ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การลงทะเบียน*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การลงทะเบียน, -การลงทะเบียน-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
continuous registrationการลงทะเบียนต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agent (patent )ตัวแทนยื่นจดสิทธิบัตรที่ไม่ใช่นักกฎหมาย ที่มีการลงทะเบียนไว้กับสำนักงานสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Registration with search enginesการลงทะเบียนกับแหล่งค้น [TU Subject Heading]
Student registrationการลงทะเบียนนักศึกษา [TU Subject Heading]
Level of Enrollmentระดับการลงทะเบียนเรียน, Example: การจัดกลุ่มประชากรวัยเรียนโดยจำแนกตามระดับ ชั้น [สิ่งแวดล้อม]
Cancer Registryการลงทะเบียนโรคมะเร็ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Waitresses. Fuckin' forget it. No way they're takin' a bullet for the register.พนักงานเสิร์ฟ ไอ้ลืมมัน วิธีที่พวกเขากำลัง takin 'กระสุนสำหรับการลงทะเบียนไม่มี Pulp Fiction (1994)
- Made more from the wallets than we did from the register.- ทำขึ้นจากกระเป๋ากว่าที่เราได้จากการลงทะเบียน Pulp Fiction (1994)
Hello? Hi. We'd like to register.สวัสดี ผมต้องการลงทะเบียน Little Miss Sunshine (2006)
- We just wanna check in.-พวกเราต้องการลงทะเบียน Little Miss Sunshine (2006)
License and registration.ใบอนุญาตและการลงทะเบียน Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
I need you to get the registration off of this iPod.ฉันอยากให้นายตรวจ การลงทะเบียนไอพ็อดเครื่องนี้ The Brave One (2007)
I want to sign up, it's just the class isn't cheap, right?ฉันต้องการลงทะเบียน แค่ในชั้นเรียนNไม่ได้ราคาถูกเลย ถูกไหม Do It, Monkey (2009)
"You must have a harvard.edu address to register."คุณต้องมีแอดเดรส harvard.edu เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าใช้ The Social Network (2010)
- Just like inception.- เช่นเดียวกับการลงทะเบียนเรียน Inception (2010)
Inception.การลงทะเบียนเรียน Inception (2010)
You asked me for inception.คุณถามฉันสำหรับการลงทะเบียนเรียน Inception (2010)
Listen, there's something you should know about me. About inception.ฟังมีบางอย่างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับฉัน เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน Inception (2010)
We have already made preparations for your enrollment, a spot has been made available in all of Taylor's classes.พวกเราเตรียมการลงทะเบียนเรียนให้นายเรียบร้อยแล้ว เราส่งนายไปเรียนวิชาเดียวกับเทเลอร์ทั้งหมด Agents of Secret Stuff (2010)
It's the last day to sign up for a spring semester elective!วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียน วิชาเลือกในภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ Competitive Wine Tasting (2011)
Check the climber registrations.ลองตรวจสอบการลงทะเบียนของนักปีนเขาสิ The Long Way Down Job (2011)
You run the registration?เธอกำลังตรวจเรื่องการลงทะเบียน? Supply and Demand (2011)
Your car is registered to a Matt Porter.รถของคุณมีการลงทะเบียน ชื่อ แมท พอร์เตอร์ Ua Lawe Wale (2011)
And the address they gave for the rental doesn't check out.และที่อยู่ที่ให้ไว้ ยังไม่มีการลงทะเบียนออก Deadline (2011)
It's already in the registering process.เราได้ข้อมูลการลงทะเบียนมาแล้วครับ Episode #1.1 (2011)
Registration was this morning, and she never showed up.มีการลงทะเบียนเช้านี้ และเธอไม่ได้โผล่ไป Dreamy (2012)
All right, Garcia, check student enrollment for that year for students with campus handicap permits.เอาล่ะ การ์เซีย เช็กการลงทะเบียนนักศึกษาปีนั้น ดูว่ามีใครที่ลงทะเบียบเป็นผู้พิการบ้าง A Family Affair (2012)
But today the guilty parties have been expelled, enrollment is up, and tuition is more affordable than ever.แต่วันนี้กลุ่มผู้กระทำผิดได้ถูกไล่ออก การลงทะเบียนเรียนก็เพิ่มขึ้น และค่าเทอมก็จ่ายสบายกว่าที่ผ่านมา The First Chang Dynasty (2012)
There's nothing registered with the Secretary of State, no federal tax records, no patent applications filed.ไม่มีการลงทะเบียนไว้กับกระทรวงต่างประเทศ ไม่มีบันทึกภาษี ไม่มีการยื่นขอสิทธิบัตร An Innocent Man (2012)
Now I've gone through the peerage registries of all the royals in Western Europe, and the closest I could find was a Lady Alexandria of Lisbon, but she died 50 years ago in a Portuguese mental hospital.ตอนนี้ ฉันได้เข้าไปในการลงทะเบียนขุนนาง ของราชวงศ์ทั้งหมดในยุโรป และที่ใกล้เคียงที่สุดที่ฉันหาเจอ คือเลดี อเล็กซานเดรียแห่งลิสบอน Portrait of a Lady Alexander (2012)
