Search result for

*กวาดล้าง*

(69 entries)
(0.0468 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กวาดล้าง, -กวาดล้าง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กวาดล้าง[V] wipe out, See also: eliminate, get rid of, purge, Syn. กำจัด, Example: เมื่อไหร่รัฐบาลจะกวาดล้างพวกกินสินบนให้หมดจากวงราชการ
การกวาดล้าง[N] purge, See also: wiping out, cleaning up, Example: มาตรการการกวาดล้างยาบ้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มขึ้นแล้ว, Thai definition: การกำจัดให้หมดไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กวาดล้างก. กำจัดให้หมดไป เช่น กวาดล้างอันธพาล กวาดล้างโจรผู้ร้าย.
ล้างก. ทำให้หมดสิ้นไปโดยใช้สิ่งเช่นนํ้าหรือไฟเป็นต้น และมีกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น กวาดล้าง ชะล้าง ชำระล้าง ล้างกลิ่น ล้างคาว ล้างถู, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ฆ่าล้างโคตร สงครามล้างชาติ.
ส่ายศึก, ส่ายเศิกก. กวาดล้างให้หมดสิ้นข้าศึกศัตรู เช่น ส่ายเศิกเหลี้ยนล่งหล้า ราญราบหน้าเภริน (นิ. นรินทร์).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
purgeการกำจัด, การกวาดล้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[Soon after the robbery Scotland Yard underwent] [a major purge of corrupt police officers]ไม่นานหลังจากการปล้น กองตำรวจสันนิบาลได้ทำการ กวาดล้างเจ้าหน้าที่ตำรวจคดโกงครั้งใหญ่ The Bank Job (2008)
The process of cleaning up the streets is a long one.ขั้นตอนในการกวาดล้างเป็นเรื่องใหญ่ The Dark Knight (2008)
And not because the LAPD wanted to wipe out crime; No;และไม่ใช่เพราะว่า LAPD ต้องการกวาดล้างอาชญากร Changeling (2008)
/Kingdom by kingdom, /his army swept away everything in its path,แคว้นแล้วแคว้นเล่า ถูกกองทัพฮ่องเต้กวาดล้างทำลายสิ้น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Pesticides, another gift of the petrochemical revolution, exterminated them.ยาปราบศัตรูพืช ของขวัญจากการปฏิวัติทางปิโตรเคมี กวาดล้างพวกมัน Home (2009)
Agent Purvis will be in charge of the field office in Chicago, the center of the crime wave sweeping America.เจ้าหน้าที่เพอร์วิทจะดูแลหน่วยปฏิบัติการพิเศษชิคาโก ศูนย์กลางการกวาดล้างอาชญกรรมอเมริกา Public Enemies (2009)
Furthermore, this incident has left Ambassador Mei Sheng with a renewed vigor to crack down on Triad crime both here and overseas.มิหนำซ้ำ, เหตุการณ์นี้ ทำให้ท่านฑูตเหม่ย เชง เริ่มต้นกวาดล้างพวกไทรแอ็ด ทั้งที่นี่และต่างประเทศ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Most important, the findings suggest that crime on the estate has declined by almost 30 per cent.รวมไปถึงการกวาดล้างอาวุธเถื่อน และการค้ายาเสพติด สิ่งสำคัญก็คือ มีรายงานว่าอาชญากรรมใ นเเฟลตลดลง 30% Harry Brown (2009)
Wipe 'em out. Split it up.กวาดล้างพวกมันให้สิ้นซาก แยกมันออก The Culling (2009)
- sweeps have worked in miami before.การกวาดล้างเคยได้ผลในไมอามี่มาแล้ว Road Kill (2009)
You guys had my men out there canvassing bars looking for adults when I could have been doing gang sweeps, going through juvenile records.พวกคุณบอกให้คนของผม ไปค้นหาคนตามบาร์พวกนั้น ขณะที่ผมอาจสามารถทำการกวาดล้าง พวกอันธพาล รวมถึงเยาวชนที่ถูกกักกันพวกนั้นได้ Hopeless (2009)
You know about the ethnic cleansing in Burma?เธอรู้เรื่องชนเผ่าที่ถูกกวาดล้างในพม่าไหม? Spanish 101 (2009)
Perhaps he doesn't realize the extent to which we cleared that area.บางทีเขาอาจจะไม่ได้ตระหนักถึง ขอบเขตการกวาดล้างพื้นที่นั้น Legacy of Terror (2009)
It was taken from the sorcerers in the last days of the Great Purge.มันโดนนำมาจากพวกผู้ใช้เวทมนตร์ ในช่วงของการกวาดล้างครั้งใหญ่ The Witch's Quickening (2009)
