ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กร่าง*

   
184 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กร่าง, -กร่าง-
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทำต้าวกร่าง, ทำตัวเป็นนักเลง ,อวดเก่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กร่าง[N] banyan tree, Syn. ต้นกร่าง, ลุง, ฮ่างหลวง, ไทรทอง, Example: กร่างเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง บางแห่งเรียกว่าไทรทอง, Count unit: ต้น
กร่าง[V] swagger, See also: strut, swank, Syn. วางโต, Ant. สงบเสงี่ยม, เจียมตัว, Example: ทหารกร่างเที่ยวบีบรัฐบาลทั้งที่ไม่มีสิทธิและอำนาจ
แยกร่าง[V] (self) divide, See also: split itself into two or more, part/break up/separate itself, Thai definition: แยกส่วนของร่างเดิมออกเป็นอีกร่างหนึ่งหรือหลายร่างโดยเอกเทศ
เดินกร่าง[V] swagger, Syn. เดินอวดเบ่ง, Example: วัยรุ่นกลุ่มนี้ชอบดื่มสุราอาละวาด เดินกร่าง ใช้อำนาจที่มีฉ้อฉลผู้อื่น, Thai definition: อาการเดินที่แสดงท่าว่ายิ่งใหญ่เหนือผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กร่างว. อาการที่ทำท่าทางหรือพูดจาวางโต เช่น เขาชอบทำกร่างอยู่เรื่อย.
กร่าง(กฺร่าง) น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ชนิด Ficus altissima Blume ในวงศ์ Moraceae เปลือกเรียบสีเทา ใบกว้างหนารูปไข่ ปลายมน ไม่มีขน ผลกลม เมื่อสุกสีส้มออกแดง, ลุง ฮ่างหลวง หรือ ไทรทอง ก็เรียก.
โกร่งกร่าง(โกฺร่งกฺร่าง) ว. โครมคราม เช่น นางอมิตดาก็โกรธโกร่งกร่างกระทืบเท้า (ม. ร่ายยาว ชูชก).
รกร้างว. รกเพราะปล่อยทิ้งไว้ เช่น ที่รกร้าง ที่ดินรกร้างว่างเปล่า.
เลิกร้างก. ทิ้งกัน, ไม่อยู่ด้วยกัน, (ใช้แก่ผัวเมีย).
หักร้างถางพงก. ฟันป่าพงลงให้เตียน.
กอก ๑ก. ดูดเลือด หนอง หรือลมออกจากร่างกาย หรือดูดเอานํ้านมออกจากเต้านม โดยใช้ถ้วย กระบอก ฯลฯ เป็นเครื่องดูด.
กำพร้า ๒(-พฺร้า) ว. ไร้บิดาหรือมารดาเลี้ยงดูแต่เด็ก, (โบ) หมายถึง ร้างลูกร้างเมียด้วย เช่น สองจะลีลาสู่ฟ้า ลาแม่เป็นกำพร้า เจ้าแม่เอ้ยปรานี แม่รา (ลอ), (กลอน) ใช้เป็น ก่ำพร้า ก็มี เช่น เจ้าจะละเรียมไว้ ก่ำพร้าคนเดียว (ลอ).
ขวัญสิ่งที่ไม่มีตัวตน เชื่อกันว่ามีอยู่ประจำชีวิตของคนตั้งแต่เกิดมา ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบายจิตใจมั่นคง ถ้าคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็ออกจากร่างไป ซึ่งเรียกว่า ขวัญหาย ขวัญหนี ขวัญบิน เป็นต้น ทำให้คนนั้นได้รับผลร้ายต่าง ๆ, เรียกผู้ตกใจง่ายคือ เด็กหรือหญิงซึ่งมักจะขวัญหายบ่อย ๆ ว่า ขวัญอ่อน , และอนุโลมใช้ไปถึงสัตว์หรือสิ่งของบางอย่าง เช่น ช้าง ม้า ข้าว เรือน ฯลฯ ว่ามีขวัญเช่นเดียวกับคนเหมือนกัน, โดยปริยายหมายความว่า ยอดกำลังใจ เช่น ขวัญเมือง ว่า ยอดกำลังใจของเมือง
ขับถ่ายก. รุหรือระบายสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากร่างกาย.
คราด ๒(คฺราด) น. ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในวงศ์ Compositae ขึ้นตามที่รกร้างว่างเปล่าในที่ชื้นแฉะ เรียกกันว่า ผักคราด หรือ ผักคราดหัวแหวน เช่น ชนิด Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen ดอกสีเหลืองทรงกรวยแหลม ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย, พายัพเรียก ผักเผ็ด.
