Search result for

*กลัวมาก*

(93 entries)
(0.4394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กลัวมาก, -กลัวมาก-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขนหัวลุกว. อาการที่ตกใจหรือกลัวมากเป็นต้นจนรู้สึกคล้ายกับผมตั้งชันขึ้น.
ขี้หดตดหายน. ใช้เป็นสำนวนประกอบคำ กลัว ว่า กลัวจนขี้หดตดหาย หมายความว่า กลัวมาก.
เข็ดขยาดก. กลัวมากจนไม่กล้าทำ.
งอนหง่อว. คู้ตัวงอตัว เป็นอาการของคนที่กลัวมากหรือหนาวมากเป็นต้น.
ดีฝ่อว. ตกใจกลัวมาก, มักใช้เข้าคู่กับคำ ขวัญหนี เป็น ขวัญหนีดีฝ่อ.
ตาเหลือกตาพองว. อาการที่แสดงความตกใจกลัวมาก.
หัวหดก. กลัวมาก, ขยาด, เช่น ได้ยินแค่ชื่อก็หัวหดแล้ว.
หัวหดว. ใช้ประกอบกับคำ กลัว ในความว่า กลัวจนหัวหด หมายความว่า กลัวมาก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attitude, Over-Anxietyทัศนคติแบบความวิตกกังวลหวาดกลัวมากเกินกว่าเหตุ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But it could have exacerbated the fear.แต่มันอาจจะทำให้ความกลัวมากขึ้น The Itch (2008)
That have fatal interactions...มันจะมีปฏิกริยาที่น่ากลัวมาก Last Resort (2008)
It was terrifying. It's all right.มันน่ากลัวมาก ไม่เป็นไร Le Morte d'Arthur (2008)
- She's felt it.- เธอกลัวมาก Babylon A.D. (2008)
He was so deadly in fact, that his enemies would go blind from overexposure to pure awesomeness.เขาน่ากลัวมาก จนศัตรูทุกคนดวงตามืดบอด เผชิญกับความน่าสะพรึงกลัว Kung Fu Panda (2008)
You are too concerned with what was and what will be.เจ้ากลัวมากไปกับสิ่งที่เคยเป็น และที่จะเป็น Kung Fu Panda (2008)
The very thing Henry fears most.เป็นสิ่งที่พระองค์หวาดกลัวมากที่สุด The Other Boleyn Girl (2008)
Full of adventure and magic and a creature called The Shadow. Terrifying.แล้วก็ตัวอะไรสักอย่างที่เรียกว่า เงา น่ากลัวมาก Inkheart (2008)
I'd even die for you, it's good I was so afraid I couldn't keep the promise we made.ผมกลัวมาก กลัวว่า.. Episode #1.7 (2008)
I'm so scared.ฉันกลัวมากเลย. Episode #1.7 (2008)
They're killing anyone who knows anything. He's scared.พวกเขาฆ่าทุกคนที่รู้เรื่อง เขากลัวมาก Body of Lies (2008)
Frankly, this is completely unexpected, and I'm scared shitless.พูดตรงๆ คือผมไม่ได้คิดเอาไว้เลย\ และผมก็กลัวมาก The Love Guru (2008)
Look, you gotta help me, please; I'm so scared;ฟังนะ คุณต้องช่วยผมนะ ผมกลัวมาก Changeling (2008)
This kid, he's scared half out of his mind;เด็กนั่น กลัวมาก Changeling (2008)
But very scary.แต่แม่น่ากลัวมากPonyo (2008)
One night, the mother, she kept screaming.คืนนึ่ง คนเป็นแม่ร้องน่ากลัวมาก The Echo (2008)
Seeing old people over the age of 30 snogging is just horrific.เห็นพวกคนอายุมากกว่า30 ทำแล้วน่ากลัวมาก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
He was screaming. He was telling you to stop.เขากลัวมาก เขาขอให้คุณหยุดทำ The Ruins (2008)
That's what scares me the most.นั่นทำให้ฉันกลัวมาก City of Ember (2008)
(MUTED) There's a storm coming. It's starting to get scary.(กำลังจะมีพายุ น่ากลัวมากUp (2009)
We're different, so we're scary.เราไม่เหมือนกัน ฉันกลัวมาก Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
