างระบบเปิด (โอเอสไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
open system interconnection (OSI)การเชื่อมต่อระหว่างระบบเปิด (โอเอสไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connection-orientedกำหนดการเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connection-oriented networkเครือข่ายกำหนดการเชื่อมต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connectionlessไม่กำหนดการเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connectionless networkเครือข่ายไม่กำหนดการเชื่อมต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
topologyรูปแบบการเชื่อมต่อ, Example: ลักษณะการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันให้เป็นระบบเครือข่าย โดยดูว่าเป็นการเชื่อมต่อสถานีงานหลายเครื่องเข้าสู่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องเดียวกันเรียกว่า เป็นรูปแบบดาว (star network) ถ้าเชื่อมต่อสถานีงานและข่ายงานต่อๆกันไปเป็นวงกลม ก็เรียกว่ารูปแบบวงแหวน (ring network) หรือเชื่อมต่อโดยให้มีสายเคเบิลหลักหนึ่งเส้นเดินเป็นกระดูกสันหลัง แล้วนำสถานีงาน และเครื่องแม่ข่ายมาเกาะกับสายเคเบิลหลักนี้ก็เรียกว่าเป็นรูปแบบบัส (bus network) [คอมพิวเตอร์]
Free space optical interconnectsช่องว่างในการเชื่อมต่อเชิงแสง [TU Subject Heading]
Optical interconnectsการเชื่อมต่อเชิงแสง [TU Subject Heading]
Programmable peripheral interfacesการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถโปรแกรมได้ [TU Subject Heading]
Peacebuilding Commissionคณะกรรมาธิการเสริมสร้างสันติภาพ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2548 เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการเสวริมสร้างสันติภาพในกรอบสหประชาชาติแก่ประเทศ ที่เพิ่งผ่านพ้นความขัดแย้ง รวมทั้งเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการสร้างสันติภาพ (peace enforcement) การรักษาสันติภาพภาพ (peacekeeping) และการเสริมสร้างสันติภาพ (peacebuilding) [การทูต]
FDDIFDDI, มาตรฐานของ LAN แบบหนึ่ง ใช้โทโพโลยีหรือวิธีการเชื่อมต่อแบบวงแหวน โดยใช้สายสัญญาณเป็นสายใยแก้วนำแสงมีอัตราการส่งข้อมูลถึง 100 Mbps [คอมพิวเตอร์]
Anastomosis, Coronary Arterio-Venousการเชื่อมต่อระหว่างเส้นโลหิตดำและแดงที่มาเลี้ยง [การแพทย์]
Arteriovenous Communicationการเชื่อมต่อกันระหว่างหลอดเลือดแดงกับดำ [การแพทย์]
Assemblyการเชื่อมต่อ, การเจริญเต็มวัย [การแพทย์]
Bridges, Crossการเชื่อมต่อกัน [การแพทย์]
microwaveไมโครเวฟ, สื่อกลางในการสื่อสารที่มีความเร็วสูง ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระยะไกล โดยการส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปในอากาศพร้อมกับข้อมูลที่ต้องการส่ง และต้องมีสถานีที่ทำหน้าที่ส่งและรับข้อมูล และเนื่องจากสัญญาณไมโครเวฟจะเดินทางเป็นเส้นตรงไม่สามารถเลี้ยวตามความโค้งของผิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
infrared (IR)อินฟราเรด, สื่อกลางที่ใช้กับการสื่อสารข้อมูลที่ไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างตัวส่ง และตัวรับสัญญาณ เช่น การส่งสัญญาณจากรีโมตคอนโทรลไปยังเครื่องรับโทรทัศน์หรือวิทยุ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์โดยผ่านพอร์ตไออาร์ดีเอ ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายระยะใกล้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Campus Area Network(CAN)เครือข่ายแคมปัส, เครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงแลนที่อยู่ห่างไกลออกไปที่ใช้ในสถานศึกษา โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายใช้สายไฟเบอร์ออพติก หรือไมโครเวฟ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
