ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*กระตือรือร้น*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กระตือรือร้น, -กระตือรือร้น-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระตือรือร้น(v) be enthusiastic, See also: be anxious, be eager, be hasty, be ardent, be active, Syn. รีบร้อน, เร่งรีบ, ขมีขมัน, Ant. เพิกเฉย, Example: คนที่กระตือรือร้นทำงานย่อมทำให้หัวหน้านิยมชมชอบ
ไม่กระตือรือร้น(v) be not enthusiastic, See also: be not eager, be not fervent, be not agog, be not ardent, Syn. เซื่องซึม, เฉื่อยชา, Ant. กระตือรือร้น, กระปรี้ประเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: แกไม่กระตือรือร้นที่จะเข้าไปดูมัน, Thai Definition: ไม่เร่งรีบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระตือรือร้นก. รีบร้อน, เร่งรีบ, ขมีขมัน, มีใจฝักใฝ่มาก, ใส่ใจอยากจะทำ.
กระเหี้ยนกระหือรือก. แสดงความกระตือรือร้นเอาจริงเอาจังอย่างออกนอกหน้า.
กำลังใจน. สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือร้นพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ทุกอย่าง.
ใจเฉื่อยว. มีอารมณ์เฉื่อยชา, ไม่กระตือรือร้น.
ดิ้นรนก. กระตือรือร้นขวนขวายเพื่อให้พ้นจากความยากลำบาก ความทุกข์ทรมาน หรือเพื่อให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เช่น ดิ้นรนจะให้พ้นทุกข์ ดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่.
ปลุกใจก. เร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น.
เรื่อยเฉื่อยว. เอื่อย ๆ, ตามสบาย, ไม่กระตือรือร้น, ไม่รีบร้อน, เช่น เขาเป็นคนเรื่อยเฉื่อย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กระตือรือร้นรีบร้อน เร่งรีบ ขมีขมัน มีใจฝักใผ่ เร่งร้อน, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ กระตือรือล้น [คำที่มักเขียนผิด]
Enthusiasmความกระตือรือร้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought the public enthusiastic.ผมคิดว่าประชาชนมีความกระตือรือร้น The Great Dictator (1940)
Suddenly, my phone rang.ทันใดนั้นโทรศัพท์ของฉันดัง ขึ้น เรามีความกระตือรือร้นที่จะ รักษาความปลอดภัย How I Won the War (1967)
Where I come from, people aren't that enthusiastic about their place.ที่ฉันมาจาก คนไม่กระตือรือร้นเกี่ยวกับการที่ พวกเขามาจาก I Spit on Your Grave (1978)
I was patient, and they were eager to learn.ผมอดทน เเละพวกเขาก็ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ Airplane! (1980)
Odd that it should end this way, after so many stimulating encounters.บางครั้ง มันก็สมควรจบแบบนี้, หลังจะการแข่งขันที่กระตือรือร้น Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
His energetic fist should be ready to resistกำปั้นที่กระตือรือร้นของเขา น่าจะต่อต้านได้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You know that I have the greatest enthusiasm for it.คุณรู้ไหมว่าฉันมี ความกระตือรือร้นที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดสำหรับมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
I guess you just don't want advancement bad enough.ฉันว่านายไม่ค่อยกระตือรือร้นเลย Spies Like Us (1985)
Your teenage minds are broad, eager.จิตใจวัยรุ่นของคุณมีความกว้างกระตือรือร้น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Paulie might have moved slow... but it was only because Paulie didn't have to move for anybody.พอลลี่ไม่ค่อยกระตือรือร้น แต่เป็นเพราะพอลลี่ ไม่ต้องคอยเอาใจใคร Goodfellas (1990)
