ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กร่อน*

   
322 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กร่อน, -กร่อน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กร่อน[V] erode, See also: fret, corrode, wear down, be worn away, Syn. สึกกร่อน, ผุกร่อน, Example: ลานหินกว้างริมผาที่มีลักษณะเป็นปุ่มปมไล่เรียงอยู่เต็มพื้นที่เป็นผลจากการกร่อนทางเคมีและฟิสิกส์, Thai definition: ค่อยๆ สึกหรอไปทีละน้อย
ผุกร่อน[V] decay, See also: rot, decompose, putrefy, Syn. ผุพัง, กร่อน, Example: กำแพงของวัดผุกร่อนไปตามอายุขัย ซึ่งเหลือไว้แต่ซากที่พอให้รู้ว่าเป็นแนวกำแพง, Thai definition: สึกหรอร่วนยุ่ยไปเองไปทีละน้อยเพราะหมดสภาพเดิม
กัดกร่อน[V] erode, See also: corrode, Syn. กัดเซาะ, Example: พิษของน้ำประสานทองสามารถกัดกร่อนโลหะได้
สึกกร่อน[V] be worn away / down, See also: be eroded, be corroded, Syn. สึก, Example: ฟันของเขาสึกกร่อนจนเหลือแต่โคน
การสึกกร่อน[N] erosion, See also: corrosion, Syn. การเซาะ, การกัด, การสึก, การกร่อน, Example: การสึกกร่อนของเสาปูนเกิดจากความเค็มของน้ำทะเล
เด็กร่อนเร่[N] tramp child, See also: vagabond child, vagrant child, hobo child, Syn. เด็กจรจัด, เด็กเร่ร่อน, Example: ในกรุงเทพมีเด็กร่อนเร่อยู่มากมาย ที่อาจสร้างอาชญากรรมที่ร้ายแรงได้, Count unit: คน, Thai definition: เด็กที่เที่ยวเตร่ไปไม่เป็นกำหนดที่ทาง, ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กร่อน(กฺร่อน) ก. หมดไปสิ้นไปทีละน้อย, ร่อยหรอ, สึกหรอ.
คำกร่อนน. คำที่ลดเสียงสระและเสียงสะกด (ถ้ามี) ให้เป็นเสียง อะ โดยยังคงเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดี่ยวหรือเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรควบอักษรกล้ำไว้ มักจะเกิดในคำสองพยางค์ที่พยางค์แรกออกเสียงเบา เช่น หมากม่วง เป็น มะม่วง ต้นเคียน เป็น ตะเคียน อันหนึ่ง เป็น อนึ่ง แจ้นแจ้น เป็น จะแจ้น ขวักไขว่ เป็น ขวะไขว่ โครมโครม เป็น คระโครม, และมีปรากฏในคำพยางค์เดียวด้วย เช่น เสีย เป็น ซะ แล้ว เป็น ละ, แต่บางกรณีก็ลดเสียงสระและเสียงสะกด (ถ้ามี) ให้เป็นเสียง เออะ หรือ อึ เช่น เถิด เป็น เถอะ หรือ เป็น รึ.
พักร้อนก. หยุดพักผ่อน.
ร้อนใจ, ร้อนอกร้อนใจก. เดือดร้อนใจ, กระวนกระวายใจ.
กรด ๒(กฺรด) ว. คมมีลักษณะที่กัดกร่อนหรือตัดสิ่งของได้ เช่น นํ้ากรด = นํ้าที่คม ลมกรด = ลมที่คม.
กรรหาย(กัน-) ก. กระหาย, อยากเป็นกำลัง, หิวโหย, เช่น กามกรรหายยั่วข้าง (ลอ), ให้หยุดพลพักร้อน กรรหายผ่อนเอาทับ (นิ. พลเสพย์).
กระษัยกล่อน(-ไสกฺล่อน) น. ชื่อโรคตามตำราแพทย์แผนโบราณว่า ทำให้ร่างกายผอมแห้ง ซึ่งเกิดจากโรคกร่อน, เขียนเป็น กษัยกล่อน ก็มี.
กฤดา, กฤดาการ(กฺริดา, กฺริดากาน) น. บารมีอันยิ่งที่ทำไว้ (กร่อนมาจาก กฤดาธิการ) เช่น ทรงพระกฤดาเดชานุภาพยิ่งทวีขึ้น (พงศ. อยุธยา), ผู้ใดมีบุญญากฤดาการ (เสภาสุนทรภู่).
กฤษฎา ๒(กฺริดสะ-) กร่อนมาจาก กฤษฎาภินิหาร เช่น เชิญชมชื่นกฤษฎา (ม. คำหลวง ฉกษัตริย์).
กฤษฎาญ(กฺริดสะดาน) กร่อนมาจาก กฤษฎาญชลี เช่น ถวายอภิวันทกฤษฎาญกฤษฎาการกราบเกล้า (ม. คำหลวง มัทรี; ฉกษัตริย์).
กลาบาต ๑(กะลาบาด) น. เทหวัตถุแข็งจากอวกาศตกลงมาสู่ผิวโลก เมื่อเคลื่อนที่ผ่านบรรยากาศสู่ผิวโลก จะลุกไหม้ให้แสงสว่างจ้าเนื่องจากเสียดสีกับอากาศ ถือว่าเป็นลางบอกเหตุร้าย, ผีพุ่งไต้. (กร่อนมาจากคำว่า อุกลาบาต).
กะ ๒สัน. เป็นคำกร่อนมาจาก กับ เช่น ยายกะตา หรือ แก่ เช่น มีกะใจ.
กะหรี่ ๒น. โสเภณี (กร่อนมาจากคำว่า ช็อกการี ซึ่งเพี้ยนมาจากคำในภาษาฮินดี chokri ว่า เด็กผู้หญิง).
กัด ๑ก. เอาฟันกดไว้โดยแรง เพื่อไม่ให้สิ่งที่กดไว้หลุดไป เช่น กัดสำลีไว้ให้แน่น หรือเพื่อให้เข้าไป ให้ทะลุ ให้ฉีกขาด เป็นต้น เช่น สุนัขกัดเข้าไปถึงกระดูก หนูกัดผ้าเป็นรู, โดยปริยายหมายความว่า ทำให้กร่อนสลายหรือจางไป เช่น สนิมกัดเหล็ก กัดสิวกัดฝ้าออกให้หมด, ทำให้เปื่อยเป็นแผล เช่น ปูนกัดปาก น้ำกัดเท้า
กินตัวก. ผุหรือขาดกร่อนไปเองอย่างผ้าขนสัตว์
คระ ๑(คฺระ) คำกร่อนของคำหน้าซึ่งซ้ำกับคำหลังในคำที่มี คร- เป็นพยัญชนะต้นในบทกลอน มีคำแปลอย่างเดียวกับคำเดิมนั้น และมีความหมายในทางย้ำคำหรือเป็นพหูพจน์ เช่น คระคราง (หมายความว่า ครางคราง) คระครึ้ม (หมายความว่า ครึ้มครึ้ม) คระโครม (หมายความว่า โครมโครม).
ครากสึกกร่อน เช่น รูกลอนคราก รูรอดคราก
คะ ๑คำกร่อนของคำหน้าซึ่งซ้ำกับคำหลังในคำที่มี ค เป็นพยัญชนะต้นในบทกลอน เช่น ครื้นครื้น กร่อนเป็น คะครื้น โครมโครม กร่อนเป็น คะโครม มีคำแปลอย่างเดียวกับคำเดิมนั้น และมีความหมายในทางย้ำเน้นคำ.
