ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กังวาน*

   
103 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กังวาน, -กังวาน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กังวาน[ADV] reverberantly, See also: sonorously, Example: เสียงกลองดังกังวานไปทั่วบริเวณวัด, Thai definition: ก้องอยู่ได้นาน
ก้องกังวาน[V] echo, See also: reverberate, resound, Syn. สะท้อน, Example: เมื่อทั้งสองจับมือกันได้ เสียงที่ดูธรรมดาก็ก้องกังวานขึ้นมาในบัดดล สมาชิกที่เหลือคือส่วนที่ยอมรับการนำของนาย
เสียงกังวาน[N] long lasting echo, See also: reverberation, Syn. เสียงก้อง, Example: หีบใบนี้ทำด้วยไม้ เพื่อป้องกันเสียงกังวาน, Thai definition: เสียงก้องที่อยู่ได้นาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กังวานว. ก้องอยู่ได้นาน เช่น เสียงระฆังกังวาน, มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใส.
เสียงกังวานน. เสียงแผ่กระจายอยู่ได้นาน
เสียงกังวานกระแสเสียงแจ่มใส.
กระแสง ๑น. เสียงเพราะมีกังวาน เช่น จึ่งตั้งนโม ซุ่มเสียงใหญ่โต กระแสงแจ่มใส (ประถม ก กา).
แก้วเสียงน. คุณลักษณะพิเศษของเสียงผู้ขับร้องบางคน ที่เมื่อเสียงขับร้องสูงถึงระดับหนึ่งจะมีเสียงที่ไพเราะกังวานใส เรียกว่า มีแก้วเสียงดี.
แจ๋วว. มีเสียงดังกังวานแจ่มชัด, ใสมาก, เช่น นํ้าใสแจ๋ว
ซออู้น. ชื่อซอชนิดหนึ่ง มีสาย ๒ สาย กะโหลกซอตัดจากกะโหลกมะพร้าว มีเสียงทุ้มกังวาน ใช้บรรเลงรวมอยู่ในวงเครื่องสาย วงมโหรี วงปี่พาทย์ไม้นวม และวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์.
ไม้แข็งน. ไม้ตีระนาดมี ๒ ส่วน ส่วนที่ใช้มือถือทำด้วยไม้ไผ่เหลากลม ตอนปลายที่ใช้ตีพอกด้วยผ้าชุบยางรักเมื่อตีจะมีเสียงกังวาน ใช้เฉพาะระนาดเอก, โดยปริยายหมายความว่า วิธีการเฉียบขาด, อำนาจเด็ดขาด, เช่น เด็กคนนี้ต้องใช้ไม้แข็งจึงจะปราบอยู่.
เรไร ๑น. ชื่อตั๊กแตนหนวดยาวหลายชนิด หลายสกุล ในวงศ์ Tettigoniidae วัดจากหัวถึงปลายปีกยาวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ส่วนใหญ่สีเขียวหรือน้ำตาล เพศผู้มีด้านบนของโคนปีกคู่หน้าเป็นสันขรุขระ เมื่อสีกันทำให้เกิดเสียงกังวาน กินหญ้า เช่น ชนิด Mecopoda elongata (Linn).
ละเวงว. เสียงเสนาะ, ก้อง, กังวาน
โลห-, โลหะธาตุซึ่งมีสมบัติสำคัญ คือ เป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดี มีขีดหลอมเหลวสูง ขัดให้เป็นเงาได้ ตีแผ่เป็นแผ่นหรือดึงให้เป็นเส้นลวดได้ เมื่อนำมาเคาะมีเสียงดังกังวาน เมื่ออยู่ในสภาพไอออนจะเป็นไอออนบวก.
สุรเสียงน. เสียงก้องกังวาน หมายความว่า เสียงของผู้มีอำนาจ.
เสียงแก้วน. ลักษณะของเสียงที่กังวานและใสดุจแก้ว โดยเฉพาะในการตีระนาดเอก มโหรีจะต้องจับไม้ตีให้หัวแม่มือเน้นที่ปลายก้านไม้ตีให้แน่นและตีทั้งแขนหรือทั้งตัว เสียงจึงจะแข็งเป็นกังวานออกมาเป็นเสียงแก้ว.