คู่อาศัยน. คู่ผัวเมียที่ไม่ใช่คู่สร้างกัน จะอยู่ด้วยกันชั่วคราวแล้วเลิกร้างกันไป.
โคกกระออมน. ชื่อไม้เถาชนิด Cardiospermum halicacabum L. ในวงศ์ Sapindaceae ขึ้นทั่วไปตามที่รกร้าง ลำต้นเรียวเป็นร่อง ใบสีเขียวอ่อน มีมือเกาะ ดอกเล็ก สีขาว ผลกลม มีกลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมพองลมหุ้มอยู่ รากและใบใช้ทำยาได้, กระออม ก็เรียก.
เจตภูต(เจดตะพูด) น. สภาพเป็นผู้คิดอ่าน คือ มนัส, ที่เรียกในภาษาสันสกฤตว่า “อาตมัน” เรียกในภาษาบาลีว่า “อัตตา” ก็มี “ชีโว” ก็มี, มีอยู่ในลัทธิว่า “ในโลกนี้ไม่มีอะไรสูญ แม้คนและสัตว์ตายแล้ว ร่างกายเท่านั้นทรุดโทรมไป ส่วนเจตภูตเป็นธรรมชาติไม่สูญ ย่อมถือปฏิสนธิในกำเนิดอื่นสืบไป”, ลัทธินี้ทางพระพุทธศาสนาจัดเป็นสัสตทิฐิ แปลว่า ความเห็นว่าเที่ยง, ตามสามัญที่เข้าใจกัน เจตภูต คือวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวคน กล่าวกันว่าออกจากร่างได้ในเวลานอนหลับ.
ตีนตุ๊กแกชื่อไม้ล้มลุกขนาดเล็กชนิด Tridax procumbensL. ในวงศ์ Compositae ขึ้นทั่วไปตามที่รกร้าง ช่อดอกมีก้านยาว กลีบสีเหลืองนวล.
ถ่านไฟเก่าน. ชายหญิงที่เคยรักใคร่หรือเคยได้เสียกันมาก่อน แม้เลิกร้างกันไป เมื่อมาพบกันใหม่ย่อมรักใคร่หรือปลงใจกันได้ง่ายขึ้น.
ไทรทองดู กร่าง .
แบ่งภาคก. แยกส่วนของร่างเดิมออกเป็นอีกร่างหนึ่งหรือหลายร่างโดยเอกเทศ เช่น พระนารายณ์แบ่งภาคมาเกิด, โดยปริยายเป็นคำเปรียบเทียบหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ใครจะแบ่งภาคไปทำได้.
ราเริดก. เลิกร้างไป.
ร้างราก. ค่อย ๆ เลิกร้างกันไปเอง เช่น ผัวเมียร้างรากัน.
ลิ่มเลือดน. เลือดซึ่งแปรรูปคล้ายวุ้น มีทั้งประโยชน์และโทษ ที่มีประโยชน์เกิดนอกร่างกาย เช่นเวลาเป็นแผลมีเลือดออกแล้วแข็งเป็นลิ่ม เลือดก็จะหยุดไหล ที่มีโทษเกิดภายในร่างกายซึ่งเกิดจากการผิดปรกติบางอย่างของร่างกาย อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้โดยไปอุดตามหลอดเลือดฝอย เช่นที่สมอง ทำให้เป็นอัมพาต ที่หัวใจ ทำให้หัวใจวาย.
ลุง ๒ดู กร่าง.
เลียบ ๑น. ชื่อไม้ต้นประเภทไทรพัน ชนิด Ficus superba (Miq.) Miq. var. japonica Miq. ในวงศ์ Moraceae คล้ายต้นกร่าง ใบและผลอ่อนกินได้.
ไล่ลมก. ทำให้ลมหรือแก๊สออกจากร่างกายโดยวิธีใช้ยาหรือนวดเป็นต้น.
สาธารณสมบัติของแผ่นดินน. ทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ.
ไอตัวน. ความร้อนที่ระเหยจากร่างกาย.
