ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กาก*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กาก, -กาก-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีกาก(n, adj) เป็นคำหยาบสำหรับด่าหญิงคนโง่แล้วชั่ว เพราะหญิงนั้นเปรียบเสมือนกากของทั้งปวง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
custom(n) ภาษีศุลกาก
กนกากบ่อทอง
กากสัสยีน ทองเหม็น
บังกล้อง[บัง-กล้อง] (n) เป็นชื่อ ที่ เรียกแทน บุคคล ที่ มีคุณสมบัติ คือ กาก เกรียน เพี้ยน หลุดโลก มักชอบทำอะไร เพี้ยนๆ ไม่เหมือนคนอื่น ชอบการ fag เป็นชีวิตจิตใจ คติประจำใจ คือ สเต็ปอยู่ในไต

Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
libretto[ละ-เบรต-โต] (n) เนื้อร้องประกอบดนตรีที่ใช้ในอุปรากร, จุลอุปรากร, งานแสดงสวมหน้ากาก, ละครเพลง และบัลเลต์ คำว่าบทร้องบางครั้งอาจจะหมายถึงเนื้อของงานสำคัญทางศาสนาสำหรับงานเช่นมิสซา, บทสรรเสริญผู้เสียชีวิต (requiem) หรือเพลงศาสนา (cantata) (Wikipedia.org), See also: R. opera, cantata, requiem

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาก(n) garbage, See also: waste, rubbish, Syn. เศษ, ขยะ, Example: แม่สั่งให้ลูกเอากากอาหารไปทิ้งในถังขยะ
กากี(n) khaki, See also: iron-rust colour, Example: ข้าราชการสวมเสื้อสีกากี, Thai Definition: สีน้ำตาลปนเหลือง
กากี(n) female crow, Count Unit: ตัว, Thai Definition: กาตัวเมีย
กากี(adj) promiscuous, See also: lewd, dissolute, Syn. แพศยา, Example: หล่อนถูกกล่าวหาว่าเป็นหญิงกากี, Thai Definition: หญิงมากชู้หลายผัว
กากคติ(n) kind of Thai verse, Thai Definition: ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง มีดำเนินกลอนอย่างกาที่บินไป
กากบาท(n) cross, See also: plus sign, Example: ฉันทำเครื่องหมายกากบาทไว้หน้าข้อที่เลือก, Thai Definition: ชื่อเครื่องหมายอย่างตีนกา มีรูป + หรือ x
กากรุน(n) Carborundum, See also: emery, Thai Definition: ผงของกะรุนที่เอามาผสมครั่งขัดของแข็ง
กากหมู(n) crackling, Example: น้องชอบกินกากหมู, Count Unit: ชิ้น, อัน, Thai Definition: มันหมูที่เจียวเอาน้ำมันออกแล้ว
กากเดน(n) remnant, See also: remains, Syn. เดน, เศษเดน, Example: เขาเห็นฉันเป็นกากเดนที่ไร้ค่าสำหรับเขาไปแล้ว, Thai Definition: สิ่งที่เหลือโดยไม่มีความต้องการแล้ว
กากขยาก(n) scraps, See also: waste matter, dregs, dross, residue, Count Unit: กาก, Thai Definition: กากที่หยาบ
กากข้าว(n) paddy mixed with milled rice, Example: ข้าวถังนี้มีกากข้าวปนอยู่มาก, Thai Definition: ข้าวเปลือกที่ปนอยู่ในข้าวสารหรือข้าวสุก
กากะทิง(n) Alexandria laurel, See also: Calophyllum inophyllum, Syn. กระทิง, Count Unit: ต้น, Thai Definition: เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง
กากเพชร(n) Carborundum, See also: diamond chip, diamond dust, Example: กากเพชรส่งแสงระยิบ, Thai Definition: ผงแวววาวคล้ายกระจกสำหรับโรยแต่งเครื่องประดับเป็นต้น
ศุลกาก(n) tariff, Example: สหรัฐอเมริกาประกาศยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางศุลกากรแก่ 4 ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย, Thai Definition: อากรที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้า และสินค้าออก ได้แก่ อากรขาเข้า และอากรขาออก
ศุลกาก(n) Customs, See also: Customs and Excise (Bre), US Customs Service, Syn. กรมศุลกากร, Example: เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาศุลกากรสามารถจับกุมเรือขนน้ำมันเถื่อนได้กลางทะเลอันดามัน, Thai Definition: หน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บภาษีจากสินค้านำเข้า และสินค้าส่งออก
หน้ากาก(n) mask, Example: หน้ากากที่แกทำมีหน้าตาหน้าเกลียดน่ากลัว สำหรับใช้ในพิธีสะเดาะเคราะห์, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องบังใบหน้า
กากกะรุน(n) emery, See also: corundum, Syn. กากรุน, Example: เราใช้กากกะรุนขัดป้านน้ำชา, Thai Definition: ผงของกะรุนที่เอามาผสมครั่งขัดของแข็ง เช่น ป้าน
กากะเยีย(n) stand for palm-leaf books, See also: folding wooden bookrest, Thai Definition: เป็นเครื่องสำหรับวางหนังสือใบลานทำด้วยไม้ 8 อัน ร้อยไขว้กันไว้
กากน้ำตาล(n) molasses, Example: กากน้ำตาลเป็นผลิตผลพลอยได้จากการทำน้ำตาล, Thai Definition: ของเหลวข้นเหนียวสีคล้ำที่ได้จากการกลั่นน้ำตาล
กากี่นั้ง(n) one of us, See also: intimate friends, Syn. คนกันเอง, พวกเดียวกัน, Example: พวกเรามันเป็นกากี่นั้ง อยากทานอะไรก็หยิบเอาเลยนะไม่ต้องเกรงใจ, Count Unit: คน, Notes: (จีน)
ไม้กากบาท(n) the fourth mark indicating a rising tone, Syn. ไม้จัตวา, Example: สัญลักษณ์ของสภากาชาดไทยคือไม้กากบาทสีแดง, Thai Definition: เครื่องหมายรูปดังนี้ + หรือดังนี้ x
กรมศุลกาก(n) Customs Department, Syn. ศก., Example: เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรได้ตรวจพบเฮโรอีนในกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารคนหนึ่ง
สวมหน้ากาก(v) wear a mask, See also: mask, Syn. ใส่หน้ากาก, Example: ทุกคนที่มาในงานต้องสวมหน้ากากเพื่อปิดบังหน้าที่แท้จริงของตน, Thai Definition: สวมใส่เครื่องบังใบหน้า
สวมหน้ากาก(v) pretend to be good, See also: pretend to do good, feign, Syn. ใส่หน้ากาก, Example: ทุกวันนี้คนในสังคมสวมหน้ากากเข้าหากัน หาความจริงใจไม่ได้แล้ว, Thai Definition: เสแสร้งเข้าหากัน, ทำเป็นดีใส่กัน
ภาษีศุลกาก(n) tariff, See also: customs duty, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้าและสินค้าออก ได้แก่ อากรขาเข้าและอากรขาออก
กากีแกมเขียว(n) olive-green, Syn. สีเขียวขี้ม้า, Example: ผมชอบสีกากีแกมเขียว, Count Unit: สี
นาฬิกากันน้ำ(n) waterproof watch
กากนิวเคลียร์(n) nuclear waste, See also: radioactive waste, Syn. ขยะนิวเคลียร์, Example: การขจัดกากนิวเคลียร์ทำยาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กากน. สิ่งที่เหลือเมื่อคั้นหรือคัดเอาส่วนดีออกแล้ว เช่น กากมะพร้าว
กากหยากเยื่อ
กากเดนเลือก (ใช้เป็นคำด่า) เช่น กากมนุษย์ คนกาก.
กากขยากน. กากที่หยาบ, หยากเยื่อ.
กากข้าวน. ข้าวเปลือกที่ปนอยู่ในข้าวสารหรือข้าวสุก.
กากน้ำตาลน. ของเหลวสีดำ เหนียวข้น ไม่สามารถตกผลึกน้ำตาลได้อีก ได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลจากอ้อย.