You look so-- l don't know.ดูคุณช่าง ไม่รู้สิ กระตือรือร้นรึ ใช่ ดูเหมือนคุณจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น มีข่าวดีอะไรไหม Junior (1994)
When you're poor, if you're not on the ball, you get screwed.เมื่อนายจน ถ้านายไม่กระตือรือร้น ชีวิตนายจะล้มเหลว Wild Reeds (1994)
I didn't have the same enthusiasm as before.ผมสังเกตว่าผมไม่กระตือรือร้นเหมือนเมื่อก่อน Don Juan DeMarco (1994)
Okay, but not yet. I don't wanna seem too eager.โอเค แต่ยังก่อน เดี๋ยวดูกระตือรือร้นเกินไป The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Despite your obvious enthusiasm there's been a lot of criticism that this endeavor is simply too dangerous.แม้จะมีความกระตือรือร้น ที่เห็นได้ชัดของคุณ มีการจำนวนมากของการวิจารณ์ ที่ความพยายามนี้เป็น เพียงอันตรายเกินไป Contact (1997)
I'm pleased to announce that Mr. Bobby Jones and Mr. Walter Hagen... have accepted my golfing' invitation, with enthusiasm.ข่าวดี บ๊อบบี้ โจนส์ และวอลเตอร์ เฮเก้น... ...ตอบรับคำเชิญของฉันมาแข่งขันกอล์ฟ... ...อย่างกระตือรือร้น The Legend of Bagger Vance (2000)
You're so passionate.นายกระตือรือร้นมาก All About Lily Chou-Chou (2001)
You're not enthusiastic. Be nice, or you won't have any customers.เธอนี่ไม่กระตือรือร้น หรือไม่อยากหาลูกค้า Platonic Sex (2001)
McDonald's young outgoing enthusiasticแมคโดนัลด์ อายุน้อย เป็นมิตร กระตือรือร้น The Corporation (2003)
I may not be as limber as I once was but I make up for it with enthusiasm and willingness to experiment.ชั้นอาจจะไม่เหนียงอายเหมือนที่เคยเป็น แต่ชั้นชดเชยมันด้วยความกระตือรือร้น และความเต็มใจที่จะลอง 50 First Dates (2004)
Phillip and Robert are gung ho on theirs, and that's fine.ฟิลลิปกับโรเบิร์ตน่ะกระตือรือร้นจะตาย ซึ่งก็ดี Primer (2004)
But as weeks became months... their enthusiasm became a slow realization that they were out of their depth.แต่จากสัปดาห์ล่วงเป็นเดือน ความกระตือรือร้นก็กลายเป็นความเข้าใจอย่างช้าๆ ว่าสิ่งประดิษฐ์ของพวกตนนั้นซับซ้อนเกินจะเข้าใจ Primer (2004)
- You don't seem very enthusiastic. - I'm sorry.-ดูคุณไม่กระตือรือร้นเลย Match Point (2005)
Our Greek comrades are begging for a crack at the Persians, sire.และยี่สิบขุนพลดีที่สุด กระตือรือร้น สุขุม 300 (2006)
- Not so eager, cousin. - (LAUGHTER)อย่ากระตือรือร้นนักพระญาติ The Illusionist (2006)
They wanna help us and they are so enthusiastic.พวกเขาอยากช่วยและกระตือรือร้นมาก Faith Like Potatoes (2006)
I'm motivated. I'm hard working.ฉันกระตือรือร้น ขยันทำงาน Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
Argh, you were too enthusiastic and pumped up the volume too much !โอย เธอนี่กระตือรือร้นเกินเหตุจนปั๊มลมเข้าไปมากเกิน Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Don't slack off!กระตือรือร้นกันหน่อยจะได้มั๊ย Sex Is Zero 2 (2007)
How can you jubilate, sitting in cages...ทำไมถึงกระตือรือร้น ทั้งที่ยังอยู่ในกรง Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
No, you mean eager. Anxious implies anxiety.ไม่หรอก คุณแค่กระตือรือร้นไปหน่อย ร้อนใจบอกว่าคุณเป็นห่วงนะ Bobby Z (2007)