งะคำกร่อนของคำหน้าซึ่งซ้ำกับคำหลังในคำที่มี ง เป็นพยัญชนะต้น มีคำแปลอย่างเดียวกับคำเดิมนั้น เช่น งะงก งะงัน งะโง้ง.
จะ ๑คำกร่อนของคำหน้าซึ่งซ้ำกับคำหลังในคำที่มี จ เป็นพยัญชนะต้นในบทกลอน เช่น แจ้งแจ้ง กร่อนเป็น จะแจ้ง แจ่มแจ่ม กร่อนเป็น จะแจ่ม มีคำแปลอย่างเดียวกับคำเดิมนั้น และมีความหมายในทางย้ำหรือเน้น.
ฉะ ๒คำกร่อนของคำหน้าซึ่งซ้ำกับคำหลังในคำที่มี ฉ เป็นพยัญชนะต้นในบทกลอน เช่น ฉาดฉาด กร่อนเป็น ฉะฉาด ฉ่ำฉ่ำ กร่อนเป็น ฉะฉ่ำ มีคำแปลอย่างเดียวกับคำเดิมนั้น และมีความหมายในทางย้ำหรือเน้นคำ.
เซาะก. ทำให้กร่อนหรือร่อยหรอเข้าไปทีละน้อย เช่น นํ้าเซาะตลิ่ง เซาะรูให้กว้าง.
ตอน. โคนของต้นไม้ที่ลำต้นถูกตัดหรือหักลงแล้ว, สิ่งบางอย่างเช่นเสาหรือหลักที่ปักไว้หรือที่ยังเหลืออยู่แต่โคนเมื่อบางส่วนถูกตัด หัก หรือกร่อนไป.
แถ ๑ก. อาการที่นกเป็นต้นเอียงปีกร่อนลง, อาการที่ของแบน ๆ เช่นกระเบื้องหรือโปสต์การ์ด แฉลบหรือร่อนไปเฉียง ๆ, โดยปริยายเรียกอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น วัน ๆ ไม่เห็นทำการทำงาน ได้แต่แถไปโน่นไปนี่.
ทองจังโกน. ทองเหลืองที่ตีแผ่เป็นแผ่นบาง ลงรักแล้วปิดทองคำเปลว นิยมใช้หุ้มองค์พระเจดีย์ ป้องกันการผุกร่อน, ทองสักโก ก็ว่า.
ทู่ว. ไม่แหลม (ใช้แก่ของที่มีลักษณะยาวแหลม แต่ขาดความแหลมไปเพราะความสึกกร่อนด้วยการใช้เป็นต้น) เช่น ดินสอทู่ เข็มทู่.
ไนโอเบียมน. ธาตุลำดับที่ ๔๑ สัญลักษณ์ Nb เป็นโลหะหายาก ลักษณะเป็นของแข็งสีเทา หลอมละลายที่ ๒๔๖๘ °ซ. ใช้ประโยชน์นำไปเจือเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม เพื่อทำให้มีสมบัติคงทนต่อการผุกร่อน และทนต่ออุณหภูมิสูง ๆ ได้ดี.
เบริลเลียมน. ธาตุลำดับที่ ๔ สัญลักษณ์ Be เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ ๑๒๗๗ °ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ ซึ่งทนทานต่อการผุกร่อน.
เป่าคออาการที่แก๊สในท้องพุ่งขึ้นมาทางลำคอเนื่องจากร้อนใน เรียกว่า ลมเป่าคอ.
ผ่าวว. อาการที่รู้สึกร้อนแรงเมื่อมีไอร้อนมากระทบ เช่น ตัวร้อนผ่าว, โดยปริยายหมายถึง อาการที่รู้สึกคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น อกร้อนผ่าว หน้าร้อนผ่าว.
ผุก. กร่อนอย่างฟันผุ, ร่วนหรือยุ่ย เช่น กระดูกผุ ไม้ผุ.
พักก. หยุดชั่วคราว เช่น พักร้อน พักเครื่อง, อยู่ชั่วคราว, อาศัยชั่วคราว, เช่น บ้านพัก
ฟันหลอน. ฟันที่มีช่องว่างระหว่างฟันซึ่งเกิดจากฟันหลุด กร่อน หรือหักจนถึงโคนฟัน เป็นต้น.
มะ ๑คำนำหน้าต้นไม้หรือผลไม้บางอย่าง กร่อนมาจากคำ “หมาก” โบราณแปลว่า ลูกไม้, ผลไม้.
มีแก่ใจก. เอาใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, มีนํ้าใจ, มักกร่อนเป็น มีกะใจ.
ร่อนกางปีกแผ่ถาไปมาหรือถาลง เช่น นกร่อน เครื่องบินร่อนลง
ร่อยก. ค่อยหมดไป, กร่อนไป, เช่น คมมีดร่อย.
ราปีกก. หยุดขยับปีกร่อนไป (ใช้แก่นก).
รู้สึกก. รู้ตัว เช่น ย่องไปข้างหลังอย่าให้เขารู้สึก หลับเป็นตายปลุกเท่าไรก็ไม่รู้สึก, รู้ด้วยการสัมผัส เช่น รู้สึกร้อน รู้สึกหนาว, รู้สำนึก เช่น เขารู้สึกตัวว่าทำผิด, เกิดอาการที่รู้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์ เช่น รู้สึกสนุก รู้สึกซาบซึ้ง รู้สึกมึนศีรษะ, เกิดสังหรณ์ขึ้นในใจ เช่น รู้สึกว่าจะมีใครมาหา, มีแนวโน้มให้สันนิษฐานหรือคาดคะเนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เช่น รู้สึกว่าสินค้าเกษตรจะมีราคาตกต่ำในปีนี้ ในที่สุดต้องยกเลิกเรื่องบางเรื่องเพราะรู้สึกว่าจะไปไม่รอด.
ฤทัย(รึไท) น. ใจ, ความรู้สึก. (กร่อนมาจาก หฤทัย).
วะ ๒คำกร่อนของคำหน้าซึ่งซ้ำกับคำหลังในคำที่มี ว เป็นพยัญชนะต้นในบทกลอน เช่น ว่อนว่อน กร่อนเป็น วะว่อน วาบวาบ กร่อนเป็น วะวาบ มีคำแปลอย่างเดียวกับคำเดิมนั้น และมีความหมายในทางย้ำหรือเน้นคำ.
วาบว. อาการที่รู้สึกร้อน เย็น กลัว ตกใจ เสียวใจ เป็นต้น ขึ้นทันทีแล้วหายไปดับไป เช่น เย็นวาบ ใจหายวาบ เสียววาบ
วูบก. อาการที่หายไป จางไป อย่างรวดเร็ว เช่น ตะเกียงดับวูบ ลมพัดวูบ หลบวูบ, อาการที่ความรู้สึกร้อน เย็น กลัว ตกใจ เสียวใจ เป็นต้น แล้วหายไปจางไปอย่างรวดเร็ว เช่น ร้อนวูบ เย็นวูบ เสียววูบ
ศาลาน. อาคารทรงไทย ปล่อยโถง ไม่กั้นฝา ใช้เป็นที่พักหรือเพื่อประโยชน์การงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ศาลาวัด ศาลาที่พัก ศาลาท่านํ้า, โดยปริยายหมายถึงอาคารหรือสถานที่บางแห่ง ใช้เพื่อประโยชน์การงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ศาลาพักร้อน ศาลาสวดศพ.
