Search result for

*การหลับ*

(56 entries)
(0.0372 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การหลับ, -การหลับ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งีบลักษณนามบอกการหลับเช่นนั้นว่า หลับงีบหนึ่ง หลับ ๒ งีบ.
นิทรา(นิดทฺรา) น. การหลับ, การนอนหลับ.
นิทรารมณ์น. การหลับ.
ศยนะ(สะยะ-) น. การนอน, การหลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soporอาการหลับลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But lying with another man would be treason.การหลับนอนกับชายอื่นจะเป็นการทรยศ The Other Boleyn Girl (2008)
For the dreams to come,ones that matter, sleep has to be natural,has to be earned.เพื่อให้เกิดความฝัน สิ่งหนึ่งที่สำคัญ การหลับต้องเป็นธรรมชาติ ต้องเรียนรู้ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
There are five stages to the sleep cycle.มี 5 ขั้นตอนในการหลับ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
It's the part of the brain that regulates sleep.นั่นคือส่วนของสมอง ที่ควบคุมการหลับ Dream Logic (2009)
It monitors sleep cycles and, when necessary, stimulates the thalamus, which induces a deeper sleep state.มันควบคุมวัฎจักรการหลับ และเมื่อจำเป็นมันจะกระตุ้น 'ธาลามัส' ที่โน้มนำให้เกิดภาวะหลับลึก Dream Logic (2009)
Don't need to sleep.ไม่ต้องการหลับ Chapter Seventeen 'The Wall' (2010)
What, you think coffee and sleep don't mix?คิดว่ากาแฟกับการหลับเข้ากันไม่ได้เหรอ Crazy, Stupid, Love. (2011)
And maybe someday real soon you'll wake up from your long sleep-บางที สักวันหนึ่งเทออาจจะตื่นขึ้นมา จากการหลับที่ยาวนานนี้ Masks (2011)
Even if you're not sleeping with him, he needs you.ไม่เกี่ยวกับการหลับนอนด้วยกันเลย เขาต้องการคุณ Out of the Chute (2011)
Poor, tormented souls summoned from their rest by the necromancer's art.น่าสงสารเหลือเกิน.. เหล่าวิญญาณที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการถูกปลุกจากการหลับไหลด้วยศาสตร์มืดแห่งการคืนชีพ Lancelot du Lac (2011)
It's from the stasis.มันเกิดจากการหลับยาว Lockout (2012)
I could think of no better allies than the woman who sent Mikael into his long sleep and the girl who fought Niklaus so bravely.ฉันคิดว่าคงไม่มีพันธมตรไหนที่ดีไปกว่า ผู้หญิงที่ส่งไมเคิลไปสู่การหลับใหลที่ยาวนาน และสาวน้อยที่ต่อสู้กับนิคลาวส์อย่างกล้าหาญ All My Children (2012)
I might even let you wake from that sleep.ข้าจะยอมให้เจ้าตื่น จากการหลับด้วยซ้ำ The Ghost of Harrenhal (2012)
All I wanted was to sleep again, dream.ฉันแค่ต้องการหลับฝันอีกครั้ง Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
Sleep is no escape... ♪ Time, love ♪การหลับไม่ใช่การหนี.. #Time, love# Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
I vaguely remember feeling this surge, kind of like waking up from a deep sleep or something.ฉันคลุมเครือกับความทรงจำ เหมือนกับการตื่นขึ้นมา จากการหลับลึกหรืออะไรบางอย่าง The Hour of Death (2012)
I find it really helps if I close my eyes and try to relax.ฉันคิดว่าการหลับตาและพยายามผ่อนคลาย มันช่วยได้มาก The Wheels on the Bus... (2012)
And I can't marry someone who always has another sex tape or hidden agenda or surprise scheme up their sleeve.และผมก็คงแต่งงานกับคนที่มีเทปลับอื่นๆตลอดไม่ได้หรอก ไม่ว่าจะเป็นการปิดบังหรือเรื่องเซอร์ไพรส์หรือวางแผนการหลับนอนอะไรก็ตาม Monstrous Ball (2012)
The patient is rendered into a deep sleep. Patient?ผู้ป่วยจะเข้าสู่การหลับลึกพะย่ะค่ะ ผู้ป่วยเหรอ? With All My Heart (2012)
Very well.เอาล่ะ เมื่อข้าปลุกเกว็นเนเวียร์จากการหลับไหล With All My Heart (2012)
Honestly, I'm just so relieved that you guys are here, and I'm very happy about the idea of sleeping and just...เอาจริงๆ นะ ฉันโล่งใจที่เราทุกคนมาอยู่นี่ และฉันแฮปปี้มากเกี่ยวกับไอเดียของการหลับและ... This Is the End (2013)