Well, you don't sound so enthused.คุณดูไม่กระตือรือร้นเลยนะ The Deaths of Ian Stone (2007)
You don't sound so enthused.คุณดูไม่ค่อยกระตือรือร้นเลยนะ The Deaths of Ian Stone (2007)
-Finally! - I love your enthusiasm.ในที่สุด ฉันละชอบคนกระตือรือร้นอย่างคุณจริงๆ Zack and Miri Make a Porno (2008)
And it wasn't his fault. He was just that way.ไม่ใช่ความผิดเขา เขากระตือรือร้นตลอดเวลา Eagle Eye (2008)
You seem more energetic than on the phone.คุณดูกระตือรือร้นกว่าในโทรศัพท์นะ Departures (2008)
No, I'm the one with enthusiasm.เปล่า ข้าเป็นคนที่กระตือรือร้น Star Wars: The Clone Wars (2008)
"are full of passionate intensity.ก็เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Senator Finch has increased the intensity...ท่านวุฒิสมาชิก ฟินช์ดูมีความกระตือรือร้นมากขึ้น.. To Love Is to Bury (2008)
You seem to be spending a lot of time and energy worrying about my life.ดูเหมือนว่าคุณใช้เวลาเยอะมาก กับการกระตือรือร้นเป็นห่วงในเรื่องชีวิตฉัน Patch Over (2008)
Teach with enthusiasm.สอนด้วยความกระตือรือร้น Here Comes the Flood (2008)
Learn with enthusiasm.เรียนรู้ด้วยความกระตือรือร้น Here Comes the Flood (2008)
Y-- okay, this is me teaching with enthusiasm.โอเค นี่คือฉันพยายามสอนแบบกระตือรือร้น Here Comes the Flood (2008)
For motivated people with abilities that fit our needs.สำหรับคนที่กระตือรือร้น ที่มีความสามารถพิเศษที่เราต้องการ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
She shares my enthusiasm for justice. After all, she is a judge.เธอกระตือรือร้นในเรื่องความยุติธรรม/Nและท่านคือผุ้พิพากษา The Dark Knight (2008)
I waited eagerly for your arrival.ผมรออย่างกระตือรือร้น กับการมากของคูณ Episode #1.9 (2008)
I think that it's very important to maintain a positive attitude. Always up, always ebullient.ฉันว่าการมองโลกในแง่ดีมันสำคัญ กระตือรือร้นอยู่เสมอ Burn After Reading (2008)
Alacrity. With alacrity, please.กระตือรือร้นหน่อย The Happening (2008)
[ laughs ] I'm glad you're enthusiastic about it.[ หัวเราะ ]ผมดีใจ ที่คุณกระตือรือร้นกะมัน Confessions of a Shopaholic (2009)
And a realtor eager to find you exactly what you want.และยังมีนายหน้าขายบ้านที่กระตือรือร้น ที่จะหาให้ได้ว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไร Home Is the Place (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระตือรือร้น[krateūreūron] (adj) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent  FR: enthousiaste ; fervent ; ardent

English-Thai: Longdo Dictionary
NEET(n) คนวัยหนุ่มสาวที่อยู่เฉย ไม่กระตือรือร้นที่จะรับการศึกษาหรือทำงาน ย่อมาจากคำว่า 'Not in Education, Employment, or Training'
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, Syn. too zealous

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
action(n) ความกระฉับกระเฉง, See also: ความกระตือรือร้น
active(adj) คล่องแคล่ว, See also: ซึ่งมีพลัง, คล่อง, ไว, ว่องไว, กระตือรือร้น, ปราดเปรียว, กระฉับกระเฉง, Syn. energetic, lively, Ant. sluggish, lazy
actively(adv) อย่างกระฉับกระเฉง, See also: อย่างแข็งขัน, อย่างขยันขันแข็ง, อย่างคล่องตัว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างกระตือรือร้น
activity(n) การกระตือรือร้น, See also: การกระทำอย่างมีชีวิตชีวา, Syn. liveliness
