ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กริบ*

   
106 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กริบ, -กริบ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กริบ[ADV] extremely, See also: absolutely, perfectly, Example: หล่อนว่างท่าสงบเสงี่ยมผมเผ้าเรียบกริบ, Thai definition: อย่างสนิท, อย่างสมบูรณ์ยิ่ง
คมกริบ[V] be sharp, See also: be clever, be bright, be intelligent, be witty, be smart, be wise, Syn. คม, ฉลาด, เฉียบแหลม, Ant. โง่, โง่เขลา, Example: คำพูดของเขาคมกริบประดุจมีดโกน ในยามจะเชือดเฉือนใครคำพูดนั้นจะกรีดบาดลึกเข้าไปถึงใจ
คมกริบ[ADJ] sharp, Ant. ทื่อ, Example: ฉันนึกถึงมีดคมกริบที่อยู่บนคอของผู้หญิงคนนั้นแล้วอดเสียวไม่ได้, Thai definition: คมมาก
คมกริบ[ADJ] sharp-eyed, Example: สายตาคมกริบของเขาจ้องมองฉันไม่วางตา, Thai definition: ตาคมกริบ
กินกริบ[V] corrupt, See also: be venal, be embezzle, take into one's benefit fittingly, Syn. ทุจริต, คอร์รับชั่น, โกงกิน, Example: เขาทำงานมานานก็ต้องกินกริบบ้างเป็นธรรมดา, Thai definition: หาประโยชน์ใส่ตัวได้อย่างแนบเนียน
ย่องกริบ[V] tiptoe, Example: หล่อนย่องกริบเข้าบ้านโดยคนในบ้านไม่รู้, Thai definition: เดินเข้าไปอย่างสนิทแนบเนียนไม่ให้ผู้อื่นรู้
เงียบกริบ[ADV] quietly, See also: silently, still, reticently, soundlessly, Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ, Ant. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: พวกเรานั้งฟังกันอย่างเงียบกริบไม่มีการซักถามหรือแสดงความเห็นแม้แต่คนเดียว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กริบ(กฺริบ) ก. ขริบ, ตัดเล็มด้วยกรรไกร เช่น กริบผม กริบชายผ้า, ตัดขาดโดยฉับไวและแนบเนียนด้วยความคม.
กริบ(กฺริบ) ว. มาก เช่น คมกริบ
กริบโดยปริยายหมายความว่า เงียบไม่มีเสียงดัง เช่น เงียบกริบ ย่องกริบ.
กรุบกริบว. เสียงกุกกิก.
กินกริบก. หาประโยชน์ใส่ตัวได้อย่างแนบเนียน.
คมกริบว. คมมาก
คมกริบฉลาดทันคน, เฉียบแหลม, ไหวทัน.
เงียบกริบก. เงียบสนิท.
ย่องกริบก. เดินเข้าไปอย่างเงียบกริบ.
ของระบาดน. ทรัพย์สมบัติข้าทาสบริวารทั้งหมดที่ถูกริบราชบาต.
ริบทรัพย์ก. ยึดเอาทรัพย์มาเป็นของแผ่นดิน เช่น ถูกริบทรัพย์โดยคำสั่งศาล.
ริบทรัพย์สินน. โทษทางอาญาประเภทหนึ่งที่บังคับเอาทรัพย์สินมาจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ทรัพย์สินที่ถูกริบจะตกเป็นของแผ่นดิน หรือศาลอาจสั่งให้ทำให้ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้ หรือทำลายทรัพย์สินนั้นเสียก็ได้.