ฮ่างหลวงดู กร่าง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bill draftingการยกร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drafting, billการยกร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
engrossmentการร่างมติ, การยกร่างกฎหมาย (เพื่อลงมติครั้งสุดท้าย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annual doseปริมาณรังสีรอบปี, ปริมาณรังสีรวมในรอบปีที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย และจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เข้าสู่ร่างกาย
[นิวเคลียร์]
External radiationรังสีนอกร่างกาย, รังสีที่มนุษย์ได้รับจากแหล่งกำเนิดรังสีที่อยู่ภายนอกร่างกาย เช่น รังสีคอสมิก และรังสีจากต้นกำเนิดรังสีชนิดต่างๆ (ดู source ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Terrestrial radiationรังสีจากพื้นโลก, รังสีจากสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่บนพื้นโลก เป็นรังสีที่มนุษย์ได้รับจากภายนอกร่างกายปีละประมาณ 410 ไมโครซีเวิร์ต ส่วนที่มีผลเป็นปริมาณรังสีต่อมนุษย์คือรังสีแกมมา ซึ่งปลดปล่อยมาจากนิวไคลด์รังสีที่มีกำเนิดมาพร้อมกับโลก (ดู Primordial radionuclides) ได้แก่ สารกัมมันตรังสีในอนุกรมยูเรเนียม อนุกรมทอเรียม และสารกัมมันตรังสีโพแทสเซียม (K-40) [นิวเคลียร์]
Somatic Stem Cellเซลล์ต้นตอจากร่างกาย
เซลล์ต้นตอที่ไม่ได้มาจากเซลล์สืบพันธุ์ (Gametes) ซึ่งคือไม่ได้รับมาจากไข่หรืออสุจิของสิ่งมีชีวิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
drafting committee (style committee)คณะกรรมการยกร่าง [การทูต]
Cell Lineเซลล์ไลน์, เซลล์ที่เลี้ยงให้เติบโตและเพิ่มจำนวนได้อย่างต่อเนื่องอย่างไม่จำกัดภายนอกร่างกายสิ่งมีชีวิต เซลล์ทุกเซลล์ในเซลล์ไลน์เดียวกันมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ คือเป็นโคลน (Clone) ของกันและกัน เซลล์ไลน์ต่างชนิดกันจะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกัน ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางอณูชีววิทยา (Molecular Biology) [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Blood Delivery Unit, Extracorporealหน่วยนำเลือดออกนอกร่างกาย [การแพทย์]
Blood Delivery, Extracorporealหน่วยส่งเลือดที่อยู่นอกร่างกาย [การแพทย์]
Body Weightน้ำหนักของร่างกาย,น้ำหนักตัว,น้ำหนัก,น้ำหนักร่างกาย [การแพทย์]
Cytapheresisการแยกเซลล์ออกจากร่างกาย [การแพทย์]
Defects, Extracorpuscularข้อบกพร่องจากสิ่งภายนอกร่างกาย [การแพทย์]
Drug Excretionการขับยาออกจากร่างกาย [การแพทย์]
Ebonutionการเอาชิ้นกระดูกหักหรือกระดูกอ่อนออกจากร่างกาย [การแพทย์]
Electrodes, Surfaceแผ่นโลหะเล็กๆวางบนผิวหนัง,อีเล็คโตรดที่ใช้ภายนอกร่างกาย [การแพทย์]
Environment, Externalสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกร่างกาย [การแพทย์]
Excretionการขับถ่าย,สิ่งขับถ่าย,การขับถ่ายออกจากร่างกาย,การขับทิ้ง,น้ำคัดถ่าย,ขับถ่ายของเสีย,การขับถ่ายออกจากร่างกาย,ขับถ่าย [การแพทย์]
Exogenousนอกร่างกาย,การได้รับเชื้อโดยตรงจากภายนอก,ภายนอก,นอกกาย,จากภายนอก,สิ่งที่อยู่ภายนอก,สาเหตุภายนอก,ได้รับจากภายนอกร่างกาย [การแพทย์]
Exogenous Factorsปัจจัยจากภายนอกร่างกาย [การแพทย์]
Exogenous Sourcesจากเหตุภายนอก,ได้รับจากภายนอก,เหตุภายนอกกาย,ภายนอกร่างกาย,เหตุภายนอก [การแพทย์]
urinary bladderกระเพาะปัสสาวะ, อวัยวะที่มีลักษณะเป็นถุง  ทำหน้าที่รับน้ำปัสสาวะจากไตก่อนที่จะขับถ่ายออกจากร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
golgi body [golgi complex] [goigi apparatus]กอลจิบอดี, กอลจิคอมเพล็กซ์, กอลจิแอพพาลาตัส, ออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะเป็นเยื่อบาง ๆ เรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ในไซโทพลาซึมของเซลล์  ทำหน้าที่รับโปรตีนจากร่างแหเอนโดพลาซึมแล้วลำเลียงออกนอกเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