alacrity(n) ความกระตือรือร้น
apathetic(adj) ที่ไม่กระตือรือร้น, See also: เฉื่อยชา, ไม่แยแส, Syn. impassive
apathy(n) การขาดความกระตือรือร้น, See also: การขาดความสนใจ, Syn. unconcern, indifference
ardent(adj) กระตือรือร้น, Syn. eager, zealous, fervent
attack(vi) เริ่มทำอย่างกระตือรือร้น
bushy-tailed(adj) น่าสนใจและกระตือรือร้น, Syn. bright-eyed
cool(vt) ทำให้ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น), Syn. cool down
cool(vi) ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น), Syn. cool down
crispy(adj) กระตือรือร้น
call something into play(idm) คล่องแคล่ว, See also: กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, Syn. be in, bring into
clutch something to one's bosom(idm) ยอมรับอย่างกระตือรือร้น, See also: ยินดีต้อนรับ
cool off(phrv) กระตือรือร้นน้อยลง
fall over backwards(idm) กระตือรือร้นที่จะทำอย่างมาก, See also: ตั้งใจทำอย่างมาก, Syn. bend over
fall over each other(idm) กระตือรือร้นที่จะทำอย่างมาก, See also: ตั้งใจทำอย่างมาก, Syn. stumble over
fall over oneself(idm) กระตือรือร้นที่จะทำอย่างมาก, See also: ตั้งใจทำอย่างมาก, Syn. stumble over
fall to(phrv) เริ่มกระทำบางสิ่งอย่างกระตือรือร้น (กิน, จู่โจม ฯลฯ), Syn. set to
fasten onto(phrv) กระตือรือร้นกับ, Syn. fasten on, hook onto, latch on, seize on
fling oneself into(idm) ใช้ (ความพยายาม, เวลา, ความกระตือรือร้น), Syn. hurl into, throw into
dash(n) ความกระฉับกระเฉง, See also: ความกระตือรือร้น, ความคล่องแคล่ว, ความห้าวหาญ, ความฮึกเหิม, Syn. animation, elan, enthusiasm, energy, exuberance, flair, life, nimbleness, Ant. listlessness, sluggishness, torpor
dull(vt) ทำให้กระตือรือร้นลดลง, See also: ทำให้ลดลง, ทำให้อ่อนแรง, ทำให้ไม่คล่องแคล่ว, Syn. deaden, narcotize, benumb
dynamical(adj) กระตือรือร้น, See also: มีพลัง, Syn. energetic, vigorous
dynamo(n) ผู้ที่มีความกระตือรือร้น, Syn. go-getter, activist
eager(adj) กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic
eagerness(n) ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm, zeal
earnestness(n) ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm
ebullient(adj) กระตือรือร้นมาก, Syn. enthusiastic, lively
effervesce(vi) มีชีวิตชีวา, See also: มีความกระตือรือร้น, ตื่นเต้นดีใจ, Syn. excited, high-spirited, lively
effervescent(adj) ที่มีชีวิตชีวา, See also: ที่มีความกระตือรือร้น, ที่ตื่นเต้นดีใจ, Syn. exuberant, high-spirited, vivacious
energetic(adj) ซึ่งมีพลัง, See also: กระตือรือร้น, กระฉับกระเฉง, Syn. active, forceful, vigorous
energy(n) ความกระตือรือร้น, See also: ความมีชีวิตชีวา, ความกระฉับกระเฉง, Syn. forcefulness, liveliness
enthuse(vt) ทำให้กระตือรือร้น, Syn. excite, inspire
enthuse(vi) มีความกระตือรือร้น, See also: กระตือรือร้น, Syn. excite, inspire
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น, Syn. ardor, eagerness, zeal
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น, See also: แสดงความสนใจ, แสดงความกระตือรือร้น, Syn. ardent, fervent, zealous, Ant. reluctant
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น, See also: อย่างสนใจ, Syn. ardently, fervently, zealously
evangelic(adj) ซึ่งกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและต้องการให้คนอื่นเชื่อเหมือนกับตัวเอง, Syn. evangelical
