Search result for

*การสัมภาษณ์*

(81 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การสัมภาษณ์, -การสัมภาษณ์-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personal interviewการสัมภาษณ์เป็นส่วนตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
direct interviewการสัมภาษณ์โดยตรง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Employment interviewingการสัมภาษณ์การจ้างงาน [TU Subject Heading]
Interviewingการสัมภาษณ์ [TU Subject Heading]
Interviewing in journalismการสัมภาษณ์ในงานวารสารศาสตร์ [TU Subject Heading]
Interviewing in psychiatryการสัมภาษณ์ทางจิตเวช [TU Subject Heading]
Interviewing in social serviceการสัมภาษณ์ในงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Interviewing on radioการสัมภาษณ์ในวิทยุ [TU Subject Heading]
Interviewing on televisionการสัมภาษณ์ในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Motivational interviewingการสัมภาษณ์แบบสร้างแรงจูงใจ [TU Subject Heading]
Direct Interview การสัมภาษณ์โดยตรง
เป็นวิธีการบันทึกข้อมูลโดยผู้สัมภาษณ์ เป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบสอบถาม หรือผู้สัมภาษณ์เป็นผู้แจงนับ อีกวิธีหนึ่งเรียกว่า วิธีการแจงนับด้วยตนเอง (self-enumeration or householder method) เป็นวิธีที่ให้ผู้ตอบกรอกแบบสอบถามเอง [สิ่งแวดล้อม]
Free Associationเทตนิตของการสัมภาษณ์ตามวิธิการของนักจิตวิเคราะห์ [การแพทย์]
primary dataข้อมูลปฐมภูมิ, ข้อมูลที่ผู้ใช้จะต้องเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจทำได้โดยการสัมภาษณ์ วัด นับ หรือสังเกตจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ไม่เคยมีผู้ใดเก็บรวบรวมไว้ก่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Interviewingการสัมภาษณ์ [การแพทย์]
Interviewsการสัมภาษณ์, สัมภาษณ์, ส่งนักศึกษาหรือพัฒนากรออกไปเยี่ยมบ้านโดยตรง [การแพทย์]
Reference interviewการสัมภาษณ์เพื่อการอ้างอิง
การสัมภาษณ์เพื่อการอ้างอิง (Reference interview) หมายถึง การหารายละเอียดจากผู้ที่มาใช้บริการช่วยการค้นคว้า เพื่อให้บรรณารักษ์ทราบแน่ชัดถึงความต้องการในการค้นคว้าของผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อทราบพื้นความรู้ของลูกค้า และเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสามารถในการใช้หนังสืออ้างอิงของผู้ที่มาใช้บริการ เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้นระหว่างบรรณารักษ์อ้างอิงและผู้ที่มาใช้บริการช่วยการค้นคว้า เพื่อตรวจสอบความต้องการข้อมูลของบุคคล ซึ่งอาจจะแตกต่างจากคำถามอ้างอิงที่ตั้งคำถามเป็นครั้งแรก เพราะผู้ใช้บริการอาจจะไม่พูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบกันแบบตัวต่อตัว ความอดทนและความสามารถในการติดต่อของบรรณารักษ์ เพื่อให้ผู้ใช้ให้รายละเอียดมากที่สุด การสัมภาษณ์เพื่อการอ้างอิงอาจเกิดขึ้นโดยทางโทรศัพท์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านทางอีเมล์) ตามคำร้องขอของผู้ใช้
แต่บรรณารักษ์อ้างอิงที่ได้รับการฝึกอบรมดีแล้ว บางครั้งจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นการสื่อสารถ้าผู้ใช้ลังเลที่จะขอความช่วยเหลือ การหารายละเอียดจากการสัมภาษณ์เพื่อการอ้างอิงนี้ เพื่อให้ฝ่ายบรรณารักษ์ได้รับความกระจ่างมากพอที่จะสามารถหาคำตอบมาให้ผู้ใช้ได้ดีที่สุด
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Interviews are so stressful for you students. Check your e-mail.การสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่เครียดมากสำหรับนักเรียน / เช็คอีเมล์ของคุณด้วย New Haven Can Wait (2008)
You might want it for those job interviews.คุณอาจต้องการมัน สำหรับการสัมภาษณ์งานใหม่ Dying Changes Everything (2008)