กากเพชรน. ส่วนของเพชรที่คัดออก
กากเพชรผงแวววาวคล้ายกระจกสำหรับโรยแต่งเครื่องประดับเป็นต้น
กากเพชรเครื่องใช้ตัดกระจก
กากเพชรเครื่องใช้เจียระไนรัตนชาติ
กากเพชรเครื่องบดวาล์ว, เรียกเครื่องลับมีดเป็นต้นชนิดหนึ่ง ว่า หินกากเพชร.
กากรุน, กากกะรุนน. ผงของกะรุนที่เอามาผสมครั่งขัดของแข็งเช่นป้าน.
กากหมูน. มันหมูที่เจียวเอานํ้ามันออกแล้ว.
กาก-, กากน. กา (นก).
กากคติ(กากะคะติ) น. ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง มีดำเนินกลอนอย่างกาที่บินไป เช่น สรรเพ็ชญ์เจ้าได้ ทรงฤทธิ์เรืองไกร ย่อมบำเพงทาน ให้พระวิมุติ โลกุดรญาณแสวงศีลาจาร ประเสริฐหนักหนา (ชุมนุมตำรากลอน).
กากณึก(กากะหฺนึก) น. ทรัพย์มีค่าเท่าค่าแห่งชิ้นเนื้อพอกาพาไปได้
กากณึกชื่อมาตราเงินอย่างตํ่าที่สุด.
กากบาท(กากะบาด) น. ชื่อเครื่องหมายอย่างตีนกา มีรูป + หรือ x
กากบาทใช้ + เป็นเครื่องหมายวรรณยุกต์บอกเสียงจัตวา.
กากภาษา(กากะพาสา) น. ชาติกา เช่น ลางมารนิรมิตอินทรีย์เศียรเป็นอสุรี และกายเป็นกากภาษา (คำพากย์).
กากะทิง<i>ดู กระทิง ๒</i>.
กากะเยียน. เครื่องสำหรับวางหนังสือใบลาน ทำด้วยไม้๘ อันร้อยเชือกไขว้กัน.
กากีน. กาตัวเมีย.
กากีน. หญิงมากชู้หลายผัว.
กากีว. สีนํ้าตาลปนเหลือง, สีสนิมเหล็ก.
กากีแกมเขียวว. สีเขียวขี้ม้า.
ชรากากี(ชะ-) น. ชื่อพรรณไม้ชนิดหนึ่ง.
ตีกากก. ทำเสียงประกอบเพลงอย่างหนึ่ง.
ตีงูให้กากิก. ลงแรงทำสิ่งที่ไม่เป็นคุณแก่ตน แล้วผลประโยชน์ยังกลับไปได้แก่ผู้อื่น.
บาทมูลิกาก(บาดทะมูลิกากอน) น. หมู่คนที่อยู่แทบบาทมูล คือ ข้าราชการในพระองค์.
กากรองน. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล <i> Lantana</i> วงศ์ Verbenaceae เช่น ชนิด <i> L</i>. <i> camara</i> L. ลำต้นตรง กิ่งสี่เหลี่ยมมีหนามเล็กห่าง ๆ ช่อดอกเป็นกระจุกสีชมพู หรือ แดงอมเหลือง ปลูกเป็นไม้ประดับ และแพร่พันธุ์จนเป็นวัชพืชในบางท้องที่, ก้ามกุ้ง ก็เรียก, ชนิด <i> L. sellowiana</i> Link et Otto ลำต้นเลื้อย กิ่งไม่มีหนาม ดอกสีม่วง, ผกากรองเลื้อย ก็เรียก, ทั้ง ๒ ชนิดนี้เป็นไม้ต่างประเทศ
กากรองชนิด <i> L. trifolia</i> L. ขึ้นในป่าโปร่งระดับสูงทางภาคเหนือ ลำต้นกลม ดอกสีม่วง.
พิกัดอัตราศุลกากน. กำหนดอัตราเพื่อคำนวณเงินอากรที่เรียกเก็บจากของที่ส่งหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักร เรียกว่า อากรขาออก หรือของที่นำหรือพาเข้ามาในราชอาณาจักร เรียกว่า อากรขาเข้า.
ภาพกากน. ภาพเขียนที่เป็นตัวประกอบในเรื่อง.
มัญเชฏฐิกากน. ส่วยฝาง.
มูลิกากน. ข้าทูลละอองธุลีพระบาท, เรียกให้เต็มว่า บาทมูลิกากร.
ไม้กากบาทน. เครื่องหมายรูปดังนี้ + หรือดังนี้ x.
ศุลกาก(สุนละกากอน) น. อากรที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้าและสินค้าออก ได้แก่ อากรขาเข้าและอากรขาออก
ศุลกากชื่อกรมที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่นำเข้ามาและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศและการส่งออก.
ศุลกากดู ศุลก-.
สวมหน้ากากก. แสดงทีท่าหรือกิริยาอาการที่มิได้เกิดจากนิสัยใจจริง, แสดงกิริยาท่าทีลวงให้เข้าใจผิด, เช่น ต่างคนต่างสวมหน้ากากเข้าหากัน, ใส่หน้ากาก ก็ว่า.
สาวไส้ให้กากิก. นำความลับของฝ่ายตนไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้เป็นการประจานตนหรือพรรคพวกของตน.
สุงกากน. ศุลกากร, ค่าอากรที่เรียกเก็บจากสินค้าขาเข้าและขาออก.
สุงกาก<i>ดู สุงก-, สุงกะ</i>.
ใส่หน้ากากก. แสดงทีท่าหรือกิริยาอาการที่มิได้เกิดจากนิสัยใจจริง, แสดงกิริยาท่าทีลวงให้เข้าใจผิด, เช่น ต่างคนต่างใส่หน้ากากเข้าหากัน, สวมหน้ากาก ก็ว่า.
หน้ากากน. เครื่องบังใบหน้าทั้งหมดหรือบางส่วน.
กรอง ๒(กฺรอง) ก. เอาของละเอียดออกจากของหยาบ เช่น กรองทราย, เอาฝุ่นละอองหรือของสกปรกออก เช่น กรองน้ำมัน กรองอากาศ, ใช้เครื่องกรองมีผ้าเป็นต้น คัดเอาผงหรือกากออกจากนํ้าหรือสิ่งที่เป็นน้ำ เช่น กรองน้ำ กรองกะทิ.
กระดางลางว. มรรยาทหยาบ, สัปดน, เช่น อ้ายเฒ่าแก่กากกลีกระดางลาง ยังมันนี้ใครเขามีบ้างที่เมืองคน (ม. ร่ายยาว ชูชก).
กระทกก. กระตุก เช่น เงื่อนกระทก, กระตุกเร็ว ๆ เช่น กระทกข้าว คือ เอาข้าวใส่กระด้งร่อนพลางกระตุกพลาง เพื่อให้กากข้าวแยกจากข้าวสาร.