communication devicesอุปกรณ์การสื่อสาร, ทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ส่งและรับข้อมูลโดยมีการส่งผ่านทางสื่อกลางดังที่กล่าวมาแล้ว สัญญาณที่ส่งออกไปอาจอยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือแบบแอนะล็อก ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับสื่อกลางที่ใช้ในการเชื่อมต่อ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
computer networkเครือข่ายคอมพิวเตอร์, การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dial-up modemโมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์, โมเด็มที่ใช้ต่อเข้ากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านทางสายโทรศัพท์ การเชื่อมต่อใช้วิธีการหมุนโทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลต่ำประมาณ 56 Kbps [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
digital modemดิจิทัลโมเด็ม, โมเด็มที่ใช้รับและส่งข้อมูลผ่านสายเชื่อมสัญญาณแบบดิจิทัล โดยโมเด็มจะทำการเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเมื่อมีการใช้งาน สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงตั้งแต่ 128 kbps ขึ้นไป ซึ่งเป็นโมเด็มที่ติดตั้งภายนอก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Digital Subscriber Line( DSL)ดีเอสแอล, โมเด็มที่ได้รับความนิยมในการใช้งานในบ้าน และสำนักงานขนาดเล็ก โดยสามารถรับและส่งข้อมูลดิจิทัลด้วยความเร็วสูงกว่าการเชื่อมต่อผ่านโมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Internet Service Provider( ISP)ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือไอเอสพี, ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้ โดยอาจคิดค่าบริการเป็นรายเดือน และยังให้บริการเสริมอื่นๆ เช่น อีเมล เว็บเพจ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล หรือโทรศัพท์ระหว่างประเทศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
LAN cardการ์ดแลน, อุปกรณ์ที่เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายตัวนำสัญญาณ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับและส่งข้อมูลกับระบบเครือข่ายได้ ในอดีตเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ต่อเพิ่มเข้ากับเมนบอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ในปัจจุบันมักจะถูกประกอบรวมไปในเมนบอร์ด เนื่องจากความต้องการเชื่อมต่อ[พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Local Area Network( LAN)เครือข่ายเฉพาะที่ หรือแลน, เครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจใช้การเชื่อมต่อแบบมีสายหรือไร้สาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mesh topologyเครือข่ายแบบเมช, รูปแบบของการเชื่อมต่อที่มีความนิยมมากและมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากถ้ามีเส้นทางของการเชื่อมต่อคู่ใดคู่หนึ่งขาดจากกัน การติดต่อสื่อสารระหว่างคู่นั้นยังสามารถติดต่อได้โดยอุปกรณ์จัดเส้นทาง จะทำการเชื่อมต่อเส้นทางใหม่ไปยังจุดหมายปลายทางอัตโนมัติ การเชื่อมต่อแบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Metropolitan Area Network( MAN)เครือข่ายนครหลวง หรือแมน, เครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงแลนที่อยู่ห่างไกลออกไป เช่นการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงานที่อาจอยู่คนละอาคารและมีระยะทางไกลกัน การเชื่อมต่อเครือข่ายชนิดนี้อาจใช้สายไฟเบอร์ออพติก หรือบางครั้งอาจใช้ไมโครเวฟเชื่อมต่อ เครือข่ายแบบนี้ที่ใช้ในสถานศึกษามีชื่อเรียก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
