Search result for

*กระเจิง*

(74 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กระเจิง, -กระเจิง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเจิง[ADV] in disorder, See also: in all directions, here and there, Syn. กระเจอะกระเจิง, กระเจิดกระเจิง, Example: ผู้คนตื่นตระหนกส่งเสียงหวีดร้องพากันวิ่งหนีแตกกระเจิง, Thai definition: ไปอย่างไร้ทิศทาง
ขวัญกระเจิง[V] be frightened, See also: be startled, be scared, Syn. ขวัญหาย, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญเสีย, Example: ฉันเพียงแค่ตวาดทีเดียว พวกมันก็ขวัญกระเจิงกันหมดแล้ว, Thai definition: ตกใจกลัวจนแทบหมดสติ
กระเจิดกระเจิง[V] disperse, See also: scatter, Syn. กระเจิง, เตลิด, Example: แม้ว่าจะกลับถึงบ้านแล้วแต่ความคิดมันยังกระเจิดกระเจิงด้วยเรื่องต่างๆ นาๆ
กระเจิดกระเจิง[V] stray, See also: run away, wander, roam, Syn. กระเจิง, เตลิด, Example: น้ำป่าไหลท่วมมาจนคนกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเจอะกระเจิงก. กระเจิดกระเจิง, กระเซอะกระเซิง, เช่น เฒ่าก็เที่ยวสัญจรกระเจอะกระเจิง (ม. ร่ายยาว ชูชก).
กระเจิงว. เลยไป, หลงไป, แตกจากหมู่ไป, นิยมใช้เข้าคู่กับคำ กระเจอะ กระเจิด เป็น กระเจอะกระเจิง กระเจิดกระเจิง.
กระเจิดกระเจิงก. แตกหนีไปคนละทิศละทาง เช่น กองทัพข้าศึกถูกตีแตกกระเจิดกระเจิงไป, แตกหมู่เพ่นพ่านไป เช่น ฝูงวัววิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไป, บางทีใช้ว่า กระเจอะกระเจิง.
เพริด(เพฺริด) ก. กระเจิดกระเจิง, เตลิดไป, เช่น วัวเพริด ใจเพริด.
ไล่ราวก. ล่าสัตว์ด้วยวิธีตีเกราะเคาะไม้ให้สัตว์ตกใจวิ่งกระเจิดกระเจิงไปตามทางที่ผู้ล่าต้องการ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attenuationการลด (ความเข้มของรังสี), การลดลงของความเข้มของรังสีเมื่อผ่านสสารเนื่องจากกระบวนการดูดกลืนและการกระเจิงรังสี [นิวเคลียร์]
Compton scatteringการกระเจิงแบบคอมป์ตัน, ปรากฏการณ์เมื่อโฟตอนวิ่งชนอิเล็กตรอนของอะตอม แล้วเกิดการกระเจิง โฟตอนที่กระเจิงออกไปจะมีพลังงานลดลงจากเดิม ซึ่งขึ้นอยู่กับมุมของการกระเจิงและมวลของอนุภาคที่ถูกชน ปรากฏการณ์นี้ตั้งชื่อตามผู้ค้นพบ คือ อาร์เทอร์ ฮอลลี คอมป์ตัน (Arthur Holly Compton) ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลในปี พ.ศ.2470 [นิวเคลียร์]
Scatteringการกระเจิง [TU Subject Heading]
Scattering (Physics)การกระเจิง (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]
scatteringการกระเจิง, การกระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
scatteringการกระเจิง, การที่คลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบอนุภาคแล้วมีคลื่นกระจายออกรอบ ๆ อนุภาคนั้น หรือการที่อนุภาคเคลื่อนที่ไปกระทบอนุภาคอื่นแล้วแนวการเคลื่อนที่หันเหไปจากทิศเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
translucent objectวัตถุโปร่งแสง, วัตถุที่แสงผ่านได้แต่จะเกิดการกระเจิงหรือการกระจายแสง  เช่น กระจกฝ้ายอมให้แสงผ่านได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่ง เพราะแสงเกิดการกระเจิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tyndall effectปรากฏการณ์ทินดอลล์, ปรากฏการณ์การกระเจิงของแสง เมื่อฉายแสงผ่านสารคอลลอยด์บางชนิด อนุภาคของคอลลอยด์จะช่วยกระเจิงแสง และทำให้มองเห็นเป็นลำแสงได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gotta run awayGotta กระเจิดกระเจิง Gas Pills (2008)
'Cause the reflection of the sunshine.เพราะการกระเจิงของแสงแดด My Sassy Girl (2008)
The room we messed up after we took her.ห้องนั้นพังกระเจิง หลังจากเราเอาตัวเธอไปแล้ว Body of Lies (2008)
He scares the hell out of me.เขาทำฉันขวัญกระเจิงว่ะ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
All hell broke loose.ทุกคนก็แตกกระเจิง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Scare you away...ทำให้คุณกลัวจนหนีกระเจิง.. Scratches (2009)