I saw it on one of the registries.ฉันเห็นมันในการลงทะเบียน Portrait of a Lady Alexander (2012)
License and registration, cowboy.ใบอนุญาตและ การลงทะเบียน, คาวบอย. 2 Guns (2013)
I'm Jay the R.A., and I'm here to say that registration is that away!และฉันที่นี่เพื่อบอกว่าการลงทะเบียนที่เป็นที่ออกไป! Monsters University (2013)
What did you expect? I didn't sign up for the Navy over here.อะไรที่คุณคาดหวังว่าฉันไม่ได การลงทะเบียนสำหรับกองทัพเรือกว่าที่นี่. Captain Phillips (2013)
Registration's for this white Ford Explorer, so he switched plates.การลงทะเบียนสำหรับสีขาวนี้ฟอร์ด Explorer ให้เพื่อให้เขาเปลี่ยนแผ่น. The Call (2013)
We got an old registration for Melinda Foster.เรามีเก่า การลงทะเบียนสำหรับเมลินดาฟอสเตอร์. The Call (2013)
Old registration.การลงทะเบียนเก่า. The Call (2013)
If they trace the registration to the gun, they're gonna find out...ถ้าพวกเขาตรวจสอบการลงทะเบียนของปืน พวกเขาอาจะค้นเจอ Sabotage (2013)
There may be a statistical link to enrollment at Greendale and holiday suicide.มันอาจมีความเชื่อมโยงทางสถิติ เรื่องการลงทะเบียนเรียนที่กรีนเดล กับการฆ่าตัวตายในวันหยุด Cooperative Escapism in Familial Relations (2013)
Declan is listed in housing as Henri's roommate, but I can't find his registration.เดเเคลนเขาถูกลิสต์รายชื่อเป็นเพื่อนร่วมห้องของเฮนรี่ เเต่ฉันยังหาประวัติการลงทะเบียนเรียนของเขาไม่เจอเลย Proteus (2013)
To perform an inception.เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเรียน. Scary Movie 5 (2013)
The last one going to a holding company that was registered to a Jacob Veech.สุดท้ายจะเป็น บริษัท โฮลดิ้ง ที่ได้รับการลงทะเบียนกับจาค็อบ Veech Captain America: The Winter Soldier (2014)
It looks like the registry's corrupted.ดูเหมือน การลงทะเบียนจะเสียหาย Athens (2014)
- Can I help you? - Looking to sign up.ฉันสามารถช่วยคุณได้อย่างไร มองในการลงทะเบียน Creed (2015)
I called you because the plates came back.ฉันเรียกคุณเพราะแผ่นกลับมา มันได้รับการลงทะเบียนเพื่อรถที่ ใช้จำนวนมาก The Hollow Point (2016)
And these unregistered hosts you told me about?แล้วโฮสต์ที่ไม่ได้รับการลงทะเบียนที่คุณบอกผมล่ะ Trompe L'Oeil (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลงทะเบียน[kān longthabīen] (n) EN: registration  FR: enregistrement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clerk(n) พนักงานโรงแรมที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน, พาแขกไปที่ห้องพัก
inception(n) การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
registration(n) การขึ้นทะเบียน, See also: การลงทะเบียน, Syn. enlistment, enrolment
registry(n) การลงทะเบียน, Syn. registration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
check-in(เชค'อิน) n. การลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรมหรือที่พัก, Syn. enroll
enrollment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน, การลงชื่อ, การสมัครเข้าเรียน, การสมัครเข้าเป็นทหาร
enrolment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน, การลงชื่อ, การสมัครเข้าเรียน, การสมัครเข้าเป็นทหาร
entry(เอน'ทรี) n. การเข้า, ทางเข้า, สิทธิในการเข้า, การบันทึก, การจดบันทึก, การลงทะเบียน, การเข้าบัญชี, ผู้เข้าแข่งขัน, การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ, Syn. door, access
inscription(อินสคริพ'เชิน) n. ข้อความที่จารึก, สิ่งที่จารึกไว้, คำอุทิศ, เอกสารหลักทรัพย์, ใบหุ้น, การลงทะเบียนไว้., See also: inscriptional adj. inscriptive adj., Syn. engraving
register(เรจ'จิสเทอะ) n. การลงทะเบียน, ทะเบียน, สมุดทะเบียน, เจ้าหน้าที่ทะเบียน, บันทึก, เครื่องบันทึก, เครื่องรับจ่ายเงินสดโดยอัตโนมัติ (หรือcash register) , การทาบกันของกระบวนการพิมพ์สอดสี vt. บันทึก, See also: registrable adj. registerable adj.
registration(เรจจิสเทร'เชิน) n. การจดทะเบียน, การลงทะเบียน, สมุดจดทะเบียน, วิธีการพิมพ์สอดสีให้เข้ากัน, See also: registrational adj.
registry(เรจ'จิสทรี) n. การลงทะเบียน, การจดทะเบียน, การขึ้นทะเบียน, สำนักงานทะเบียน, สำนักงานจดทะเบียน, สัญชาติเรือสินค้าที่จดทะเบียนไว้, สมุดจดทะเบียน, รายละเอียดของทะเบียนที่จดไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
entry(n) ทางเข้า, การเข้า, การลงทะเบียน, การจดบันทึก
inscription(n) การจารึก, คำจารึก, คำอุทิศ, ใบหุ้น, การลงทะเบียน
registration(n) การขึ้นทะเบียน, การจดทะเบียน, การจดบันทึก, การลงทะเบียน

German-Thai: Longdo Dictionary
Prüfungsanmeldung(n) |die| การลงทะเบียนเพื่อจะขอสอบ, See also: A. die Prüfungsabmeldung
Prüfungsabmeldung(n) |die| การลงทะเบียนยกเลิกการสอบที่ได้ลงเอาไว้แล้ว

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top