กระทรวง ๑(-ซวง) น. หมู่, พวก, เช่น ทุกหมวดทุกกระทรวงทรง ฤทธิเรื้อง (ยอพระเกียรติกรุงธน), ชนิด, อย่าง, เช่น อนึ่งนั้นอุเบกขาว่าเพ่งเฉย คือแหวกเลยสุขทุกข์อาลัยห่วง ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขสิ้นทั้งปวง สามกระทรวงนี้เป็นชื่อเวทนา (ปกีรณำพจนาดถ์), แบบ, อย่าง, กระบวน, เช่น ส่วนองค์พระอัยกาก็ทรงพาหนะหัสดินทร กรินทรราชเป็นทัพหลวงตามกระทรวงพยุหยาตรา (ม. ร่ายยาว มหาราช), โดยสมควรแก่กระทรวงแล้วส่งไป (สามดวง), ผจญคนกลิ้งกลอกกลับหลอกลวง เอากระทรวงสัตย์ซื่อให้เสื่อมเท็จ (สุ. สอนเด็ก).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
list, freeรายการสินค้าที่ยกเว้นภาษีศุลกาก[รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lienteric stoolอุจจาระกากมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
residue, drugกากยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
residuum; residue๑. ส่วนที่เหลือ๒. กาก, เศษตกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
residue; residuum๑. ส่วนที่เหลือ๒. กาก, เศษตกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roughageกาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sludgeกากตะกอน, ตม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spiderกากบาท [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stool, lientericอุจจาระกากมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifest๑. ประกาศเป็นทางการ (ก. ปกครอง)๒. คำแสดง (ก. ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marcกากคั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
masqueละครหน้ากาก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mask๑. ปิด๒. หน้ากาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
masking๑. การปิด๒. การใช้หน้ากาก ๓ วัสดุกำบัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Custom(s) House (E.); customhouse (A.)ศุลกสถาน, ที่ทำการศุลกาก[รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Custom(s) House (E.); customhouse (A.)ศุลกสถาน, ที่ทำการศุลกาก[รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
customs tariffพิกัดอัตราศุลกาก[รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
customs tariffพิกัดอัตราศุลกาก[นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
customs unionสหภาพศุลกาก[รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
customs unionสหภาพศุลกาก[นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearanceการตรวจผ่านทางศุลกาก[นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cruciate; cruciform-รูปกากบาท [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cruciform; cruciate-รูปกากบาท [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cruciform jointรอยต่อรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cruciform testการทดสอบรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cruciform test pieceชิ้นงานทดสอบรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
customhouse (A.); Custom(s) House (E.)ศุลกสถาน, ที่ทำการศุลกาก[รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
customs; customs dutyอากรศุลกาก[รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Customs and Excise bondsกรมธรรม์ค้ำประกันศุลกากรและอากรสรรพสามิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
customs duty; customsอากรศุลกาก[รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
customs dutyอากรศุลกาก[นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross hairเส้นกากบาท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
containerตู้บรรทุก, ตู้สินค้า (ก. ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cruciform test specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
crude fibreกากใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
declaration๑. ปฏิญญา (ก. ปกครอง และ ก. ระหว่างประเทศ)๒. การประกาศ, การแสดง (ก. แพ่ง)๓. การสำแดง (ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaration๑. คำประกาศ, ปฏิญญา๒. การประกาศ, การแสดง๓. การสำแดง (ศุลกากร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
duty, customsอากรศุลกาก[รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug residueกากยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangueแร่กาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และการค้า (ต.ท.พ.ค.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
G.A.T.T. (General Agreement on Tariffs and Trade)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และการค้า (ต.ท.พ.ค.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
free listรายการสินค้าที่ยกเว้นภาษีศุลกาก[รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
face shield; hand screen; hand shieldหน้ากากมือถือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
face maskหน้ากาก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
four-way wheel nut wrenchประแจล้อแบบกากบาท [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fibre, crudeกากใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Zollverein (G.)สหภาพศุลกากร (เยอรมัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
zollverein (G.)สหภาพศุลกาก[นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tariff, customsพิกัดอัตราศุลกาก[รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radioactive wasteกากกัมมันตรังสี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
พระวอสีวิกากาญจน์เป็นพระราชยานประทับราบสำหรับเจ้านายฝ่ายในและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ นอกจากใช้เสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีแล้ว ยังใช้ในงานพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีด้วย คือ เชิญพระราชสรีรางคารจากพระเมรุมาศท้องสนามหลวงกลับเ้ข้าพระบรมมหาราชวัง [ศัพท์พระราชพิธี]
Nuclear wasteกากนิวเคลียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sewage sludgeกากตะกอนน้ำเสีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
General Agreement on Tariffs and Tradeความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้า [เศรษฐศาสตร์]
General system of preferenceระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกาก[เศรษฐศาสตร์]
Customsศุลกาก[เศรษฐศาสตร์]
Customs administrationการบริหารศุลกาก[เศรษฐศาสตร์]
Customs conventionอนุสัญญาทางศุลกาก[เศรษฐศาสตร์]
Customs formalityพิธีการศุลกาก[เศรษฐศาสตร์]
Customs offenceความผิดเกี่ยวกับศุลกาก[เศรษฐศาสตร์]
Customs unionสหภาพศุลกาก[เศรษฐศาสตร์]
Customs valuationการกำหนดค่าทางศุลกาก[เศรษฐศาสตร์]
Nontariff trade barrierสิ่งกีดกั้นการค้าที่มิใช่พิกัดอัตราศุลกาก[เศรษฐศาสตร์]
Tariffพิกัดอัตราศุลกาก[เศรษฐศาสตร์]
Tariff nomenclatureรายชื่อสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกาก[เศรษฐศาสตร์]
Tariff preferenceสิทธิพิเศษทางพิกัดอัตราศุลกาก[เศรษฐศาสตร์]
Tariff protectionการคุ้มครองด้วยพิกัดอัตราศุลกาก[เศรษฐศาสตร์]
Tariff reclassificationการจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากรใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
Conditioning wasteการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี, กระบวนการปรับสภาพกากกัมมันตรังสีที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการต่อไป เช่น การขนส่ง การเก็บพัก และ/หรือ การขจัดกากกัมมันตรังสี การปรับสภาพกากกัมมันตรังสี ได้แก่ การทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง การหีบห่อ และการบรรจุในภาชนะหลายชั้น [นิวเคลียร์]
