ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*การตอบโต้*

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การตอบโต้, -การตอบโต้-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตอบโต้[N] retort, See also: reprisal, response, refutation, rebuttal, counterattack, Syn. การโต้ตอบ, การแก้แค้น, การตอกกลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reprisalการตอบโต้, การปฏิบัติตอบโต้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reprisalการตอบโต้, การปฏิบัติตอบโต้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
second strikeการตอบโต้การโจมตี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
massive retaliationการตอบโต้อย่างขนานใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cobra Goldการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) ร่วมกันเป็น เจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี การฝึกคอบร้าโกลด์พัฒนามาจากการฝึกผสมยกพลขึ้นบกระหว่างกองทัพเรือไทยกับกอง ทัพเรือสหรัฐอเมริกาและกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำการฝึกร่วมกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ต่อมาใน พ.ศ. 2525 ได้รวมการฝึกหลายอย่างเข้าด้วยกันแล้วกำหนดชื่อรหัสการฝึกขึ้นใหม่ว่า "การฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์" ปัจจุบัน มีประเทศที่ร่วมฝึกรวม ทั้งร่วมสังเกตการณ์หลายประเทศ รวมทั้งได้ขยายการฝึกครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การตอบโต้การก่อการร้ายด้วย [การทูต]
countermeasuresมาตรการตอบโต้ [การทูต]
reprisalการตอบโต้การกระทำของรัฐอื่นซึ่งเป็นความผิดในทาง กฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือเป็นการตอบโต้การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นกัน [การทูต]
retortionการตอบโต้การกระทำของรัฐอื่นซึ่งมิได้เป็นความผิดในทาง กฎหมายระหว่างประเทศ แต่มีลักษณะที่ไม่เป็นมิตร [การทูต]
Complex Interactionกระบวนการตอบโต้ซึ่งกันและกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is only one answer. Direct action on a scale they can never handle.มีคำตอบเดียว การตอบโต้แบบชนิด Gandhi (1982)
Fighting back will not work.การตอบโต้ไม่ช่วยอะไร Gandhi (1982)
figure 20,22 until the first impact of our retaliatory strike.การตอบโต้ ใช้เวลาเตรียมการ 22 นาที 20 + 22 นับจากจรวดกระทบเป้าหมายแรก Spies Like Us (1985)
I see you're allergic to that stuff. You're gonna have a reaction.ฉันว่านายแพ้ยานะ นายน่ามีอาการตอบโต้ได้. Shrek 2 (2004)
Take us to 10,000 feet and deploy countermeasures.พาเราไปที่ 10,000 ฟุต แล้วปรับขบวนเพื่อการตอบโต้ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
What happened? You weren't answering.เกิดอะไรขึ้น ทำไมคุณไม่มีการตอบโต้ The Right Stuff (2007)
And when we do, we'll know just what to do with them.พวกมันก็จะได้เห็นมาตรการตอบโต้ Transformers (2007)
Each will cause untold misery...แต่ละทางเลือกที่ว่าจะเป็นการตอบโต้อย่างสาสมทีเดียว The Simpsons Movie (2007)
Compound 6 seems to be showing decreased aggression response.สารประกอบ 6 ดูเหมือนว่าจะมีผลการตอบโต้ก้าวร้าวลดลง เ็ม็ฺดสีผิวบางส่วนกลับคืนสภาพ I Am Legend (2007)
- But that's just the first strike, though.- นี่เป็นแค่การตอบโต้ครั้งแรกเท่านั้นนะ. Disturbia (2007)
Our abort recommendation was contravened, instigating retaliation against American citizens.คำสั่งถูกยกเลิก มันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิด การตอบโต้ แก้แค้น Eagle Eye (2008)
Our abort recommendation was ignored, triggering violent retaliations against American citizens with no predictable end.คำสั่งยกเลิกของพวกเรา ถูกเพิกเฉย ทำให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรง ต่อพลเมืองชาวอเมริกา Eagle Eye (2008)
a method which rejects revenge,aggression,and retaliation."วิธีการที่ปฏิเสธการแก้แค้น การรุกราน และการตอบโต้ Masterpiece (2008)