evangelical(adj) ซึ่งกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและต้องการให้คนอื่นเชื่อเหมือนกับตัวเอง, Syn. evangelic
evangelism(n) ความกระตือรือร้นอย่างมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, Syn. enthusiasm, fervor, zeal
evangelize(vi) พยายามชักชวนให้คนอื่นกระตือรือร้นในความคิดความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกับตัวเอง
evangelize(vt) พยายามชักชวนให้คนอื่นกระตือรือร้นในความคิดความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกับตัวเอง
excited(adj) ตื่นเต้นดีใจ, See also: กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic
excitedly(adv) อย่างตื่นเต้น, See also: อย่างกระตือรือร้น, Syn. enthusiastically
excitement(n) ความตื่นเต้น, See also: ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm, excitation
exuberant(adj) ร่าเริง, See also: เบิกบาน, กระตือรือร้น, มีชีวิตชีวา, Syn. enthusiastic, joyous, vivacious
faint(adj) เฉื่อย, See also: ไม่กระตือรือร้น, Syn. unenthusiastic
fire(n) ความกระตือรือร้น, See also: ความรู้สึกแรงกล้า, ความเร่าร้อน, Syn. enthusiasm, ardour, passion, Ant. dullness, ennui

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
aflame(อะเฟลม') adj. ลุกเป็นไฟ, กระตือรือร้น, Syn. on fire, burning
agog(อะกอก') adj., adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน, ความดีใจ, Syn. spirit
ardency(อาร์'เดินซี) n. อารมณ์, ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น, Syn. passion, ardour
ardent(อาร์'เดินทฺ) adj. มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง (zealous, passionate)
ardor(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour, zeal, passion)
ardour(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour, zeal, passion)
cool(คูล) { cooled, cooling, cools } adj. เย็น, เย็นสบาย, เยือกเย็น, สุขุม, เฉยเมย, หน้าด้าน, หน้าหนา, ไร้ความกระตือรือร้น, ไร้อารมณ์, ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง, มีอารมณ์น้อยลง, กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง, ทำให้สงบลง, ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
crazy(เคร'ซี) adj. บ้า, มีจิตฟั่นเฟือน, เหลวไหล, พิลึกกึกกือ, ประหลาด, อ่อนแอ, ไม่มั่นคง, ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (like crazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด) n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร., See also: crazily adv. craziness n. คำที่มีความหมายเหมื
eager(อี'เกอะ) adj. กระหาย, อยากได้, ร้อนรน, กระตือรือร้น, ทะเยอทะยาน, See also: eagerness n. ดูeager., Syn. avid
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง, เอาใจ, ตั้งใจจริง, ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง, สำคัญมาก, ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง, ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
ebullient(อิบัล'เยินทฺ) adj. กระตือรือร้นมาก, เดือดพล่าน, พล่าน, See also: ebullience, ebulliency n.
enthusiast(เอนธิว'ซิแอสทฺ) n. ผู้มีความกระตือรือร้น, ผู้คลั่งศาสนา, Syn. fan, devotee
enthusiastic(เอนธิวซิแอส'ทิค) adj. กระตือรือร้น, มีศรัทธาแรงกล้า, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ.
