ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การบาดเจ็บ*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การบาดเจ็บ, -การบาดเจ็บ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
เจ็บหัว(jargon) ในภาษาเหนือจะแปลว่า อาการปวดหัว มึนหัว วิงเวียน (ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหรือมีบาดแผลที่หัว) เช่น เมื่อฉันคืนนอนน้อยตื่นมาเลยเจ็บหัวมาก แปลว่า เมื่อคืนฉันนอนน้อยตื่นมาเลยเวียนหัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โคม่าน. ภาวะหมดสติขั้นรุนแรง เกิดจากโรค การบาดเจ็บ ยาพิษ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
periodontal traumaการบาดเจ็บปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
psychic traumaการบาดเจ็บทางใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personal injuryการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusal traumaการบาดเจ็บเหตุสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental bodily injuryการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bodily injuryการบาดเจ็บทางร่างกาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
birth traumaการบาดเจ็บขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
injuryการบาดเจ็บ, การเสียหาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
injury due to operations of warการบาดเจ็บจากการทำสงคราม, การเสียหายจากการทำสงคราม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
industrial injuries insuranceการประกันภัยการบาดเจ็บจากอุตสาหกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
injury; trauma; wound๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [ มีความหมายเหมือนกับ traumatism; traumatosis ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumatologistศัลยแพทย์การบาดเจ็บ, วณศัลยแพทย์, ศัลยแพทย์อุบัติเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumatologyวิทยาการบาดเจ็บ, วณวิทยา, วิทยาอุบัติเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trauma, periodontalการบาดเจ็บปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trauma, psychicการบาดเจ็บทางใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traumatogenic๑. -ทำให้เกิดการบาดเจ็บ๒. -เหตุบาดแผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trauma; injury; wound๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [ มีความหมายเหมือนกับ traumatism; traumatosis ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trauma๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trauma, birthการบาดเจ็บขณะคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trauma, occlusalการบาดเจ็บเหตุสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
wound; injury; trauma๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [ มีความหมายเหมือนกับ traumatism; traumatosis ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
war injuryการบาดเจ็บจากสงคราม, การเสียหายจากสงคราม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Birth injuriesการบาดเจ็บจากการคลอด [TU Subject Heading]
Arterial Injuries, Acuteการบาดเจ็บของหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Burnsไฟไหม้น้ำร้อนลวก, การบาดเจ็บจากไฟไหม้, ไฟไหม้, บาดเจ็บจากการถูกเผาไหม้, ความร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แผลถูกความร้อน, ไหม้, บาดแผลจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก, บาดแผลไฟไหม้, ไฟลวก, แผลไหม้, แผลไฟไหม้ [การแพทย์]
Cerebral Injuriesการบาดเจ็บของสมอง, ภยันตรายของสมอง [การแพทย์]
Cervicothoracic Injuriesการบาดเจ็บที่คอและทรวงอกร่วมกัน [การแพทย์]
Craniofacial Traumaการบาดเจ็บบริเวณกะโหลกศีรษะและกระดูกใบหน้า [การแพทย์]
Crush Injuriesการบาดเจ็บจากการถูกกดหรือทับ, บาดเจ็บชนิดถูกบีบหรือบดทับ [การแพทย์]
Esophageal Injuriesการบาดเจ็บที่หลอดอาหาร [การแพทย์]
Fingertip Injuriesการบาดเจ็บที่ปลายนิ้ว [การแพทย์]
Injuriesการบาดเจ็บ, บาดแผล, การฉีกขาด, บาดเจ็บ, ภยันตราย [การแพทย์]