vaginaช่องคลอด, อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียบริเวณที่เป็นช่องต่อจากมดลูกออกมาสู่ภายนอกร่างกาย  มีผนังยืดหยุ่นได้ ภายในมีเยื่อเมือก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
kidneyไต, อวัยวะของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอยู่ภายในช่องท้องใกล้กับกระดูกสันหลัง ทำหน้าที่กรองของเสียจากขบวนการเมแทบอลิซึมเพื่อขจัดออกนอกร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
urethraท่อปัสสาวะ, ท่อขับถ่ายน้ำปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะออกนอกร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
collecting tubuleท่อรับของเหลว, ท่อเล็ก ๆ ที่รับของเหลวซึ่งเป็นของเสียจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น เฟลมเซลล์ หรือไต เป็นต้น เพื่อขับออกนอกร่างกายของสัตว์บางชนิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
urineน้ำปัสสาวะ, น้ำและของเสียที่ไตกรองออกมาจากเลือด  เพื่อขับถ่ายออกนอกร่างกาย โดยปกติน้ำปัสสาวะของคนประกอบด้วยยูเรีย เกลือ และสารอื่น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pheromoneฟีโรโมน, สารเคมีที่สัตว์บางพวกสร้างและปล่อยออกนอกร่างกาย เพื่อสื่อความหมายบางประการต่อสัตว์ชนิดเดียวกัน เช่น กลิ่นของชะมดที่ช่วยล่อเพศตรงข้ามให้มาหา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
appendageรยางค์, อวัยวะที่ยื่นออกมาจากร่างกายของสัตว์  ช่วยในการเคลื่อนที่และจับอาหาร เช่น แขน ขา ปีก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simple goiterโรคคอพอก, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดไอโอดีนทำให้ต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้างไทรอกซินได้ และ TSH จะกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์มีขนาดโตขึ้นทำให้บริเวณคอโตกว่าปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diabetes mellitusโรคเบาหวาน, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดอินซูลิน อาการของโรคคือ ปัสสาวะบ่อย มีน้ำตาลในปัสสาวะ ร่างกายอ่อนแอ มีความต้านทานโรคต่ำ เมื่อเป็นแผลจะรักษาหายยาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
myxedemaมิกซีดีมา, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดฮอร์โมนไทรอกซินในระยะโตเต็มวัยแล้วอาการสำคัญของโรคคือ อ่อนแอ จิตใจหดหู่ ความคิดเชื่องช้า อ้วนง่ายแม้กินอาหารน้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
gigantismคนที่มีรูปร่างใหญ่มากกว่าปกติ, สภาวะที่ร่างกายเติบโตสูงใหญ่กว่าปกติโดยที่อวัยวะต่าง ๆ เจริญได้สัดส่วนกัน  สภาวะดังกล่าวเกิดจากร่างกายสร้างฮอร์โมนโซมาโตโทรฟินมากเกินไปในวัยเด็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
network structureโครงผลึกร่างตาข่าย, โครงผลึกของธาตุหรือสารประกอบที่มีการจัดอะตอมในผลึกคล้ายตาข่าย คือทุกอะตอมจะสร้างพันธะกันในทุกทิศทางแบบสามมิติ ดังนั้นทุกอะตอมจึงถูกยึดไว้แน่น เคลื่อนที่ไม่ได้ สารที่มีโครงผลึกแบบนี้จึงมีความแข็งเป็นพิเศษ เช่น ผลึกของเพชร ผลึกซิลิคอนคาร์ไบด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
antisepticยาระงับเชื้อ, สารเคมีที่ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ใช้ภายนอกร่างกาย เช่น เอทานอล ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ยาแดง ยาล้างตาพวกกรดบอริก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
beriberiโรคเหน็บชา, โรคที่มีอาการชาบริเวณปลายเท้าและปลายมือ โรคนี้เกิดขี้นเนื่องจากร่างกายขาดวิตามิน B1 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
exoskeletonโครงร่างแข็งภายนอก, โครงร่างแข็งที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกร่างกายของหอยและสัตว์จำพวกอาร์โทรพอด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
megaloblastic anemiaเมกะโลบลาสติกแอนีเมีย, โรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายขาดกรดโฟลิก ทำให้เม็ดเลือดแดงมีขนาดโตขึ้นผิดปกติ ผู้ป่วยจะมีอาการลิ้นอักเสบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