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู, ผู้มีความกระตือรือร้น
fanatic(ฟะแนท'ทิค) n. ผู้มีความกระตือรือร้นอย่างคลั่งไคล้, คนคลั่ง. adj. ดูfanatical
fervency(เฟอ'เวินซี) n. ความอบอุ่นมาก, ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น, Syn. ardency, zeal
fervent(เฟอ'เวินทฺ) adj. อบอุ่นมาก, ร้อนรน, เร่าร้อน, มีศรัทธาสูง, อบอุ่น, กระตือรือร้น., See also: fervently adv, ferventness n., Syn. fervid
fervid(เฟอ'วิด) adj. ร้อนรน, เร่าร้อน, กระตือรือร้น, ร้อน, เผาไหม้., See also: fervidity n. fervidness n., Syn. fervent
fire(ไฟ'เออะ) { fired, firing, fires } n. ไฟ, เพลิง, ไฟไหม้, การลุกเป็นไฟ, ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น, ความมีชีวิตชีวา, ประกายไฟ, การยิงอาวุธปืน vt. ยิงกระสุน, ยิง, จุดไฟ, ไล่ออก, เลิกจ้าง. vi. ติดไฟ, ไฟไหม้, ลุก, มีอารมณ์เร่าร้อน, ตื่นเต้น, ยิงปืน, ปล่อยขีปนาวุธ -on fire กำลั
gee(จี) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความกระตือรือร้นหรือการย้ำเช่นโอ้โฮ interj. เสียงตวาดม้า. vt., vi. (ทำให้) เลี่ยงไปทางขวา
gimp(จิมพ) n. ขลิบด้าย, ความองอาจ, ความกระตือรือร้น, กำลังวังชา
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ, มีมิตรไมตรีจิต, ร่าเริง, จริงใจ, แท้จริง, เต็มใจ, กระตือรือร้น, แข็งแรง, รุนแรง, มากมาย, อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า, คนดี, สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial, cordial, Ant. cool, weak, mild
hopped-up(ฮอพทฺ'อัพ) adj. ตื่นเต้น, กระตือรือร้น, มีพลังงานเพิ่มขึ้น, มอมยา, ใช้ยา
impassion(อิมแพซ'เชิน) vt. กระตุ้นอารมณ์, ทำให้เร่าร้อน, ทำให้มีอารมณ์, ทำให้กระตือรือร้น
impassionate(-แพช'ชะเน็ท) adj. เต็มไปด้วยอารมณ์, มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น adj. ไร้อารมณ์, ใจเย็น, ปราศจากอคตี
impassioned(อิมแพช'เชินดฺ) adj. เต็มไปด้วยอารมณ์, เร่าร้อน, กระตือรือร้น
intoxicate(อินทอค'ซะเคท) vt. ทำให้มึนเมา, ทำให้กระตือรือร้น, ทำให้เบิกบานใจ., See also: intoxicable adj. intoxicatedly adv. intoxicatingly adv.
keen(คีน) adj. คม, แหลม, คมกริบ, หลักแหลม, ไวมาก, จัด, กล้า, รุนแรง, กระตือรือร้น, ขะมักเขม้น, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม., See also: keenness n. ดูkeen, Syn. eager, sharp, acute
lukewarm(ลุค'วอร์ม) adj. อุ่น, อุ่นพอควร, ไม่อร่อย, ไม่เต็มใจ, มีความกระตือรือร้นเล็กน้อย, เมินเฉย., See also: lukewarmness n. ดูlukewarm lukewarmth n. ดูlukewarm
lust(ลัสทฺ) n. ราคะ, กามตัณหา, โลกีย์, ความปรารถนา, ตัณหา, ความกระตือรือร้น, ความทะเยอทะยาน vi. มีกามตัณหาสูง, ชอบโลกีย์, ปรารถนา, Syn. sexual desire, craving, lechery, desire, want
mad(แมด) adj. บ้า, วิกลจริต, โกรธ, คลั่ง, ตื่นเต้นมาก, หลงใหล, โง่มาก, ไร้เหตุผล, กระตือรือร้นมาก, ร่าเริงมาก, เป็นโรคกลัวน้ำ. -Phr. (like mad เร่งรีบมาก, กระตือรือร้น)
madness(แมด'นิสฺ) n. ความบ้า, ความวิกลจริต, ความคลั่ง, ความคลั่งไคล้, โรคกลัวน้ำ, ความโง่บรม, ความโกรธจัด, ความกระตือรือร้นอย่างมาก, Syn. insanity
man(แมน) n. คนผู้ชาย, คนเรา, มนุษย์, ผู้ชาย, บุรุษ, มนุษยชาติ, บุคคล, สามี, คนงานที่เป็นผู้ชาย, ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย, คนใช้ผู้ชาย, ตัวหมากรุก, เรือกำปั่น. vt. หาคนให้, ประจำตำแหน่ง -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men
mania(เม'เนีย, เมน'ยะ) n. ความบ้า, ความตื่นเต้นหรือกระตือรือร้นอย่างมากเกินปกติ, ความคลั่ง, ความบ้าคลั่ง, Syn. craze
nut(นัท) { nutted, nutting, nuts } n. ผลไม้แห้งเปลือกแข็ง (เช่นมันฮ่อ, เกาลัด) , คนบ้า, คนที่มีความกระตือรือร้น, ลูกอัณฑะ, แป้น, เกลียว vi. เก็บหาผลไม่เปลือก แข็ง, Syn. madman
ovation(โอเว'เชิน) n. การต้อนรับอย่างเอิกเกริก, การปรบมือต้อนรับอย่างกระตือรือร้น, การโห่ร้องต้อนรับ
passionate(แพช'เชินเนท) adj. มีอารมณ์มาก, เร่าร้อน, กระตือรือร้น, มีอารมณ์ไคร่ได้ง่าย, โกรธง่าย, สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย
passionlessadj. ไร้อารมณ์, เยือกเย็น, สุขุม, ไม่มีความกระตือรือร้น, ไม่เกิดการสะเทือนอารมณ์.