Injuries, Complexการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับอวัยวะหลาย ๆ อย่าง [การแพทย์]
Injuries, Deglovingถลกผิวหนังหลุด, การบาดเจ็บแบบเนื้อถลกออก [การแพทย์]
Injuries, Severeอาการบาดเจ็บฉกรรจ์ [การแพทย์]
Injuries, Wringerการบาดเจ็บจากการถูกหมุนรีด [การแพทย์]
Knee Injuriesเข่าบาดเจ็บ, การบาดเจ็บที่ข้อเข่า [การแพทย์]
Knee Injuries, Internalการบาดเจ็บภายในข้อเข่า [การแพทย์]
Laryngeal Injuriesการบาดเจ็บที่กล่องเสียง [การแพทย์]
Maxillofacial Injuriesหน้าและขากรรไกรบนบาดเจ็บ, การบาดเจ็บที่ทำให้กระดูกบนใบหน้าหัก [การแพทย์]
Multiple Injuriesอันตรายต่อหลายระบบ, การบาดเจ็บหลายแห่ง, การบาดเจ็บสาหัส, บาดเจ็บหลายๆแห่ง, บาดเจ็บหลายระบบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All we're getting on with now is casualties.ทั้งหมดที่เราได้รับในขณะนี้คือ มีการบาดเจ็บล้มตาย รายงานการบาดเจ็บล้มตายฉัน ฉันควรจะคิดว่า How I Won the War (1967)
How's the leg? My father has an old football injury.วิธีที่ขาหรือไม่ พ่อของฉันมีอาการบาดเจ็บฟุตบอลเก่า The Birdcage (1996)
Okay, do you have any disabilities, past injuries, physical anomalies?โอเค คุณมีภาวะพิการ หรือ อาการบาดเจ็บในอดีต หรือความผิดปกติทางร่างกายไหมครับ? Death Has a Shadow (1999)
Not, uh - Not to serious, physically.ไม่ใช่การบาดเจ็บทางร่างกาย Unbreakable (2000)
It's somebody else whose chances of survival have just plummeted to zero.จะมีใครที่มีโอกาสรอดชีวิตจากการบาดเจ็บ ที่โอกาสหายแทบเป็นศูนย์นี่ได้บ้างล่ะ Hope Springs (2003)
Post-traumatic shock. It affects everyone differently.อาการซ๊อคหลังจากการบาดเจ็บ มันเกิดผลกับทุก ๆ คนแต่แตกต่างกันออกไป The Forgotten (2004)
Stottlemeyer, who's still recovering from his wounds, spoke to reporters today outside of police headquarters.สตอทเทิ้ลเมย์เยอร์ ยังคงรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในวันนี้ ด้านนอกของกองบัญชาการตำรวจ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
And torture of Frank Bottom and his wife!และการบาดเจ็บของ แฟร้ง บอททอม และภรรยาของเค้า Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Well, he will play on Sunday, but it's just the problem with the fact that it's only Lopez who can ride him, and he's injured at the moment.เอ่อ อาทิตย์นี้มันน่าจะได้นะ แต่ยังไงก็น่าจะมีปัญหาอยู่บ้าง ตอนนี้ก็มีโลเปซเท่านั้นที่ขี่มันได้ เพราะมันยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ Match Point (2005)
Did your wounds heal?อาการบาดเจ็บเจ้ารักษาหรือยัง? Episode #1.8 (2006)
The injury sustained is severe, he is still in critical condition.อาการบาดเจ็บรุนแรงมาก, องค์ชายยังไม่ได้สติเลย Episode #1.9 (2006)
You absolutely must not let His Majesty come to know that Dae-So is wounded.ท่านต้องไม่ให้ฝ่าบาททรงทราบอาการบาดเจ็บของแดโซ Episode #1.9 (2006)
I heard that you learned how to treat wounds at the Divination Palace, is that true?ข้าได้ยินว่าเจ้าเรียนวิธีการรักษาอาการบาดเจ็บ ที่ตำหนักนักพรตในพระราชวัง จริงหรือเปล่า? Episode #1.9 (2006)
When he asks for the cause of Dae-So's injury, what should I tell him? !เมื่อเขาถามถึงสาเหตุอาการบาดเจ็บขององค์ชายแดโซ ข้าจะทูลฝ่าบาทว่ายังไง? Episode #1.9 (2006)
The injury Prince Dae-So sustained is unusually severe, why is that so?อาการบาดเจ็บขององค์ชายร้ายแรงอย่างไม่ธรรมดา ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? Episode #1.9 (2006)
Prince Young-Po, that injury of his, was not caused by a wild beast.องค์ชายยองโพ การบาดเจ็บขององค์ชายไม่ได้มีสาเหตุมาจากสัตว์ป่า Episode #1.9 (2006)
The wound is getting worse.อาการบาดเจ็บแย่ลง. Pan's Labyrinth (2006)
Well, of course I played professionally, before the injury.ใช่ แน่นอน ผมเล่น เป็นอาชีพแต่การบาดเจ็บ Cashback (2006)