I saw the interview.ฉันเห็นให้การสัมภาษณ์น่ะ Episode #1.8 (2008)
This interview is over.การสัมภาษณ์จบลงแล้ว The Love Guru (2008)
First of all, it's just an interview. You don't have the job yet.ยังไงก็ตาม มันก็แค่การสัมภาษณ์ คุณยังไม่ได้งานหรอก Marley & Me (2008)
I've had an idea, John, rather a bold idea for an interview.ผมมีความคิดแล้วจอห์น\ ความคิดค่อนข้างแจ่มเลยสำหรับการสัมภาษณ์ Frost/Nixon (2008)
So, okay, so what kind of interview?เออก็ใช่ แล้วจะเป็นการสัมภาษณ์รูปแบบไหนกันล่ะ Frost/Nixon (2008)
This guy'll be so grateful to be getting it at all, he'll pitch puffballs all night and pay a half a million dollars for the privilege.เจ้าหมอนี่ต้องสำนึกในบุญคุณ ที่ได้สิทธิ์การสัมภาษณ์ เขาคงยิ้มร่าอยู่ทั้งคืน และจ่ายเงินครึ่งล้าน\ สำหรับค่าเอกสิทธิ์พิเศษ Frost/Nixon (2008)
You know, I'd be happier if I heard some kind of vision that you had for this interview.นายรู้มั้ย ผมคงมีความสุขขึ้น ถ้าได้ยินข่าวดี จากนายต่อรายการสัมภาษณ์นี้ Frost/Nixon (2008)
You know, I heard an interview with you recently on the radio.ทราบมั้ย ฉันเพิ่งฟังรายการสัมภาษณ์คุณ ทางวิทยุเมื่อเร็วๆนี้ Frost/Nixon (2008)
Of course, what I didn't know was that in the meantime, he'd gone to all the major networks to try and get interest in the interviews.แน่ล่ะ ฉันยังไม่รู้อะไรในตอนนั้น เขาไปพบเครือข่ายโทรทัศน์\ ชั้นนำหมดเลย ไปแนะนำตัวและเสนอขาย รายการสัมภาษณ์ Frost/Nixon (2008)
I'm sorry, David, but we have a policy of not paying for a news interview.ผมเสียใจเดวิท คือทางเรามีนโยบาย ไม่ซื้อรายการสัมภาษณ์เชิงข่าว Frost/Nixon (2008)
But an interview like this?แต่รายการสัมภาษณ์แบบนี้? Frost/Nixon (2008)
And if in years to come, people look back and say it was in this interview that Richard Nixon exonerated himself, that would be the worst crime of all.แล้วเมื่อเวลาผ่านไป\ แล้วคนรุ่นหลังย้อนกลับมามอง แล้วพูดว่า มันปรากฎอยู่ในรายการสัมภาษณ์นี้ ที่ริชาร์ด นิกสัน ทำตัวเองให้พ้นผิด Frost/Nixon (2008)
For the interviews.สำหรับการสัมภาษณ์ Frost/Nixon (2008)
And that's where we started to dig into our research and prepare for the interviews.ที่นั่น เราเริ่มขุดคุ้ยข้อมูล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ Frost/Nixon (2008)
You know, if we're gonna nail Nixon in these interviews, we're gonna have to ambush him.รู้มั้ย ถ้าเราไม่ตอกตะปู ตรึงนิกสันไว้ในการสัมภาษณ์นี้ เราอาจต้องจู่โจมเขา Frost/Nixon (2008)
Now, we're going to be covering a lot of subjects in a great deal of detail over the course of these interviews, but I'd like to begin completely out of context by asking you one question,มีรายละเอียดมากมาย ในช่วงการสัมภาษณ์นี้ แต่ผมจะเริ่มต้นด้วย ลืมบริบทอื่นๆไปให้หมดก่อน โดยจะถามคำถามหนึ่งกับท่าน Frost/Nixon (2008)
If he didn't know the caliber of the man that he was up against before the interview started, he certainly knew it halfway through the President's first answer.ถ้าเขาไม่มีชั่วโมงบินยาวพอ เขาก็คงก่อเรื่องไปซะก่อน การสัมภาษณ์เริ่มเสียอีก กว่าเขาจะรู้ตัวก็ปาเข้าไปครึ่งทาง ของคำตอบจากท่านปธน.เสียแล้ว Frost/Nixon (2008)
These interviews will do mid-30s audience share, minimum. Jimmy!การสัมภาษณ์นี้จะทำยอดแชร์ คนดูได้ร่วม30 จุดเป็นอย่างน้อย Frost/Nixon (2008)
And these interviews are always gonna be around for future generations of academics and political historians.ไม่มีใครเลยสามารถทำได้แบบนั้น แล้วการสัมภาษณ์แบบนี้ ก็จะปรากฎอยู่กับคนรุ่นหน้า ไม่ว่านักวิชาการและ นักประวัติศาสตร์การเมือง Frost/Nixon (2008)