สนิม ๑(สะหฺนิม) น. ส่วนของผิวโลหะที่แปรสภาพไปจากเดิมเนื่องด้วยปฏิกิริยาเคมีเป็นสาเหตุให้เกิดการผุกร่อน เช่น มีดขึ้นสนิม
สมญา(สมยา) น. ชื่อที่ตั้งให้ กร่อนมาจากคำว่า สมัญญา.
สาธุไหว้ (เป็นคำบอกให้เด็กแสดงความเคารพตามธรรมเนียม กร่อนเสียง เป็น ธุ ก็มี).
สึก ๑ก. กร่อนไป, ร่อยหรอไป, เช่น รองเท้าสึก บันไดสึก.
สึกหรอก. กร่อนไป เช่น เครื่องจักรสึกหรอ, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น การด่าว่าไม่ทำให้สึกหรออะไร.
โสดาปัตติผล(-ปัดติผน) น. ธรรมที่พระโสดาบันได้บรรลุ, บางทีก็กร่อนเป็น โสดา เช่น บรรลุโสดา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pitting corrosionsการกัดกร่อนเป็นหลุม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pediment; rock pedimentลาดเชิงเขาสึกกร่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rain wash; sheet erosion; sheet flood erosion; slope wash; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rock pediment; pedimentลาดเชิงเขาสึกกร่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rill erosionการกร่อนแบบร่องน้ำริน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
soil erosionการกร่อนของดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
surface wash; rain wash; sheet erosion; sheet flood erosion; slope wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
slope wash; rain wash; sheet erosion; sheet flood erosion; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sheet erosion; rain wash; sheet flood erosion; slope wash; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sheet flood erosion; rain wash; sheet erosion; slope wash; surface wash; unconcentrated washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sheet wash๑. น้ำหลากเขตชุ่มชื้น๒. ตะกอนน้ำหลากแผ่ซ่าน๓. การกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sapping๑. การพังเพราะฐานกร่อน๒. การแตกหลุดของหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
odontotripsisฟันกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ablation๑. การเสียดกร่อน๒. การเสียดละลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ablation moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งเสียดกร่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attritionการสึกกร่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
astroblemeการกร่อนของหุบอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aeolian erosion; eolian erosionการกร่อนเพราะลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aphesisการกร่อนต้นคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
corrasionการกร่อนครูดถู [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cycle of denudation; cycle of erosionวัฏจักรการกร่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cycle of erosion; cycle of denudationวัฏจักรการกร่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
corrosionการกัดกร่อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
corrosionการกร่อนสลายตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
corrosive-กัดกร่อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
caustic๑. ทำให้ไหม้, กัดกร่อน๒. -รสเผ็ดร้อน๓. สารทำให้ไหม้, สารกัดกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detritionการกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
detritusเศษกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gully erosionการกร่อนแบบร่องธาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
glacial erosionการกร่อนโดยธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
galvanic corrosionการกัดกร่อนแกลแวนิก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
erosionการกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eolian erosion; aeolian erosionการกร่อนเพราะลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
erosionการกร่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
erosionการสึกกร่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
erosionการกร่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
erosion corrosionการกัดกร่อนแบบเซาะลึก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
erosive๑. -กร่อน๒. สารทำกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tunnel erosionการกร่อนแบบอุโมงค์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
unconcentrated wash; rain wash; sheet erosion; sheet flood erosion; slope wash; surface washการกร่อนแบบแผ่ซ่าน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
uniform corrosionการกัดกร่อนทั่วไป [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corrosionการกัดกร่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ทรงคมทรงไหว้. (กร่อนมาจาก บังคม) [ศัพท์พระราชพิธี]
Soil erosionการกร่อนของดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stress corrosionการกัดกร่อนด้วยผลของความเค้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Corrosion and anti-corrosivesการกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
cyberไซเบอร์, ไซเบอร์ คำที่กร่อนมาจากคำว่าไซเบอร์เนติกส์ และมีความหมายว่าเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและสังคมเครือข่ายสากลทั่วโลก เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และยังมีการให้ความหมาย "สารสนเทศเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเอง"

คำเหล่านี้มีใช้มากขึ้นทุกที อาทิ

cyberspace

cyberporn

cybersex

[คอมพิวเตอร์]
Claddingเปลือกหุ้มเชื้อเพลิง, โลหะที่ใช้ห่อหุ้มแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื้อเชื้อเพลิงจากตัวทำให้เย็น และป้องกันผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสไม่ให้ออกมาปนในตัวทำให้เย็น วัสดุที่ใช้ เช่น อะลูมิเนียม โลหะผสมของอะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะผสมของเซอร์โคเนียม [นิวเคลียร์]
กร่อนสึกหรอ
คำที่มักเขียนผิด คือ กล่อน [คำที่มักเขียนผิด]