It was horrible.มันน่ากลัวมากค่ะ Chapter Three 'Building 26' (2009)
I was so scared.หนูกลัวมาก Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
She was scared.เธอกลัวมาก Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
You should be terrified.คุณควรจะกลัวมากๆ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
I'm really scared.ฉันกลัวมากจริงๆ Orphan (2009)
I know that what's happening here in Nome is frightening.ผมรู้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นที่โนมมันน่ากลัวมาก The Fourth Kind (2009)
Pretty scary, too.น่ากลัวมากด้วย Death Takes a Holiday (2009)
It scares the hell out of me.มันทำให้ฉันกลัวมากเลย The Monster at the End of This Book (2009)
Maybe it's a tweaker urban legend.อาจจะเป็นชื่อในตำนานที่น่ากลัวมาก Breakage (2009)
So... was it scary?งั้น... มันน่ากลัวมากเหรอครับ Breakage (2009)
Reckon I'm more scared of Dad.นับว่าฉันกลัวมากกว่าพ่ออีก Under the Mountain (2009)
I trusted few, feared most.ความไว้ใจของฉันลดลง การกลัวมาก Balm (2009)
A girl jumps out in a panic.เด็กผู้หญิงวิ่งมาหาด้วยความตกใจกลัวมาก Balm (2009)
that fear.ความจริงคือกลัวมากไปจนเกินเหตุ Service (2009)
- Girl jumps out in a panic.- เด็กผู้หญิงวิ่งมาหาด้วยความตกใจกลัวมาก The Culling (2009)
Lyla's scared.ไลล่าเธอกลัวมาก Potlatch (2009)
He was scared, like we all are.เขากลัวมาก เหมือนกับพวกเรา Desert Cantos (2009)
Vampires are scary.แวมไพร์มันน่ากลัวมาก Shake and Fingerpop (2009)
That's so scary.นั่นมันดูน่ากลัวมาก Episode #1.5 (2009)
The horrorน่ากลัวมากHostage Crisis (2009)
He can be intimidating when he's angry, but he can be really nice.เขาน่ากลัวมากๆ เวลาโกรธ แต่ถ้าเขาอารมณ์ดี Episode #1.16 (2009)
It was terrifying. Miss Ayukawa is still in shock.มันน่ากลัวมากค่ะ คุณอายูคาว่ายังช็อกอยู่เลย Gokusen: The Movie (2009)
I hate those mixer things though. Don't you?มันน่ากลัวมาก ฉันเกลียด ปาร์ตี้คนโสดอยู่แล้วล่ะ? Pilot (2009)
You scared the crap out of everybody.คุณทำให้ทุกคนกลัวมาก Earth (2009)
Scared the crap out of me.ทำให้ผมกลัวมาก Time (2009)
I heard this terrible screaming.ผมได้ยินเสียงกรีดร้องที่น่ากลัวมาก Episode #3.2 (2009)
As scared as i was, All i could think was, It's about time.ยิ่งฉันกลัวมากเท่าไหร่ ทั้งหมดที่ฉันคิดมันคือเรื่องของเวลา Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
I heard Arlene say that that poor woman you found in Andy's car had her back scratched up pretty bad.ได้ยินอาร์ลีนพูดว่า ผู้หญิงคนนั้นที่ อยู่ในรถแอนดี้ มีรอยที่หลังน่ากลัวมาก New World in My View (2009)
I was so scared.ฉันกลัวมากเลย Frenzy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลัวมาก[v. exp.] (klūa māk) EN: dread   FR: être effrayé ; être terrorisé ; être mort de peur

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break out in a cold sweet[IDM] กลัวมาก, See also: แสดงสัญญาณของความกลัวอย่างยิ่ง
dire[ADJ] เลวร้ายมาก, See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, Syn. dreadful, baneful, evil, Ant. pleasant, lovely, appealing
