ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กระบวนการยุติธรรม*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กระบวนการยุติธรรม, -กระบวนการยุติธรรม-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระบวนการยุติธรรม(n) process of judgement, See also: process of equity, Example: คุณภาพงานสอบสวนถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น, Thai Definition: วิธีดำเนินการให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมายแก่บุคคลโดยบุคลากรและองค์กรหรือสถาบันต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่บริหารงานยุติธรรม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระบวนการยุติธรรมน. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรม คุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล.
ประชาทัณฑ์น. การที่ฝูงชนกลุ้มรุมทำร้าย เป็นการลงโทษบุคคลที่ตนเข้าใจหรือนึกว่ามีความผิด โดยไม่ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
procedural rightสิทธิตามกระบวนการยุติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
right, proceduralสิทธิตามกระบวนการยุติธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructing justiceการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extrajudicialนอกกระบวนการยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making, and Access to Justice in Environmental Mattersอนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล การมีส่วนร่วมของสาธารณะชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม (ค.ศ. 1, อนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูล การมีส่วนร่วมของสาธารณะชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม (ค.ศ. 1998) [TU Subject Heading]
Criminal justice personnelบุคลากรทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I believe in the process, but I don't relish the prospect of taking another man's life.ผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรม แต่ผมไม่นิยมแนวทางการคร่าชีวิตคนอื่น The Rat (2006)
I gave you the chance to avenge two women whom the system failed, and just like I hoped, ผมให้โอกาสคุณแก้แค้นให้ผู้หญิง 2 คน คนที่รอดพ้นกระบวนการยุติธรรม และอย่างที่ผมหวัง Turning Biminese (2008)
well, i'm sure you got into law enforcement because you wanted to make a difference.และรายงานเขาก็บอกอย่างงั้น อืม ฉันแน่ใจว่า ที่คุณเข้ามาในกระบวนการยุติธรรม The Same Old Story (2008)
Jedi Master Kit Fisto has traced the stolen ship to a remote system, hoping to recapture Gunray and return him to justice.อาจารย์เจไดคิต ฟิสโตได้ตามรอยยานที่ถูกขโมย ไปยังระบบดาวห่างไกล โดยหวังที่จะจับกุมกันเรย์และส่งตัวเขา กลับสู่กระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง Lair of Grievous (2008)
Five hundred and twenty-seven counts of obstruction of justice.ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 527 กระทง The Dark Knight (2008)
Now, looking back on your final year in office, do you feel you ever obstructed justice or were part of a conspiracy to cover up or obstruct justice?เอาล่ะ ลองมองย้อนกลับไปปีสุดท้าย ที่ท่านอยู่ในทำเนียบ ท่านเคยรู้สึกบ้างมั้ยว่าเคย ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม หรือเป็นส่วนหนึ่งของการสมรู้ร่วมคิด ปิดบังหรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม? Frost/Nixon (2008)
And I'm interested that you used the term "obstruction of justice."และผมก็สนใจคำที่คุณใช้ "ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม" Frost/Nixon (2008)
Now, you perhaps have not read the statute with regard to the obstruction of justice.เอาล่ะ บางทีคุณอาจยังไม่ไ้ด้อ่าน พระราชบัญญัติ ที่เขียนถึงการขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม Frost/Nixon (2008)
Now, how can that not be a cover-up or obstruction of justice?อาจหลบหนีการฟ้องคดีอาญา แล้ว มันจะไม่เป็นการปิดบัง หรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ไปได้อย่างไร? Frost/Nixon (2008)
Well, I think the record shows, Mr. Frost, that far from obstructing justice, ครับ ผมคิดว่ามีบันทึกแสดงไว้น่ะ คุณฟรอสต์ ซึ่งห่างไกลจากคำว่า ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม Frost/Nixon (2008)