Degradationการกร่อนสลาย
กระบวนการที่ทำให้ส่วนต่างๆของพื้นผิวโลกผุกร่อนและถูกพัดพาไป ทำให้ระดับทั่วๆไปลดต่ำลง กระบวนการนี้เกิดจากการกระทำของน้ำและลม [สิ่งแวดล้อม]
Beach erosionการกร่อนของหาด [TU Subject Heading]
Soil erosionการกร่อนของดิน [TU Subject Heading]
Tooth erosionการสึกกร่อนของฟัน [TU Subject Heading]
Erosion การกร่อน
หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำให้ สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือกร่อนไปโดยตัวการธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิด ความรุนแรงการกร่อน (erosion classes) แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการกร่อน (none eroded) - กร่อนเล็กน้อย (slight serere eroded) - กร่อนปานกลาง (moderately serere eroded) - กร่อนรุนแรง (serere eroded) - กร่อนรุนแรงมาก (very serere eroded)
หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การสูญเสียของผิวหน้าดินเนื่องจากการไหลเซาะ ของน้ำหรือจากลมฟ้าอากาศ
[สิ่งแวดล้อม]
Sheet Erosion การกร่อนแบบผิวแผ่น
การกร่อนผุพังของผิวโลกที่เกิดในฤดูฝน เพราะน้ำฝนไหลหลากลงสู่ร่องห้วยธารต่าง ๆ ไม่ทัน ก็ไหลแผ่ซ่านไปตามพื้นดินที่ต่ำกว่า ทำให้เกิดการกร่อนเป็นบริเวณกว้าง [สิ่งแวดล้อม]
Gully Erosion การกร่อนแบบร่องธาร
การกร่อนซึ่งเกิดจากมีฝนตกหนัก ทำให้เกิดเป็นร่องลึกหรือ อาจเกิดจากน้ำไหล ตามแนวลาดเทที่มีความชันสูง และระยะความลาดเทยาว การไหลกัดเซาะของน้ำมีมาก จึงพัดพาดินไปได้เป็นจำนวนมาก โดยทั่วไปร่องมีความลึกระหว่าง 0.5 - 30 เมตร [สิ่งแวดล้อม]
Soil Erosion การกร่อนของดิน
การที่ดินถูกฝนและแม่น้ำลำธารกัดชะไป หรือถูกลมพัดพาไปจนกร่อนบางลงหรือหมดไปในที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Corrision การกัดกร่อน
การกัดกร่อนหรือเสื่อมสภาพของวัสดุ เนื่องจากปฎิกิริยาเคมี ซึ่งมักจะเกิดจากกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี เริ่มตั้งแต่พื้นผิวภายนอกแล้วค่อย ๆ กร่อนไปถึงภายใน [สิ่งแวดล้อม]
Corrosive การกัดกร่อน [สิ่งแวดล้อม]
Truncation การกัดกร่อน [สิ่งแวดล้อม]
Geologic Erosion การกัดกร่อนโดยธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Stream Erosion การกัดกร่อนโดยธารน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Abrasion การสึกกร่อน
การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Erosion Index ดัชนีการกร่อน
ค่าแสดงศักยภาพของฝนที่ทำให้ผิวหน้าดินกร่อนไป คำนวณได้จากพลังงานการตกกระทบ ของเม็ดฝนกับปริมาณฝนแต่ละครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
Plastic Degradation พลาสติกที่มีการกร่อนสลาย
พลาสติกชนิดที่มีความทนทาน แต่สามารถถูกย่อยสลายได้โดยทางแสงอาทิตย์หรือโดยชีวภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Erosion Surface ; Erosional Surface พื้นผิวเหลือจากการกร่อน
พื้นผิวดินที่เหลือจากการกร่อนอันเกิดจาก ตัวการทำลายต่าง ๆ ที่สำคัญได้แก่ น้ำ ลม และน้ำแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Erosivity ศักยภาพการกร่อน
ศักยภาพของตัวการ เช่น น้ำ ลม และแรงโน้มถ่วง ฯลฯ ที่ทำให้เกิดการกร่อน [สิ่งแวดล้อม]
Erodibility สภาพกร่อนได้
สมบัติของดินแต่ละชนิดที่มีความยากง่าย หรือคงทนต่อการกัดกร่อนของตัวการต่าง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Corrasive Substance สารกัดกร่อน
เป็นสารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ ที่มีค่าพีเอช (pH) 2 หรือต่ำกว่า หรือค่าพีเอช (pH) 12.5 หรือสูงกว่า [สิ่งแวดล้อม]
Butadiene rubber or Polybutadieneยางบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ที่ผลิตจากบิวทาไดอีนมอนอเมอร์ มีความยืดหยุ่นและสมบัติการกระเด้งกระดอนสูง มีสมบัติเด่น คือ ทนต่อการสึกกร่อนสูงมาก นอกจากนี้ยังมีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำดี ความร้อนสะสมขณะใช้งานต่ำจึงนิยมใช้ผสมกับยางธรรมชาติหรือยางเอสบีอาร์ในการ ผลิตดอกยางรถยนต์หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ต้องการความทนต่อการสึกกร่อนสูง เช่น ยางพื้นรองเท้า ยางกันกระแทก เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Chlorinated polyethylene rubberยางคลอริเนตพอลิเอทิลีนเป็นยางที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างพอลิเอทิ ลีนและคลอรีน ยางชนิดนี้มีหลายเกรดขึ้นอยู่กับปริมาณของคลอรีน สมบัติโดยทั่วไปทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ โอโซน ความร้อน และสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่างๆ ได้ดี มีการติดไฟต่ำ มีความเสถียรของสีสูงมาก ทนต่อน้ำมันและตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีขั้วปานกลาง แต่มีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำไม่ดี นิยมใช้ในการผลิตปลอกหุ้มสายไฟฟ้าและสายเคเบิล ท่อยางและชิ้นส่วนภายในยานยนต์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Chlorosulfonated polyethlene rubberยาง CSM เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างพอลิเอทิลีนและ ของผสมของก๊าซคลอรีน (Cl2) กับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีหลายเกรดขึ้นกับปริมาณคลอรีนในโมเลกุล สมบัติเชิงกลของยางชนิดนี้ค่อนข้างดี ทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากโอโซนและสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยม ทนต่อการเปลี่ยนสี (discoloration) อันเนื่องมาจากแสงแดดและรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ได้ดีอีกด้วย แต่สามารถทนต่อน้ำมันได้ปานกลางถึงดี ทนต่อกรดและสารเคมีต่างๆ ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และยังทนต่อน้ำร้อนได้ดี แต่มีข้อจำกัดคือ มีค่า compression set ที่ต่ำ และการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำขึ้นกับปริมาณของคลอรีน ถ้าปริมาณของคลอรีนสูงสมบัติการหักงอของยางที่อุณหภูมิต่ำจะด้อยลง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางชนิดนี้ ได้แก่ ปลอกหุ้มสายเคเบิล ท่อยาง ยางหุ้มลูกกลิ้ง ยงบุผนัง ท่อที่ต้องทนต่อกรด แผ่นยางมุงหลังคา แผ่นยางรองสระน้ำ เรือยาง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Epichlorohydrinยางอิพิคลอโรไฮดรินเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีสายโซ่หลักเป็นพอลิ อีเทอร์และมีหมู่คลอโรเมทิลเป็นกิ่งก้าน แบ่งได้เป็น 3 ชนิดหลัก คือ 1.