I take it from this that the interviews have gone well? Better than that, ma'am.ฉันได้ข่าวมาว่า การสัมภาษณ์ไปได้ด้วยดีรึึค่ะ? Frost/Nixon (2008)
'Cause I guess the way you handle Watergate's gonna determine whether these interviews are a success or a failure.เพราะว่าผมก็เดาทางว่าคุณ คงอยากรู้ความคิดผมเรื่องวอเตอร์เกท ไม่ว่าการสัมภาษณ์นี้ จะสำเร็จหรือล้มเหลว Frost/Nixon (2008)
One of my people, as part of the preparation for this interview, she did a profile on you.ทีมเตรียมข้อมูลของผมคนหนึ่ง ในการสัมภาษณ์นี้ เธอทำแฟ้มเกี่ยวกับคุณ Frost/Nixon (2008)
You're quoting me out of context, out of order.ตลอดการบันทึการสัมภาษณ์ทั้งหมดนี่ คุณกำลังอ้างคำพูดผมออกนอกบริบท Frost/Nixon (2008)
You have deliberately sabotaged the interview, Jack.คุณจงใจทำลายการสัมภาษณ์นะ แจ็ค Frost/Nixon (2008)
It's an interview!นี่มันการสัมภาษณ์นะ! Frost/Nixon (2008)
Bob Zelnick was quite as euphoric as he was after the interviews,บ๊อบ เซลนิคถึงได้ปลาบปลื้มมากขนาดนั้น ตอนหลังการสัมภาษณ์จบลง, Frost/Nixon (2008)
The Nixon/Frost interviews were wildly successful.การสัมภาษณ์ระหว่างนิกสันกับฟรอสต์ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งยวด, Frost/Nixon (2008)
The interviews?การสัมภาษณ์น่ะหรือ? Frost/Nixon (2008)
I didn't catch the interviews as they went out, but they tell me that they were a great success.ผมไม่ได้ดูการสัมภาษณ์ตอนออกอากาศ ได้ข่าวว่า เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ Frost/Nixon (2008)
Dates, interviews, every hunch, every hint.วันที่นัด การสัมภาษณ์ ทุกแง่มุม ทุกเบาะแสะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
So what form does this interview take?แล้วการสัมภาษณ์นี้เป็นแบบไหนหรอคะ Confessions of a Shopaholic (2009)
- Nice scarf. - Thanks. I bought it for the interview.ผ้าพันคอสวยนะคะ \ ขอบคุณค่ะ ฉันซื้อมาเพื่อการสัมภาษณ์ Confessions of a Shopaholic (2009)
OK, I'm gonna propose that we curtail this interview forthwith.ฉันอยากให้เราหยุดการสัมภาษณ์นี้โดยทันที Confessions of a Shopaholic (2009)
I mean, there's- in this business it's all about appearance, right?การสัมภาษณ์ก็คือตัวตน ที่แท้จริงของคุณ ผมหมายถึงในการทำธุรกิจแบบนี้ The Girlfriend Experience (2009)
Okay. well, how are you getting there?เป็นการสัมภาษณ์ที่ดี่ที่สุด ที่ผมเคยเห็น Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
The reporter may want to interview you.ผู้สื่อข่าวอาจต้องการสัมภาษณ์คุณ - ทำไม London. Of Course (2009)
Perform about three songs. And then 5 p.m . interviews.ร้องประมาณ3เพลง และแล้ว 5โมง.ให้การสัมภาษณ์Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
WHAT'S IT LIKE TO INTERVIEW SERIAL KILLERS?การสัมภาษณ์ฆาตกรต่อเนื่อง มันเป็นยังไงคะ? Zoe's Reprise (2009)
I will invite Bruce over for dinner, you and Tom can join us, and we'll turn it into a low pressure job interview.ฉันจะเชิญคุณบรูซมาทานอาหารค่ำ เธอกับทอมมาทานกับเรา และเราจะเปลี่ยนเป็น การสัมภาษณ์แบบสบายๆ Crime Doesn't Pay (2009)
Look, Bill said it really gave him a leg up in job interviews, and I could use that right now.ฟังนะ บิลบอกว่ามันทำให้การสัมภาษณ์งานดีขึ้นมาก แล้วผมก็สามารใช้ประโยชน์มันได้ตอนนี้ Marry Me a Little (2009)
His interview and 'in an hour.การสัมภาษณ์ของคุณจะเริ่มในอีก 1 ชั่วโมง Chuck Versus the Dream Job (2009)
It--it's my final interview.มัน... มันเป็นการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายแล้ว Roadkill (2009)