She's okay, but she's--she's freaked out.เธอไม่เป็นอะไร แค่ขวัญกระเจิง Everybody Ought to Have a Maid (2009)
The last thing we see is this Marine's ass disappearing into the brush with this angry thanator coming after him.สิ่งสุดท้ายที่ฉันเห็น คือนาวิกฯ วิ่งกระเจิงเข้าป่า ที่ไม่มีใครเคยเข้าไป Avatar (2009)
They'll be terrified 'til they realize he's a marshmallow.แต่ก็คงขวัญกระเจิงพอรู้ว่าเค้าแค่มัชเมลโล่ The Blind Side (2009)
Because they're onto it.ก็เพราะพวกนั้นทำกันซะกระเจิง Miss Mystic Falls (2010)
No, no. These guys are too careful. They'd scatter before the cops got there.คนพวกนี้ระมัดระวังตัวเกินไป\ พวกเขาจะแตกกระเจิงไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึงซะอีก The Boost Job (2010)
I mean, he's killing them. Making them wanna get run over by a Zambonian guy.หมายถึงเด็กนี่ตีพวกนั้นกระเจิงได้ ทำพวกนั้นอยากไปมุดกระโปรงเลย Tooth Fairy (2010)
Maybe they will or maybe you'll blow the roof off the place, huh.ก็อาจจะใช่ แต่บางทีเธออาจจะ เล่นสะแด่วหลังคากระเจิงไปเลยก็ได้ จริงมั๊ย? Tooth Fairy (2010)
Po is the one freaking out.โป ต่างหากที่กำลังขวัญกระเจิง Kung Fu Panda 2 (2011)
- I'm not freaking out. - Po.ข้าไม่ได้ขวัญกระเจิงนะ โป Kung Fu Panda 2 (2011)
I'm still putting the broken pieces of my psyche back together.ฉันยังเก็บขวัญ ที่แตกกระเจิงคราวก่อนกลับมาต่อไม่ติด The Hangover Part II (2011)
She just had panic attacks.เธอมีเรื่องให้ต้องขวัญกระเจิงอยู่บ่อยๆน่ะ I Wish I Was the Moon (2011)
Hey, you remember that time that you totally freaked Nora out?คุณจำตอนนั้นได้มั้ย ตอนที่คุณทำนอร่า ขวัญกระเจิง Dog Eat Dog (2011)
Percy's freaking out because I've killed two of his black boxes.ฉันหมายถึงเห็นๆ อยู่ว่าเพอร์ซี่ขวัญกระเจิง เพราะฉันทำลายกล่องดำของเขาไป 2 กล่อง Glass Houses (2011)
God, the man is freaking out.พระเจ้า ผู้ชายคนนั้นกำลังขวัญกระเจิง Glass Houses (2011)
Even one of these would not only launch the web site but blow Diana's mind.ไม่ใช่แค่เปิดเผยทางเวปไซค์แค่นั้น แต่มันจะทำให้ไดอาน่ากระเจิงทีเดียว The Fasting and the Furious (2011)
SCATTERED THE HAJIS BUT..พวกนั้นก็แตกกระเจิง The Expendables 2 (2012)
I found me a place that is gonna blow your top.ผมเจอที่เจ๋งที่หนึ่ง ทำเอานายกระเจิดกระเจิงได้เลย We'll Meet Again (2012)
So then he gets this phone call and that's when he really freaked out.จนกระทั่งเขาได้รับโทรศัพท์แล้วก็สติกระเจิงไป. Bear on a Stage (2012)
You did scare the hell out of some pigeons, though.แต่เธอก็ทำพวกนกพิราบขวัญกระเจิง The Avengers (2012)
Run away. Run away.กระเจิดกระเจิง กระเจิดกระเจิง The Invisible Woman (2013)
All right, Bob, where can I put you to quietly decompose for a while... before someone finds you and has a new love of Jesus scared into em?เอาล่ะ บ๊อบ ฉันจะเอานายไปทิ้งที่ไหนดีเนี่ย... ก่อนที่ใครจะมาเห็นนายเข้า แล้วขวัญกระเจิงไปซะก่อนน่ะ Odd Thomas (2013)
That's it, that's the smile right there. It drives her wild.รอยยิ้มแบบนั้นแหละ ทำให้ใจเธอกระเจิง The Grand Seduction (2013)
It's time to perfect my Nicki- Minaj-where-the-hell-did-that- come-from-cuckoo- for-Cocoa-Puffs- crazy-pants threat.มันเป็นเวลาที่จะทำให้ Nicki Minaj ของฉันสมบูรณ์ \ ไอ้นั่นมันมา จากไหนกัน Cuckoo for Cocoa Puffs ข่มขู่ให้ขวัญกระเจิง Feud (2013)
I find you wandering the roads at night, half out of your mind, seeing your dead parents, blabbing your business to a stranger.ฉันเจอแกเตร็ดเตร่ บนถนนในยามค่ำคืน สติขาดกระเจิง เห็นพ่อแม่ที่ตายไปแล้ว ปากพล่อยเล่าเรื่องของแก ให้คนแปลกหน้าฟัง The Sun (2013)
Because, Inspector Spacetime, our minds would be blown with the space/time confusion.เพราะว่า สารวัตรสเปซไทม์คะ จิตเราจะกระเจิงเพราะสับสนเรื่องเวลาและอวกาศ Conventions of Space and Time (2013)