night blindnessตาบอดกลางคืน, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดวิตามิน A  ซึ่งมีผลทำให้นัยน์ตามัวมองเห็นไม่ชัดในเวลาโพล้เพล้ หรือยามค่ำคืน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pernicious anemiaเพอร์นิเซียสแอนีเมีย, โรคโลหิตจางชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายไม่สามารถรับวิตามิน B12 ไปใช้ได้ มีอาการลิ้นอักเสบและอาการทางประสาท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
scurvyโรคลักปิดลักเปิด, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดวิตามิน C มีเลือดออกตามไรฟันและเหงือกบวม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Immunologic Tests, In Vitroการทดสอบทางภูมิคุ้มกันนอกร่างกาย [การแพทย์]
In Vitroในหลอดทดลอง, ภายนอกร่างกาย, ในหลอดแก้วทดลอง, การทดสอบ, นอกร่างกาย, ในแก้ว, ภายนอกร่างกาย [การแพทย์]
In Vitro Testการทดสอบในจานทดลอง, การตรวจสอบนอกร่างกาย, การทดสอบในหลอดทดลอง [การแพทย์]
Irradiation, Extracorporealการฉายรังสีแก่เม็ดเลือดขาวขณะที่อยู่นอกร่างกาย, ฉายรังสีนอกร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Body, sir. This is. - That's very good, Body.นั่นเป็นสิ่งที่ ดีมากร่างกาย How I Won the War (1967)
And you'll be singing As your spirit ascendsเธอก็จะร้องเพลง ขณะวิญญาณออกจากร่าง The Little Prince (1974)
I picked a look you could understand.ผมเลือกร่างนี้ให้คุณเข้าใจ Oh, God! (1977)
The train had knocked Ray Brower out of his Keds, just like it had knocked the life out of his body.รถไฟกระแทก เรย์ บราวเวอร์ จนรองเท้าเขาหลุดออก เช่นเดียวกับที่มันกระแทกชีวิต เขาออกจากร่าง Stand by Me (1986)
Just be careful Chong Li doesn't separate your head from your body.เพียงระมัดระวังช่องหลี่ไม่ได้แยกหัวของคุณจากร่างกายของคุณ Bloodsport (1988)
- Don't get too big on me. - Just don't bust my balls.อย่ามากร่างใส่ฉัน แค่อย่ากวนประสาท Goodfellas (1990)
You insulted him a little bit. You got a little out of order.นายหยามเขานิดหน่อย นายกร่างใส่เขา Goodfellas (1990)
Uh, the Doctor is referring to the original pattern of the ghost-line that's now in the body.เอ่อ ดอคเตอร์อ้างอิงถึงแหล่งกำเนิดรูปแบบ สัญญาณจิตจากร่างนี้ Ghost in the Shell (1995)
That would explain why they went to such lengths to snatch the body from Section 9.นี่ล่ะสาเหตุที่พวกเขาพยายามฉกร่างนั่น ไปจากแผนก 9. Ghost in the Shell (1995)
The man carried his dead wife, the son carried his dead momma, and the little boy carried his baby sister.ผู้ชายแบกศพภรรยาของเขา ลูกชายแบกศพแม่ของเขา และเด็กชาย แบกร่างน้องสาวของเขา The Education of Little Tree (1997)
We're losing our freedom so a bunch of fucking foreigners... can come in here and exploit our country.เราสูญเสียอิสรภาพ /พวกต่างชาติห่วยๆ... ถึงได้เข้ามาที่นี่ได้ / มาทำกร่างในประเทศของเรา American History X (1998)
Always talkin'.ทำกร่าง ทำพูดวางโต Rushmore (1998)
Disembodied.การแยกออกจากร่าง eXistenZ (1999)
You won't believe this dream I had last night.เยได้ยินเสียงวิญญาณออกจากร่างมั้ย Fight Club (1999)
(giggles)วิญญาณกำลังจะหลุดจากร่าง Fight Club (1999)
Tell me how I separated my mind from my body without jacking in.บอกหน่อยว่าทำไมจิตของผมถึงแยกออกจากร่างได้ทั้งๆที่ไม่ได้เสียบปลั๊ก The Matrix Revolutions (2003)
I'll rip your whole body apart and no one will be able to find your body anywhereฉันจะฉีกร่างมันเป็นชิ้นๆ จนไม่มีใครค้นหาส่วนใดๆของร่างกายแกได้ Oldboy (2003)
The one who keeps the secret is the Monsterอีกร่างหนึ่ง เก็บความลับเอาไว้ คือปีศาจ Oldboy (2003)
Security's gonna be tight. Get wasted before you show up.การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้ม โดนก่อนที่จะกร่างอีก The Girl Next Door (2004)