plaudit(พอล'ดิท) n. การตบมือแสดงความชื่นชมสรรเสริญ, การแสดงความชื่นชมอย่างกระตือรือร้น, Syn. applause
raring(เร'ริง) adj. รีบร้อน, เร่าร้อน, กระตือรือร้น, Syn. eager
rhapsodic(แรพซอด'ดิค) adj. ใช้ถ้อยคำที่หรูหราและฟุ่มเฟือย, คลั่งไคล้, กระตือรือร้นเกินไป, ปิติยินดีเหลือล้น, See also: rhapsodically adv., Syn. rhapsodical.
shiftless(ชิฟทฺ'ลิส) adj. ไม่มีสมรรถภาพ, ไม่มีความสามารถ, ขาดความกระตือรือร้น, ขี้เกียจ., See also: shiftlessness n.
studious(สทิว'เดียส) adj. ขยันเรียน, มีใจจดใจจ่อ, กระตือรือร้น, อดทน, อุตสาหะ., See also: studiously adv. studiousness n., Syn. well-read, diligent, Ant. illiterate, careless
tepid(เทพ'พิด) adj. อบอุ่นพอควร, จืดชืด, ไม่อร่อย, เฉย ๆ , ไม่กระตือรือร้น., See also: tepidity, tepidness n.
vehement(วี'ฮะเมินทฺ) adj. เร่าร้อน, แรงกล้า, รุนแรง, ดุเดือด, โกรธเคือง, มีพลังสูง, กระตือรือร้น., Syn. impassioned
vim(วิม) n. ความกระตือรือร้น, ความกระฉับกระเฉง, พลัง, กำลังวังชา, ความแข็งแรง, ความมีชีวิตชีวา, Syn. vigour

English-Thai: Nontri Dictionary
active(adj) ว่องไว, คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น
agog(adj) ตื่นเต้นมาก, อยากรู้อยากเห็น, กระตือรือร้น
alacrity(n) ความกระชุ่มกระชวย, ความกระตือรือร้น, ความว่องไว
animation(n) ความมีชีวิต, ความมีชีวิตชีวา, ความกระตือรือร้น
anxiety(n) ความกังวล, ความกระวนกระวาย, ความกระตือรือร้น, ความห่วงใย
anxious(adj) กระวนกระวาย, ห่วงใย, ร้อนใจ, กระตือรือร้น
ardent(adj) เร่าร้อน, รุนแรง, กระตือรือร้น, ขะมักเขม้น
ardour(n) ความรุ่มร้อน, ความขวนขวาย, ความกระตือรือร้น
brisk(adj) รวดเร็ว, กระฉับกระเฉง, กระวีกระวาด, ว่องไว, กระตือรือร้น, คล่อง
brisk(vt) ทำให้กระฉับกระเฉง, ทำให้คล่องขึ้น, ทำให้กระตือรือร้น
briskness(n) ความคล่องแคล่ว, ความกระวีกระวาด, ความกระตือรือร้น
celerity(n) ความกระตือรือร้น, ความเร็ว, ความฉับไว, ความว่องไว
eager(adj) กระหาย, กระตือรือร้น, อยากได้, ทะเยอทะยาน, อยากรู้อยากเห็น
eagerness(n) ความกระหาย, ความทะเยอทะยาน, ความอยากได้, ความกระตือรือร้น
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง, จริงจัง, ตั้งใจจริง, ซึ่งมีความกระตือรือร้น
effervesce(vt) มีชีวิตชีวา, ร่าเริง, ตื่นเต้น, กระตือรือร้น, เป็นฟอง
effervescence(n) ความมีชีวิตชีวา, ความร่าเริง, ความกระตือรือร้น, ความเป็นฟอง
effervescent(adj) มีชีวิตชีวา, ร่าเริง, ตื่นเต้น, กระตือรือร้น, พลุ่งเป็นฟอง