I was studying radar and countermeasures.ผมเรียน เรดาร์ และการตอบโต้ Day of the Dead (2008)
Defcon one. Retaliation required.** เตือนภัย ระดับสูงสุด ** ** เตรียมการตอบโต้ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Defcon one. Retaliation required.** เตือนภัย ระดับสูงสุด ** ** เตรียมการตอบโต้ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Defcon one. Retaliation required.** เตือนภัย ระดับสูงสุด ** ** เตรียมการตอบโต้ ** WarGames: The Dead Code (2008)
I spoke with our counter-terrorism analysts.ผมได้คุยกับพวกนักวิเคราะห์ การตอบโต้การก่อร้าย ของทางเราแล้ว Fracture (2009)
Yes, you're using chocolates as positive reinforcement for what you consider correct behaviour.ใช่ คุณใช้ช็อคโกแลตเป็นการตอบโต้ที่ดี \ - เพื่อการตัดสินใจนิสัยที่ถูกต้อง The Gothowitz Deviation (2009)
Which was probably made worse by police overreaction.ซึ่งน่าจะเกิดจากการตอบโต้จากตำรวจ Hopeless (2009)
The United States' lack of action in Eastern Europe proves that the Soviet Union's aggression at the Afghan border will not be opposed publicly by the United States.ความอ่อนปฏิบัติการณ์ในยุโรปตะวันออก ของสหรัฐฯ ได้ส่งผลให้ความแข็งกร้าวของ สหภาพโซเวียตที่ชายแดนอัฟกัน ไม่ได้รับการตอบโต้สู่สาธารณะชน โดยสหรัฐฯ Watchmen (2009)
Sir, they've opened fire.ท่านครับ มีการตอบโต้ Avatar (2009)
They don't need to doubt their leadership, and this ship needs to be ready for the next encounter.พวกเขาไม่จำเป็นจะต้อง สงสัยในตัวผู้นำของเขา และ ยานลำนี้ จำเป็นต้องเริ่ม พร้อมสำหรับการตอบโต้ครั้งต่อไป Space (2010)
1st Battalion, hold your fire as long as possible.ให้หน่วยที่ 1 ระงับการตอบโต้เอาไว้.. ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ Basilone (2010)
It's probably why the decapitations started, as a countermeasure.มันอาจเป็นเหตุผลว่า การตัดหัวได้เริ่มต้นขึ้น เพื่อเป็นมาตรการตอบโต้ Rite of Passage (2010)
I told the officers involved last night that it was a counterespionage operation, and I've had them all sign confidentiality agreements.เมื่อคืนนี้ผมบอกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า เป็นปฎิบัติการตอบโต้การจารกรรม ผมให้ทุกคนเซ็นต์สัญญาลับเฉพาะ The Fugitive: Plan B (2010)
Every story needs a hero.การแสดงต้องมีการตอบโต้Rango (2011)
The nervous responses. I guess I'm a little... rattled.การตอบโต้แบบประสาทๆ ผมคิดว่าผมคง เพ้อเจ้อ... Nature of the Beast (2011)
Director Vance told me to expect some push-back from you, but you're being borderline disrespectful.ผอ.แวนท์ บอกผมให้คอยรับ การตอบโต้จากคุณ แต่นี่คุณหมิ่นเหม่จะไม่ให้เกียรติ์ผม Nature of the Beast (2011)
Luckily, he thought quickly and he accepted, knowing it was the ammunition we need to take her case to court.โชคดี เขาคิดอย่างรวดเร็วแล้วก็ตอบตกลง การที่รู้ว่านั่นเป็นวิธีการตอบโต้ของเรา ที่จะเอาเรื่องขึ้นศาล Con-Heir (2012)
There's a difference between terrorism and a justifiable act of retaliation.มันมีความแตกต่าง ระหว่างการก่อการร้าย กับการตอบโต้เพื่อทวงความยุติธรรม The Smile (2012)
Mm. (Engine turns over) (Fasten seat belt alert beeps)อืม เราน่าจะมองการตอบโต้แบบนี้ออก Infamy (2012)
The murders, like the gloves, are a countermeasure.การฆ่า และถุงมือ เป็นการตอบโต้เรา Unknown Subject (2012)
In response, we have a bird in flight toward D.C.ในการตอบโต้ เรามีจรวด ม่งหน้าสู่ ดีซี Captain (2012)
They heightened our reflexes, our senses.มันเพิ่มความสามารถในการตอบโต้ และการรับรู้ของพวกเรา Pilot (2012)
When a child from this facility gets arrested with a parent, that triggers a response.เมื่อเด็กและครอบครัวถูกจับกุม ก็เลยกระตุ้นให้เกิดการตอบโต้ Gyre, Part 1 (2012)
There's a difference between terrorism and a justifiable act of retaliation.มีความแตกต่างระหว่างการก่อการร้าย และการตอบโต้เพื่อทวงความยุติธรรม Beirut Is Back (2012)