Curtis just confirmed the area's been contained and their reporting only minor injuries among the hostages.เคอร์ติสเพิ่งยืนยันมาว่ารักษาพื้นที่ได้แล้ว และมีรายงานการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยของตัวประกัน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Make sure your residents run their traumas.แน่ใจว่าคุณเป็นเรซิเดนท์ วิ่งเพื่ออาการบาดเจ็บของพวกเขา A Change Is Gonna Come (2007)
Clearly he's in shock, can't feel the extent of his injuries.ชัดเจนว่าเขากำลังช๊อค ยังไม่รับรู้ถึงอาการบาดเจ็บของตัวเอง Kung Fu Fighting (2007)
You've been in a terrible accident, but it looks like you will have no permanent injuries.แต่ดูเหมือนคุณจะ ไม่มีการบาดเจ็บถาวร คุณเคยมีไข้ขึ้นสูง แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว Alone (2007)
Okay, I assume you know me because I once insulted you, your patient, or your relatives.ถ้าเป็นอย่างนั้น, ผมขอโทษ วันนั้นผมเมา คนป่วยจะแสดงอาการบาดเจ็บเริ่มต้นออกมา Alone (2007)
We are not able to confirm his injuries.แต่ขณะนี้ เรายังไม่สามารถยืนยันอาการบาดเจ็บของเขาได้ If in Love... Like Them (2007)
I don't know.ไม่มีการบาดเจ็บเลยจนถึงปาก Raging Cannibal (2008)
Have you had lunch yet?เขาไม่ได้ตายจากการบาดเจ็บ Wrecking Crew (2008)
Well, the injury to his septum might've made it worse.อาการบาดเจ็บบริเวณผนังจมูก อาจทำให้อาการแย่ลง Me and My Town (2008)
There's a chance the abdominal injuries will heal on their own, but if it gets worse, yes, will need surgery.มันมีโอกาสที่อาการบาดเจ็บในช่องท้องจะรักษาตัวมันเองจนดีขึ้น แต่ถ้ามันแย่ลง.. ใช่ครับ ต้องผ่าตัดท้องด้วย Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Who don't have the balls to get real injuries.ที่ไม่มีกึ๋นพอจะทนการบาดเจ็บจริงๆ ได้ Brave New World (2008)
Iz, you can do this.อาการบาดเจ็บของฉันแย่ลง Rise Up (2008)
My pain is getting worse.- อาการบาดเจ็บของฉันแย่ลง - ฉันเกลียดแบบนี้ Rise Up (2008)
Dr. Yang, you paged me?เอ่อใช่ คนไข้อาการบาดเจ็บสาหัสคนหนึ่ง Rise Up (2008)
He probably has post traumatic stress disorder.เขาอาจมีผลกระทบหลังการบาดเจ็บ มีความเครียดที่ควบคุมไม่ได้ The Itch (2008)
Look, there's a left epidural hematoma which caused injury to the right temporal lobe from shifting in the skull.ดูสิ มีรอยด้านซ้ายที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนของสมอง Pathology (2008)
Give him enough morphine so that he can take the pain out of his voice.ฉีดมอร์ฟีนให้เค้า ในปริมาณมากพอที่จะ/Nไม่แสดงอาการบาดเจ็บตอนคุย Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Then, to add insult to injury...แล้วก็เหมือนกับการดูถูกเพิ่มเข้าไปอีกนอกจากการบาดเจ็บ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
We staged the car accident to cover up her injury.พวกเราจึงจัดฉากว่าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ปกปิดการบาดเจ็บร่างกายของเธอ Smite (2009)
It's very calculated, isn't it?อาการบาดเจ็บเขาลึกและซับซ้อน V (2009)
You have such an acute shoulder injury, why didn't you attend to it earlier?คุณมีอาการบาดเจ็บที่ไหล่รุนแรงนะครับ ทำไมคุณไรกษาตั้งแต่แรก? Episode #1.13 (2009)
That can follow a concussive injury.มันเป็นผลข้างเคียงจากการบาดเจ็บ Air: Part 1 (2009)
Corporal Gorman succumbed to injuries sustained in an encounter with an alien entity.สิบโทกอร์แมนเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ จากการต่อต้านการโจมตี ของเอเลี่ยนต่างดาว Water (2009)
You've got neurologic ED, probably caused by injuries you sustained during your own childhood sexual abuse.อาจเกิดจากการบาดเจ็บที่แกได้รับ ระหว่างการถูกคุกคามทางเพศตอนเป็นเด็ก Rates of Exchange (2009)
The management accepts no responsibility for personal loss or injury!ฝ่านการจัดการไม่รับผิดชอบความเสียหายส่วนบุคคล หรือการบาดเจ็บ โชคดีนะ! Episode #3.5 (2009)
No injuries?ไม่มีการบาดเจ็บเหรอครับ Roadkill (2009)
Short-term memory loss is common for this type of injury.สูญเสียความจำระยะสั้น เป็นเรื่องธรรมดา สำหรับการบาดเจ็บแบบนี้ Remains to Be Seen (2009)