The air we breathe is made of nitrogen and oxygen molecules with a scattering of water vapor and carbon dioxide.ไนโตรเจนและออกซิเจน ด้วยการกระเจิงของไอน้ำและ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เข้ามา! Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
I should be so freaked out.ฉันน่าจะสติกระเจิง Mr. Right (2015)
I've got a civilian who's dead and a rookie who's scared half out of her mind.ฉันมีพลเรือนที่ตาย และเด็กใหม่ไร้ประสบการณ์ ที่กลัวจนขวัญกระเจิงไปหมดแล้ว Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
You'll just pretend and come up all screaming, and I guarantee all those newbies will run screaming into the night and go pledge some other sorority.และฉันการันตีเลยว่าเด็กใหม่พวกนั้นจะวิ่งร้องแร่กันกระเจิง ออกไปในความมืดและไปเข้าร่วมสโมสรอื่นแทน Pilot (2015)
I ran to the storage shed, and I found somethin' to take your mind off how crappy your head feels.ตะกี้ผมวิ่งไปที่ห้องเก็บของมา แล้วเจอกับบางอย่างที่ทำให้สติคุณกระเจิง ไม่ว่าหัวคุณจะยังรู้สึกแย่ยังไงเลย Brujo (2015)
This little piggy popped.ต้องเจอท่าหมูกระเจิง The Angry Birds Movie (2016)
Now you only get one shot to blow that audience away, so choose carefully from the list of songs I've selected for each of you.คุณมีโอกาสเดียวที่จะทำให้ผู้ฟังใจกระเจิง ฉะนั้น เลือกให้ดี จะเอาเพลงไหนจากรายการที่ผมคัดสรรให้แต่ละคน Sing (2016)
It's gonna blow her away.- มันจะทำให้เธอใจกระเจิง Sing (2016)
But here, we just scurry around and run for cover.แต่ที่นี่ เรากลับวิ่งกระเจิงหาที่หลบ This Beautiful Fantastic (2016)
He also razed out the major private military group.แล้วปราบกลุ่มทหารรับจ้างแตกกระเจิง The King (2017)
Pretty boys don't usually do shit like this.คนหล่อๆอย่างคุณเค้าคงกระเจิงไปนานแล้ว Latter Days (2003)
Then somebody got a lucky shot off with this rocket launcher here... and took out the sled.แต่ก็มีใครไม่รู้ทำบ่อนแตก กระเจิงซะก่อน รถรางโดนลูกหลงพัง พวกผู้คุมเลยเดินหน้า The Chronicles of Riddick (2004)
Goddam horse spooked, and the mules took off and scattered food everywhere.ไอ้ม้าเวรตกใจตื่น พวกล่อก็เลยหนีกระเจิง ของกินกระจัดกระจายไปหมด Brokeback Mountain (2005)
I was so frightened.ฉัน ขวัญกระเจิง The Da Vinci Code (2006)
They accidentally start a fire and everybody FOs?พวกมันทำไฟไหม้โดยไม่ได้ตั้งใจ แล้วทุกคนก็แตกกระเจิงงั้นเหรอ ...And the Bag's in the River (2008)
And you probably creeped her out.เธออาจทำเขาขวัญกระเจิงไปแล้ว Automatic for the People (2008)
Except shooting your mouth offนอกจากยิงปากนายกระเจิง Art Imitates Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajoēng) EN: be frightened ; be startled ; be scared   
กระเจิง[adv.] (krajoēng) EN: in disorder ; in all directions ; here and there   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disruption[N] การขัดขวาง, See also: การหยุดชะงัก, การแตกกระเจิง, Syn. agitation, disorder, disturbance
scattering[ADJ] กระจัดกระจาย, See also: แตกกระเจิง, แพร่กระจาย, Syn. uneven
scattering[N] การกระจัดกระจาย, See also: การแตกกระเจิง, การแพร่กระจาย, Syn. distribution, radiation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scatter(สแคท'เทอะ) vt.,vi.,n. (การ,ทำให้) กระจัดกระจาย,ทำให้กระเจิง,สาด,โปรย,หว่าน,ทำให้แสงหรือรังสีหักเห,สิ่งที่กระจัดกระจาย, See also: scatterable adj. scatterer n.
scatteringadj. กระจัดกระจาย,แตกกระเจิง,แพร่กระจาย,หรอมแหรม. n. จำนวนเล็กน้อยที่อยู่กระจัดกระจาย,

English-Thai: Nontri Dictionary
scatter(vi) กระจัดกระจาย,แยกย้ายกันไป,แตกกระเจิง
scatter(vt) ทำให้กระจาย,โปรย,หว่าน,สาด,ทำให้แตกกระเจิง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top