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ หลังจากเลิกดำเนินงาน วัสดุบางส่วนสามารถนำกลับมาแปรใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือจัดเก็บเป็นกากกัมมันตรังสี ส่วนสถานที่ก็สามารถใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ (ดู commissioning ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Disposal, wasteการขจัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการเก็บกากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม โดยไม่มีการนำกลับมาใช้งานอีก รวมถึงการระบายน้ำและแก๊สจากสถานปฏิบัติการทางรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ดู radioactive discharge ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Waste storageการเก็บรักษากากกัมมันตรังสี, การเก็บรักษากากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ มีการจำกัดเขต ติดป้ายแสดงสถานที่และระดับรังสีอย่างชัดเจน ผนังของสถานที่จัดเก็บมีความหนาเพียงพอต่อการกำบังรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก [นิวเคลียร์]
Waste pretreatmentการเตรียมบำบัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการก่อนการบำบัดกากกัมมันตรังสี เช่น การรวบรวม การคัดแยก การปรับสภาพทางเคมี การชำระล้างความเปรอะเปื้อน [นิวเคลียร์]
Waste predisposalการเตรียมขจัดกากกัมมันตรังสี, ขั้นตอนการดำเนินการใดๆ ก่อนการขจัดกากกัมมันตรังสี เช่น การเตรียมบำบัดกาก การบำบัด การปรับสภาพ การเก็บรักษา การขนส่ง [นิวเคลียร์]
Waste packagingการหีบห่อกากกัมมันตรังสี, กระบวนการนำกากกัมมันตรังสีบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม เช่น นำกากที่อัดแล้วบรรจุและผนึกลงในถังเหล็กขนาด 200 ลิตรเพื่อความปลอดภัยต่อการเคลื่อนย้าย ขนส่ง เก็บรักษา และขจัดกากกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Waste packageหีบห่อกากกัมมันตรังสี, ภาชนะที่มีกากกัมมันตรังสีในรูปแบบต่างๆ หลังการปรับสภาพบรรจุอยู่ รวมทั้งวัสดุดูดซับ และ/หรือ วัสดุบุผนังภาชนะ ซึ่งต้องจัดเตรียมให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการปฏิบัติงาน การเก็บรักษา การขนส่ง และการขจัดกากกัมมันตรังสี เช่น ถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ที่มีกากแก้วกัมมันตรังสีหลังจากปรับสภาพแล้วบรรจุอยู่ [นิวเคลียร์]
Waste immobilizationการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว, Example: [นิวเคลียร์]
Waste formรูปแบบกากกัมมันตรังสี, รูปแบบทางกายภาพและทางเคมีของกากกัมมันตรังสีหลังการบำบัด และ/หรือ หลังการปรับสภาพ ซึ่งจะอยู่ในสภาพของแข็งพร้อมที่จะนำไปหีบห่อต่อไป เช่น กากขี้เถ้าจากการเผา กากแก้วอัด กากพลาสติกอัด กากวัสดุกรองอากาศอัด กากตะกอนเคมี กากที่ผนึกในซีเมนต์, Example: [นิวเคลียร์]
Waste disposalการขจัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการเก็บกากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม โดยไม่มีการนำกลับมาใช้งานอีก รวมถึงการระบายน้ำและแก๊สจากสถานปฏิบัติการทางรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ดู radioactive discharge ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Waste conditioningการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี, กระบวนการปรับสภาพกากกัมมันตรังสีที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการต่อไป เช่น การขนส่ง การเก็บพัก และ/หรือ การขจัดกากกัมมันตรังสี การปรับสภาพกากกัมมันตรังสี ได้แก่ การทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง การหีบห่อ และการบรรจุในภาชนะหลายชั้น [นิวเคลียร์]
Treatment, wasteการบำบัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกากกัมมันตรังสีให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาและการขจัด โดยมีหลักพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1. ลดปริมาตร เช่น การกดอัด 2. แยกสารกัมมันตรังสีออกจากกาก เช่น การตกตะกอน การแลกเปลี่ยนไอออน 3. เปลี่ยนองค์ประกอบ เช่น การเผา การระเหย [นิวเคลียร์]
Storage, wasteการเก็บรักษากากกัมมันตรังสี, การเก็บรักษากากกัมมันตรังสีไว้ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ มีการจำกัดเขต ติดป้ายแสดงสถานที่และระดับรังสีอย่างชัดเจน ผนังของสถานที่จัดเก็บมีความหนาเพียงพอต่อการกำบังรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก, Example: [นิวเคลียร์]
Safety cultureวัฒนธรรมความปลอดภัย, พฤติกรรมขององค์กรและบุคคลในองค์กร ที่สะท้อนการได้รับการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ทั้งจากการอบรม การเรียนรู้และการถ่ายทอด จนเกิดเป็นนิสัยและเจตคติที่ให้ความสำคัญต่อการระวังป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสี ย่อมรู้ดีว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น ต้องติดมาตรปริมาณรับรังสี ต้องใช้เครื่องมือหยิบจับสารกัมมันตรังสี มีวัสดุและอุปกรณ์กำบังรังสีที่พอเพียง รวมทั้งการสวมแว่นตาและหน้ากากกันไอระเหย ให้เหมาะสมตามลักษณะของงาน [นิวเคลียร์]
Radioactive wasteกากกัมมันตรังสี, วัสดุที่อยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือ แก๊ส ที่เป็น หรือประกอบด้วย หรือปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสีที่มีค่ากัมมันตภาพรังสีสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งผู้ครอบครองวัสดุนั้นไม่ประสงค์จะใช้งานอีกต่อไป และให้หมายความรวมถึงวัสดุอื่นใดที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กำหนดให้เป็นกากกัมมันตรังสีด้วย <br>(ดู clearance level ประกอบ)</br> [นิวเคลียร์]
Pretreatment, wasteการเตรียมบำบัดกากกัมมันตรังสี, การดำเนินการก่อนการบำบัดกากกัมมันตรังสี เช่น การรวบรวม การคัดแยก การปรับสภาพทางเคมี การชำระล้างความเปรอะเปื้อน [นิวเคลียร์]
Predisposal, wasteการเตรียมขจัดกากกัมมันตรังสี, ขั้นตอนการดำเนินการใดๆ ก่อนการขจัดกากกัมมันตรังสี เช่น การเตรียมบำบัดกาก การบำบัด การปรับสภาพ การเก็บรักษา การขนส่ง [นิวเคลียร์]
Packaging, wasteการหีบห่อกากกัมมันตรังสี, กระบวนการนำกากกัมมันตรังสีบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม เช่น นำกากที่อัดแล้วบรรจุและผนึกลงในถังเหล็กขนาด 200 ลิตรเพื่อความปลอดภัยต่อการเคลื่อนย้าย ขนส่ง เก็บรักษา และขจัดกากกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Nuclear materialวัสดุนิวเคลียร์, วัสดุเฟอร์ไทล์ พลูโทเนียมที่มีพลูโทเนียม-238 น้อยกว่าร้อยละ 80 ยูเรเนียม-233 ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ยูเรเนียมที่มีส่วนผสมของไอโซโทปต่างไปจากที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ ที่ไม่ใช่แร่หรือกากแร่ และวัสดุใดๆ ที่เป็นส่วนผสมวัสดุดังกล่าวข้างต้น, Example: [นิวเคลียร์]
Nuclear fuel cycleวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, การปฏิบัติการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เริ่มตั้งแต่การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อให้มีความบริสุทธิ์ และการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม การประกอบชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การแปรสภาพเชื้อเพลิงใช้แล้ว การวิจัยและพัฒนาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการกากกัมมันตรังสี รวมถึงการเลิกดำเนินงานด้วย [นิวเคลียร์]
Interim storageการเก็บรักษาเฉพาะกาล, การเก็บรักษาเชื้อเพลิงใช้แล้วหรือกากกัมมันตรังสีในสถานที่เก็บชั่วคราวก่อนที่จะนำไปดำเนินการหรือเก็บรักษาในสถานที่เก็บถาวรต่อไป <br> (ดู storage, waste และ disposal, waste ประกอบ)</br> [นิวเคลียร์]
Immobilization, wasteการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว [นิวเคลียร์]