Any type of head trauma, we want to keep the patient awake.การบาดเจ็บที่ศีรษะนั้น เราต้องการ ให้คนไข้ตื่นตัว Remains to Be Seen (2009)
Does he talk to you about his trauma?โอเว่นคุยกับคุณเรื่อง อาการบาดเจ็บของเขารึเปล่า? Good Mourning (2009)
- I've been in an accident.- "หนูทรมานจากอาการบาดเจ็บ และการผ่าตัดอีก 17 ครั้ง" Good Mourning (2009)
Though sometimes the physical injury is the easiest to get over.แม้ว่าบางครั้งการบาดเจ็บ ทางกายภาพ หายได้ไวมากที่สุด Night of Desirable Objects (2009)
With this kind of injury, การบาดเจ็บแบบนี้ Invasion (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบาดเจ็บ[kān bātjep] (n) EN: injury  FR: blessure [ f ]
การบาดเจ็บภายใน[kān bātjep phāinai] (n, exp) EN: intrinsic injury
การบาดเจ็บที่หัวเข่า[kān bātjep thī hūakhao] (n, exp) EN: knee injury
การบาดเจ็บที่หัวไหล่[kān bātjep thī hūalai] (n, exp) FR: blessure à l'épaule [ f ]
การบาดเจ็บที่เข่า[kān bātjep thī khao] (n, exp) EN: knee injury  FR: blessure au genou [ f ]
การบาดเจ็บที่คอ[kān bātjep thī khø] (n, exp) EN: neck injury
การบาดเจ็บที่ศีรษะ[kān bātjep thī sīsa] (n, exp) EN: head injury  FR: blessure à la tête [ f ]
การบาดเจ็บที่ทรวงอก[kān bātjep thī sūang-ok] (n, exp) EN: chest trauma ; thoracic injury ; thoracic trauma
การบาดเจ็บที่ตับ[kān bātjep thī tap] (n, exp) EN: liver injury
การบาดเจ็บที่เท้า[kān bātjep thī thāo] (n, exp) FR: blessure au pied [ f ]
การบาดเจ็บต่อหนังศีรษะ[kān bātjep tø sīsa] (n, exp) EN: head injury  FR: blessure à la tête [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aphasia(n) การสูญเสียความสามารถในการใช้หรือเข้าใจคำพูด เนื่องจากการบาดเจ็บทางสมอง
cover for(phrv) ป้องกัน, See also: ปกป้อง, รับประกัน การสูญเสีย, การบาดเจ็บ, ฯลฯ, Syn. insure for
detriment(n) สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บ (คำทางการ)
euthanasia(n) การฆ่าหรือช่วยให้บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากโรคหรืออาการบาดเจ็บที่รักษาไม่หาย ตายอย่างไม่เจ็บปวด (ซึ่งผิดกฎหมายในเกือบทุกประเทศ), Syn. mercy killing
get off with(phrv) รอดพ้นจาก (การบาดเจ็บ, อันตราย), Syn. get off
harm(n) ความเสียหาย, See also: การบาดเจ็บ, Syn. damage, injury
save someone's skin(idm) ช่วยให้ปลอดภัยจากการบาดเจ็บ, จากการเสียหน้า, จากการต้องโดนลงโทษ
injury(n) อาการบาดเจ็บ, See also: แผล, Syn. wound, pain, cut
languish of(phrv) ทุกข์ทรมานกับ (คำเก่า), See also: ป่วยด้วย โรค, อาการบาดเจ็บฯลฯ
kneecap(n) แผ่นป้องกันการบาดเจ็บที่หัวเข่า, Syn. kneepad
lesion(n) การบาดเจ็บ, Syn. injury, hurt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trauma(ทรอ'มะ) n. การบาดเจ็บ, แผลบาดเจ็บ, ภาวะที่ได้รับบาดเจ็บ, ความชอกช้ำ, ความชอกช้ำทางจิต pl. traumata, traumas, Syn. jolt, shock

English-Thai: Nontri Dictionary
detriment(n) ความเสียหาย, อันตราย, การสูญเสีย, การบาดเจ็บ
wound(n) บาดแผล, การบาดเจ็บ, ความเสียหาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
avalon(n) เกาะที่เชื่อว่าเป็นเกาะสวรรค์ทางตะวันตกที่กษัตริย์อาเธอร์ได้ทรงไปประทับอยู่ภายหลังจากการบาดเจ็บสาหัสจากการสู้รบและทรงสวรรคตที่นั่น บางครั้งใช้แสดงความหมายแฝงหมายความว่า เป็นที่พักพิงใจและกายเมื่อมีความทุกข์ระทม island paradise in Celtic mythology: in Celtic mythology, an island paradise in the west. King Arthur is said to have been taken to Avalon after being apparently mortally wounded. (Encarta Wold English Dictionary), Syn. แดนสุขาวดี
Prostaglandinsที่มีศักยภาพฮอร์โมนเช่นสารที่พบในหลายเนื้อเยื่อร่างกาย (และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำอสุจิ); ผลิตในการตอบสนองต่อการบาดเจ็บและอาจส่งผลกระทบต่อความดันโลหิตและการเผาผลาญและกิจกรรมกล้ามเนื้อเรียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
損傷[そんしょう, sonshou] (n, vt) การเสียหาย, การบาดเจ็บ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top