That's hardly what you'd call obstructing justice.นั่นไง มันไม่ใกล้เลยกับอะไรที่คุณเรียกว่า ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม Frost/Nixon (2008)
Obstruction of justice is obstruction of justice, whether it's for a minute or five minutes, and it's no defense to say that your plan failed.ไม่ ไม่ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม คือการขัดขวางกระบวนการยุิติธรรม ไม่ว่ามันจะแค่นาทีเดียวหรือห้านาที แล้วมันไม่ต้องมาแก้ต่างว่า แผนของท่านล้มเหลว Frost/Nixon (2008)
The justice I now know the system can not provide.ที่ผมรู้ว่ากระบวนการยุติธรรมให้ผมไม่ได้ Scylla (2008)
Or i'll arrest you on the spot for obstruction of justice.หรือให้จับคุณฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม Pleasure Is My Business (2009)
Who slipped through the system.ที่หลุดรอดจากกระบวนการยุติธรรม? Bulletproof (2009)
And the wheels of justice keep turning.เเต่กระบวนการยุติธรรมยังอยู่ Na Triobloidi (2009)
One of the unsubs has access to the crimes of the victims and probably works in the justice system.หนึ่งในฆาตกรของเรา เข้าถึงข้อมูลคดีของเหยื่อได้ และบางทีอาจทำงานเกี่ยวกับ กระบวนการยุติธรรม กราเซีย? Reckoner (2009)
He's been hired to carry out justice.ระหว่างกระบวนการยุติธรรม Reckoner (2009)
Furthermore, rather than repenting for his crime, he blamed his friend and mocked Korean judicial system by insisting his US citizenship.แล้วแทนที่ เขาจะรู้สึกผิดต่ออาชญากรรมที่เขาก่อขึ้น เขากลับโทษเพื่อนของเขา และทำการลบหลู่กระบวนการยุติธรรมของเกาหลี The Case of Itaewon Homicide (2009)
Jack wants to bring the people responsible for this to justice.แจ๊คต้องการนำคนที่ต้องรับผิดชอบนี่เข้ากระบวนการยุติธรรม Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
And those responsible were brought to justice.เราต้องส่งเข้ากระบวนการยุติธรรม Johari Window (2010)
You know, look, we both have our jurisdictions.คุณก็รู้ เราทั้งคู่เป็นพวกสาย งานด้านกระบวนการยุติธรรม The Couple in the Cave (2010)
In accordance with the uniform code of military justice this court is rendering guilty verdicts for each member of this Alpha unit.ด้วยอำนาจแห่งกระบวนการยุติธรรมกองทัพ.ศาลตัดสินความผิด The A-Team (2010)
If he knew who the shooter was and didn't tell us that would be obstruction of justice.เพราะถ้ารู้ตัวคนยิงแต่ไม่บอกเรา นั่นคือการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม Horrible Bosses (2011)
Perjury, obstruction of justice, bribery of public officials.ให้การเท็จ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ติดสินบนเจ้าพนักงาน Empire of the Son (2011)
Dude, that's for the criminal justice system to decide.เพื่อน นั้นมันหน้าที่กระบวนการยุติธรรมในการตัดสิน Heroes and Villains (2011)
Well, maybe a sword is a justice system.งั้น บางทีดาบอาจจะเป็นกระบวนการยุติธรรม Heroes and Villains (2011)
Just let him answer in a court of law.ปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเถอะ Clawback (2011)
A former slave of the House of Batiatus, now sworn to bring errant brothers to justice.อดีตทาส ของสภา Batiatus สาบานว่าในขณะนี้ที่จะนำ พี่น้องกระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Sacramentum (2012)
I know I've said this before, but there is a legal system for that.ฉันรู้นะ ว่าฉันเคยพูดแบบนี้มาแล้ว แต่นี่คือกระบวนการยุติธรรมสำหรับเรื่องนั้น Buck the System (2012)
There is a legal system for that.นี่คือกระบวนการยุติธรรมสำหรับเรื่องนั้น Run (2012)
Circus or justice?คณะเเสดงสัตว์หรือกระบวนการยุติธรรม A Stitch in Time (2012)
You came into this legal system as a criminal.คุณเข้ากระบวนการยุติธรรม ในฐานะอาชญากร Judgment Day (2012)
I'll be charging you with obstruction of justice.ผมจะจับคุณข้อหาขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม Judgment Day (2012)
You went behind my back, conspired to obstruct justice.นายแอบทำลับหลังฉัน ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม Judgment Day (2012)