โฮโมพอลิเมอร์ของอิพิคลอโรไฮดริน (CO) ได้จากการทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงแหวนของอิพิคลอโรไฮดริน 2.โคพอลิเมอร์ของอิพิคลอโรไฮดรินและเอทิลีนออกไซด์ (ECO) ได้จากการนำเอทิลีนออกไซด์ไปพอลิเมอไรเซชันร่วมกับอิพิคลอโรไฮดริน 3.เทอร์พอลิเมอร์ระหว่างอิพิคลอโรไฮดริน เอทิลีนออกไซด์ และมอนอเมอร์ชนิดที่ไม่อิ่มตัว (GECO/ETER) ได้จากการเติมมอนอเมอร์ชนิดที่สามลงไปเพื่อให้ยางชนิดนี้สามารถคงรูปได้โดย ใช้ระบบกำมะถันและเพอร์ออกไซด์ ยางอิพิคลอโรไฮดรินมีสมบัติเด่นหลายประการ คือ ทนต่อน้ำมันและน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดี ทนต่อความร้อนและโอโซนได้ดีเยี่ยม มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซและน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำที่สุด ทนทานต่อการติดไฟได้ดี และมีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำดีมากอีกด้วย ยางชนิดนี้แม้ว่าจะมีสมบัติที่ดีหลายประการ แต่ไม่นิยมนำมาใช้มากนักเนื่องจากยางชนิดนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะและยางจะ อ่อนตัว (reversion) เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานและมีราคาแพงมาก ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางชนิดนี้ ได้แก่ ซีล ปะเก็น ท่อน้ำมัน ปลอกหุ้มสายเคเบิล ลูกกลิ้งในเครื่องพิมพ์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Atrophy, Pressureการถูกกดฝ่อไป, เนื้องอกกด, การสึกกร่อนของกระดูกจากการกดเบียด [การแพทย์]
Bone Erosionกระดูกกร่อน [การแพทย์]
Bone Erosion, Localการสึกกร่อนเฉพาะที่ของกระดูก [การแพทย์]
Bone Erosion, Subperiosteal Corticalการสึกกร่อนของกระดูกส่วนคอร์เท็กซ์ใต้เยื่อหุ้มก [การแพทย์]
Cervical Erosionคอมดลูกกร่อน,แผลปากมดลูก,ปากมดลูกกร่อน [การแพทย์]
Corrosionการกัดกร่อน,การสึกกร่อน [การแพทย์]
Corrosion Inhibitorsสารกันการสึกกร่อน [การแพทย์]
Corrosiveการกัดกร่อน [การแพทย์]
Corrosive Agentsสารเป็นพิษที่มีฤทธิ์กัดเนื้อ,สารประเภทมีฤทธื์กัดเนื้อเยื่อ,สารกัดกร่อน [การแพทย์]
Corrosive Liquidสารกัดกร่อน [การแพทย์]
Corrosive Substancesสารกัดกร่อน [การแพทย์]
Corrosivesสารกัดกร่อน [การแพทย์]
Detergent Solutions, Mildสารลดแรงตึงผิวที่ไม่กัดกร่อน [การแพทย์]
Erosionการทำลาย,การสึกกร่อน,สึกกร่อน,รอยแผล,แผลตื้น,การกร่อน,แผลแดง [การแพทย์]
Erosion, Pressureการสึกกร่อนจากแรงกดดัน [การแพทย์]
Erosion, Surfaceรอยกร่อน [การแพทย์]
erosionerosion, การกร่อน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
gully erosiongully erosion, การกร่อนแบบร่องธาร [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But none of these scars were fresh.แต่ไม่มีรอยแผลเป็นเหล่านี้มี ความสดใหม่ มันเป็นเช่นเดิมเป็นการกัด กร่อน The Old Man and the Sea (1958)
One hour of mortal wear and tearชั่วโมงหนึ่งของความสึกกร่อนในชีวิต The Little Prince (1974)
Bump that. Roscoe cracked that door.ช่างฉัน ประตูกร่อนเพราะลูกตะกั่ว Bringing Down the House (2003)
It rots the senses in the headมันกัดกร่อนความรู้สึกในสมอง Charlie and the Chocolate Factory (2005)
The acid will dissolve the key in a matter of seconds.กรดจะกัดกร่อนกุญแจไปในทุกๆวินาที Saw III (2006)
And I'm afraid if I can't fix... this, that... the anger is just gonna fester until...ฉันกลัวว่า ฉันจะจัดการ... นี่ นั่น... ความโกรธมันกัดกร่อนจนกระทั่ง It Takes Two (2006)
The invisible winter wasteland outside the window, the flowing away of time, the painful hunger, all these things gradually wore down my heart.ฤดูหนาวที่ซ่อนเร้นอยู่ในภาพวิวรกร้างว่างเปล่านอกหน้าต่าง เวลาที่ผ่านไป, อาการปวดท้องจากความหิว สิ่งเหล่านี้เริ่มกัดกร่อนในจิตใจของฉันทีละน้อย 5 Centimeters Per Second (2007)
Because you were out strolling for a hooker?เพราะคุณออกร่อนหาคุณโส? Do You Take Dexter Morgan? (2008)
I wouldn't be too quick to celebrate, Joseph.เป็นเทคนิคที่ทำให้เราตรวจหาจากการกัดกร่อนได้ใช่มั้ย? Wrecking Crew (2008)
You proved it yourself I didn't kill the weasel.ปัญหาคือการกัดกร่อนนี่... Wrecking Crew (2008)
This is the kind of magic that undermines our authority, challenges all we've done.เวทย์มนต์พวกนี้มัน กัดกร่อนอำนาจของข้า ท้าทายกับสิ่งที่เรากำหนด The Mark of Nimueh (2008)
Acid drips on bare skin.กรดที่หยดลงบนผิวหนังที่กร่อนไม่เหลือเนื้อ Taken (2008)
I was thinking more along the lines of frostbite.ผมคิดว่ามันเกี่ยวกับการกัดกร่อนของน้ำแข็ง Pathology (2008)
It eats away at your soul.มันกัดกร่อนความคิดคุณ Chapter Five 'Exposed' (2009)
Without it, we'll all perish, oxidize and rust,หากไม่มี มัน , สนิมจะกัดกร่อน, และเสื่อมสภาพ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I don't know why someone would miss... their own father's funeral, but show up to sell off his only asset.ผมรู้ว่ามันมีขายกันเกร่อนะ ส่งรูปแฮรี่ วอร์เดนมาดีกว่าน่า คุณรู้มั้ย เผื่อจะโชคดีก็ได้นะ My Bloody Valentine (2009)
This substance can corrode the flesh in seconds.สารนี้สามารถกัดกร่อนเนื้อได้ใน 1 วินาที Saw VI (2009)
Yeah, well, putting an "everything must go" sign kind of eroded our bargaining position.อืม ติดป้าย "ทุกๆอย่างต้องขายได้" ส่วนหนึ่งของการกัดกร่อนตำแหน่งการต่อรองของเรา Crime Doesn't Pay (2009)
I'm joing the nomad charter of the Sons.ผมจะออกร่อนเร่พเนจร จาก the Sons Balm (2009)
But how do we respond to forces that block, undermine,แต่เราจะตอบรับกับพลังงานที่ปิดกั้น กัดกร่อน Scratches (2009)
Blue crystals are usually associated with,uh,pipe corrosion.ผลึกสีฟ้า ปกติมันสัมพันธ์ กับการกัดกร่อนของท่อ Bolt Action (2009)
Well, the serial numbers were pretty worn from the washing machine.อืม serial number ได้เลือนหายไปเนื่องจากการสึกกร่อน จากเครื่องซักผ้า The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Now, if the curve continued, and then down here, before it got worn away in the washer, there was a point.แล้วถ้าโค้งลงมาอีก แล้วลงมาตรงนี้ ก่อนที่มันจะถูกกร่อนในเครื่องซักผ้า นั่นแหละคือประเด็น The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