network topologyรูปร่างเครือข่าย, การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่ประกอบกันเป็นเครือข่ายมีการเชื่อมโยงถึงกันในรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะทางกายภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Personal Area Network (PAN)เครือข่ายส่วนบุคคล หรือแพน, เครือข่ายที่ใช้ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระยะใกล้ โดยการเชื่อมต่อแบบใช้สายผ่าน USB  FireWire หรือ การเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่าน Bluetooth เช่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือ พีดีเอ หรือ กล้องถ่ายรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
star topologyเครือข่ายแบบดาว, เครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อสถานีเข้ากับหน่วยสลับสายกลาง เช่น ฮับ หรือสวิตช์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อระหว่างสถานีต่างๆ ที่ต้องการติดต่อกัน ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบดาว คือ ถ้าสถานีใดเสีย หรือสายเชื่อมต่อระหว่างฮับ/สวิตช์กับสถานีใดชำรุด ก็จะไม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
voice over IP (VoIP)วอยซ์โอเวอร์ไอพี, การใช้งานโทรศัพท์โดยผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตเทเลโฟนี ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อเข้ากับคู่สนทนาที่อาจอยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรือพื้นที่ห่างไกลออกไป โดยเสียงของผู้สนทนาจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทัลแล้วส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปถ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Long Term Evolutionมาตรฐานกำหนดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4, Example: LTE ซึ่งย่อมาจาก Long Term Evolution เป็นมาตรฐานเทคโนโลยีที่ผลักดันโดยกลุ่ม “3rd Generation partnership project” และเป็นหนึ่งในมาตรฐานใหม่ที่กำหนดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4 (4G) ซึ่งจะสามารถทำให้รองรับการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงได้ดีขึ้น มี Latency ที่ต่ำลงและเป็นการใช้ช่องความถี่ที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Linkageความผูกพัน, การเชื่อมต่อ [การแพทย์]
Linkage, Anhydrideการเชื่อมต่อแบบแอนไฮดรายด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you disconnect the tubes?คุณสามารถตัดการเชื่อมต่อท่อหรือไม่ The Godfather (1972)
I would like to disconnect some of your circuits.ตัดการเชื่อมต่อบางส่วนของ วงจรของคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
- I hadn't made the connection.- ฉันไม่ได้ทำให้การเชื่อมต่อ The Russia House (1990)
I've included everything in my statement but I doubt very much that Chief Sterns is taking this possible connection seriously.เราได้รวมทุกอย่างในคำสั่งของฉัน ... ... แต่ฉันสงสัยมากว่าหัวหน้าบุกบั่น ... ... คือการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้นี้อย่างจริงจัง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The main frame will be totally isolated... in less than two minutes.มันกำลังตัดขาดจากการเชื่อมต่อของเรา ในอีกไม่ถึงสองนาทีนี้ The Lawnmower Man (1992)
You cut the network connections, but I'll find a way out.แกตัดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก แต่ฉันจะออกไปให้ได้ The Lawnmower Man (1992)
Make a connection. Look right into the lens.ทำให้การเชื่อมต่อ มองขวาเป็นเลนส์ Showtime (2002)
You made a connection.คุณทำให้การเชื่อมต่อ Showtime (2002)
Once the door is unprotected, the connection will be severed.เมื่อประตูถูกตัดขาด การเชื่อมต่อก็สิ้นสุด The Matrix Reloaded (2003)