Shane: Think of it as kind of a conditioned response, right?มันเหมือนกับว่าเป็นการตอบโต้แบบมีเงื่อนไข ใช่มั้ย? O Come, All Ye Faithful (2012)
It could be a forensic countermeasure, like the messages in the MacDonald case.มันอาจจะเป็นการตอบโต้ กระบวนการทางกฏหมาย เหมือนกับข้อความ ในคดีของแม็คโดนัล Magnificent Light (2012)
Mud and slush are hampering the Russian armies from Estonia to the Black Sea, but the Germans report a big new Red Army push toward Romania.ทำให้การตอบโต้ของรัสเซียหยุดชะงัก จากเอสโตเนียจนถึงทะเลดำ เยอรมันรายงานว่ามีการส่งกองทัพไปยังประเทศโรมาเนีย Kill Your Darlings (2013)
Your desire to avenge Zach's death, that's an emotional response, possibly fueled by having to say good-bye to Hannah.คุณปราถนาที่จะล้างแค้นให้แซค นั่นเป็นการตอบโต้ทางอารมณ์ นั่นอาจเป็นแรงกระตุ้นให้คุณบอกลาแฮนน่า Make Your Own Kind of Music (2013)
No response from perimeter defense.ไม่มีการตอบโต้จากแนวป้องกัน The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
The minimal number of actions it would take for us to win the war... but the maximum number we can take before the Germans get suspicious.แสดงออกให้น้อยที่สุด... มันจะช่วยให้เราชนะสงคราม การตอบโต้แรงๆ ที่ เราจะทำได้.. The Imitation Game (2014)
I want a full report from DOD and any counter measures that they can think of.ผมอยากได้รายงานทั้งหมดจาก DoD และมาตราการตอบโต้ทุกอย่าง 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
Grounder retaliation for what happened on the bridge is coming, just a matter of when.การตอบโต้ของพวกกราวเดอร์สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น บนสะพานกำลังมาแน่ สำคัญที่ว่าเมื่อไหร่ I Am Become Death (2014)
The Grounder retaliation for the massacre could happen at any time, and when it does, we need every available man to defend this camp.การตอบโต้ของกราวเดอร์จากการสังหารหมู่ อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และเมื่อมันเกิดขึ้น เราต้องการ ทุกคนเพื่อป้องกันค่ายของเรา Fog of War (2014)
Boss, this is weak response.เจ้านาย เป็นการตอบโต้ที่อ่อนไป Penguin's Umbrella (2014)
And so the only way to move things forward is to fight back.และหนทางเดียวที่จะทำให้ทุกสิ่งเดินหน้าต่อไป คือการตอบโต้ Green Arrow (2015)
Lee, I went over to see her as a part of the case against Galavan, that is it.ลี, ฉันเดินไปพบเธอเพราะเป็นส่วนหนึ่ง ในการตอบโต้กัลลิแวน แค่นั้นแหละ Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
You're saying if the countermeasure was Greek fire...จะบอกว่าการตอบโต้นั้นคือไฟกรีก Dead Men Tell No Tales (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterattack[N] การโต้กลับ, See also: การตอบโต้, Syn. countermove, attack
riposte[N] การตอบโต้อย่างฉับพลัน, Syn. response, retort

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countermeasure(เคา'เทอะเมส'เชอะ) n. วิธีการตอบโต้,มาตรการตอบโต้,วิธีการรับมือ
interbreed(อินเทอบรีด') v. ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างพันธุ์ต่าง ๆ ,ทำให้ผสมพันธุ์กัน. ภาวะเชิงโต้ตอบหมายถึง ภาวะการตอบโต้อย่างทันทีทันควัน เช่น การพิมพ์ป้อนโปรแกรมภาษาเบสิกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าพิมพ์ผิด ก็จะมีรายงานบนจอภาพทันที ผิดกับการใช้โปรแกรมบางภาษาที่ไม่สามารถโต้ตอบได้ ต้องรอจนจบโปรแกรมก่อน จึงจะโต้ตอบ หรือรายงานข้อผิดพลาด หรือหาผลลัพธ์ ให้คำตอบได้
replication(เรพละเค'เชิน) n. คำตอบ,การตอบ,คำตอบของโจทก์,การตอบโต้แย้งของโจทก์,เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,สำเนา,สิ่งจำลอง,การอัดสำเนา,การทำสิ่งจำลอง
retaliation(รีแทลลิเอ'เชิน) n. การตอบโต้,การตอบแทน,การแก้เผ็ด,การแก้ลำ, Syn. reprisal

English-Thai: Nontri Dictionary
retaliation(n) การตอบโต้,การตอบแทน,การแก้เผ็ด,การแก้ลำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top