And interviewed dr. nichols just to prove his point.การสัมภาษณ์ดร.นิโคล แค่ย้ำถึงแนวคิดของเขาเท่านั้น Amplification (2009)
That's lingo, again, for an interview via satellite.อ้อ นั่นแปลว่า การสัมภาษณ์ ผ่านดาวเทียม Preggers (2009)
- do you mind if we put off that interviewเราเลื่อนการสัมภาษณ์ Hungry Man (2009)
I thought you had an interview today.ฉันเชื่อว่าคุณมี การสัมภาษณ์ในวันนี้ Light (2009)
Possible suspect interviews, case leads, dead ends from the disappearances.การสัมภาษณ์คนที่พอจะเป็นผู้ต้องสงสัย ร่องรอยของคดี ทางตันจากคดีนี้ Night of Desirable Objects (2009)
Special agent lisbon asked me to take over the interview.จนท.ลิสบอน ขอให้ฉันมาดูแล การสัมภาษณ์ต่อ The Scarlet Letter (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสัมภาษณ์[n.] (kān samphāt) EN: interview   FR: entretien [m]
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก[n. exp.] (kān samphāt kān samphāt baēp phachoēn nā) EN: in-depth interview   FR: entretien approfondi [m]
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า[n. exp.] (kān samphāt baēp phachoēn nā) EN: face-to-face interview   
การสัมภาษณ์การจ้างงาน[n. exp.] (kān samphāt kān jāng-ngān) EN: employment interview   FR: entretien d'embauche [m]
การสัมภาษณ์ที่เตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า[n. exp.] (kān samphāt thī trīem khamthām wai lūang-nā) EN: structured interview   

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interview[N] การสัมภาษณ์, Syn. conversation, conference, meeting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audience(ออ'เดียนซฺ) n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อ่าน,การได้ยิน,การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ,การเข้าพบเป็นทางการ, Syn. congregation, assembly, public, readership)
interview(อิน'เทอวิว) n. การสัมภาษณ์,การเข้าพบเพื่อสอบถาม,รายงานการสัมภาษณ์ vt. สัมภาษณ์, See also: interviewer n., Syn. parley,meeting

English-Thai: Nontri Dictionary
interview(n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
RSV (abbrev ) ไวรัส RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหลอดลมฝอยอักเสบ (Acute bronchiolitis) และอาจทำให้ปอดอักเสบติดเชื้อได้ (Pneumonia) โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กที่มีโรคประจำตัว คลอดก่อนกำหนด ฯลฯ อาการเริ่มแรกเหมือนไข้หวัด คือ มีไข้ ไอ น้ำมูกไหล แต่จะมีไอมาก เสมหะเยอะและเหนียวข้น หายใจหอบเหนื่อย หน้าอกบุ๋ม อาจมีเสียหงายใจดังวี๊ดๆ ซึม ไม่กินน้ำ หงุดหงิด กระวุนกระวาย มีสีเขียวคล้ำบริเวณริมฝีปาก หรือ ปลายมือปลายเท้า เนื่องจากร่างกายขาดออกซิเจน หากมีอาการดังกล่าว ควรไปพบแพทย์ ที่มา: เอกสารแผ่นพับจากโรงเรียนอนุบาลชนานันท์ เรียบเรียงโดยก้านแก้ว จากการสัมภาษณ์ เรืออากาศเอกแพทย์หญิงหฤทัย กมลาภรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
インタビュー[いんたびゅー, intabyu-] (vt) สัมภาษณ์ ใช้สำหรับการสัมภาษณ์ของนักข่าวหรือผู้ดำเนินรายการ

German-Thai: Longdo Dictionary
mündlich(adj adv) (การสอบ)ทางปาก,ที่เกี่ยวกับปาก,ที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์, See also: A. schriftlich,
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| การสัมภาษณ์
Äußere(n) |das, nur Sg.| ภาพลักษณ์ภายนอก, รูปโฉมภายนอก เช่น Das Äußere spielt heute bei Bewerbungsgesprächen eine größere Rolle. ภาพลักษณ์ภายนอกมีอิทธิพลมากต่อการสัมภาษณ์งานในปัจจุบัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top