ริบราชบาต, ริบราชบาทว์(-ราดชะบาด) ก. ยึดทรัพย์สมบัติข้าทาสบริวารทั้งหมดในครอบครองของผู้ต้องโทษถูกริบให้ตกเป็นของหลวง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relief from forfeitureพ้นจากการถูกริบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escheat๑. การให้ที่ดินตกเป็นของรัฐ (เพราะไม่มีผู้รับมรดก) (ก. อังกฤษ)๒. การให้ที่ดินตกเป็นของรัฐ (เพราะถูกริบราชบาตร) (ก. เก่าอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As I grew up, whenever I'd meet one who seemed to be at all clear-sighted, in order to find out if he was really a person of true understanding,ขณะที่ผมเติบโตขึ้น เมื่อไรก็ตามที่ผม เจอคนที่ดูจะมีสายตาคมกริบ เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่ The Little Prince (1974)
And Dragisha, of course, until it was confiscated.และ Dragisha แน่นอนจนกว่าจะถูกริบ Idemo dalje (1982)
I ain't gonna get fucked like Gribbs, you understand?ฉันไม่อยากจะมีชะตากรรมเหมือนกริบบ์ เข้าใจไหม Goodfellas (1990)
Gribbs is 70 years old. The fucking guy's gonna die in prison. I don't need that.กริบบ์อายุ 70 และจะแก่ตายอยู่ในคก ฉันไม่อยากเป็นแบบนั้น Goodfellas (1990)
Gribbs got 20 years just for saying hello to some fuck... who was sneaking behind his back, selling junk.กริบบ์ติดคุก 20 ปีเพราะแค่ไปทักทาย พวกเด็กเหลิอขอที่ขายยา Goodfellas (1990)
He steps up to the ball. The crowd is hushed in anticipation.คนดูเงียบกริบ The Legend of Bagger Vance (2000)
I'll be in my bedroom, making no noise and pretending that I don't exist.ผมจะอยู่ในห้องนอน เงียบกริบ เหมือนผมไม่มีตัวตนในโลก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Pledged property is surrendered when full repayment is not made by given date.สมบัติที่เอามาคํ้าประกัน ต้องถูกริบ เมื่อไม่จ่ายเต็มจำนวน เมื่อถึงกำหนด The City of Violence (2006)
that's a forfeit.Torres forfeits.เสียๆ ฝ่ายทอเรสถูกริบเงิน The Heart of the Matter (2007)
The audience gets very quiet.คนดูเงียบกริบกันหมด Cassandra's Dream (2007)
A master thief who steals things the way a blue jay swipes shiny objects off window sills.มหาโจรจอมขโมย... ...ว่องไวและเงียบกริบเหมือนดั่งนกโฉบ Inkheart (2008)
Mum, this looks pretty cool, but it's dead.แม่คะ มันดูเท่ห์มากเลย แต่เงียบกริบมาก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I was exposed... so that free pass I had for you went away.ความลับพ่อถูกเปิดเผยแล้ว ดังนั้นใบเบิกทางที่พ่อเคยให้ลูกไว้ก็ถูกริบไปแล้ว Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
She wears those ribbons on her wrists and her neck all the time.เธอชอบผูกริบบิ้นที่คอและข้อมือตลอดเวลา Orphan (2009)
We have to forfeit the bail.เราต้องถูกริบเงินประกันนะ Home Is the Place (2009)
It's amazing how fast you can eat in total silence.น่าแปลกใจมากที่คุณสามารถกินได้เร็วขนาดนั้นในบรรยากาศษที่เงียบกริบ Rose's Turn (2009)
I'm catching some awesome angles.ผมกำลังรีดให้กริบอยู่ Episode #1.1 (2009)
After lacerating it's victims with its claws,หลังจากที่มันฉีกเหยื่อ ด้วยกรงเล็บอันคมกริบของมัน Dogtooth (2009)
Shock-the-room-into-silence sneeze.ที่ช็อคทุกคนในห้องประชุมให้เงียบกริบได้ Introduction to Film (2009)
- sorry. not yet. There's a nice sharp axe right over there.โทษที ตอนนี้ยัง มีขวานคมกริบอยู่ตรงนั้น Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
hiding a bladeที่ซ่อนใบมีดอันคมกริบเอาไว้ Sherlock Holmes (2009)
We leap down, floating silently like Lyze of Kiel.แล้วโฉบลงเงียบกริบ เฉกเช่น ไลซ์แห่งคีล Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
And that shut everybody up.ทุกคนเงียบกริบเลย The Social Network (2010)