Fuel cycleวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, การปฏิบัติการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เริ่มตั้งแต่การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อให้มีความบริสุทธิ์ และการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม การประกอบชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การแปรสภาพเชื้อเพลิงใช้แล้ว การวิจัยและพัฒนาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการกากกัมมันตรังสี รวมถึงการเลิกดำเนินงานด้วย [นิวเคลียร์]
Fuel reprocessingการแปรสภาพเชื้อเพลิงใช้แล้ว, กระบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิงใช้แล้วจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อแยกกากกัมมันตรังสีออกจากวัสดุเกิดฟิชชันได้ แล้วนำวัสดุเกิดฟิชชันได้กลับมาใช้ใหม่ [นิวเคลียร์]
กากบาทชื่อเครื่องหมายอย่างตีนกา มีรูป + หรือ x, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ กากะบาด [คำที่มักเขียนผิด]
Sludgeกากตะกอน, Example: ของแข็งที่แยกออกจากน้ำ หรือน้ำเสีย และจมสะสมตัวอยู่เบื้องล่าง ; ของแข็งซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการบำบัดโดยวิธีทางเคมีและตกตะกอน ; กลุ่มจุลชีพในระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Synthetic sludgeกากตะกอนสังเคราะห์, Example: จุลชีพที่ได้จากการทดลอง โดยการให้อาหารแก่สารอินทรีย์ เช่น นมแข็ง น้ำซุปวัว เปปโทน เกลือของฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในส่วนผสมต่างๆ หลังจากเติมเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำเสียแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Africa, Centralแอฟริกากลาง [TU Subject Heading]
Art, Central Americanศิลปะอเมริกากลาง [TU Subject Heading]
กากพวกที่ไม่มีประโยชน์ ไร้สาระ [ศัพท์วัยรุ่น]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you have the masquerade ball again this summer?ทําไมไม่จัดงานเต้นรําสวมหน้ากากอีกล่ะ Rebecca (1940)
Here, you've brought your child's gas mask.ที่นี่คุณจะได้นำหน้ากาก ป้องกันแก๊สพิษของบุตรของท่าน How I Won the War (1967)
Oh, no, not in front of your child's gas mask.โอ้ไม่ไม่ได้อยู่ในด้านหน้าของ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษของบุตรของท่าน How I Won the War (1967)
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
This is a very bad business in Central America.นี่คือธุรกิจที่ไม่ดีมาก ในอเมริกากลาง ที่เลวร้ายมาก. 2010: The Year We Make Contact (1984)
The problem in Central America is growing worse.ปัญหาที่เกิดขึ้นในอเมริกากลาง มีการเจริญเติบโตที่เลวร้ายยิ่ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
You come to America with me, and we get job in circus.คุณมาถึงอเมริกากับฉันและเราได้รับงานในคณะละครสัตว์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Mating customs.ศุลกากรผสมพันธุ์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You and your friends can play a little game, and I bet that you get the Scarecrow back after all.เจ้าและเพื่อนๆ จะต้องเล่นเกมส์ง่ายๆ และข้าจะพาหุ่นไล่กากลับมา หลังจากเจ้าทำสำเร็จ Return to Oz (1985)
It was scary guys, there were cracks in the sidewalk(ของขวัญ --- หน้ากากประจำชาติเกาหลี) Full House (1987)
People in masks cannot be trusted.พวกคนสวมหน้ากากน่ะ ไว้ใจไม่ได้ The Princess Bride (1987)
Why are you wearing a mask?แล้วทำไมถึงต้องสวมหน้ากากล่ะ? The Princess Bride (1987)
- You could kill somebody! - It's all right.ไม่ เพราะขนมทําจากกากหมู Big (1988)
The boss should get knocked on his ass once in a while.ขนมกากหมู Big (1988)
Honey, he's put X's on their foreheads again.ที่รัก เขากากบาท ที่หน้าผากลูกๆ เราอีกแล้ว Punchline (1988)
Especially bald ones with green makeup who wear masks over ugly faces.คนหัวล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการแต่งหน้าสีเขียว ... ... ที่สวมหน้ากากใบหน้าที่น่าเกลียดกว่า Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The masked psychotic. Your favorite.หน้ากากของความวิกลจริต ของโปรดคุณเลย Basic Instinct (1992)
And Cheslav, the masked psychotic.และเชสลาฟ หน้ากากของความวิกลจริต Basic Instinct (1992)
My pen creates stories of a world that might have been- a world of my imagining.ปากกาก่อสร้างเป็นเรื่องราว ของโลก ว่ามันคงจะเป็นแบบใด โลกในจินตนาการของดิฉัน Wuthering Heights (1992)
The crosses are for the days you've spent with the Lintons.ที่กากบาทไว้คือวันที่ เธอใช้เวลากับพวกลินตัน Wuthering Heights (1992)
How are you doing? Take your mask off, quick.นายเป็นไงมั่ง ถอดหน้ากากออกเร็ว Léon: The Professional (1994)
Let me put the mask back on. I breathe better with it.ให้ฉันใส่หน้ากากได้มั้ย ฉันหายใจได้ดีกว่า Léon: The Professional (1994)
Up 'til then, people just carried pocket watches.ขึ้น 'til แล้วคนก็ดำเนินนาฬิกากระเป๋า Pulp Fiction (1994)
Moving like molasses!การย้ายเช่นกากน้ำตาล! The Shawshank Redemption (1994)
Your people took my mask, Don Octavio.คนของคุณถอดหน้ากากผม ดอน อ็อคโตวิโอ Don Juan DeMarco (1994)
I never remove my mask in public.ผมไม่มีวันถอดหน้ากากในที่สาธารณะ Don Juan DeMarco (1994)
Think how you would feel... if you were made to take off this mask that you are wearing.คุณจะรู้สึกอย่างไร ถ้าคุณถูกบังคับให้ถอดหน้ากาก ในขณะที่สวมอยู่ Don Juan DeMarco (1994)
Our masks really get us in Dutch, don't they?หน้ากากเราทำให้เกิดปัญหาไม่ใช่รึ Don Juan DeMarco (1994)
I placed the mask on my face and vowed never to remove it, on the day I left my mother, the dark beauty, Dona Ines.ผมสวมหน้ากากแล้วปฏิญาณว่าจะไม่ถอด ในวันที่ผมจากแม่ ดอนย่าอิเนซผู้งดงาม Don Juan DeMarco (1994)
The mask?หน้ากาก Don Juan DeMarco (1994)
He's got a sword and a mask and...และเขามีดาบ และหน้ากากและ Don Juan DeMarco (1994)
Then he feels so guilty, he feels so overcome with shame... that he puts on this mask... and he vows never... to take his mask off again as long as he lives.เขารู้สึกผิด เพื่อซ่อนความอับอาย เขาจึงสวมหน้ากากนี้ และปฏิญาณตนว่าจะไม่ถอด Don Juan DeMarco (1994)
So he must hide it by wearing a mask.ดังนั้นเขาปิดบังโดยการสวมหน้ากาก Don Juan DeMarco (1994)
my mask had been replaced by a mask of another sort... and so I supposed I was keeping the vow I made to hide my face.หน้ากากของผม ถูกแทนที่ด้วยหน้ากากอีกอย่างหนึ่ง และผมก็ยังรักษาสัญญาที่ว่า จะปิดบังใบหน้าของผม Don Juan DeMarco (1994)
It's of no great consequence, but... will you be wearing your mask throughout our lives together?ถึงมันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแต่ คุณจะสวมหน้ากากของคุณตลอดเวลา ที่เราอยู่ด้วยกันได้ไหม Don Juan DeMarco (1994)
I removed my mask as a gesture of remorse but my it was to no avail.ผมถอดหน้ากากเพื่อสำนึกผิด แต่มันไม่ได้ผล Don Juan DeMarco (1994)
To hide her humiliation, she took off the mask and left me forever.พื่อปิดบังความอับอายของเธอ เธอแย่งหน้ากากผมไปแล้วจากผมไปตลอดกาล Don Juan DeMarco (1994)
And you, my friend... you have seen through all of my masks.และคุณเพื่อนรัก คุณได้มองทะลุหน้ากากผม Don Juan DeMarco (1994)
All they saw were men with masks. They were distant.เห็นผู้ร้ายสวมหน้ากาก Heat (1995)
'Cause we're going to America. Full house, boys.เพราะเราจะไปอเมริกากันโว้ยพวก Titanic (1997)
