Search result for

*กับดัก*

(98 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กับดัก, -กับดัก-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กับดัก[N] trap, See also: snare, Syn. กับ
ติดกับดัก[V] be caught in a trap, See also: be trapped in, Example: หนูติดกับดักที่วางไว้ในครัวหลายตัว, Thai definition: เข้าไปข้องอยู่ในกับดักออกมาไม่ได้
ติดกับดัก[V] be deceived, See also: be cheated, be taken in, be fooled, be duped, Syn. หลงกล, Example: ทั้ง 2 คนติดกับดักเจ้าพ่อจอมโหดอย่างไม่รู้ตัว, Thai definition: หลงกลลวงหรืออุบายที่ล่อไว้อย่างจนมุมหรือหมดหนทาง
วางกับดัก[V] trap, See also: entrap, ensnare, snare, catch, enmesh, corner, Example: พวกมิจฉาชีพชอบวางกับดักล่อนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่นี่เป็นประจำ, Thai definition: วางแผนใช้กลลวงเพื่อหลอกล่อให้ตายใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วางก. ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพ้นจากมือหรือบ่าเป็นต้นด้วยอาการกิริยาต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น วางข้าวของเรียงเป็นแถว วางกับดักหนู วางกระดานลงกับพื้น วางเสาพิงกับผนัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sound trapกับดักเสียง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil trapกับดักน้ำมันหล่อลื่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
trapกับดัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trapกับดัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Steam-trapกับดักไอน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal trapsกับดักสัตว์ [TU Subject Heading]
Fish trapsกับดักปลา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The artifact, the mission. It's a trap. It has to be.สิ่งประดิษฐ์และภารกิจ มันเป็นกับดัก Dead Space: Downfall (2008)
Here you are, preparing a trap for him.ท่านอยู่นี่เอง เพื่อเตรียมกับดักสำหรับเขา The Labyrinth of Gedref (2008)
The trap isn't for Arthur.กับดักนั่นไม่ใช่สำหรับอาเธอร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
General, I have arranged a trap which will give you an advantage over the jedi.นายพล ข้าได้เตรียมกับดักไว้ให้แล้ว มันจะทำให้เจ้าได้เปรียบพวกเจได Destroy Malevolence (2008)
I see now this whole thing was a trap, and I'm afraid I walked right into it.สรุปว่าทั้งหมดนี่คือกับดักสินะ แล้วข้าก็ยังพาตัวเองเข้ามาติดจนได้ Destroy Malevolence (2008)
If we fight them on their terms, then...และล่อให้พวกมันไปติดกับดัก ถ้าเราใช้แผนนี้... The Moment of Truth (2008)
My spy droid, R3, has trapped your precious master.ดรอยด์สายลับของข้า อาร์ทรี วางกับดักอาจารย์ของเจ้าไว้ Duel of the Droids (2008)
This has got to be a trap.นี่ต้องเป็นกับดักแน่ Lair of Grievous (2008)
But who has the trap been set to catch?งั้นใครกันล่ะที่เป็นเป้าหมายของกับดักนี่ Lair of Grievous (2008)
Why would Dooku want to set a trap for his best General?ทำไมดูกูต้องสร้างกับดักนี่ สำหรับนายพลที่ดีที่สุดของเขา? Lair of Grievous (2008)
We must consider who this trap is for.เราคงต้องไตร่ตรองดูว่า กับดักนี่ทำไว้ให้ใคร Lair of Grievous (2008)
...the grand trapper...trapped!นักวางกับดักตัวยง .. มาติดกับดักเสียเอง The Secret of Moonacre (2008)
We trap it.เราจะวางกับดัก Outlander (2008)
We build the trap.เราสร้างกับดัก Outlander (2008)
We can rig these like giant flamethrowers, get all those things in one place, and just blast the shit out of them.เราทำกับดักได้นะ เหมือนระเบิดเพลิงยักษ์ เอาพวกนี้มารวมกัน แล้วจุด เผามันให้เรียบ Day of the Dead (2008)
He's trapping you.เขาวางกับดักคุณ Wanted (2008)