The rest of the crew remains in delta sleep.แค่ลูกเรือ เตรียม การหลับเดลต้า อีก Oblivion (2013)
Although, he did seem disappointed that the operation didn't involve sleeping with a Russian woman, then waking up in a bathtub full of ice.แม้เขาจะดูผิดหวังที่ การผ่าตัดไม่ได้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการหลับนอนกับสาวรัสเซีย Heroic Origins (2013)
I just want to sleep for a little while.ฉันต้องการหลับสักครู่ The Shot in the Dark (2013)
Well, it's sleepy time, my dear boy.ดี นี่เป็นเวลาแห่งการหลับแล้ว เด็กน้อยเอ๋ย Remember the Titans (2013)
But the fate that I have planned for you will make their suffering seem as a gentle sleep.แต่โชชะตา ที่ฉันวางไว้ให้แก จะทำให้ความทรมานของพวกเขา เหมือนแค่การหลับไหลอันอ่อนนุ่มเท่านั้น Boy Parts (2013)
Their mission was to assess their world, and if it showed potential... then they could send out a signal, bed down for the long nap, wait to be rescued.ถ้ามันมีศักยภาพมากพอ พวกเค้าก็จะส่ง สัญญาณโดยการหลับจำศีล เพื่อรอการกู้ชีพ Interstellar (2014)
It's not unusual to sleep for quite a while.การหลับแบบนี้ก็ ไม่ได้ผิดปกติอะไรครับ Rat King (2015)
Crew wake-up process initiated.เริ่มขั้นตอนปลุกลูกเรือจากการหลับ Passengers (2016)
They know the penalty for sleeping on duty.พวกเขารู้โทษของการหลับในหน้าที่ Risen (2016)
And sleeping on post means death.โทษของการหลับยามคือตาย Risen (2016)
Sleeping, eating, electrical outlets, diapers, stairs, and ...พวกการหลับนอน การกิน ระบบไฟฟ้า ผ้าอ้อม บันได และ... London Has Fallen (2016)
I have trouble falling asleep.ฉันมีปัญหาในการหลับ Idemo dalje (1982)
I've been able to go into my own repressed memories to the night my sister disappeared.เขาได้นำผม ผ่านการหลับลึก (deep-regression hypnosis) Deep Throat (1993)
The Sultan had a harem... of fifteen hundred young women... so the demands he placed on his wives were relatively minor.สุลต่านมีฮาเร็มมีสนมสาวๆ ถึง 1,500 คน ดังนั้นการหลับนอนกับมเหสีจึงห่างมาก Don Juan DeMarco (1994)
The impact must've awoken me from hypersleep.ส่งผลให้ฉันตื่นขึ้นจากการหลับไหลที่ยาวนาน Toy Story (1995)
I hate sleeping. I never sleep more than a few hours.ผมไม่ชอบการหลับ ผมไม่เคยหลับนานกว่า สอง สาม ชม. The Matrix Reloaded (2003)
Sleeping during class-การหลับในห้องเรียน Voice (2005)
You see, old friend?คืนนี้ไม่มีการหลับ 300 (2006)
We shouldn't have sleepovers because you snore.ช่างเถอะ เราไำม่ต้องการหลับหรอก เพราะว่าคุณนอนกรน Love/Addiction (2007)
it's incest.นั่นมันการหลับนอนกับพี่น้องนะ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
One small bite to drag her down into a deep and troubled sleep.แค่คำเล็กๆ ก็สามารถทำให้นางล้มลง สู่ห้วงลึกแห่งการหลับใหล Enchanted (2007)
"that twenty centuries of stony sleepว่าการหลับไหลที่มั่นคงและยาวนาน Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Will be on an airplane.จะเป็นการหลับบนครื่อง O Brother, Where Bart Thou? (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catnap[N] การงีบหลับ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การหลับสั้นๆ, Syn. doze
napping[N] การหลับระยะสั้นๆ, See also: การหลับนก, การงีบ
narcolepsy[N] การหลับอย่างควบคุมไม่ได้เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบาย
sleep[N] การหลับ, See also: การนอนหลับ, การง่วงซึม

English-Thai: Nontri Dictionary
profundity(n) ความคิดลึกซึ้ง,ความเต็มที่,การหลับสนิท
sleep(n) ความง่วง,การนอน,การหลับ,การจำศีล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top