The one who sees America firstคนที่เห็นอเมริกาก่อนใคร The Legend of 1900 (1998)
The man in the iron mask.""บุรุษหน้ากากเหล็ก" The Man in the Iron Mask (1998)
We could chisel it off... and see who he was.ทุบหน้ากากดูมั้ย ดูว่าเขาเป็นใคร The Man in the Iron Mask (1998)
But he took me to the prison... and he put me into the mask.แต่เขาเอาข้าไปที่คุก ใส่หน้ากากนั่นให้ข้า The Man in the Iron Mask (1998)
A swirl of people, their faces covered.ผู้คนคับคั่ง ทุกคนสวมหน้ากาก The Man in the Iron Mask (1998)
And for six more, he lived in that mask, not knowing why.กับอีก 6 ปีใต้หน้ากากโดยไม่รู้อะไรเลย The Man in the Iron Mask (1998)
I've worn this mask so long, I don't feel safe without it.ข้ารู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อไม่มีหน้ากาก The Man in the Iron Mask (1998)
And I have failed... to save a son who died within an iron mask.และข้าทอดทิ้งลูกชายอีกคน ให้ตายไปใต้หน้ากากเหล็ก The Man in the Iron Mask (1998)
That mask was the creation of Louis.หน้ากากนั่นเป็นฝีมือหลุยส์ The Man in the Iron Mask (1998)
Now God and we... have the chance to make a miracle to strip all masks away forever.พระเจ้ากับเรามีโอกาสก่อปาฏิหาริย์แล้ว ฉีกหน้ากากทั้งหมดทิ้งไปตลอดกาล The Man in the Iron Mask (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอฟริกากลาง[Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng] (n, prop) EN: Central Africa  FR: Afrique centrale [ f ]
อเมริกากลาง[Amērikā Klāng] (n, prop) EN: Central America  FR: Amérique centrale [ f ]
อัตราภาษีศุลกาก[attrā phāsī sunlakākøn] (n, exp) EN: customs tariff  FR: tarif douanier [ m ]
แบบฟอร์มการเสียภาษีศุลกาก[baēpføm kān sīa phāsī sunlakākøn] (n, exp) EN: customs declaration form
ใบกำกับสินค้าของศุลกาก[bai kamkap sinkhā khøng sunlakākøn] (n, exp) EN: customs invoice
เจ้าหน้าที่ศุลกาก[jaonāthī sunlakākøn] (n, exp) EN: customs officer  FR: douanier [ m ]
กาก[kāk] (n) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue  FR: déchets [ mpl ] ; ordures [ fpl ] ; détritus [ mpl ] ; abats [ mpl ] ; résidus [ mpl ] ; lie [ f ]
กากบาท[kākabāt] (n) EN: cross ; plus sign  FR: croix [ f ]
กากี่นั้ง[kākīnang] (n) EN: one of us ; intimate friends
กากมันสำปะหลัง[kāk mansampalang] (n, exp) EN: cassava waste
กากน้ำตาล[kāk nāmtān] (n, exp) EN: molasses  FR: mélasse [ f ]
กากอ้อย[kāk øi] (n) EN: bagasse  FR: bagasse [ f ]
กากมะพร้าว[kāk maphrāo] (n, exp) EN: coconut residue ; coconut press cake
กากนิวเคลียร์[kāk niūkhlīa] (n, exp) FR: déchet nucléaire [ m ]
กากเพชร[kāk phet] (n, exp) EN: diamond dust
กากรุน[kākrun] (n) EN: Carborundum ; emery
กากเต้าหู้[kāk tāohū] (n) EN: soybean residue
กากอุตสาหกรรม[kāk utsāhakam] (n, exp) EN: industrial waste  FR: déchet industriel [ m ]
การทำพิธีการทางศุลกาก[kān tham phithīkān thāng sunlakākøn] (n, exp) EN: customs clearance
การตรวจโดยศุลกาก[kān trūat dōi sunlakākøn] (n, exp) EN: customs inspection
การตรวจสอบพิธีการทางศุลกาก[kān trūatsøp phithīkān thāng sunlakākøn] (n, exp) EN: customs inspection
การตรวจตราภาษีศุลกาก[kān trūattrā phāsī sunlakākøn] (n, exp) EN: customs clearance
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า[Khøtoklong Thūapai Wādūay Phikat Attrā Phāsī Sunlakākøn Lae Kānkhā] (org) EN: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)  FR: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
ความผิดตามกฎหมายศุลกาก[khwāmphit tām kotmāi sunlakākøn] (n, exp) EN: customs offence
กฎหมายศุลกาก[kotmāi sunlakākøn] (n, exp) EN: customs law  FR: législation douanière [ f ]
กรมศุลกาก[Krom Sunlakākøn] (n, exp) EN: Customs Department  FR: direction des douanes [ f ] ; service des doaunes [ m ]
ไม้กากบาท[māi-kakābāt] (n, exp) EN: [ 4 th tonal mark ]  FR: [ 4è signe de tonalité ]
มูลค่าภาษีศุลกาก[mūnkhā phāsī sunlakākøn = mūnlakhā phāsī sunlakākøn] (n, exp) EN: customs value ; dutiable value
นายด่านศุลกาก[nāi dān sunlakākøn] (n, exp) EN: chief immigration officer
หน้ากาก[nākāk] (n) EN: mask ; disguise  FR: masque [ m ]
หน้ากากอนามัย[nākāk anāmai] (n, exp) FR: masque antiseptique [ m ]
หน้ากากใช้แล้วทิ้ง[nākāk chāi laēo thing] (n, exp) EN: disposable face masks
หน้ากากออกซิเจน[nākāk ǿksijēn] (n, exp) EN: oxygen mask  FR: masque à oxygène [ m ]
นาฬิกากันน้ำ[nālikā kannām] (n, exp) EN: waterproof watch  FR: montre étanche [ f ]
งูหน้ากาก[ngū nākāk] (n, exp) EN: Puff-faced Water Snake ; Masked Water Snake
ปากกาก[pākkā kot] (n, exp) FR: stylo à bouton poussoir [ m ]
กากรองเลื้อย[phakākrøng leūay] (n, exp) EN: Weeping lantana
ภาษีศุลกาก[phāsī sunlakākøn] (n, exp) EN: tariff ; customs duty ; duty  FR: tarif douanier [ m ] ; taxe de douane [ f ]
พิกัดอัตราศุลกาก[phikat attrā sunlakākøn] (n, exp) EN: customs duty ; customs tariff  FR: tarif doaunier [ m ]
พิธีการทางศุลกาก[phithīkān thāng sunlakākøn] (n, exp) EN: customs formalities  FR: formalités douanières [ fpl ]
ผู้ชำนาญการศุลกาก[phūchamnānkān sunlakākøn] (n, exp) EN: customs specialist
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง[Sāthāranarat Aepfarikā Klāng] (n, prop) EN: Central African Republic (CAR )  FR: République centrafricaine [ f ]
สวมหน้ากาก[sūam nākāk] (v, exp) FR: porter un masque
ศุลกาก[sunlakākøn] (n) EN: customs ; customs authorities  FR: douane [ f ] ; douanes [ fpl ]
ศุลกาก[sunlakākøn] (n) EN: customs duty ; tariff  FR: droits de douane [ mpl ]
ทำพิธีการศุลกาก[tham phithīkān sunlakākøn] (v, exp) EN: clear through customs
ทางศุลกาก[thāng sunlakākøn] (adj) EN: customs  FR: douanier

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), See also: hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), See also: flare
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
oil cake(n, jargon) กากทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว, กากของเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการบีบเอาน้ำมันออกไปแล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
by-product(n) กาก, See also: เศษ, ของที่เหลือ, Syn. excess, offshoot
check(vi) ขีดกากบาท
chino(n) ผ้าเนื้อหนาสีกากี
crackling(n) กากหมู, See also: กากที่เหลือจากนำน้ำมันออกจากมันหมูแล้ว
crisscross(vt) กากบาท
crisscross(n) เครื่องหมายกากบาท
crisscross(adj) ซึ่งเขียนเครื่องหมายกากบาท
cross(n) กากบาท
cross-stitch(n) การเย็บด้ายไขว้กันเป็นรูปกากบาท
cross-stitch(vt) เย็บด้ายไขว้กันเป็นรูปกากบาท
cross-stitch(vi) เย็บด้ายไขว้กันเป็นรูปกากบาท
customhouse(n) ด่านศุลกาก
customs(n) ภาษีสินค้านำเข้าหรือส่งออก, See also: ภาษีศุลกากร, Syn. duties, imposts
cross oneself(idm) ทำเครื่องหมายกากบาทบนร่างกายโดยใช้มือ (ศาสนาคริสต์)
domino(n) เสื้อคลุมที่สวมในงานแฟนซีหน้ากาก
draff(n) กากอาหาร, See also: ขี้ตะกอน, เศษอาหาร, กาก, Syn. grounds, grouts, dregs, lees
dreg(n) ตะกอน, See also: ขี้ตะกอน, กาก, เศษของเหลือ
dregs(n) กาก, See also: ตะกอน, Syn. sediment, lees
duty(n) ภาษี, See also: ภาษีศุลกากร, อากร, Syn. assessment, customs, tariff
eland(n) ละมั่งขนาดใหญ่จำพวก Taurotragus พบในแอฟริกากลางและใต้