หย่องส่วนประกอบของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย เช่น ซอสามสาย ซอด้วง ขิม ไวโอลิน ใช้รองรับสายพาดผ่าน เพื่อรับแรงสั่นสะเทือนจากสายลงสู่กล่องเครื่องดนตรีให้เสียงกังวานขึ้น, ส่วนประกอบของจะเข้ ใช้หนุนสายเพื่อมิให้แตะนมจะเข้ เรียกว่า ซุ้ม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sound, metallicเสียงกังวาน(แบบโลหะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subtympanic๑. ใต้แก้วหู๒. -หย่อนกังวาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overtoneเสียงกังวาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metallic soundเสียงกังวาน(แบบโลหะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tinkleเสียงกังวานใส (ที่ตรวจได้) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tympanic๑. -โพรงหูส่วนกลาง [มีความหมายเหมือนกับ tympanal ๑]๒. -แก้วหู [มีความหมายเหมือนกับ tympanal ๒]๓. -กังวาน [มีความหมายเหมือนกับ tympanitic; tympanous ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tympanitic; tympanous๑. -ท้องอืด๒. -กังวาน [มีความหมายเหมือนกับ tympanic ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tympanous; tympanitic๑. -ท้องอืด๒. -กังวาน [มีความหมายเหมือนกับ tympanic ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tympany๑. อาการท้องอืด [มีความหมายเหมือนกับ flatulence; flatulency; meteorism; tympania; tympanism; tympanites]๒. เสียงเคาะกังวาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bell(หูฟัง)ชนิดถ้วย,เสียงกริ่งกังวาน [การแพทย์]
Coin Soundเสียงกริ่งกังวาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want complete L.I.G.'s, a resonance test, mass specs... and let's get some varnish samples off to the lab, okay?ผมต้องการให้ตรวจสอบความชื้น ความกังวานของเสียง และวัสดุ แล้วช่วยส่งตัวอย่างน้ำมันเคลือบ ให้ห้องแล็บด้วยนะ โอเค้ The Red Violin (1998)
Oh, say, can you see how good this looks?โอ้ คุณเห็นมั้ยมันดูดีแค่ไหน ให้เสรีภาพก้องกังวาน I Heart Huckabees (2004)
that kind of ringing sound.ซาวด์ที่มีความกังวาน It Might Get Loud (2008)
(Chimes)(เสียง กังวานThe Treasure of Serena Madre (2009)
Is there a ringing in your ears? No.- เสียงมันดังก้องกังวานอยู่าในหูของคุณไหม Full Measure (2010)
These chimes are just like the ones I saw at the Owens condo.เสียงกังวาน แบบนี้ชั้นเหมือนเคยเห็น ที่คอนโดครอบครัวโอเวน. Out of the Light (2011)
♪ Ring through my ears and sting my eyes ♪#กังวานมายังหูและทิ่มแทงดวงตาของฉัน The Spanish Teacher (2012)
♪ Ring through my ears and sting my eyes ♪#เสียงกังวานมาเข้าหูและทิ่มแทงดวงตาของฉัน The Spanish Teacher (2012)
♪ The sun would set so high, ring through my ears ♪#ดวงตะวันขึ้นชูโชติบนฟ้า เสียงก้องกังวานมาเข้าหู The Spanish Teacher (2012)
(PHONE CHIMES) You got it.โทรศัพท์เสียงกังวาน) คุณได้รับมัน. Paranoia (2013)
Al Qaeda!เสียงกังวานWe're the Millers (2013)
Black Cock Down!เสียงกังวานWe're the Millers (2013)
But grand, and impressive.ทว่า กังวานและประทับโสตอย่างประหลาด Upstream Color (2013)
Gradually swelling and increasing.ค่อยๆ กึกก้องขึ้นกราวกังวานขึ้น Upstream Color (2013)
And the reverberations of his momentous discovery echo still.เขาตีพิมพ์ทุกอย่างที่ เขารู้เกี่ยวกับพวกเขา และเสียงก้องกังวานของ การค้นพบที่สำคัญยิ่งของเขา Hiding in the Light (2014)
And sweet acoustics.และเสียงก้องกังวานของดนตรี Trolls (2016)
We have heard the chimes at midnight. Have we not?เราได้ยินเสียงกังวานเวลาเที่ยงคืน มีเราไม่? The Magnificent Seven (2016)
