Search result for

*การสังหารหมู่*

(58 entries)
(0.0586 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การสังหารหมู่, -การสังหารหมู่-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nanking Massacre, Nanjing, Jiangsu Shen, China, 1937การสังหารหมู่ที่นานกิง, หนานจิง, เจียงสู, จีน, ค.ศ. 1937 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Parkman must have got inside the shooter's head and forced him to turn on his own men,จนกลายเป็น การสังหารหมู่ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
How about some dead senators as pay back ?แก้แค้นโดยการสังหารหมู่วุฒิสมาชิกเป็นไง? Hostage Crisis (2009)
but before that, he was famous for his engraving of the Boston Massacre.แต่ก่อนหน้านั้น เขามีชื่อเสียงจากการวาดภาพการสังหารหมู่ในบอสตัน August (2009)
Oh, my gosh. It's a massacre.โอ้พระเจ้า มันเป็นการสังหารหมู่ There Is No Normal Anymore (2009)
Where'd the massacre go down?การสังหารหมู่เกิดที่ไหน? Abandon All Hope (2009)
The scenes of massacres they have been reconstructed.ฉากของการสังหารหมู่ ได้ถูกทำขึ้นมาใหม่ Oceans (2009)
The armenian holocaust was the same as the jews....ตายในการสังหารหมู่ชาวอาร์เมเนี่ยน พวกกับพวกยิวนั่นล่ะ You Don't Know Jack (2010)
Why did you keep plans towards their slaughter from me?ทำไมท่านไม่บอกข้าเรื่องการสังหารหมู่ Delicate Things (2010)
A massacre is about to unfold.การสังหารหมู่กำลังจะเริ่มขึ้น Confessions (2010)
You're going to live forever. What did you do? Went over to a demons' nest -- had a little massacre.นายจะมีชีวิตอมตะ นายไปทำอะไรมา? ไปที่รังของปิศาจทำการสังหารหมู่นิดหน่อย ถึงอย่างนั้นฉันก็ The Devil You Know (2010)
About the history of mass murders in the U.S.เกี่ยวกับประวัติการสังหารหมู่ในสหรัฐ With You I'm Born Again (2010)
It was a mass murder.มันคือการสังหารหมู่ คุณเรียกว่าเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายไม่ได้ With You I'm Born Again (2010)
Um, the gyms found out about the massacre, so now they're giving me information on the locksmiths, and that's a whole other can of worms.เอ่อ ทางยิมรู้เรื่องการสังหารหมู่ เลยให้ข้อมูลฉันเรื่องช่างทำกุญแจ กับปัญหาอีกร้อยแปด และ... Compromising Positions (2010)
It was a bloody massacre.มันเป็นการสังหารหมู่ Trollhunter (2010)
He's right. This wasn't a fight, this was a slaughter.เขาพูดถูก ไม่มีการต่อสู้ นี่เป็นการสังหารหมู่ The Coming of Arthur: Part One (2010)
It'll be a massacre.มันจะเป็นการสังหารหมู่ Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
On a night just like this I returned home from a hunt to find a bloodbath.ในค่ำคืนเช่นนี้ ข้าได้กลับถึงบ้านหลังจากการล่าสัตว์ เพื่อไปพบกับการสังหารหมู่ Your Highness (2011)
Emily Bennett told me about the massacre.เอมิลี่บอกฉันเกี่ยวกับการสังหารหมู่ The House Guest (2011)
So Emily died on the site of the massacre, too.ดังนั้นการเสียชีวิตของ เอมิลี่ \ N เป็นการสังหารหมู่เช่นกัน The House Guest (2011)
Why you won't tell me where to find the site of the witch massacre.ทำไม คุณบอกฉันถึงสถานที่ ที่เกิดการสังหารหมู่แม่มด The House Guest (2011)
Necromancy is no joke. Remember the Spanish massacre?การเข้าทรงไม่ใช่เรื่องตลกนะ จำการสังหารหมู่ชาวสเปนไม่ได้เหรอ I'm Alive and on Fire (2011)
I felt the carnage as the Inquisition marched through Spain--ฉันรู้ถึงการสังหารหมู่ ที่เกิดขึ้นในสเปน Death Didn't Become Him (2011)
Nothing of significance has ever happened there aside from this morning's massacre.ไม่มีเหตุการณ์อะไรเป็นพิเศษที่เกิดขึ้นที่นั่น. นอกเหนือจากการสังหารหมู่ช่วงเช้านี้. Hanley Waters (2011)
I'll never go along with genocide.ผมไม่เห็นด้วยกับการสังหารหมู่ Us or Them (2011)
Got vampire, werewolf, slaughter, mayhem, et cetera, et cetera.นี่แวมไพร์ มนุษย์หมาป่า การสังหารหมู่ Ordinary People (2011)
"Massacre at the campaign office of an incumbent Senator by a trench-coated man.""การสังหารหมู่ ณ สำนักงานหาเสียง ของวุฒิสภาท่านหนึ่ง โดยชายในเสื้อกันฝน" Meet the New Boss (2011)
Workplace massacre this morning at Synalock Incorporated.การสังหารหมู่ในที่ทำงานเช้านี้ ที่บริษัทซินนาลอค Dorado Falls (2011)
We have less than two hours to stop a massacre that could change the course of the war.เรามีน้อยกว่าสองชั่วโมงในการหยุดการสังหารหมู่นี้ นั่นอาจจะเปลี่ยนวิถีของสงคราม Deadline (2011)