All personnel clear.สารกัดกร่อน เป็นพิษต่อระบบหายใจ Wildfire (2010)
An avulsion fracture is caused when a tendon or ligament pulls off a piece of bone.รอยร้าวที่กัดกร่อน อาจเป็นสาเหตุทำให้เส้นเอ็น หรือเอ็นรอยหวาย ฉีกกระชากกระดูก ให้แตกละเอียดได้ The Bones That Weren't (2010)
I mean, gold conducts electricity better than any other non-corrosive metal.ก็ใช่ ผมหมายถึง ทองคำเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีกว่า โลหะอย่างอื่นๆ ที่กรดกัดกร่อนไม่ได้ The Bones That Weren't (2010)
Images will help determine erosion and sea-level changes and also provide critical information from flood...ภาพจะช่วยตัดสินการกร่อน และการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล และยังช่วยให้ข้อมูลที่สำคัญ จากภาวะน้ำท่วม... The Longest Night (2010)
"But my faculties are decaying now...แต่ศักยภาพของฉัน/Nมันกำลังกร่อนลง... Remembrance of Things Past (2010)
- Colonel, I've been on a long time seen units like yours they're outlaws units like that pose a direct threat to the fabric and fundamentals of our military.ผู้พัน ผมอยู่ศาลทหารมานาน.หน่วยลับอย่างคุณ อยู่นอกกฏหมาย หน่วยลับอย่างคุณเป็นสนิมกัดกร่อน The A-Team (2010)
The bone erosion was much greater than initially anticipated.กระดูกถูกกัดกร่อนไป.. มากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ 50/50 (2011)
You tracked your nerd juice all the way down it.กร่อนไปร่อนมาถึงที่นี่ มาหายาม้าหรือไงวะ Fright Night (2011)
It's like bile... dark, corrosive.เหมือนกับเนื้อร้าย... มืดมน.. กัดกร่อน A Funny Thing Happened on the Way to Me Killing You (2011)
You were strong before Danny derailed you.คุณเข้มแข็งมานานแล้ว ก่อนแดนนี่จะกัดกร่อนคุณ I See Your True Colors and That's Why I Hate You (2011)
They're dissolving the blood vessels. Clamp.กำลังกัดกร่อนเส้นเลือด ขอคีม Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
They were all cracked and rotted.ทั้งผุทั้งกร่อนเลย Second Chance at First Line (2011)
Well, yeah, but based on the level of metallic decomp Ducky found, I was able to determine that the chips were implanted at approximately the same time.ใช่ แต่ ดูจากระดับที่ดั๊กกี้พบโลหะสึกกร่อน ฉันกำหนดได้ว่า ชิฟถูกฝัง Nature of the Beast (2011)
See, your body is like a house... you can fix the tiles in the bathroom and the kitchen, but if the foundation is decaying, well, you're wasting your time.ร่างกายคุณก็เหมือนกับบ้าน คุณสามารถซ่อมกระเบื้องใน ห้องน้ำและห้องครัวได้ แต่ถ้ารากฐานมันผุกร่อน Pilot (2011)
The inlet valve on the propane stove from the geodesic dome was corroded, not exactly unheard of in this wet climate.วาล์วแก๊สขาเข้า จากโดมนั่นมันกร่อนแล้ว ซึ่งก็ไม่แปลกอะไร ในเขตอากาศชื้น The Three Bad Wolves (2011)
Now, is it possible that someone corroded the valve or frayed the cord?เอาล่ะ เป็นไปได้มั้ยที่จะมีใครบางคนทำให้วาล์วแก๊สกร่อน? หรือทำให้สายไฟขาด? The Three Bad Wolves (2011)
So, it's been eating at me.และมันยังกัดกร่อนใจฉันอยู่ Midas (2011)
Uh, Dale told me that in these old vehicles the points get corroded.เอ่อ เดลบอกผมว่ารถรุ่นเก่าพวกนี้ บางจุดมันสึกกร่อน Better Angels (2012)
Your victim was made to ingest something highly corrosive.ผู้เคราะห์ร้ายของคุณถูกกรอกบางอย่างที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง Tarantella (2012)
Heat can etch fingerprints into the metal.ความร้อนสามารถกัดกร่อน ลายนิ้วมือลงไปในโลหะ Baby Blue (2012)
I don't see any reason that you should, not after everything I put you through.เขาเป็นพวกร่อนไปเร่มา เขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ ฟังนะ เอ่อ... The Dark... Whatever (2012)
Well, to manufacture glass, you need toxic chemicals, corrosives.สำหรับการผลิตกระจก คุณจำเป็นต้องใช้สารเคมีพิษเพื่อกัดกร่อน The Road Not Taken (2012)
Okay, the ends of the humerus are also abraded with no remodeling, so, he could have been dragged by his arms.ส่วนปลายของกระดูกต้นแขน เกิดการสึกกร่อนด้วย และไม่มีการฟื้นฟู, ดังนั้นเขาอาจถูกลากที่แขน The Patriot in Purgatory (2012)
No remodeling.มีการสึกกร่อน ไม่มีร่องรอยฟื้นฟู The Patriot in Purgatory (2012)
And the other damage, the abraded fracturing of the humeri...และการบาดเจ็บอื่น การซึกกร่อนที่ท่อนแขน The Patriot in Purgatory (2012)
Steel rust over time.เหล็กมันผุกร่อนตามเวลา Escape Plan (2013)
The Tyrells were plotting to undermine our family.ตระกูลไทเรลวางแผนจะกัดกร่อนตระกูลของเรา The Climb (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กร่อนเร่[n. exp.] (dek rǿnrē) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   FR: jeune clochard [m]
การกัดกร่อน [n.] (kān katkrǿn) EN: corrosion   FR: corrosion [f]
การสึกกร่อน [n.] (kān seukkrǿn) EN: erosion ; corrosion ; abrasion   
กัดกร่อน [v.] (katkrǿn) EN: erode ; corrode   
กัดกร่อน [adj.] (katkrǿn) EN: abrasive   FR: abrasif
กร่อน[v.] (krǿn) EN: wear down ; corrode ; erode ; etch ; eat ; undergo attrition   FR: corroder ; ronger ; éroder ; user ; attaquer ; corrompre
กร่อน[adj.] (krǿn) EN: worn ; worn down ; worn away ; abraded ; eroded   FR: corrodé ; rongé ; usé
ลาพักร้อน[v. exp.] (lā phak røn) FR: partir en congé
กร่อนทะเล[n. exp.] (nok rǿn thalē) EN: tropicbird   
กร่อนทะเล[n. exp.] (nok rǿn thalē) EN: Phaethontidae   
กร่อนทะเลหางแดง[n. exp.] (nok rǿn thalē hāng daēng) EN: Red-tailed Tropicbird   FR: Phaéton à brins rouges [m] ; Paille-en-queue blanc [m] ; Phaéton à queue rouge [m] ; Paille-en-queue à brins rouges [m] ; Paille-en-queue à queue rouge [m]