♪ The rhythms in the canyons that'll never fade away ♪ท่วงทำนองในหุบเขา ยังก้องกังวานไม่เคยเปลี่ยนผัน La La Land (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังวาน[v.] (kangwān) EN: ring ; reverberate ; resound ; be resonant   FR: retentir
กังวาน[adj.] (kangwān) EN: resonant ; loud and clear ; resounding ; sonorous   FR: sonore ; résonant = résonnant ; retentissant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clang[VI] เกิดเสียงดังแคร๊งที่กังวานนาน (เช่นเสียงโลหะกระทบกัน)
clang[VT] ทำให้เกิดเสียงดังแคร๊งที่กังวานนาน (เช่นเสียงโลหะกระทบกัน)
clang[N] เสียงดังแคร๊งที่กังวานนาน (เช่นเสียงโลหะกระทบกัน)
clangor[N] เสียงดังแคร๊ง (ที่ไม่กังวานมากและในช่วงเวลาสั้น), Syn. clank
clank[N] เสียงดังแคร๊ง (ที่ไม่กังวานมากและในช่วงเวลาสั้น), Syn. clangor
echo[VT] ทำให้ก้อง, See also: ทำให้สะท้อน, ทำให้กังวาน
echo[VI] สะท้อน, See also: ก้อง, กังวาน, Syn. resound
echo[N] เสียงสะท้อน, See also: เสียงก้อง, เสียงกังวาน, Syn. repetition, reverberation
orotund[ADJ] กังวานชัด, See also: ก้องกังวาน, Syn. bombastic
orotundity[N] ความกังวาน, See also: ความชัดเจน
peal[N] เสียงกระหึ่ม, See also: เสียงกึกก้อง, เสียงกังวาน, เสียงดังลั่น, Syn. resounding, reverberation
peal out[PHRV] (เสียงหรือระฆัง) ดังกังวาน, See also: ส่งเสียงดัง, รัวเสียงดัง
resonant[ADJ] (เสียง) ก้องกังวาน, See also: ซึ่งเกิดเสียงก้อง, Syn. resounding, reverberating, sonorous
resonate[VI] ก้องกังวาน, See also: สะท้อน, Syn. reflect
resonate[VT] ทำให้ก้องกังวาน, See also: ทำให้เกิดเสียงสะท้อน, Syn. reflect
reverberate[VI] ดังก้อง, See also: กังวาน, สะท้อน, Syn. echo, resound
ring[VI] ส่งเสียงดังกังวาน, See also: ส่งเสียงดังก้อง, Syn. clang, peal
ring[N] เสียงกระดิ่ง, See also: เสียงดังกังวาน, Syn. chime, knell, peal
ringing[ADJ] (เสียง) ดังและชัด, See also: ดังกังวาน
rotund[ADJ] ดังกังวาน, Syn. rich sound
sonority[N] เสียงสั่น, See also: เสียงกังวาน
sonorous[ADJ] ซึ่งก้องกังวาน, Syn. resonant, vibrant, resounding
soundboard[N] ส่วนของเครื่องดนตรีที่สะท้อนเสียงไปยังผู้ฟังเช่น ในไวโอลิน, See also: แผ่นไม้ในเครื่องดนตรีช่วยเพิ่มความกังวานของเสียง, Syn. sounding board
sounding board[N] ส่วนของเครื่องดนตรีที่สะท้อนเสียงไปยังผู้ฟัง, See also: แผ่นไม้ในเครื่องดนตรีช่วยเพิ่มความกังวานของเสียง เช่นไวโอลิน, เปียโน, Syn. sound board
vibrant[ADJ] ซึ่งสั่นสะเทือน, See also: ซึ่งก้องกังวาน, ซึ่งกระหึ่ม, ซึ่งก้องกังวาน
vibrate[VI] ก้องกังวาน, Syn. resonate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chime(ไชมฺ) {chimed,chiming,chimes} n. อุปกรณ์ตีระฆังให้เป็นเสียงดนตรี,เสียงระฆังกังวาน,เพลงระฆัง,เสียงกลมกลืน. -vi. ขับร้องประสานเสียง,ทำเสียงระฆัง,เห็นด้วย. -vt. ตีระฆัง,ตีระฆังเรียกประชุม,พูดซ้ำซาก. -chime in พูดสอดแทรกอย่างกะทันหัน, See also: chime i
cling(คลิง) {clung,clung,clinging,clings} v. ยึด,ติดกับ,ทำให้เกิดเสียงกังวาน n. เสียงกังวาน
peal(พีล) n. เสียงระฆังที่นานและดัง -v. ดังกังวาน
resonance(เรซ'ซะเนินซฺ) n. เสียงก้อง,เสียงสะท้อน,เสียงกังวาน,เสียงรัว,การสั่นที่ทำให้เกิดเสียงก้อง, (เสียง) การได้ระดับกัน,การได้เสียงคู่แปด
resonant(เรซ'ซะเนินทฺ) adj. ก้อง,เกี่ยวกับเสียงสะท้อน,กังวาน,ซึ่งทำให้เกิดเสียงก้อง, (เสียง) ได้ระดับกัน,ได้จังหวะ
resonate(เรซ'ซะเนท) vt. ทำให้กังวาน,ทำให้สะท้อนกลับ,ขยายเสียงให้สั่นสะเทือน vi. สะท้อนเสียง,ดังก้อง, See also: resonation n.