Just careful where you're going with that razor-sharp blade there.ระวังหน่อย แนวลากมีดนั่น ใบมีดมันคมกริบมากๆ The Bones That Weren't (2010)
But the woman who calls herself a mother just lived all those years sharpening blades to get revenge.แต่ผู้หญิงที่เรียกตัวเธอเองว่าแม่ กลับมีชีวิตอยู่ตลอดมา บนใบมีดคมกริบที่พร้อมจะแก้แค้น Bread, Love and Dreams (2010)
and dishonorably discharged.พวกคุณทุกคนจะถูกริบยศคืน The A-Team (2010)
Razor-sharp serrated teeth that inject venom for pre-digestion.ฟันคมกริบ และฉีดพิษที่ช่วยย่อย How to Train Your Dragon (2010)
How're we supposed to destroy it, now you're giving the sword to Griphook?จะทำลายมันได้ยังไง? นายให้ดาบกริบฮุกไปแล้ว Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
You can give that to Hermione to hold. Alright, Griphook?เอาดาบให้เฮอร์ไมโอนี่ เก็บไว้ก่อนดีกว่านะกริบฮุก Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
We're relying on you, Griphook.เราจะต้องพึ่งคุณนะกริบฮุก Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
What is that, Griphook?อะไรน่ะ? กริบฮุก Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Griphook!กริบฮุก! Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
- We had deal, Griphook!- เราตกลงกันแล้ว กริบฮุก! Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Thieves! Griphook!- กริบฮุก! Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
You should have said it earlier, Dad. Sure made him quiet in the car.พ่อควรพูดเร็วกว่านั้น มันทำให้เขาเงียบกริบในรถ Mother's Day II (2011)
Senses are heightened.ประสาทสัมผัสคมกริบ Wouldn't It Be Nice (If We Were Human) (2011)
Everyone in your circle was stripped of their power.ทุกคนในวงกลมของนาย ถูกริบพลังไปหมดแล้ว Bound (2011)
Dead eyes, man. Huh. Well...สายตาคมกริบน่ะเพื่อน คือ... Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
What are you doing?ผูกริบบิ้นแดง ทำอะไรอยู่ The Wiggly Finger Catalyst (2011)
That's enough. Stop pinning ribbons to her.พอเลย หยุดผูกริบบิ้นให้หล่อนได้แล้ว Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
I have polished your armour, sharpened your sword, selected your clothes, there is a slight chill in the air today, sir.ข้าได้ขัดชุดเกราะจนขึ้นเงา ลับดาบจนคมกริบ เลือกเสื้อผ้าให้ ซึ่งวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นพะย่ะค่ะ A Servant of Two Masters (2011)
You just forfeited $10 million.คุณเพิ่งถูกริบเงิน 10 ล้านเหรียญ Tower Heist (2011)
All that thanks to our cute, precious, delicate, inestimable, perfect, incisive, incisors!คมกริบของพวกเรา Ernest & Celestine (2012)
I don't know how you stayed silent for that long.ฉันไม่รู้ว่าป้าใช้ชีวิตยังไงได้เงียบกริบขนาดนั้น Cross Rhodes (2012)
I need to move fast and silent.ข้าต้องไปอย่างรวดเร็ว และเงียบกริบ The Ghost of Harrenhal (2012)
Because it's been weeks since we heard anything, and I was just thinking maybe she was on a cruise in, like, Alaska.เพราะผ่านมาตั้งอาทิตย์แล้ว เห็นยังเงียบกริบอยู่เลย ฉันเริ่มคิดแล้วว่าบางที เธออาจกำลังล่องเรืออยู่แถว.. Turn This Mother Out (2012)
I need to move fast and silent.ข้าต้องไปอย่างรวดเร็ว และเงียบกริบ The Old Gods and the New (2012)
Have you ever been in a city under siege?ผ้าคลุมถ่วงให้เราช้าลง เวลาต่อสู้ จะเคลื่อนตัวให้เงียบกริบก็ยาก The Prince of Winterfell (2012)
The blade's so thin and razor-sharp, so it doesn't tear the skin.ใบมีดบางมาก และคมกริบ ดังนั้น มันจึงไม่ทำให้ผิวหนังฉีกขาด I've Got You Under Your Skin (2012)
And the killer cut his carotid artery with one swipe of a very sharp knife.แล้วฆาตกรก็เชือดคอหอยเขา เพียงครั้งเดียวด้วยมีดที่คมกริบ Argentina (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินกริบ[v.] (kinkrip) EN: corrupt ; be venal ; embezzle   