In the days of the Purge, a great many sorcerers died trying to protect it.ในช่วงการกวาดล้างครั้งใหญ่ ผู้ใช้เวทมนตร์มากมายตายเพื่อพยายามป้องกันสิ่งนี้ The Witch's Quickening (2009)
I'm gonna take out this entire rat hole neighborhood.ฉันจะกวาดล้าง รังหนูของพวกแกให้ราบคาบ Watchmen (2009)
The Purge.กวาดล้าง TRON: Legacy (2010)
Why on earth would the Defense Department want to develop a weapon that could wipe out our own troops?ทำไมทางกลาโหมต้องการที่จะพัฒนาอาวุธ ที่สามารถกวาดล้างกองกำลังทหารของตัวเอง Surrogates (2009)
After the Purge, I needed to reinvent myself.หลังการกวาดล้าง ผมต้องพรางตัวนิดหน่อย TRON: Legacy (2010)
It was during the Purge.ในช่วงเวลากวาดล้าง TRON: Legacy (2010)
Look into arresting the guy whose family's been trying to shut down the MC for two decades.สืบหาข้อมูลจับกุมผู้ชาย คนที่ครอบครัว พยายามกวาดล้างสโมสร ในรอบทศวรรษที่ผ่านมานี้สินะ Turas (2010)
He's still taking huge cuts from off the streets.เขากำลังออกกวาดล้างไปตามมุมถนน Batman: Under the Red Hood (2010)
When the morningstar cleans house,เมื่อเขากวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างจนหมด The Devil You Know (2010)
Surely they were wiped out during the Great Purge?- อย่างที่รู้กัน พวกเขาถูกกำจัด ระหว่างการกวาดล้างครั้งใหญ่ The Tears of Uther Pendragon (2010)
1917, he went into Monterey and wiped out an entire migrant village...ในปี 1917 เขาเคยไปเมืองมอนเทอร์เรย์ และกวาดล้างผู้อพยพทั้งหมู่บ้าน As I Lay Dying (2011)
Tomorrow night we're going to finish Marnie once and for all.คืนพรุ่งนี้ เราจะไปกวาดล้างพวกของมาร์นี่ให้ราบ Soul of Fire (2011)
Bill and Eric are here to blow up the place.บิลกับเอริค มาเพื่อกวาดล้างที่นี่ And When I Die (2011)
To cleanse the pain of a guilty conscience... to pick up the pieces... of a broken marriage...เพื่อกวาดล้าง ความเจ็บปวด ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เพื่อหยิบชิ้นส่วน... ของการแต่งงานที่พังทลาย... Secrets That I Never Want to Know (2011)
They swept through cities and kingdoms, riding their dead horses, hunting with their packs of pale spiders big as hounds--พวกเขากวาดล้างเมือง และอาณาจักร เดินทางด้วยม้าปีศาจ ออกล่ากับฝูงแมงมุม เผือกที่ตัวใหญ่ราวกับสุนัข Lord Snow (2011)
You're gonna have to sweep the whole place again.นายต้องกวาดล้างพื้นที่ทั้งหมดอีกรอบแล้วล่ะ The Long Way Down Job (2011)
But even if the reps cleared out all the doctors' offices and hospitals, there's no way they got it all back.แต่ถึงแม้ว่าตัวแทนจะกวาดล้างมันออกไปจาก ร้านขายยาทั้งหมดและโรงพยาบาล ก็ไม่มีทางที่พวกเขาจะได้มันคืนทั้งหมด Deadline (2011)
They busted the fence, and he flipped.พวกเขากวาดล้างพวกค้าของเถื่อน และเขาก็โกรธมาก Love Machine (2011)
Look -- obviously, you two are capable of wiping each other out, right?ฟังนะ เอาง่ายๆ คุณทั้งคู่ ต่างสามารถกวาดล้างซึ่งกันและกันได้ ใช่มั้ย? Shut Up, Dr. Phil (2011)
But his plan to purge the streets hit a snag when Tyler Faris threatened to reveal his secret identity, causing Lone Vengeance to cut him down in a single, fearsome blow.แต่แผนการกวาดล้างอาชญากรของเขาต้องชะงักลง เพราะไทเลอร์ ฟาริสขู่ว่าจะ จะเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของเขา Heroes and Villains (2011)
Lone Vengeance was harassing your people, how did he know where to go?ว่าการที่โลน เวนเจนส์ไปตามกวาดล้างคนของคุณ เค้าเอาแหล่งข่าวมาจากไหน? Heroes and Villains (2011)