There are tiny particles connecting the larger cubes.และรอยแยกเล็กๆ ระหว่างการเชื่อมต่อนั้น I Heart Huckabees (2004)
Yeah, and then tinier cracks between the connections.มันก็มีการเชื่อมต่อที่เล็กลงไปอีก I Heart Huckabees (2004)
Someone is screwing with the connection.ใครบางคนกำลังคาดคั้นด้วยการเชื่อมต่อ Cubeº: Cube Zero (2004)
Dear Scott, pursuant to your request for further information regarding the security-interface issues unfortunately, the information that you requested is not available.ถึง Scott, ตามคำร้องที่แนบมาของคุณ... ...สำหรับสนับสนุนข้อมูลการพิจารณา ความปลอดภัยการเชื่อมต่อ... ...น่าเสียใจ, ข้อมูล ที่คุณร้องขอไม่สามารถทำได้ Firewall (2006)
You see, Sean had worked out the connection between the smiling faces of the girls in the magazines and the fact that they were naked.เห็นมะ ชอนได้ทำการเชื่อมต่อ ระหว่างหน้ายิ้มแย้มของ สาวในนิตยสาร และความจริงที่พวกหล่อนเปลือย Cashback (2006)
Hey, sweetie, the objective is to connect a common theme based on what Daddy's bringing.ลูกรักจ๊ะ เป้าหมายคือ การเชื่อมต่อกับเรื่องทั่วไป... ...จากสิ่งที่พ่อพาไป The Astronaut Farmer (2006)
the connection that i felt with jor-el and the fortress it's gone.การเชื่อมต่อของฉัน กับจอร์เอล และป้อมนั้น ได้หายไปแล้ว Zod (2006)
lionel told me his connection to jor-el is gone.ไลโอเนลบอกฉันว่าการเชื่อมต่อของเขากับจอร์เอลได้หายไปแล้ว Zod (2006)
You did it. You found the cure.ลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์, ทำลาย การเชื่อมต่อดาวเทียม, อะไร? Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
Could microsurgically reinnervate her hypoglossal nerve.เราอาจใช้กล้องในการเชื่อมต่อเส้นประสาทใต้ลิ้นของเธอ Let the Truth Sting (2007)
It's all about energy and interconnectedness.ทั้งหมดเป็นเรื่องของพลังงาน และการเชื่อมต่อกับสิ่งภายนอก It's Alive! (2007)
All links to the satellites are cut off.การเชื่อมต่อกับดาวเทียมทั้งหมดถูกตัดขาด Appleseed Ex Machina (2007)
It requires no great stretch of imagination to visualize a possible connection... between protein synthesis and...มันไม่ต้องยืดที่ดีของจินตนาการ ที่จะเห็นภาพการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้ ระหว่างการสังเคราะห์โปรตีนและ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Connectivity.การเชื่อมต่อ Live Free or Die Hard (2007)
It seems that there is a connection comes in the mind of the Lord of the Darkness and yoursเห็นได้ชัดว่ามีการเชื่อมต่อ ระหว่างจิตใจของจอมมารกับของเธอ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
If he already knows about this connection, do not yet knowแต่การเชื่อมต่อนี้ยังไม่ชัดเจน Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
I knew it was only a matter of time... before Voldermort make a connection between you.ฉันรู้มันเป็นแค่เรื่องของเวลา ก่อนที่โวลเดอมอร์จะสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเขากับเธอ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
(CARS HONKING)ลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์, ทำลาย การเชื่อมต่อดาวเทียม, อะไร? Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
Unless the connection is closed, the weak energy condition will continue to expand the wormhole, until it absorbs everything.จนกว่าการเชื่อมต่อจะถูกปิด พลังงานอ่อนๆจะยังคงรูหนอนไว้ จนกว่ามันจะดูดซับบางอย่าง 100 Million BC (2008)