กริบ[adv.] (krip) EN: decisively ; absolutely ; extremely ; perfectly   
กริบ[adv.] (krip) EN: quietly ; noiselessly ; silently   FR: silencieusement
เงียบกริบ[adv.] (ngīepkrip) EN: dead silent   FR: silence de mort
เงียบกริบ[adv.] (ngīepkrip) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly   
ย่องกริบ[v.] (yǿngkrip) EN: tiptoe   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eagle-eyed[ADJ] ซึ่งมีสายตาที่คมกริบ, See also: ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น, Syn. keen-sighted, sharp-eyed, sharp-sighted
forfeit[N] ของที่เป็นค่าปรับ, See also: ของที่ถูกริบ, เงินค่าปรับ, Syn. amercement, fine, mulct
forfeit[VT] สูญเสียของจากการถูกปรับ, See also: สูญเสียของจากการถูกริบ
lynx-eyed[ADJ] ที่มีสายตาคมกริบ, See also: ที่มีตาไว
poignant[ADJ] คมกริบ, See also: แหลม, Syn. acute
pointed[ADJ] แหลมคม, See also: แหลม, คมกริบ, ซึ่งมีปลายแหลม, Syn. fine, spiked, sharp
sharp-eyed[ADJ] ตาไว, See also: ตาคมกริบ, เฉียบแหลม, Syn. eagle-eyed, keen-sighted
silent[ADJ] เงียบ, See also: ไร้เสียง, ไม่ออกเสียง, สงบนิ่ง, นิ่งเงียบ, นิ่งอึ้ง, เงียบกริบ, ไม่ค่อยพูด, Syn. hushed, soundless, speechless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accipitral(แอคซิพ' พิทรัล) adj. เหมือนเหยี่ยว, ซึ่งมีตาคมกริบ (accipitrine)
acuity(อะคิว' อิที) n. ความหลักแหลม, ความคม, ความรุนแรง, ความคมกริบ, ความชัดเจน
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
argus-eyedระมัดระวัง, ตาคมกริบ
cuttingn. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. คมกริบ,บาดใจ,หนาวเหน็บ,รุนแรง,เสียดสี, Syn. sharp
dispossessed(ดิสพะเซสทฺ') adj. ถูกขับออก,ถูกริบหรือยึดทรัพย์,ถูกพลัดพราก
forfeit(ฟอร์'ฟีท) n. ค่าปรับ,การทำโทษ,ค่าปรับไหม,สิ่งที่ถูกริบ,เงินค่าปรับ vt.,adj. สูญเสีย (เนื่องจากถูกริบ) ,เสีย., See also: forfeitable adj. forfeiter n. forfeiture n.
keen(คีน) adj. คม,แหลม,คมกริบ,หลักแหลม,ไวมาก,จัด,กล้า,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น,ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: keenness n. ดูkeen, Syn. eager,sharp,acute
lynx-eyed(ลิงซฺ'ไอดฺ) adj. ตาคมกริบ.ตาไว
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง,โหยหวน,หนาวจัด,ขมจัด,มีรสจัด,ตระหนัก,เสียดสี,คมกริบ,เจ็บแสบ,เฉียบแหลม,ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud
poignant(พอย'เยินทฺ,พอย'เนินทฺ) adj. เจ็บปวด,เจ็บแสบ,สาหัส,ฉุน,เผ็ดร้อน,คมกริบ,แหลม,รุนแรง,สะเทือนอารมณ์., See also: poignancy n., Syn. intense
pointed(พอย'ทิด) adj. แหลม,แหลมคม,คมกริบ,สำคัญ,มีผลโดยตรง,ชัดเจน, See also: pointedness n., Syn. sharp
pungent(พัง'เจินทฺ) adj. (รส) จัด, (กลิ่น) ฉุน,แสบ,เผ็ด,รุนแรง,คมกริบ,แหลมคม,กระตุ้น,เสียดแทง., See also: pungency n., Syn. aromatic,poignant
searching(เซิร์ชฺ'ชิง) adj. ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,ตรวจสอบอย่างละเอียด,คมกริบ,รุนแรง., See also: searchly adv., Syn. speculative
sharp(ชาร์พ) adj. คม,คมกริบ,ชัด,ชัดเจน,แจ๋ว,เฉียบแหลม,เฉียบขาด,เข้มงวด,เย็นเฉียบ,เผ็ดร้อน,ฉุน,รุนแรง,เสียดแทง,แสบแก้วหู,กะทันหัน,ฉับพลัน,แหลมคม,ว่องไว,โกง,มีเล่ห์เหลี่ยม, (เสื้อผ้า) ทันสมัย,ไม่ออกเสียง,เสียงสูงข้างเดียว vt.,vi. เพิ่มระดับเสียงครึ่งเสียง adv. เสียงสูง
snell(สเนล) adj. คล่องแคล่ว,เฉียบแหลม,ฉลาด,คมกริบ,รุนแรง,ร้าย
trenchant(เทรน'เชินทฺ) adj. แหลมคม,คมกริบ,หลักแหลม,ชัดเจน,เด็ดขาด,ชัดแจ้ง,แข็งขัน., See also: trenchancy n. trenchantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
forfeit(adj) ที่ถูกริบ,ที่ถูกปรับ,ที่สูญเสีย
mum(adj) เงียบกริบ,ไม่ปริปาก,ไม่พูด
pointed(adj) แหลม,คมกริบ,สำคัญ,ชัดเจน,เด่นชัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top