fag-end(n) ส่วนสุดท้ายหรือส่วนที่แย่ที่สุด, See also: ส่วนที่เหลือ, เศษ, กาก, เดน
gas mask(n) หน้ากากป้องกันแก๊ซพิษ
gas mask(n) หน้ากากป้องกันแก๊ซ
grounds(n) ตะกอน, See also: กาก, Syn. dregs, leavings, lot
impost(n) ภาษีศุลกากร (ทางการเงิน), Syn. levy, tax
khaki(adj) ซึ่งเป็นสีกากี, Syn. brownish-yellow
khaki(adj) ทำด้วยผ้ากากี
khaki(n) ผ้ากากี, Syn. beige-cloth
khaki(n) สีกากี, See also: สีน้ำตาลเหลือง, Syn. brownish-yellow
kinkajou(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง, See also: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง มีถิ่นอาศัยในทวีปอเมริกากลางและใต้, Syn. honey bear
Latin America(n) ทวีปละตินอเมริกา, See also: ทวีปอเมริกากลาง
lees(n) กาก, See also: ตะกอน, Syn. dregs, sediment
mask with(phrv) ใส่หน้ากาก
mark(vt) ทำเครื่องหมาย, See also: กากบาท, ทำเป็นรอย, ทำตำหนิ, Syn. check, check off notch
mask(n) หน้ากาก, See also: ที่คลุมหน้า, เครื่องกำบัง, เครื่องปิดหน้า, ผ้าคลุมหน้า, Syn. cover, veil, safty goggles
mask(vt) สวมหน้ากาก, Syn. cover, conceal, Ant. bring into view
masked(adj) ซึ่งสวมหน้ากาก, See also: ซึ่งใช้หน้ากาก, Syn. hooded, veiled
masked ball(n) การเต้นรำสวมหน้ากาก
masked player(n) คนเล่นละครสวมหน้ากาก
masker(n) คนสวมหน้ากาก, Syn. masquer
masque(n) ละครสวมหน้ากาก
masquerade(n) การเต้นรำสวมหน้ากาก, See also: งานแฟนซี, Syn. mummery, masque
masquerade(n) เสื้อผ้าที่สวมไปงานเต้นรำสวมหน้ากาก, See also: ชุดแฟนซี, Syn. fancy dress
masquerer(n) ผู้สวมหน้ากาก
Mississippi(n) แม่น้ำในอเมริกากลาง
molasses(n) กากน้ำตาล
mullock(n) กากแร่, See also: ขี้แร่, Syn. waste products
mum(vi) สวมหน้ากากเล่นตลก, See also: แต่งตัวแปลกๆ, เล่นตลก
nuclear waste(n) กากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
oxygen mask(n) หน้ากากครอบปากและจมูกสำหรับให้อ็อกซิเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
bless(เบลส) { blessed/blest, blessed/blest, blessing, blesses } vt. อวยพร, ให้ศีลให้พร, ให้เจริญ, ให้มีความสุข, สรรเสริญ, ให้ศักดิ์สิทธิ์, ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง, อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่, ประสาทพร, คุ้มครอง, ปกป้อง, สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
bort(บอร์ทฺซ) n. เพชรชั้นเลว, กากเพชร
bortz(บอร์ทฺซ) n. เพชรชั้นเลว, กากเพชร
bulk(บัลคฺ) n. ขนาดสามมิติ, ความจุ, ส่วนที่ใหญ่กว่าหรือมากกว่า, ส่วนสำคัญ, อาหารที่จะเป็นกากอาหารส่วนใหญ่, ความหนา, กอง, ทั้งก้อน, จำนวนหนา vi., vi. ขยายตัว, เพิ่มขึ้น, Syn. volume, mass, body
burundi(บะรัน'ดี) n. ชื่อสาธารณรัฐในแอฟริกากลาง
canister(แคน'นิสเทอะ) n. กล่อง (มักเป็นโลหะ) ใส่ชากาแฟและอื่น ๆ , ส่วนของหน้ากากกันแก๊สพิษ, ที่ใส่สารกรองแก๊สพิษ, ม่านกระสุน, ถ้ำ
cinder(ซิน'เดอะ) n. ขี้เถ้า, เถ้าถ่าน, ถ่าน, ถ่านไฟ, กากแร่, กากถ่านหิน, See also: cindery, cinderous adj.
cinderella(ซินเดอเรล'ละ) n. สาวงามในนิทานเด็กที่ถูกแม่เลี้ยงใช้ให้ทำงานหนักอยู่กับกากถ่านหิน ต่อมาเทวดามาช่วยให้สมรสกับเจ้าชาย, ลูกเมียน้อย
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด, การกวาดล้าง, ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง, การขายรุสต๊อก, การผ่านการตรวจของศุลกากร, การอนุมัติ, บัตรอนุญาต, การแลกเปลี่ยนเอกสาร
close boxช่องปิดวินโดว์หมายถึงช่องสี่เหลี่ยมที่มุมขวาบนของวินโดว์ ที่มีลักษณะเป็นกากบาท เมื่อกดที่ปุ่มนี้ วินโดว์จะปิดลงเหมือนใช้คำสั่ง close ใต้เมนู FILE
command.comคอมมานด์จุดคอม (ชื่อแฟ้มระบบ) เป็นชื่อแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่งในระบบดอส ซึ่งบรรจุคำสั่งระบบต่าง ๆ เช่น dir, copy, del จานบันทึกที่นำมาจัดรูปแบบการเก็บข้อมูลด้วยคำสั่ง format A:/s แล้ว จะมีแฟ้มข้อมูลนี้อยู่ในแผ่น A: แฟ้มข้อมูลนี้ จะนำมาใช้เป็นแผ่นเริ่มต้นเปิดเครื่อง (boot) ได้ ถ้าใช้คำสั่ง Format ในระบบวินโดว์ ต้องกากบาทที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำ system disk ด้วย จึงจะมีแฟ้มข้อมูลนี้ (จานบันทึกที่ไม่มีแฟ้มข้อมูลนี้ ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลได้อย่างเดียว จะนำมาสั่งให้เริ่มเครื่อง (boot) ไม่ได้)
crackling(แครค'ลิง) n. เสียงปะทุ, เสียงแตก, หนังกรอบ, หนังหมูย่าง, กากน้ำมันหมูที่กรอบ
cracknel(แครค'เนล) n. ขนมปังกรอบ, กากน้ำมันหมูที่กรอบ
crisscross(ครีส'ครอส) adj. ไขว้, กากบาท, แกงได้, ซึ่งตัดสลับกัน n. กากบาท, แกงได้, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน. vt. เขียนกากบาท, เขียนแกงได้ vi. เคลื่อนสลับไปมา, Syn. crosswise
cross(ครอส) { crossed, crossing, crosses } n. กากบาท, ไม้กางเขน, -Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) , สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์, ศาสนาคริสต์, แกงไต, รูปไขว้, ตรา, การตัดสลับกัน, การประสบอุปสรรค, ความลำบาก, ความยุ่งยากใจ, การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) , พันธุ์ผสม, หมัดเหว
cross hairsn. เส้นไขว้กล้องสำหรับหมายวัตถุที่ส่องดู, เส้นกากบาทในกล้องปืนเล็งเป้า + <เครื่องหมาย>เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
crosshead(ครอส'เฮด) n. หัวกากบาท
crosswise(ครอส'ไวซ) adj. ข้าม, ตัดข้าม, ขวาง, ทแยง, ในรูปกากบาท, ซึ่งตรงกันข้าม., Syn. crossways, across, transversely
cruci-Pref. "รูปกากบาท"
crucial(ครู'เชิล) adj. เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด, รุนแรง, ถึงพริกถึงขิง, เกี่ยวกับความเป็นความตาย, เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน, Syn. critical
cruciate(ครุ'ชีเอท) adj. เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน, ไขว้กัน, ขวางกัน, ทแยงกัน
crux(ครัคซฺ) n. จุดสำคัญ, ประเด็นสำคัญ, กากบาท, กางเขน, จุดยุ่งยาก, ปัญหายุ่งยาก, ความลำบากของปัญหา, Syn. body, heart, essence, root, key -pl. cruxes, cruces
cursorตัวชี้ตำแหน่งในระบบดอส หมายถึง สัญลักษณ์บนจอภาพที่มักจะมีแสงวาบ ๆ บางทีเรียกว่า "ตัวกระพริบ" เพื่อชี้ให้รู้ว่า ตำแหน่งของการพิมพ์อักขระตัวต่อไปจะอยู่ที่ใด ในระบบ วินโดว์ตัวชี้ตำแหน่งจะมีลักษณะเป็นรูปลูกศร แต่ในโปรแกรมบางโปรแกรม อาจมีรูปลักษณ์เป็นอย่างอื่น เช่น กากบาท มือ ฯ
cusrom brokerด่านศุลกากร, โรงภาษี, ขนอน
customhouseด่านศุลกากร, โรงภาษี, ขนอน
debenture(ดิเบน'เชอะ) n. เอกสารหลักฐานการลดภาษีที่ศุลกากร, ใบหุ้นของบริษัท
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา, ใบเซ็นของสินค้า, ใบปะหน้า, หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร, บัตร, สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล, เขียนใบปะหน้า, สรุปสาระสำคัญ
dreg(เดรก) n. ขี้ตะกอน, กาก, ส่วนที่นอนกัน, ของเสีย, เศษ, จำนวนเล็กน้อย -pl. dregs
emery(เอม'เมอรี่) n. กากหรือผงแร่ใช้เป็นผงขัดกระดาษทรายหรือที่ลับมีด
faceguard(เฟส' การ์ด) n. หน้ากาก
feces(ฟี'ซีซ) n., pl. อุจจาระ, มูล, กาก, ตะกอน, สิ่งปฏิกูล, Syn. excrement
free portn. ท่าเรือที่ไม่เก็บค่าภาษีศุลกาก
free zonen. เขตปลอดภาษีศุลกาก
froth(ฟรอธ) n. ฟอง, ฟองน้ำลาย, สิ่งที่ไร้ค่า, กาก, กากเดน. -v. ปกคลุมไปด้วยฟอง, ทำให้เกิดเป็นฟองขึ้น, ปล่อยฟองออก., Syn. bubbles, foam
gager(เก'เจอะ) n. คนวัด, คนรังวัด, อุปกรณ์วัด, ผู้ประเมินค่า, เจ้าหน้าที่ศุลกาก
gattabbr. General Agreement on Tariffs and Trade ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการค้า
gauger(เก'เจอะ) n. คนวัด, คนรังวัด, อุปกรณ์วัด, ผู้ประเมินค่า, เจ้าหน้าที่ศุลกาก
grout(เกราทฺ) n. ปูนสำหรับเทลงยึดก้อนหินหรือข้อต่ออื่น ๆ ของกำแพงหรือเขื่อน, กาก, ตะกอน vt. ตาปูนดังกล่าว., See also: grouter n.