direful[ADJ] เลวร้าย, See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, Syn. dreadful, baneful, evil
dread[VT] กลัวมาก, Syn. fear, apphrehend
dread[VI] กลัวมาก, See also: กังวลมาก, Syn. fear, apphrehend
dread[N] ความน่ากลัว, See also: สิ่งที่น่ากลัวมาก, Syn. panic, horror, terror, Ant. fearlessness, courage, bravery
dreadful[ADJ] น่าสะพรึ่งกลัว, See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, เลวร้ายมาก, Syn. terrible, frightful horrific, Ant. pleasant
dreadfully[ADV] อย่างมาก, See also: อย่างรุนแรง, อย่างน่ากลัวมาก, อย่างเลวร้ายมาก, Syn. terribly, fearfully, awfully
ghastly[ADJ] น่ากลัวมาก, See also: น่าสยอง, น่าเขย่าขวัญ, Syn. frightening, terrible
make someone's hair stand on end[IDM] ทำให้กลัวมาก, See also: ทำให้ขนลุก
one's blood run cold[IDM] กลัวลนลาน, See also: กลัวมาก
put the fear of God into someone[IDM] ทำให้หวาดกลัวมาก, See also: ทำให้เกรงกลัว, Syn. put in, put up
put the fear of God up someone[IDM] ทำให้หวาดกลัวมาก, Syn. put in, put into
quail[VI] เสียขวัญ, See also: ใจหาย, กลัว, กลัวมาก, Syn. tremble
scared shitless[SL] น่ากลัวมาก, See also: กลัวมาก
abdabs[SL] ความรู้สึกที่กลัวมาก
scare stiff[PHRV] ทำให้กังวลหรือหวาดกลัวมาก
terrific[ADJ] น่ากลัวมาก, See also: สยองขวัญ, Syn. dreadful, frightful, terrifying, Ant. common, conventional
terrify[VT] ทำให้หวาดกลัว, See also: ทำให้น่ากลัวมาก, Syn. shock, terrorize, horrify
terrorize[VT] ทำให้น่ากลัวมาก, Syn. coerce, browbeat, threaten, intimidate
terrify out of[PHRV] ทำให้หวาดกลัว, See also: ขู่ให้กลัวมาก, Syn. frighten out of, scare out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloodcurdlingadj. ขนพอง,สยองเกล้า,น่ากลัวมาก
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
dread(เดรด) {dreaded,dreading,dreads} vt.,vi.,n. (ความ) กลัวมาก,หวาดกลัว,ลังเลที่จะทำ -adj. น่ากลัวมาก,น่าหวาดกลัว,ร้ายกาจ, Syn. fear,alarm,worry,fright,terror
dreadful(เดรด'ฟูล) adj. น่ากลัวมาก,น่าเคารพยำเกรง,เลวมาก. n.
fright(ไฟรทฺ) n. ความ (น่า) กลัวอย่างมากและกะทันหัน,ความสะดุ้งตกใจ,บุคคล (สิ่ง) ที่น่ากลัวมาก vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ, Syn. panic
ghastly(กาสทฺ'ลี) adj.,adv. น่ากลัว,คล้ายภูตผี,น่ากลัวมาก ., See also: ghastiliness n.
horror-struckadj. ตกใจ,กลัวมาก,หวาดสะดุ้ง, Syn. horror-stricken
imjams(จิม'แจมซฺ) n. ความกลัวมาก,การเพ้อที่สั่นระริก
terrify(เท'ริไฟ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้หวาดกลัว,ทำให้สยองขวัญ., See also: terrifier n. terrifyingly adv., Syn. frighten,scare
terrorise(เท'เรอไรซ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ., See also: terrorisation n. terrorization n.
terrorize(เท'เรอไรซ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ., See also: terrorisation n. terrorization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bloodcurdling(adj) น่ากลัวมาก,น่าขนพองสยองเกล้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top