We need to surgically sever the connection between your heart and brain.เราคิดว่าจำเป็นต้องผ่าตัดการเชื่อมต่อ\ ระหว่างสมองกับหัวใจ Adverse Events (2008)
Interruption of the brain-heart coupling could cause pulmonary edema.ขัดขวางการเชื่อมต่อ ของสมองกับหัวใจ ทำให้น้ำท่วมปอด Emancipation (2008)
Connection lost. Connection lost.** การเชื่อมต่อล้มเหลว ** WarGames: The Dead Code (2008)
Responding to intrusion. Gaming protocol alert.** ตอบสนองผู้บุกรุก ** ** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
We need traffic, give the winner $1, 000, 000.เราต้องการให้มีการเชื่อมต่อมากที่สุด ให้รางวัลผู้ชนะ 1ล้านเลย WarGames: The Dead Code (2008)
Gaming protocol alert.** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
This is phone installation, answerphone installation, connection charge, call charges, and, so on, and what, what?นี่สำหรับค่าติดตั้งโทรศัพท์ค่ะ การติดตั้งระบบโทรศัพย์ตอบรับอัตโนมัติ ค่าใช่จ่ายการเชื่อมต่อ ค่าโทรออก และอื่นๆอีกค่ะ อะไรค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Cannon now offline.หยุดการเชื่อมต่อแล้ว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The administration building, is connected to the chapel.ตึกอำนวยการเชื่อมต่อกับหอสวดมนต์ Prison Break: The Final Break (2009)
- The uplink? It's all set.-การเชื่อมต่อเป็นไง Duplicity (2009)
Don't disconnect until we're finished.อย่าตัดการเชื่อมต่อ จนกว่าเราจะเสร็จ [ Rec ] 2 (2009)
Something. I believe there's something connecting all of us.บางอย่าง ฉันเชื่อว่ามีบางอย่าง การเชื่อมต่อพวกเราทุกคน The Culling (2009)
Access to mainframe denied.การเชื่อมต่อสู่เมนเฟรมถูกปฎิเสธ Ben 10: Alien Swarm (2009)
As seen from earth When a connection is made between two stargates, ตามที่เห็นจากบนโลก... เมื่อการเชื่อมต่อเกิดขึ้น ระหว่าง สตาร์เกท 2 อัน Air: Part 1 (2009)
We have been unable to channelเราไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับช่องทางสื่อสารได้ Air: Part 1 (2009)
It's the gate address.มันเป็นปัญหา ที่ตำแหน่งการเชื่อมต่อ Air: Part 1 (2009)
Stop the dialing sequence.หยุดการเชื่อมต่อก่อน Air: Part 1 (2009)
He says the addressเขาบอกว่า ตำแหน่งการเชื่อมต่อ Air: Part 1 (2009)
Dialing the gate is a significant drainการเชื่อมต่อเกท จะใช้พลังงานอย่างมาก Air: Part 3 (2009)
We were able to get a connection, พวกเราสามารถทำการเชื่อมต่อ Time (2009)
Press here if you want to tie into the ship's communication systems.กดที่นี่ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อ กับระบบสื่อสารของยาน Water (2009)
I've been able to access the subspace linkผมเข้าถึงการเชื่อมต่อกับอวกาศย่อยได้ Life (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเชื่อมต่อ[kān cheūamtø] (n) EN: connection ; link-up ; networking
การเชื่อมต่อเครือข่าย[kān cheūamtø khreūakhāi] (n, exp) EN: network connection

English-Thai: Longdo Dictionary
DSL(abbrev) ย่อมาจากคำว่า Digital Subscriber Line เป็นวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารแบบหนึ่ง นิยมใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้ทั่วไป
instagram[อิน'สตาแกรม] (n) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