This is a trap they've setup to frame us as murderers!เป็นกับดัก พวกมันจัดฉากเพื่อใส่ร้ายว่าเราเป็นฆาตกร! Episode #1.5 (2008)
Have you finished digging the trap for Wang Gun, Hyung-nim?พี่ได้วางกับดักไอ้หวังกุนหรือเปล่า,พี่? Episode #1.5 (2008)
She put in a mousetrap. That's scary.เธอวางกับดัก น่ากลัวชะมัด WarGames: The Dead Code (2008)
Did you lure General Zilong into our trap as I ordered?ท่านล่อขุนพล จูล่ง เข้าไปในกับดักตามที่สั่งหรือเปล่า? Three Kingdoms (2008)
You make me call my good friend, send him into a booby trap.นายให้ฉันโทรหาเพื่อน ส่งเขาเข้าไปติดกับดัก Pineapple Express (2008)
It could have been some terrorist booby-trap, someone stepped on it out in the field.มันอาจจะเป็นกับดักของพวกก่อการร้าย มีคนเหยียบมันในสนาม The Happening (2008)
Just because you've got me safely in this little trap, you think you can bully me into feeling whatever you want me to feel!เพียงเพราะคุณได้มีฉันได้อย่างปลอดภัยในกับดักเล็ก ๆ แห่งนี้ คุณคิดว่าคุณสามารถรังแกฉันเข้าไปในความรู้สึกสิ่งที่คุณต้องการให้ฉันรู้สึก! Revolutionary Road (2008)
- You in a trap? You in a trap? - Yes!คุณอยู่ในกับดักหรือไม่ คุณอยู่ในกับดักหรือไม่ Revolutionary Road (2008)
I've jumped through all your hoops.ผมข้ามผ่านกับดักของคุณมาหมดแล้ว Scylla (2008)
Linc, pull back! It's a trap.ลิงค์ ถอยไป มันเป็นกับดักThe Price (2008)
Well, it looks like someone set us up.ดูเหมือนจะมีคนวางกับดักพวกเรา The Price (2008)
Come on, Linc!มันเป็นกับดักGreatness Achieved (2008)
I walked into a trap. Who sent you?ล่อฉันมาติดกับดัก ใครส่งแกมา? Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
You must know I'd assume this was a trap.คุณต้องรู้ว่า ผมคาดไว้แล้วว่านี่คือกับดัก Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Now, when I open the trap, he's gonna bolt, so grab him from the back, all right?ตอนนี้ พอชั้นเปิดกับดัก มันก็จะเริ่มหนี แล้วก็จับมันจากเข้าหลัง เป็นไง ? Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
We both know it's a trap.เราต่างก็รู้ว่า นี้คือกับดัก Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Sometimes, you get to the end of the rainbow and the leprechauns went and booby-trapped it.ไม่แน่ บรรดาทองคำ ที่ปลายสายรุ้ง อาจเป็นกับดักที่โจรผู้แคระแต่งไว้ล่อ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
This was one big trap.นี่เป็นกับดักชัดๆ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
- Going in, it's a trap.- เดินเข้าไปต้องเจอกับดักแหง Zombieland (2009)
Towns seem like traps to me.ทั้งเมืองดูคล้ายเป็นกับดัก.. The Breath (2009)
It's a Triad trap, move!นี่มันกับดักของไทรแอ็ด, ไป! Chuck Versus the Best Friend (2009)
Sounds like a trap.ฟังดูเหมือนกับดักเลย Up in the Air (2009)
Listen, that contraption that killed Cantrell, it was a weaponized bomb disposal robot.ฟังนะ กับดักนั้นฆ่าผู้คนได้ มันคือเครื่องมือหุ่นยนต์สังหาร Law Abiding Citizen (2009)
This devil's trap is old Enochian.กับดักปิศาจนี้เป็นของอีโนเคียนโบราณ On the Head of a Pin (2009)
- because you can't keep a simple devil's trap.เพราะว่านายไม่สามารถที่จะรักษากับดักปิศาจนั่นได้ On the Head of a Pin (2009)
I don't know what happened. That trap...ฉันไม่รุ็ว่าเกิดอะไรกับ กับดักนั่น On the Head of a Pin (2009)
You need to learn how to manage a damn devil's trap.นายต้องหัดเรียนการสร้างกับดักปิศาจใหม่นะ On the Head of a Pin (2009)
This is a trap.นี่เป็นกับดัก Jump the Shark (2009)
It set a trap, and I walked right into it.มันสร้างกับดัก และฉันก็เดินเข้ามาติดจนได้ Jump the Shark (2009)