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น, ความกุลีกุจอ, ความศรัทธาอย่างแรงกล้า
enthusiast(n) คนที่กระตือรือร้น, คนที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้า, ผู้คลั่งศาสนา
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น, กุลีกุจอ, มีศรัทธาแรงกล้า, มีใจจดจ่อ
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น, อย่างกุลีกุจอ, อย่างใจจดใจจ่อ, อย่างแรงกล้า
fervent(adj) ร้อน, กระตือรือร้น, เร่าร้อน, มีศรัทธาแรงกล้า
fervid(adj) เผ็ดร้อน, ร้อน, เร่าร้อน, กระตือรือร้น
fervour(n) ความเร่าร้อน, ความร้อน, ความกระตือรือร้น
impassioned(adj) เร้าความรู้สึก, เร่าร้อน, กระตือรือร้น
keen(adj) คม, อยาก, หลักแหลม, แหลม, ขมขื่น, แสบ, กล้า, กระตือรือร้น
keenness(n) ความคม, ความหลักแหลม, ความขมขื่น, ความใจจดใจจ่อ, ความกระตือรือร้น
listless(adj) ทอดอาลัย, กระสับกระส่าย, เหงาหงอย, ไม่กระตือรือร้น, เฉยเมย
lukewarm(adj) อุ่น, ไม่เต็มใจ, ไม่กระตือรือร้น, เมินเฉย
shiftless(adj) ไม่กระตือรือร้น, เกียจคร้าน, ขี้เกียจ
solicitous(adj) กระตือรือร้น, ร้อนใจ, กระวนกระวาย
studious(adj) ขยันเรียน, รอบคอบ, รักการเรียน, เอาใจใส่, กระตือรือร้น, อุตสาหะ
tepid(adj) อุ่น, จืดชืด, เฉื่อยชา, ไม่กระตือรือร้น
warm(adj) กระตือรือร้น, สดๆร้อนๆ, อบอุ่น, เผ็ดร้อน
zeal(n) ความกระตือรือร้น, ความขยันขันแข็ง, ความมีใจจดจ่อ
zealot(n) คนกระตือรือร้น, คนที่คลั่งศาสนา
zealous(adj) กระตือรือร้น, ขยันขันแข็ง, ปรารถนาสูง
zest(n) ความยินดี, ความกระตือรือร้น, ความสนุก, ความมีรสชาติ, ความเอร็ดอร่อย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
animationภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน, ความดีใจ,
frostily[ฟรอสทิลี] (adv) อย่างอบอุ่น, อย่างกระตือรือร้น
motivated(adj) กระตือรือร้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ニート[にーと, ni-to] (n) NEET คนวัยหนุ่มสาวที่อยู่เฉย ไม่กระตือรือร้นที่จะรับการศึกษาหรือทำงาน ย่อมาจากคำว่า 'Not in Education, Employment, or Training'

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
熱意[ねつい, netsui] TH: ความกระตือรือร้น  EN: enthusiasm

German-Thai: Longdo Dictionary
Begeisterung(n) |die, pl. Begeisterungen| ความกระตือรือร้น ความศรัทธาอย่างแรงกล้า เช่น Der Dalai Lama ist zu Besuch in Deutschland und die Begeisterung ist dem religiösen Oberhaupt der Tibeter dabei sicher., Syn. der Enthusiasmus

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top