America Online(n) ศูนย์บริการออนไลน์ผ่านทางโมเด็มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอเมริกา มีขอบเขตการให้บริการที่กกว้างขวางมีการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ปริการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตขั้นพื้นฐาน มีข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากสำนักข่าวรอยเตอร์และยูพีไอ
attachment(n) การผูกติด, See also: การเชื่อมต่อ, การยึดติด
central(n) จุดศูนย์รวมของการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์, Syn. telephone exchange
coupling(n) การเชื่อมต่อ
cutout(n) เครื่องมือในการเชื่อมต่อหรือตัดกระแสไฟฟ้า
interlock(n) อุปกรณ์เชื่อมต่อกัน, See also: การเชื่อมต่อกัน
joinder(n) การเชื่อมต่อกัน, See also: การร่วมกัน, Syn. joining
link(n) สิ่งที่เชื่อมต่อ, See also: การเชื่อมต่อ, เครื่องประสาน, Syn. connection, connective, copula
linkage(n) การเชื่อมต่อ, See also: การต่อ, การประสาน, การผนึก, การปฏิบัติการร่วมกัน
linkup(n) การเชื่อมต่อกัน
nexus(n) การเชื่อมต่อ, See also: ส่วนเชื่อมต่อ, Syn. connection
nexus(n) วิธีการเชื่อมต่อ, Syn. link, tie
online(n) ออนไลน์, See also: การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์, Ant. offline
weld(n) การเชื่อม, See also: การเชื่อมโลหะ, การเชื่อมต่อ, การบัดกรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ, การเชื่อมผนึก, ความสัมพันธ์, พันธะ, วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร, ญาติ, การสังวาส, Syn. juncture, union, associate
connexion(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ
coupling(คัพ'พลิง) n. การเชื่อมต่อ, การเชื่อมผนึก, การต่อก้น, เครื่องพวง, การร่วมคู่
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
interfaceตัวประสานหมายถึง การเชื่อมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์ ที่ถ่ายโอนข้อมูลจากกันและกันได้ แต่มักนำมาใช้ในความหมายของ user interface ที่แปลว่า การติดต่อประสานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ เช่น แป้นพิมพ์, จอภาพ ต่างก็เป็นตัวประสานกับผู้ใช้ทั้งสิ้น
joinder(จอย'เดอะ) n. การร่วมกัน, การร่วมมือกัน, การร่วมฟ้อง, การเชื่อมต่อกัน
junction(จังคฺ'เชิน) n. การเชื่อมต่อ, หัวต่อ, ชุมทาง, ที่, บรรจบ, จุดประสาน, สิ่งเชื่อมต่อ.
knitting(นิท'ทิง) n. การถัก, การชุน, ผลงานถัก, ผลงานชุน, การเชื่อมต่อ
linkage(ลิง'คิจฺ) n. การเชื่อมต่อ, การต่อ, การประสาน, การผนึก, การปฏิบัติการร่วมกัน, เครื่องต่อ, ลิ้นร่วม, Syn. union, Ant. breach
nexus(เนค'ซัส) n. การเชื่อมต่อ, อนุกรมหรือกลุ่มที่ต่อเนื่องกัน pl. nexus, Syn. tie, bond
null modemการต่อโดยไม่ใช้โมเด็มหมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องเข้าด้วยกันโดยที่ไม่ต้องใช้โมเด็ม
off line processingการประมวลผลแบบไม่เชื่อมตรงหมายถึง การประมวลผลที่ทำขึ้นโดยไม่มีการเชื่อมต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) เช่น การแปลงข้อมูลจากบัตรแล้วบันทึกข้อมูลลงในแถบบันทึก หรือจานบันทึก เป็นต้นดู on line processing เปรียบเทียบ
parasymapsisn. การเชื่อมต่อกันแบบกระหนาบข้างของโครโมโซม
shunt(ชันทฺ) vt., vi., n. (การ) สับราง, เปลี่ยนราง, สับเปลี่ยน, เปลี่ยนเส้นทาง, ปัด, แยก, เก็บ, ระงับ, หันไปอีกทางหนึ่ง, เปลี่ยนเส้นทาง, เครื่องสับราง, เครื่องแยกทางไฟฟ้า, รถไฟเปลี่ยนราง, (ศัลยกรรมผ่าตัด) ทางหรือหลอดที่สร้างขึ้นใหม่, การเชื่อมต่อระหว่างท่อสองท่อในร่างกาย
tcp/ipทีซีพี/ไอพี <คำอ่าน>ย่อมาจากคำว่า transmission control protocol / internet protocol แปลว่า กฏเกณฑ์การควบคุมการส่งผ่านตามมาตรฐานอินเตอร์เน็ต หมายถึง มาตรฐานที่สร้างขึ้นในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องปลายทาง (terminal) ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือตัวเลียนแบบ
tie-in(ไท'อิน) adj. เกี่ยวกับการซื้อขายของร่วมที่ควบกัน, ควบกัน, ไปด้วยกัน n. สิ่งที่ไปด้วยกัน, สิ่งควบ, ส่วนควบ, การเชื่อมต่อกัน, ความสัมพันธ์, พันธะ., Syn. connection
transmission control prottransmission control protocol / internet protocol กฏเกณฑ์การควบคุมการส่งผ่านตามมาตรฐานอินเตอร์เน็ตใช้ตัวย่อว่า TCP/IP (อ่านว่า ทีซีพี/ไอพี) หมายถึง มาตรฐานที่สร้างขึ้นในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องปลายทาง (terminal) ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือตัวเลียนแบบ
weld(เวลดฺ) vt. vi. เชื่อม, เชื่อมโลหะ, บัดกรี, ประสาน, ทำให้ตกลงกัน, n. การเชื่อมโลหะ, การเชื่อมต่อ, การบัดกรี, เครื่องบัดกรี, See also: weldability n. weldable adj. welder, weldor n. weldless adj., Syn. fuse, solder, connect

English-Thai: Nontri Dictionary
coalescence(n) การรวมกัน, การเชื่อมต่อกัน
conjugation(n) การผันคำกริยา, การเชื่อมต่อกัน, การรวมกัน
coupling(n) หัวต่อรถ, เครื่องต่อ, เครื่องพ่วง, การเชื่อมต่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
concatenation(n) การเชื่อมเข้าด้วยกัน, การเชื่อมต่อกัน, การต่อกัน, Syn. concatenate
firewireFireWire คือชื่อเรียกของ apple หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-link คือชื่อเรียกของ Sony หรือที่เรียกว่า มาตรฐาน IEEE 1394 เป็นเทคโนโลยีสำหรับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล ด้วยความเร็ว 400 และ 800 เมกะบิตต่อวินาที ส่งผลให้การติดต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ฮาร์ดดิส ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ กล้องดิจิตอลหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีช่อง FireWire ทำงานได้อย่างรวดเร็ว FireWire มีลักษณะการทำงานเหมือนหรือคล้ายกับ USB เพียงแต่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานกับอุปกรณ์ทางด้านมัลติมีเดียมากกว่า เนื่องจาก USB เหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอินพุต เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ (USB มีความเร็วน้อยกว่า FireWire) นอกจากนี้ FireWire ยังสามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ไแบบ Daisy Chain ได้ถึง 67 ชิ้น และสนับสนุนการทำงานแบบ Hot plug คือสามารถต่อแล้วใช้งานได้เลยทันที นอกจาก นี้ ยังสามารถส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปกำหนดการทำงานของกล้องวิดีโอได้ด้วย ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานในขั้นตอนเดียวกันได้ เช่น การอัดภาพจากกล้องลงมาคอมพิวเตอร์ ก็เพียงแค่สั่งจากคอมพิวเตอร์ กล้องก็จะเริ่มต้นทำงาน พร้อมกับดึงภาพมาให้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไปสั่งเล่นจากกล้องแล้วมาสั่งอัดที่คอมพิวเตอร์
router(n) Router คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ computer จากเครือข่ายหนึ่ง ไปยัง computer อีกเครือข่ายหนึ่ง หรือเปรียบเทียบง่าย ๆ ก็คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เหมือนบุรุษไปรษณีย์ ที่คอยส่งข้อความจาก computer เราไปยังที่อื่น แถมยังเลือกเส้นทางที่สะดวก หรือใกล้ที่สุด เพื่อจะไปยังจุดหมายปลายทาง Router มีทั้งแบบกระจายสัญญาณ และทำหน้าที่รับสัญญาณอย่างเดียว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
配線(する)[はいせん(する), haisen ( suru )] (n) การวางสาย การเชื่อมต่อสาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
連絡[れんらく, renraku] TH: การเชื่อมต่อ  EN: junction (vs)
接続[せつぞく, setsuzoku] TH: การเชื่อมต่อ(เข้าเครือข่าย)  EN: connection (vs)
リンク[りんく, rinku] TH: การเชื่อมต่อ  EN: link

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top