Just use their tongues to sense body heat...มันใช้ลิ้นของมัน เป็นสื่อความร้อนจากร่างกายของเรา Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
My stomach felt like it was going to fall out my butt.ฉันรู้สึกเหมือนท้องฉันกำลัง จะหลุดออกจากร่าง Mean Girls (2004)
"Why should Caesar get to stomp around like a giant"ทำไมซีซ่าร์ถึงได้เอาแต่ทำกร่าง Mean Girls (2004)
So why don't you take a night off from your double life.งั้นทำไมเธอไม่ปลีกตัวออกมา จากร่างที่สองของเธอซักคืนล่ะ Mean Girls (2004)
I was out of myself again.นี่วิญญานปู่ หลุดออกจากร่างอีกแล้วหรอ My Little Bride (2004)
Going in and out like this... it takes the impurities out of a girl's body.มันเข้าๆ ออกๆ แบบนี้นะ... มันเอาสิ่งสกปรกออกไปจากร่างกายผู้หญิงนะ Everybody Has a Little Secret (2004)
It came from inside the dojo which means that Timmins and Keller are partners.ใช่ แต่ฉันก็ยังต้องทำมาหากินนะ เฮ้ ณาค คูโท ทำไมไม่เปิดแหอีกร่างนึงให้ดูล่ะ Lost Son (2004)
Move away from the lord Hades' new body.ไปให้พ้นจากร่างใหม่ของท่านฮาเดสซะ Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
It's two parts.มันมีสองตอน ตอนแรกใช่ไล่ปีศาจออกจากร่าง Phantom Traveler (2005)
How can I be in two places at once?ฉันจะแยกร่างได้ไงล่ะเนี่ย Babel (2006)
The subsequent knives extinguish spiritual life and radiate outwards.ต่อมาแทงด้วยมีดให้ตายลง และวิญญาณได้ออกจากร่าง The Omen (2006)
That shit'll be out of your system in 30 minutes, or it'll kill you.มันจะออกจากร่างกายคุณ ใน 30 นาที ม่ายก็ฆ่าคุณ Crank (2006)
You ever heard of an out-of-body experience?เธอเคยได้ยินเรื่องถอด วิญญาณออกนอกร่างไหม? Everybody Loves a Clown (2006)
You ever heard of an out-Of-Body experience?เธอเคยได้ยินเรื่องถอด วิญญาณออกนอกร่างไหม? In My Time of Dying (2006)
What are you, some new-Agey guy?คุณเป็นใคร พวกร่างทรงงั้นเหรอ? In My Time of Dying (2006)
plunging it into fine destroyed all copies of him... also damaged the structure and released zod.การแทงมันใส่ไฟน์ ทำลายร่างก็อปปี้ทุกร่างของมัน และยังทำลายแผน และปลดปล่อยซอดด้วย Zod (2006)
COULD BE MORE EMOTIONAL THAN PHYSICAL?อาจมาจากอารมณ์ซะมากกว่า ไม่ได้มาจากร่างกาย? Betty's Wait Problem (2007)
I want you each to pick a body.ผมให้คุณเลือกศพสักร่าง See-Through (2007)
Ryuseikai poached on our territory.พวกริวเซไคมันกร่างมาหากินในเขตเรา Crows Zero (2007)
Demon's out of the guy.ปีศาจออกจากร่างแล้ว The Magnificent Seven (2007)
"Psychotic killer: Rips victims apart with brute-like ferocity. "ฆาตกรโรคจิตฉีกร่างเหยื่ออย่างโหดร้ายเหมือนสัตว์ป่า Bedtime Stories (2007)
well, most people notice a gun under the bad guy's shirt.ดี! หลายๆคนชอบกร่างเมื่อมีปืน Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
The antibodies in my blood will eradicate any traces of the virus in your system.แอนตี้บอดี้ในเลือดผมจะกำจัด ไวรัสไปจากร่างกายคุณจนหมดสิ้น Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Brave now all of a sudden, with his big alien friend standing over there.มีเพื่อนเป็นหุ่นยนต์ยักษ์ แล้วกล้ากร่างขึ้นมาเลยนะเนี่ย Transformers (2007)
Can you describe this woman well enough for an artist to make a sketch?เธอพอจะบรรยายถึงผู้หญิงคนนั้น ให้กับนักร่างภาพได้ไหม The Brave One (2007)
You feel all big and strong.รู้สึกว่าตัวเองใหญ่มาก กร่างมากใช่มั๊ย? My Blueberry Nights (2007)
It was like I stepped out of my body. Every bet, every card.เหมือนกับวิญญาณฉัน ออกจากร่างทุกเกมไพ่ทุกใบ.. Cassandra's Dream (2007)
What can they do... but set your soul free?พวกมันจะทำอะไรได้ นอกจากปลดปล่อยวิญญาณ_BAR_ ออกจากร่างเรา Rendition (2007)