The prison break that freed captain Tony Merrick turned out to be a daring FBI ploy with the aim of drawing out the true perpetrator.และกลับออกไปเพื่อเป็น FBI อีกครั้ง โดยเขามีจุดมุ่งหมายที่จะกวาดล้างผู้กระทำผิดที่แท้จริง Game Change (2011)
Purge pro-Japanese pawns first.ก็แค่ข้ออ้างกวาดล้างพวกฝักใฝ่ญี่ปุ่น The Front Line (2011)
It was lost many years ago during the Great Purge.มันหายไปหลายปีแล้ว ตอนการกวาดล้างครั้งใหญ่ The Sword in the Stone: Part Two (2011)
Why didn't they just clear the colony out?ทำไม พวกเขาไม่กวาดล้าง ทั้งอาณานิคมนี่ไปเสียเลย Occupation (2011)
The Second State Councilor will try to clean up the king's surroundings before he dies.เสนาบดีขั้นที่สองอยากจากกวาดล้างคนรอบข้าง ของฝ่าบาทก่อนที่เขาจะตายไป The Princess' Man (2011)
-You think you can wipe Hydra off it?-คุณคิดว่าจะกวาดล้างพวกมัน Captain America: The First Avenger (2011)
How could they take an entire town over night, and vanish by sunrise?พวกมันกวาดล้างทั้งเมืองได้ในคืนเดียว และหายตัวไปก่อนรุ่งสางได้ยังไง? Priest (2011)
I am the wave to wash clean this unclean world.ฉันนำพาการกวาดล้าง ที่ชำระล้างโลกสกปรกใบนี้ Priest (2011)
He says he's cleaning up the streets of L.A which is impossible.เขาประกาศว่า จะกวาดล้างอาชญากรรมแอลเอ ซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่ The Green Hornet (2011)
I don't have the clearance.ฉันไม่ได้มีการกวาดล้าง Underworld Awakening (2012)
Between the first and second Purges Lycan youth rallied in the same way against the prudence of their elders.ระหว่างกวาดล้างครั้งแรกและ ครั้งที่สอง ไลแคน เยาวชนหัวอกในทาง เดียวกันกับความรอบคอบของผู้สูงอายุของมัน Underworld Awakening (2012)
This town will be purged soon!เมืองนี้จะถูกกวาดล้าง เร็วๆ นี้ Resident Evil: Damnation (2012)
So let us sweep aside differences, and in union see him forced to knee.ดังนั้นเราควรทิ้งความเห็นต่างไปเสีย และร่วมมือกันกวาดล้างพวกมัน A Place in This World (2012)
The vampire to end all vampires.แวมไพร์หนึ่งเดียว ที่จะกวาดล้างแวมไพร์ทั้งหมด The Departed (2012)
You can certainly wipe a demon off the board.นายสามารถที่จะ กวาดล้างปิศาจทั้งหมดได้แน่ Survival of the Fittest (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวาดล้าง[v.] (kwātlāng) EN: clean up ; wipe out ; eliminate ; get rid of; purge   FR: lessiver ; purger ; se débarasser de

English-Thai: Longdo Dictionary
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, S. removal,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flush from[PHRV] ทำให้ (คนหรือสัตว์) ออกจากที่ซ่อน, See also: ไล่ต้อนออกมา, กวาดล้างออก, Syn. flush out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด,การกวาดล้าง,ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง,การขายรุสต๊อก,การผ่านการตรวจของศุลกากร,การอนุมัติ,บัตรอนุญาต,การแลกเปลี่ยนเอกสาร
mop(มอพ) n. มัดผ้าหรือวัตถุที่เป็นปุยที่ปลายไม้สำหรับถูพื้น ซับเช็ด,ผมกระเซิง vt. ถูกซับ เช็ดด้วยมัดผ้าหรือวัตถุดังกล่าว. -Phr. (mop up กวาดล้างข้าศึกที่เหลืออยู่,ทำสำเร็จ,ทำเสร็จ)
mop-up(มอพ'อัพ) n. การเช็ดถูหรือซับให้หมด,การกวาดล้างข้าศึกที่เหลืออยู่ให้หมด
purgation(เพอเก'เชิน) n. การถ่ายท้อง,การชำระล้าง,การทำให้บริสุทธิ์,การกวาดล้าง,การล้างบาป
purge(เพิร์จ) v.,n. (การ) ชำระล้าง,ขจัด,กวาดล้าง,ล้างบาป,ถ่ายท้อง,ทำให้ไม่มีราคี,สิ่งที่ใช้ชำระล้าง,ยาถ่าย,ยาระบาย., See also: purgeable adj. purger n., Syn. cleanse

English-Thai: Nontri Dictionary
clearance(n) การทำให้กระจ่าง,การปัดกวาด,การกวาดล้าง
scour(vt) กวาดล้าง,ชำระล้าง,ลอกท้องร่อง,กำจัด,ล้างท้อง
uproot(vt) ทำลายสิ้น,กวาดล้าง,ถอนรากถอนโคน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top