You know this is probably a trap.นายก็รู้ว่านี่มันกับดักชัดๆ The Rapture (2009)
Maybe he had help.ทั้งห้องเต็มไปด้วยกับดักปีศาจ When the Levee Breaks (2009)
So obey.ดังนั้น จงเชื่อซะ . อะไรกัน ไม่มีกับดักปิศาจเหรอ? Lucifer Rising (2009)
Trapped neck-deep in the pit.ติดอยู่ในกับดัก Lucifer Rising (2009)
Strahm couldn't let them get away so he put them in a trap in which slaughtering each other was the only way outสตรัมจะทำให้พวกเค้าหนีไป จากนั้นพวกเ้ค้าถูกจับใส่ในกับดัก และทำให้ทุกคนมีความเกี่ยวโยงกัน Saw VI (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กับดัก[n.] (kapdak) EN: snare ; trap   FR: collet [m] ; piège [m]
กับดักหนู[n. exp.] (kapdak nū) FR: souricière [f] ; piège à souris [m] ; ratière [f] ; piège à rats [m]
วางกับดัก[v. exp.] (wāng kapdak) FR: poser un piège

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decoy[N] คนที่ล่อลวงผู้อื่นให้ตกอยู่ในอันตรายหรือติดกับดัก, See also: นกต่อ, Syn. allurement, bait, enticement, inducement
ensnare[VT] วางกับดักสัตว์, See also: ดักสัตว์, Syn. net, trap
entrap[VT] ทำให้ติดกับดัก, See also: ดัก, Syn. ensnare, snare, trap
inmesh[VT] ทำให้ติดกับดัก, See also: ทำให้พัวพัน, Syn. entrap, trap
mesh[N] กับดัก, Syn. trap
mousetrap[N] กับดักหนู, Syn. trap
pitfall[N] หลุมพราง, See also: กับดัก, อันตรายแอบแฝง, Syn. trap
rattrap[N] กับดักจับหนู, See also: ที่ดักหนู
snare[N] กับดัก, See also: แร้ว, จั่น, Syn. hook, trap, springe
snarer[N] ผู้วางกับดัก
springe[N] กับดัก, See also: หลุมพราง, บ่วงแร้ว, Syn. snare, trap
springe[VT] สร้างหลุมพราง, See also: วางกับดัก, Syn. snare
trap[N] กับดัก, See also: กับ
trap[VT] วางกับดัก, See also: ดักจับ, ดัก
trapper[N] คนวางกับดัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
booby trap n.ทุ่นระเบิด,กับดักระเบิด,กับดัก
booby-trap(บู'บีแทรพ) {booby-trapped,booby-trapping,booby-traps} vt. วางกับดักระเบิด,วางกับดัก
creel(ครีล) n. ตะกร้าใส่ปลา (กุ้งหรือปู) ,กับดักปลา (กุ้ง ปูหรืออื่น ๆ)
deadfalln. กับดักที่มีของหนักตกลงทับเหยื่อตาย
hook(ฮุค) n. ตะขอ,ขอ,ตะขอแขวน,เบ็ดปลา,เคียว,สับ,กับดัก,หลุมพราง,หญิงโสเภณี,หมัดสอยดาว,คุ้งแม่น้ำ -Phr. (by hook or by crook โดยวิธีการวิธีหนึ่ง) vt. เกี่ยวติด,ใช้ตะขอเกี่ยว,ใช้เบ็ดตก,ล่อ,หลอกลวง,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,ต่อยหมัดตวัดหรือสอยดาว. vi. ยึดติดหรือเกี่ยวโดย
pitfall(พิท'ฟอล) n. หลุมพราง,กับดัก
rattrapn. กับดักหนู,ที่จนตรอก,ที่สกปรกโกโรโกโส
snare(สแนร์) n. กับดัก,แร้ว,จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง,ห่วงลาดสำหรับตัดเอาเนื้องอกหรือเนื้อปูดออก,ถบโลหะขึงกลองแต๊ก vt. ดักสัตว์ด้วยแร้ว (จั่น,บ่วง,ห่วง,หลุมพราง) ,ล่อจับ,ดัก,หลอก,ใส่ร้าย,ป้ายสี., See also: snarer n. snaringly adv.
trap(แทรพ) n. กับดัก,หลุมพราง,ตาข่าย,แร้ว,เครื่องดักสัตว์,ท่อโค้งเก็บน้ำ,ช่องมีฝาปิด,ปาก,ตำรวจ,นักสืบ. vt.,vi.ทำให้ติดกับดัก,ทำให้ตกหลุมพราง,วางกับดัก,จับกุม,ยึดไว้., See also: traps n. เครื่องดนตรีประเภทตีหรือเคาะ, Syn. snar
trappern. ผู้วางกับดักสัตว์,ผู้มีอาชีพวางกับดักสัตว์เอาขน

English-Thai: Nontri Dictionary
gin(n) สุรา,เครื่องปั่นฝ้าย,กับดัก,หลุมพราง,อวน
insnare(n) กับดัก,แร้ว,บ่วง,หลุมพราง
mousetrap(n) กับดักหนู
pitfall(n) กับดัก,หลุมพราง,อันตราย
snare(n) บ่วง,แร้ว,จั่น,กับดัก,หลุมพราง
snare(vt) หลอกจับ,ดัก,วางกับดัก,วางหลุมพราง
trap(n) กับดัก,แร้ว,รถเทียมม้า,เครื่องบังเหียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
liquidity trap (n name) กับดักสภาพคล่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top