^$%^%#$%@$#ก็ย้ายรอยสักจากร่างของพ่อเธอ Spider Lilies (2007)
And even worse when he tries to tear it back.ยิ่งแย่กว่านั้น ถ้าได้เห็นตอนมันพยายามฉีกร่างตัวเอง RocknRolla (2008)
Roll up the cotton like this, and... push in all the way inside the anus to prevent an outflow of body fluid.ม้วนผ้าแบบนี้ และ... ใส่เข้าไปในทวารหนักเพื่อป้องกันของเหลวไหลออกมาจากร่างกาย Departures (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินกร่าง[v.] (doēn krāng) EN: swagger   FR: se pavaner
คณะกรรมการยกร่าง[n. exp.] (khanakammakān yok rāng) EN: drafting committee   
กร่าง[n.] (krāng) EN: banyan tree   FR: banian [m]
กร่าง[v.] (krāng) EN: swagger ; strut ; swank   
สเต็มเซลล์ที่ได้จากร่างกาย[n. exp.] (satem sel thī dai jāk rāngkāi) EN: adult stem cell   
แยกร่าง[v. exp.] (yaēk rāng) EN: divide; self divide ; split itself into two or more ; part itself ; break up itself ; separate itself   

English-Thai: Longdo Dictionary
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appendage[N] ส่วนที่ยื่นออกไปจากร่างกาย, Syn. limb
bone[N] วัตถุหรือสารสีขาวจากร่างกายสัตว์
defecate[VI] กำจัดของเสียออกจากร่างกายทางทวารหนัก, See also: อุจจาระ
dehydrate[VT] สูญเสียน้ำจากร่างกาย (ทางการแพทย์), Syn. dry
dehydrate[VI] สูญเสียน้ำจากร่างกาย (ทางการแพทย์), Syn. dry
detox[N] การรักษาด้วยการล้างสารพิษออกจากร่างกาย, Syn. detoxification
detox[VI] ขจัดสารพิษออกจากร่างกาย, Syn. detoxify
detoxification[N] การรักษาคนไข้ด้วยวิธีล้างสารพิษออกจากร่างกาย
disembodied[ADJ] เกี่ยวการการทำให้วิญญาณออกจากร่าง
disembodiment[N] การทำให้วิญญาณหลุดออกจากร่าง
disembody[VT] ทำให้วิญญาณออกจากร่าง, See also: ปล่อยวิญญาณจากร่าง, Syn. spiritualize, disincarnate
evacuation[N] สิ่งที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย ได้แก่ ปัสสาวะ อุจจาระ, Syn. excrement, feces, urine
excrement[N] อุจจาระ, See also: ขี้, มูล, ของเสียจากร่างกาย, Syn. evacuation, feces
excrete[VT] ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย (คำทางการ), See also: ขับเหงื่อ, ขับปัสสาวะ, อุจจาระ, Syn. defecate, eliminate, evacuate
fig[N] ต้นไม้หรือผลตระกูลมะเดื่อ ไทรและกร่าง
have out[PHRV] ถอนออก (เช่น ฟัน), See also: ทำให้ออกไปจากร่างกาย, Syn. take out
in vitro fertilisation[N] การปฏิสนธิของเด็กภายนอกร่างกาย, See also: การปฏิสนธิของเด็กในหลอดแก้ว
Pegasus[N] ม้ามีปีกและบินได้เกิดจากร่างของ Medusa (นิยายกรีกโบราณ), Syn. winged horse
slop[N] น้ำเสียจากร่างกาย (เช่น น้ำปัสสาวะ), Syn. refuse, slush
swagger[VI] เดินกร่าง, See also: เดินส่ายอาดๆ, เดินวางท่า, Syn. strut, swank
sweat off[PHRV] น้ำหนักลดเพราะเสียของเหลวจากร่างกาย
sweat out[PHRV] เสียเหงื่อหรือของเหลวออกจากร่างกาย
unbodied[ADJ] หลุดจากร่างกาย, See also: ไม่มีรูปร่าง, Syn. formless
water[N] น้ำที่ออกจากร่างกายเช่น เหงื่อ ปัสสาวะ น้ำตา
whole blood[N] เลือดจากร่างกายที่ไม่มีส่วนประกอบใด, See also: เช่น พลาสมา ถูกแยกออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animism(แอน' นิมิสซึม) n. ความเชื่อถือที่ว่ามีวิญญาณในธรรมชาติและจักรวาล, ความเชื่อว่าวิญญาณอาจอยู่แยกต่างหากจากร่างกาย, ความเชื่อถือว่าวิญญาณเป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสุขภาพที่ดี, ความเชื่อในเรื่องวิญญาณ -animist n. -animistic adj.
aspirator(แอส'พะเรเทอะ) n. เครื่องสูบอากาศ,เครื่องช่วยหายใจ,เครื่องดูดของเหลวออกจากร่างกาย
biopsy(ไบออพ'ซี) n. การตัดเอาชิ้นเนื้อเยื่อออกจากร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาวิเคราะห์, See also: bioptic adj. ดูbiopsy
body slamn. การยกร่างแล้วทุ่มลง
disembody(ดิสเอมบอ'ดี) vt. ทำให้พ้นจากกาย,ทำให้จิตวิญญาณหลุดพ้นจากร่างไป., See also: disembodiment n.