Combine that with evading arrest, obstruction of justice.เรื่องหนีการจับกุม ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม Judgment Day (2012)
They dropped the obstruction of justice charges.พวกเขา โยนเรื่อง ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมทิ้งไป The Politics of Time (2012)
Oliver Queen, you're under arrest on suspicion of obstruction of justice, aggravated assault...โอลิเวอร์ ควีน คุณถูกจับเป็นผู้ต้องสงสัย ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม, An Innocent Man (2012)
Oliver Queen, you're under arrest on suspicion of obstruction of justice, aggravated assault, trespassing--โอลิเวอร์ ควีน คุณถูกจับ ข้อหา ต้องสงสัยว่าขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ทำร้ายร่างกาย, บุกรุก Damaged (2012)
Find out who did it and bring 'em to justice.มีคนโดนระบิดที่โรงแรมแบร์ด ไปหาซิว่าใครเป็นคนทำNและนำพวกมันเข้ากระบวนการยุติธรรม The Gunk in the Garage (2012)
I'm gonna accuse him of obstruction of justice on a hunch?ผมควรกล่าวหา ว่าผมสังหรณ์ ว่าเขาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมงั้นเหรอ? Red Dawn (2012)
The charges against you include felony fraud, industrial espionage, obstruction of justice, insider trading.GAMBLE ค่าบริการกับคุณ รวมถึงการฉ้อโกงความผิดทางอาญา อุตสาหกรรมการจารกรรม ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมค้าภายใน. Paranoia (2013)
I say bring them all to justice.ผมบอกว่าจะนำพวกเขาทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม. Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
That's obstructing justice.นั่นคือการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ผมจับคุณ Amuse-Bouche (2013)
If Danny de La Vega was murdered, then we have to bring his killer to justice.ถ้าแดนนี่ เด ลา เวก้าถูกฆ่าตายจริง แล้วเราจะต้องนำฆาตกร เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Burned (2013)
- I'm sorry to tell you this, but there's nothing in the Justice's guidelines on searches, seizures, and practical jokes that will get you back into Serberus with a warrant if you can't tell me what you're looking for.ที่จะบอกคุณเรื่องนี้ แต่ไม่มี ในกระบวนการยุติธรรมในการค้นหา จับกุม และการเล่นตลกที่จะทำให้คุณกลับไปเป็นเซอร์เบอรัส The Corpse on the Canopy (2013)
You withhold information from us during this investigation, it's considered obstruction of justice.คุณปิดบังข้อมูลจากเรา ระหว่างการสืบสวน ฉันคิดว่านั่น เป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม The Red Barn (2013)
I will drag you through court.ผมจะลากคุณไปสู่กระบวนการยุติธรรม Union (2013)
Obstruction of justice.เป็นผู้ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม Exigent Circumstances (2013)
You need to get him and you need to bring him to justice.เธอต้องไปนำตัวเขามา และพาเขาไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Dead Meat (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม[kān khatkhwāng krabūankān yutitham] (n, exp) EN: obstruction of justice  FR: obstruction à la justice [ f ]
กระบวนการยุติธรรม[krabūankān yutitham] (n, exp) EN: judicial administration

English-Thai: Longdo Dictionary
administration of justice(n) การบริหารงานยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรม เช่น It aims to render accessible, fair, speedy and cost-effective administration of justice in the interest of a safer and more secure country.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
extrajudicial killings(n, jargon) การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม
obstruction of justice(n) การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
retributive justiceกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
retributive justice(n) (ก่อนหน้านี้ที่เสนอไปผิดค่ะ) ขอแก้ไขเป็น "กระบวนการยุติธรรมเชิงแก้แค้นทดแทน", See also: A. restorative justice

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top