กร่อนทะเลหางขาว[n. exp.] (nok rǿn thalē hāng khāo) EN: White-tailed Tropicbird   FR: Phaéton à bec jaune [m] ; Petit Paille-en-queue [m] ; Paille-en-queue à bec jaune [m] ; Phaéton à queue blanche [m] ; Petit Phaéton [m] ; Paille-en-queue à brins blancs [m] ; Paille-en-queue blanc [m]
พักร้อน[v.] (phakrøn) EN: have a vacation   FR: partir en vacances ; passer l'été ; estiver (r.)
ภาวะโลกร้อน[n. exp.] (phāwa lōk røn) EN: global warming   FR: réchauffement climatique [m] ; réchauffement global [m]
รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ[v. exp.] (rūseuk røn-røn nāo-nāo) EN: feel feverish ; be apprehensive ; be worried   
ศาลาพักร้อน[n. exp.] (sālā phak røn) EN: public rest-house ; summer house   
ศาลาพักร้อนริมทาง[n. exp.] (sālā phak røn rim thāng) EN: roadside pavilion   
สารยับยั้งการกัดกร่อน [n. exp.] (sān yapyang kān katkrǿn) EN: corrosion inhibitor   
สึกกร่อน [v.] (seukkrǿn) EN: be worn away/down ; be eroded ; be corroded   
วันหยุดพักร้อน[n. exp.] (wanyut phak røn) FR: congés payés [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abrasive[ADJ] ซึ่งกัดกร่อน, See also: ซึ่งกัดเซาะ
attrition[N] การสึกกร่อน (โดยเฉพาะจากการเสียดสี), Syn. wearing down, friction, rubbing, Ant. buildup
bite into[PHRV] กัดกร่อน, See also: ทำลาย, Syn. eat into
caries[N] การผุกร่อนของกระดูกโดยเฉพาะฟัน
carious[ADJ] ที่ผุกร่อน, Syn. decayed
caustic[ADJ] ซึ่งสามารถทำลายหรือกัดกร่อนได้, Syn. corrosive, erosive
corrode[VI] กัดกร่อน, Syn. eat, rust
corrode[VT] กัดกร่อน, See also: ทำลาย, Syn. eat, rust
corrosion[N] การกัดกร่อน (โดยเฉพาะโดยสารเคมี)
corrosive[ADJ] ซึ่งกัดกร่อน, See also: ซึ่งทำให้ผุพัง, Syn. eroding, caustic
corrosive[N] สิ่งกัดกร่อน เช่น น้ำกรด
eat away[PHRV] กัดกร่อน
eat away at[PHRV] กัดกร่อนทีละน้อย
eat into[PHRV] กัด, See also: กัดกร่อน, Syn. bite into
fret into[PHRV] ทำให้กัดกร่อน, See also: ทำให้สึกกร่อน, Syn. fret on, fret upon
fret on[PHRV] ทำให้กัดกร่อน, See also: ทำให้สึกกร่อน, Syn. fret into, fret upon
fret upon[PHRV] ทำให้กัดกร่อน, See also: ทำให้สึกกร่อน, Syn. fret on, fret into
eat[VT] กัดกิน, See also: กัดกร่อน, กร่อน, Syn. corrode, erode
erode[VI] กร่อน, See also: กัดกร่อน, เซาะ, กัดเซาะ, Syn. decay, wear away
erode[VT] กร่อน, See also: กัดกร่อน, เซาะ, กัดเซาะ, Syn. decay, wear away
erosion[N] การกัดกร่อน, See also: การกัดเซาะ, การกร่อน, Syn. abrasion, decay
escarpment[N] สันเขาหรือหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการผุกร่อนหรือการแยกตัวของเปลือกโลก, Syn. bluff, cliff, scarp
etch[VT] แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน, Syn. corrode, eat away
etch[VI] แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน, Syn. corrode, eat away
fret[VI] กัดกร่อน, See also: ผุ, สึกกร่อน
fret[VT] ทำให้กัดกร่อน, See also: ทำให้ผุ, ทำให้สึกกร่อน
nomad[N] ชนเผ่าเร่ร่อน, See also: คนร่อนเร่, พวกร่อนเร่, Syn. wanderer
peneplain[N] ที่ดินที่ถูกกัดกร่อนจนกลายเป็นที่ราบ
undermine[VT] ทำให้กร่อน, See also: ถูกกัดเซาะ, Syn. sabotage, subvert, wreck, Ant. reinforce
vitriol[N] สิ่งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง
weather-beaten[ADJ] เสียเพราะถูกอากาศ, See also: สึกกร่อน, ผ่านการตากแดดตากฝนมา, คล้ำแดดคล้ำฝน, Syn. weatherworn
weatherworn[ADJ] สึกกร่อน, See also: เสื่อมหรือเสียเนื่องจากถูกแดดถูกฝนหรือสภาพอากาศอื่นๆ, Syn. weather-beaten
wear away[PHRV] ค่อยๆ กัดกร่อน, See also: กร่อนทีละน้อย, ค่อยๆเสื่อมลง, Syn. wear off
wear down[PHRV] ค่อยๆ สึกกร่อน, See also: กร่อนทีละน้อย, ค่อยเสื่อมลง, Syn. wear away, wear off
wear off[PHRV] ค่อยๆ สึกกร่อน, See also: กร่อนทีละน้อย, ค่อยๆเสื่อมลง, Syn. rub off, wear away, wear down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
acrylic acid(chem.) เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช้ในการสังเคราะห์ acrylic resins
anticorrosion(แอนทีคะโร' เชิน) n. การป้องกันการสึกกร่อน, การป้องกันสนิม
anticorrosive(แอนทีคะโร' ซิฟว) adj., n. ซึ่งป้องกันหรือต้านการสึกกร่อน, กันสนิม, สารที่ฤทธิ์ดังกล่าว
attrited(อะไทร'ทิด) adj. สึกกร่อน
attrition(อะทริช'เชิน) n. การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี,การเสียดสี,การสึกกร่อน,การลดลงของขนาดหรือจำนวน. attritional, attritive adj., Syn. erosion, weakening, wearing ###A. buildup, reenforcement)
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
carious(แคร์'เรียส) adj. ผุ,กร่อน, See also: cariosity n. ความผุ,ความกร่อน cariousness n. ความผุ,ความกร่อน, Syn. decayed
caustic(คอส'ทิค) adj. ถากถางมาก,กัดกร่อน,ทำให้ไหม้,ซึ่งทำลาย -n. สารกัดกร่อน, See also: caustical adj. ดูcaustic causticity,caustiness n. ดูcaustic, Syn. corrosive ###A. neutral
cautery(คอ'เทอรี) n. สารกัดกร่อน,กระบวนหรือสิ่งที่การทำให้เนื้อเยื่อไหม้
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter
corrosion(คะโร'เชิน) n. การกัดกร่อน,กระบวนการกัดกร่อน,ภาวะที่ถูกกัดกร่อน,ผลิตผลจากการกัดกร่อน (สนิม)
corrosive(คะโร'ซิฟว) adj. ซึ่งกัดกร่อน,ซึ่งเผาผลาญ,ซึ่งทำให้ผุพัง. n. สิ่งกัดกร่อน (เช่นกรด), See also: corrosiveness n. ดูcorrosive, Syn. scathing
corrupt(คะรัพทฺ') ชcorrupted,corrupting,corrupts} adj. ทุจริต,ชั่ว,เน่าเปื่อย,ซึ่งติดเชื้อ,เป็นรอยด่างพร้อย,ซึ่งกินสินบน,ซึ่งใช้ผิด vt. ทำให้ทุจริต, (ให้) กินสินบน,ทำให้เสื่อม,ทำให้กัดกร่อน,ทำให้เน่าเปื่อย,ใช้ผิด vi. เน่าเปื่อย,เสื่อม, See also: corruptedn
degradation(เดกกระเด'เชิน) n. การลดขั้น,การลดตำแหน่ง,การปลด,การทำให้ขายหน้า,การทำให้เสื่อม,การสึกกร่อน,ความน่าอาย ,การแตกตัว,การสลายตัว, Syn. dishonour
degrade(ดิเกรด') vt. ลดขั้น,ลดตำแหน่ง,ปลดยศ,ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อม,ทำให้สึกกร่อน,เลวลง,อ่อนลง (กำลัง,ความเข้มข้น) ,แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว,สลายตัว, Syn. debase