Looks like a scene out some sort of holocaust painting, you know?เหมือนกับฉากภาพวาด การสังหารหมู่เลย Prometheus (2012)
A massacre my daughter barely fucking escaped.การสังหารหมู่ลูกสาวของฉัน แทบไม่รอดร่วมเพศ Fugitivus (2012)
Everyone who makes it here will live, the others... it'll be a massacre.ทุกคนที่มาที่นี่จะรอด ส่วนคนอื่น... จะมีการสังหารหมู่ I've Got You Under Your Skin (2012)
For the massacre in this hotel,สำหรับการสังหารหมู่ในโรงแรมนี้ I've Got You Under Your Skin (2012)
That massacre never would have happened had the circle worked together.การสังหารหมู่จะไม่เกิดขึ้น ถ้าวงเวทย์ร่วมมือกัน Curse (2012)
He definitely seems more into massacring people than he used to.เขาดูเหมือนกันมากๆ ในการสังหารหมู่ผู้คน มากกว่าที่เขาเคยใช้ Prom (2012)
Cassie Flood told you she wanted to do a story on Tommy Volker and the massacred village in the Amazon, right?แคสซี่ ฟลัดบอกคุณว่าเธอต้องการทำ เรื่องทอมมี่ โวลกเกอร์ และการสังหารหมู่ในหมู่บ้านที่อเมซอน If It Bleeds, It Leads (2012)
I think the symbolism of murdering 300 American soldiers in front of their wives and children is quintessential Nazir.ฉันคิดว่าการแสดงเครื่องหมายของการสังหารหมู่ นายทหารชาวอเมริกัน 300 นาย ต่อหน้าพวกภรรยาและเด็กๆ คือเนื้อแท้นาเซอร์ Two Hats (2012)
Sacrificial lamb reporting for the slaughter.-อืม การรายงานเรื่องการบูชายัญแกะเพื่อการสังหารหมู่ Revelations (2012)
Oddie, your nightmare... the slaughter of the bowling alley people, is it happening here tonight?การสังหารหมู่ที่โรงโบว์ลิ่ง มันจะเกิดขึ้นคืนนี้เหรอ Odd Thomas (2013)
Looks like their plan was to jump out at the end of the mall disaster like heroes responding to the call.พวกเขาวางแผนจะเสนอหน้า หลังจากการสังหารหมู่ที่ห้าง... เหมือนวีรบุรุษออกมาตามเสียงเรียกร้อง Odd Thomas (2013)
OF" a pogrom,ของ "การสังหารหมู่ที่ Fading Gigolo (2013)
She was investigating Volker Industries' involvement in the massacre of a South American village.เธอกำลังสืบสวนแหล่งอุตสหกรรม ของโวลเกอร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการสังหารหมู่ ที่หมู่บ้านในแถบอเมริกันใต้ Days of Wine and Roses (2013)
Did Horatio say anything about a mass killing?แล้วโฮเรโชพูดถึง การสังหารหมู่บ้างหรือเปล่า? Little Red Corvette (2013)
Those massacres are a pain to engineer.การสังหารหมู่ที่เจ็บปวดจะเป็นพลัง After School Special (2013)
Is it true you exhume putrid spectre of decimation?จริงหรือไม่ ที่เจ้าขุดเอาสิ่งเก่าเสื่อมโทรมน่ารังเกียจดังวิธีการสังหารหมู่มาใช้น่ะ? Blood Brothers (2013)
It wasn't a massacre. It was a ritual.มันไม่ใช่การสังหารหมู่ มันคือพิธีกรรม Catch Me If You Can (2013)
Once it stops glowing, its destruction is achieved, and then... well, then we'll see the real carnage.เมื่อไหร่ที่มันหยุดเรืองแสง นะเนคือมันพร้อมที่จะทำลายแล้ว และนั้น... เราจะได้เห็นการสังหารหมู่ที่แท้จริง And Straight on 'til Morning (2013)
What mass blood-letting am I forgetting?แล้วมีการสังหารหมู่อะไรที่ฉันลืมไปอีก? Into the Wild (2013)
There's been two massacres.มีการสังหารหมู่สองครั้ง Because the Night (2013)
There are actually two places where the third massacre could be.มีจริงอยู่สองที่ ที่การสังหารหมู่ที่สามอาจเป็น Because the Night (2013)
Well, it would be if you needed to brainwash Bonnie into committing a massacre.แต่มันเป็นได้ถ้านายต้องการล้างสมองบอนนี่ ให้เป็นผู้ต้องหาการสังหารหมู่ Because the Night (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decimation[N] การทำลายล้างเป็นจำนวนมาก, See also: การสังหารหมู่, การฆ่าล้างบาง, Syn. genocide, destruction
massacre[N] การฆาตกรรมหมู่, See also: การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ, Syn. buthering, killing
pogrom[N] การสังหารหมู่ (โดยเฉพาะการสังหารพวกยิว)
slaughter[N] การฆ่าอย่างทารุณ, See also: การสังหารหมู่, การลอบสังหาร, Syn. massacre, assassination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pogrom(พะเกริม',-กรอม') n. การสังหารหมู่, Syn. massacre

English-Thai: Nontri Dictionary
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
holocaust (n ) การสังหารหมู่, การทำลายล้างซึ่งส่งผลให้ผู้คนตายเป็นจำนวนมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top