draftsman(ดราฟทฺซ'เมิน) n. คนร่าง,คนยกร่าง,คนร่างแบบ,ช่างสเก็ตช์ภาพ, See also: draftsmanship n. ดูdraftsman -pl. draftsmen, Syn. draughtsman
draught(ดราฟทฺ) n. การลาก,การดึง,การถอน,การดื่ม,การสูบ,การสูด,ปริมาณของเหลวที่ดื่มหนึ่งครั้ง,ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง,จำนวนปลาที่จับได้,กระแสลม,หมากรุกยุโรป (ส่วน'checkers'เป็นหมากรุกอเมริกา) ,ต้นร่าง,ฉบับร่าง,ตั๋วแลกเงิน,การเกณฑ์ทหาร. vt. ร่าง,ยกร่าง,ออกแบบ,เกณฑ์ท
draughtsman(ดราฟซฺ'เมิน) n. คนร่าง,คนยกร่าง,คนทำแบบแผน,หมากรุก,ผู้เชี่ยวชาญในการสเก็ตช์ภาพ,ช่างวาด, Syn. checker -pl. draughtsmen
draw(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
drawing(ดรอ'อิง) n. การวาด,การยกร่าง,การสเก็ตช์ภาพ,ภาพวาด,ภาพสเก็ตช์ภาพ,การจับฉลาก,การดึง,การลาก, Syn. draftsmanship,picture,plan
egesta(อีเจส'ทะ) n. มูล,ของเสียจากร่างกาย, See also: egestion n. egestive adj.
embolus(เอม'บะลัส) n. ก้อนจุกในเส้นเลือดซึ่งอาจเป็นลิ่มเลือดหรือสารอื่นจากในหรือนอกร่างกาย -pl. emboli
emunctoryn. ส่วนของอวัยวะหรืออวัยวะที่ทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออก จากร่างกาย (เช่น ผิวหนัง,ไต) adj. เกี่ยวกับการขับถ่าย
matter(แมท'เทอะ) n. วัตถุ,สสาร,สาระ,เนื้อหา,สิ่งที่อยู่ในช่องว่าง,วัตถุทางกาย,สารเฉพาะอย่าง,สารที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย,หนอง,สิ่งตีพิมพ์,สิ่งขีดเขียน,สถานการณ์,สภาวะ,ธุรกิจ,ความสำคัญ,ความลำบาก,เหตุผล,สาเหตุ,สำเนา,แบบ vi. เป็นสิ่งสำคัญมีความหมาย มีหนอง
unbodied(อันบอด'ดีดฺ) adj. หลุดจากร่างกาย,ไม่มีรูปแบบ,ไม่มีรูปร่าง,ไร้แก่นสาร
whole bloodn. เลือดทั้งหมดจากร่างกาย,เลือดแท้,ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีบิดามารดาเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
draft(vt) ร่าง,ยกร่าง,เกณฑ์ทหาร,ดึง,ลาก
draftsman(n) คนยกร่าง,การสเก็ตภาพ,คนร่างหนังสือ
excrement(n) อุจจาระ,ของเสียจากร่างกาย,มูล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
heat exhaustion (n ) อาการเวียนหัว คลื่นไส้ เนื่องจากร่างกายสูญเสียน้ำ
See also: S. heat prostration,
RSV (abbrev ) ไวรัส RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่าง ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการหลอดลมฝอยอักเสบ (Acute bronchiolitis) และอาจทำให้ปอดอักเสบติดเชื้อได้ (Pneumonia) โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กที่มีโรคประจำตัว คลอดก่อนกำหนด ฯลฯ อาการเริ่มแรกเหมือนไข้หวัด คือ มีไข้ ไอ น้ำมูกไหล แต่จะมีไอมาก เสมหะเยอะและเหนียวข้น หายใจหอบเหนื่อย หน้าอกบุ๋ม อาจมีเสียหงายใจดังวี๊ดๆ ซึม ไม่กินน้ำ หงุดหงิด กระวุนกระวาย มีสีเขียวคล้ำบริเวณริมฝีปาก หรือ ปลายมือปลายเท้า เนื่องจากร่างกายขาดออกซิเจน หากมีอาการดังกล่าว ควรไปพบแพทย์ ที่มา: เอกสารแผ่นพับจากโรงเรียนอนุบาลชนานันท์ เรียบเรียงโดยก้านแก้ว จากการสัมภาษณ์ เรืออากาศเอกแพทย์หญิงหฤทัย กมลาภรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

German-Thai: Longdo Dictionary
Glied(n) |das, pl. Glieder| ระยางค์, อวัยวะส่วนที่ยื่นออกมานอกร่างกาย, แขน ขา หรือ ปีก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top