denudation(เดนนิวเด'เชิน) n. การทำให้ว่างเปล่า,การทำให้เปลือย,การเปลือง,การชะ,การล้าง,การสึกกร่อน,การเพิกถอนสิทธิ์, See also: denudative adj. ดูdenudation
denude(ดินิวดฺ') vt. ทำให้เปลือย,ทำให้ว่างเปล่า,เปลื้อง,ชะ,ล้าง,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน,เพิกถอน, Syn. make naked,strip
detrition(ดิทริช'เชิน) n. การสึกกร่อน (เนื่องจากการถูหรือครูด), Syn. friction
disintegrate(ดิสอิน'ทะเกรท) vi. ทำให้แตกสลาย,ทำให้เน่าเปื่อย,สึกกร่อนเปลี่ยนเป็นนิวเคลียสที่ต่างชนิด vt. สลายตัวเป็นอนุภาคหรือเศษเล็กเศษน้อย., See also: disintegrable adj. disintegrative adj. disintegration n., Syn. fall apart,
dissected(ดิสเซค'ทิด) adj.ซึ่งแบ่งแยกออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,ซึ่งแตกแยกออกโดยการสึกกร่อน
eat(อีท) vt. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน,กัดกิน,ทำลาย vi. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน n. อาหาร -Phr. (eat one's words ถอนคำพูด,ยอมรับว่าผิด), Syn. consume
encroach(เอนโครช') vt. ล่วงล้ำ,บุกรุก,ล่วงละเมิด,กัดกร่อน, See also: encroachment n. ดูencroach encroachr n. ดูencroach, Syn. intrude
erode(อีโรด') vt. กัดกร่อน,เซาะ,ชะ. vi. กลายเป็นสึกกร่อน., Syn. eat
erodent(อีโรด'เดินทฺ) adj. สึกกร่อน,ซึ่งถูกกัดกร่อน,ซึ่งถูกเซาะหรือชะ
erosion(อิโร'เชิน) n. การกัดกร่อน,การเซาะ,การชะ, Syn. wear
erosive(อิโร'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้สึกกร่อน,กัดกร่อน., See also: erosivity n. ดูerosive
etch(เอทชฺ) vt.,n. (การ) แกะ,สลัก,กัดกร่อน,แช่กัด,กัดสลัก, See also: etcher n. ดูetch, Syn. engrave
fag(แฟก) {fagged,fagging,fags} vt.ทำให้หมดกำลัง,บีบบังคับให้รับใช้,ฝนให้กร่อนหรือสึก. vi. หมดกำลัง,เมื่อยล้า,ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ. -n. งานหนัก,ความเหน็ดเหนื่อย,บุหรี่,ผู้รักร่วมเพศชาย,มัดฟืน
fret(เฟรท) {fretted,fretting,frets} vi.,vt.,n. (ความ) (ทำให้) รู้สึกเสียใจ,เป็นทุกข์,กัดกร่อน,สึก,กร่อน,ผุ,กระเพื่อมเป็นระลอกน้ำ,ลายประแจจีน,ลายสลัก,ลายตาข่าย, Syn. irritate,chafe,vex ###A. please,delight
gnaw(นอ) vt.,vi. แทะ,กัด,ขบ,ทำให้สึกกร่อน,รบกวน,ทรมาน., See also: gnawer n., Syn. nibble,chew,erode,rankle,fret
mattress(แมท'ทริส) n. ฟูก,แผ่นวัตถุคลุมผิว หน้าเขื่อนและอื่น ๆ เพื่อกันการสึกกร่อน
mordant(มอร์'เดินทฺ) adj. กัดกร่อน,แสบเสียว,เสียดสี,ซึ่งทำให้ติดสีย้อม n. สารที่ใช้ติดสีย้อม,สารกัดกร่อน,=mordent (ดู) . vt. ใส่สารดังกล่าว., See also: mordancy n., Syn. biting ###A. bland
nippy(นิพ'พี) adj. เสียว,แสบ,หนาวเหน็บ,กัดกร่อน,แคล่วคล่อง, Syn. biting,chilly
scarp(สคาร์พ) n. แนวหน้าผาที่เกิดจากคลื่นทะเลเซาะกร่อน,เนินเอียงลาดชันในของป้อมปราการ,เนินชัน. vi. กลายเป็นเนินชัน., Syn. slope
senile(ซี'ไนลฺ) adj. ชรา,สูงอายุ,ถูกกัดกร่อนจนเป็นที่ราบ n. คนชรา,คนสูงอายุ
sweet(สวีท) adj. หวาน,มีรสดี, (นม) สด,ไม่ใส่เกลือ,ไพเราะ,หอม,มีกลิ่นดี,น่าพอใจ,ที่รัก,เป็นที่รัก,มีค่า,จัดการได้ง่าย,งดงาม,นิ่มนวล, (อากาศ) สดชื่น,ไม่มีกลิ่น,ไม่มีกรด,ไม่เปรี้ยว,ไม่มีสารกัดกร่อน,ไม่มีสารกำมะถัน,น่าตกใจ n. รสหวาน,กลิ่นน่าดม,ความหวาน,รสดี,สิ่งที่หวาน
tart(ทาร์ท) adj. รสจัด,เปรี้ยว,เผ็ด,กัดกร่อน,เผ็ดร้อน,บาดใจ,แสบลิ้น, (ปาก) จัด., See also: tarrly adv. tartness n., Syn. sharp,vinegary
threadbare(เธรด'แบร์) adj. เก่าแก่,ขาดกระรุ่งกะริ่ง,กร่อน,น่าเบื่อหู,แร้นแค้น,ยากจน,สวมเสื้อผ้าเก่า ๆ, See also: threadbareness n., Syn. ragged,worn
vitriol(วี'ทรีเอิล) n. เกลือโลหะซัลเฟตที่มีลักษณะคล้ายแก้วเช่นเกลือcopper sulfate,กรดกำมะถัน,สิ่งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง,สิ่งที่รุนแรง,คำพูดที่เผ็ดร้อนหรือเจ็บแสบมาก,คำพูดเสียดสี
vitriolic(วีทริออล'ลิค) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจากหรือคล้าย vitriol,กัดกร่อนมาก,แสบไส้,เผ็ดร้อน, Syn. acidulous,cutting,sharp
washed-out(วอชดฺ'เอาทฺ) adj. สีตก,เหนื่อยอ่อน,เหน็ดเหนื่อย,หน้าตาหงอยเหงา,ซึ่งถูกน้ำเซาะหรือซัดพังหรือกร่อนลง, Syn. pale,faded
waterworn(วอ'เทอะวอร์น) adj. สึกกร่อนหรือเรียบเนื่องจากการไหลเซาะของน้ำ
wear(แวร์) {wore,worn,wearing,wears} vt.,n. (การ) สวม,ใส่,ติด,ประดับไว้,แสดง,แสดงให้เป็นท่า,ครอง,ใช้,สึก,ทำให้สึก,ทำให้อ่อนเพลีย vi. ลึก,เสียดสี,ทน,ใช้จนสึก,ใช้จนขาด wear down สึก สึกกร่อน เสื่อมชำรุด ทำให้เหนื่อย มีชัยเหนือ, See also: wearer,n.
wear and tearn. ความเสื่อมเสีย,ความสึก,การสึกหรอ,ความสึกกร่อน,การลดลงของคุณค่า,ค่าสึกหรอ
weather-beaten(เวธ'เธอะบีท'เทิน) adj. เสื่อมเสียเนื่องจากถูกอากาศ,สึกกร่อน,ผ่านการตากแดดตากฝน,คล้ำแดดคล้ำฝน
weatherworn(เวธ'เธอะวอร์น) adj. สึกกร่อน,เสื่อมเสียเนื่องจากถูกแดดถูกฝนหรือสภาพอากาศอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
attrition(n) การล้างผลาญ,การขัดสี,การสึกกร่อน
caustic(adj) กัดกร่อน,ถากถาง,เราะราย,เหน็บแนม
caustic(n) สิ่งที่กัดกร่อน
cauterize(vt) ทำให้ไหม้,จี้ด้วยเหล็กร้อน,กัดกร่อน
cautery(n) เหล็กร้อน,สารกัดกร่อน,สิ่งที่ทำให้ไหม้
corrode(vt) เซาะ,กร่อน,ทำให้ผุ,ชะ,กัดกร่อน
corrosive(adj) ซึ่งกร่อน,ผุพัง,สึกกร่อน
corrosive(n) สิ่งที่กัดกร่อน
denude(vt) ถอดเสื้อผ้า,เปลื้องเสื้อผ้า,ล้าง,ชะ,กัดกร่อน
disintegrate(vt) แยกเป็นส่วนๆ,แตกสลาย,สลายตัว,สึกกร่อน,เน่าเปื่อย
disintegration(n) การแยกเป็นส่วนๆ,การสลายตัว,การแตกสลาย,การสึกกร่อน
erode(vt) เซาะ,กัดเซาะ,ชะ,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน
erosion(n) การกร่อน,การเซาะ,การกัดเซาะ,การชะ
etch(vt) แกะสลัก,สลัก,กัดเซาะ,กัดกร่อน
etching(n) การแกะสลัก,การสลัก,ลายแกะ,การกัดกร่อน
weather(vt) ตากฝน,ตากลม,ผุกร่อน
WEATHER-weather-beaten(adj) คล้ำแดดคล้ำฝน,สึกกร่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bukit (n malasia) ภูเขา เช่น ภูเก็ต กร่อนมาจากคำว่า bukit
weathering (n vt adj adv ) การผุกร่อน (ตามสภาพดินฟ้าอากาศ) [โยธา] ; ลาดน้ำไหล, พื้นลาดเอียงระบายน้ำฝน [ช่างก่อสร้าง] ; การเปลี่ยนสภาพโดยลมฟ้าอากาศ[ป่าไม้]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
摩損性[まそんせい, masonsei] (n) การสึกกร่อน
磨耗[まもう, mamou] (n ) สึก,การสึกกร่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top