harlequin(ฮาร์'ละควิน) n. ตัวตลกที่สวมหน้ากากและเสื้อลายข้าวหลามตัด, งูเล็ก ๆ ที่มีลายสวยงาม, สีสัน. adj. เป็นสีสัน, See also: harlequinism n., Syn. buffoon
i beam pointerตัวชี้ไอบีมเป็นตัวชี้ตำแหน่งในลักษณะหนึ่งมีรูปร่างเหมือนตัว I จะปรากฏขึ้นเมื่อจะพิมพ์ตัวอักขระ หรือตัวเลข ตัวชี้ตำแหน่งนั้นจะเปลี่ยนรูปลักษณะไปตามความหมายเฉพาะของคำสั่งหลัก ๆ เช่น อาจเป็นลูกศร เป็นกากบาท
iguana(อิกกวา'นะ) n. แย้จำพวกหนึ่ง พบในแถวอเมริกากลาง มีความยาวเต็มที่กว่า 5 ฟุต
impost(อิม' โพสทฺ) n. ภาษี, ภาษีศุลกากร, น้ำหนักแบกของม้าแข่ง, Syn. tax, tribute, duty
khaki(แคค'คี, คา'คี) n. สีกากี, สีน้ำตาลเหลือง, ผ้ากากี, ผ้า, กางเกงสีกากี, เสื้อสีกากี. adj. สีกากี, ทำด้วยผ้ากากี pl.khakis
latin american. ทวีปอเมริกากลางหรือลาตินอเมริกาเป็นบริเวณที่ใช้ภาษาRomance (ดู) ., See also: Latin-American n., adj Latin American n.
launder(ลอน'เดอะ) { laundered, laundering, launders } vt. ซักเสื้อผ้า, ซัก, ซักรีด, ปิดบังแหล่งที่มาของเงิน. vi. ซัก, ซักรีด, ทนต่อการซักรีด. n. ทางน้ำแร่ หรือกากแร่ในน้ำ., See also: launderability n. ดูlaunder launderable adj. ดูlaunder
lees(ลีซฺ) n., pl. พหูพจน์ของ lee (ตะกอน) , กาก
marc(มาร์ค) n. กากองุ่น
mask(แมสคฺ, มาสคฺ) n. หน้ากาก, สิ่งปิดบัง, มารยา, การหลอกลวง, ผู้สวมหน้ากาก, การเต้นรำสวมหน้ากาก, สิ่งที่คล้ายใบหน้า, ใบหน้า, ส่วนหัว, หน้ากากแก๊ส, ปลอกสวมปากสุนัข. v. ปิดบัง, กำบัง, ปกคลุม, ใส่หน้ากาก, ปลอมแปลงตัว.
masked(แมสคฺทฺ, มาสคฺทฺ) adj. สวมหน้ากาก, ใช้หน้ากาก, ปลอมแปลง, ซ่อนเร้น, คล้ายหน้ากาก

English-Thai: Nontri Dictionary
barrier(n) สิ่งกีดขวาง, อุปสรรค, ด่านศุลกาก
crisscross(adj) กากบาท, ไขว้, ซึ่งตัดกัน
cross(n) ไม้กางเขน, กากบาท, ตรา, เครื่องราชอิสริยาภรณ์
cross(vt) ข้าม, กากบาท, ขีดฆ่า, ผสมข้ามพันธุ์, ไขว้, ขัดขวาง, ต่อต้าน
crux(n) ปมปัญหา, ประเด็นสำคัญ, กางเขน, กากบาท
customhouse(n) โรงภาษี, ขนอน, ด่านศุลกาก
dregs(n) ตะกอน, ของเสีย, กาก, เศษ
dross(n) กาก, ขยะ, เศษ, ของเสีย
froth(n) ฟอง, กาก
guise(n) เครื่องแต่งกาย, เครื่องบังหน้า, หน้ากาก, การปรากฏ, ลักษณะภายนอก
khaki(adj) สีกากี
khaki(n) สีกากี
lees(n) กาก, ขยะ, ตะกอน
mask(n) หน้ากาก, สิ่งปกคลุม, เครื่องกำบัง, การหลอกลวง, มารยา
mask(vt) สวมหน้ากาก, กำบัง, ปกคลุม, ซ่อน
masker(n) คนสวมหน้ากาก, คนหลอกลวง
masque(n) การเต้นรำสวมหน้ากาก, ละครสวมหน้ากาก
masquerade(n) งานเลี้ยงสวมหน้ากาก, การปลอมแปลงตัว, การหลอกลวง
masquerade(vi) สวมหน้ากาก, ปลอมแปลงตัว, หลอกลวง
molasses(n) น้ำอ้อย, กากน้ำตาล
raffle(n) ขยะมูลฝอย, ของเสีย, กาก
refuse(n) กาก, ขยะมูลฝอย, เดน, เศษ, ของเสีย
slag(n) ขี้โลหะ, กากแร่
sludge(n) กากน้ำมัน, โคลนตม, เลน, ขี้โล้
unmask(vt) เผยความจริง, เปิดโปง, ถอดหน้ากากออก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
clearance formality(n) พิธีการออกของจากศุลกาก
face, mask(n) หน้า, หน้ากาก
formalityการผ่านพิธีการศุลกาก
hazardous wasteกากของเสียอุตสาหกรรม
Hey junior[Indy] (adv) ตี๋น้อยเตะจูเนียร์โดนหัวกาก้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
糖蜜[とうみつ, toumitsu] (n) ผลึกน้ำตาล, กากน้ำตาล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
関税[かんぜい, kanzei] (n) ภาษีศุลกาก
税関[ぜいかん, zeikan] ศุลกาก
放射性廃棄物[ほうしゃせいはいきぶつ, houshaseihaikibutsu] (n) กากกัมมันตรังสี, See also: R. radioactive waste

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
通関[つうかん, tsuukan] TH: การผ่านการตรวจจากด่านศุลกาก

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top