resound(รีเซาดฺ') vi. ดังก้อง,สะท้อนกลับ,ทำให้เสียงก้อง,ทำให้กังวาน,มีชื่อเสียง vt. ทำให้ดังก้อง,ร้องเสียงดัง,ประกาศด้วยเสียงอันดัง, Syn. reverberate
resounding(รีเซา'ดิง) adj. ดังก้อง,สะท้อนกลับ,กังวาน,ดังมาก,สั่นสะเทือน,มีกำลัง,รุนแรง,ชัดแจ้ง,ยิ่งใหญ่, Syn. echoing,clear,vibrating
ring(ริง) {rang,rung,ringing,rings} n. วงแหวน,แหวน,ล้อ,ห่วง,วงปีของต้นไม้,ทางวงกลม,สนามวัวแข่ง,สนามมวย,สนามมวยปล้ำ,การต่อยมวย,การแข่งขัน,สังเวียน,วงการ,กลุ่ม,คณะ,ปอยผมที่ขดเป็นวง,สียงกริ่ง,เสียงกระดิ่ง,เสียงโทรศัพท์,เสียงกังวาน,การโทรศัพท์ -v. ล้อมวง,กลายเป็นวงแหวน
ringing(ริง'กิง) adj. ดังกังวาน,ก้อง,กังวาน,รุนแรง,เฉียบขาด,n. เสียงกระดิ่ง,เสียงกริ่ง,เสียงกังวาน
round(เราดฺ) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) กลม,เป็นกิจวัตร,อ้อมกลับมา,มาก,เต็มที่,กลมกล่อม,อวบ,คล่องแคล่ว,ชัดเจน,ดังกังวาน,มีชีวิตชีวา,รุนแรง n. สิ่งที่เป็นวงกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน,สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม,รอบ,การหมุนรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การชกมวย) ยก,เกม, (กระสุน) นัด,ชุด,พัก,ครั้ง
sonority(ซะนอ'ริที) n. ความกังวาน,ความดังสนั่น
sonorous(ซะนอ'รัส) adj. กังวาน,ดังสนั่น,มีเสียงดัง,ซึ่งสามารถเปล่งเสียงออกมาได้., See also: sonorousness n.
thunder(ธัน'เดอะ) n. ฟ้าร้อง,เสียงฟ้าร้อง,เสียงดังสนั่น,เสียงขู่คำราม,การขู่คำราม,vi.,vt. (ทำให้เกิด) ส่งเสียงดังสนั่น,ส่งเสียงดังกังวานขู่คำราม,เคลื่อนที่ด้วยเสียงดังสนั่น -Phr. (steal someone's thunder ชิงพูดถึงก่อน,ขโมยใช้สิ่งที่คนอื่นพบก่อน)
tinnitus(ทิน'นิทัส) n. เสียงอื้อ,เสียงกังวาน
vibrant(ไว'เบรินทฺ) adj. สั่นสะเทือน,ระรัว,กังวาน,ก้องกังวาน,มีชีวิตชีวา,ตื่นเต้น,กระตุ้นจิต. n. เสียงสั่นสะเทือน,เสียงกังวาน., See also: vibrancy,vibrance n. vibrantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
peal(n) เสียงระฆัง,เสียงดังกังวาน
resonance(n) เสียงกังวาน,การกำทอน,เสียงก้อง,เสียงสะท้อน
resonant(adj) ดังกังวาน,ได้ระดับกัน,ได้จังหวะ,ก้อง,สะท้อน
resound(vi) สะท้อนกลับ,ส่งเสียงก้อง,ดังกังวาน
rotund(adj) ใส(เสียง),อ้วน,ดังกังวาน,ไพเราะ
rotundity(n) ความใส,ความอ้วน,ความดังกังวาน,ความไพเราะ
round(adj) เต็ม,กลม,หมุนรอบ,ดังกังวาน,เป็นกิจวัตร,รุนแรง
silvery(adj) แจ่มใส,กังวาน,มีสีเงิน
sonorous(adj) กังวาน,มีเสียงดัง,ดังสนั่น
thunderous(adj) มีเสียงฟ้าร้อง,ดังสนั่น,มีเสียงกังวาน
vibrant(adj) สั่นสะเทือน,สั่น,กังวาน
vibrate(vi) สั่นสะเทือน,สั่น,ก้อง,กังวาน

German-Thai: Longdo Dictionary
klingen(vi) |klang, hat geklungen| ส่งเสียงดังกังวาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top