ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

PV

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -PV-, *PV*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Can we leave now?[JA] ━ ワカった... ジェイク、PV出てくれ! Code Name: The Cleaner (2007)
Too good to be true.[JA] PVすぎる いくら何でも Love Is in the Air (2016)
So do you say Arizona State University, or do you just say HPVU?[JA] - じゃアリゾナ大の卒業 それともHPVU? Ted 2 (2015)
Yep, it's called... PVCu.[JA] そのプラスチックは PVCUです Salesmen Are Like Vampires (2017)
A big music video director does not need these glasses that see in the dark![JA] PV監督が こんなの持ってる? Pain & Gain (2013)
And these were the spvs that you had created?[JA] このSPVはご自身が? Do You Regret What We Did? (2007)
So, what I would like to do is exchange these dangerous uPVC windows for nice, new, safe PVCu ones, free of charge, apart from installation costs.[JA] ぜひ交換してください 危険なUPVC製の窓を 無料で安全なPVCU製へ Salesmen Are Like Vampires (2017)
Behind those doors is a UPV: Urban Pacification Vehicle.[JA] この奥にUPVがある 市街戦闘用車両だ Resident Evil: Afterlife (2010)
Tell Sorina about the song, Paul.[JA] PVの説明を Pain & Gain (2013)
We met on the set during the shooting of a PV I was in, we only spoke once or twice.[JA] (えれな)うん。 PVに 私が 出たときに 撮影現場で会って Episode #1.2 (2014)
See, they're made from a plastic compound called unplasticised polyvinyl chloride, or uPVC for short.[JA] 無可塑ポリ塩化ビニル 略してUPVC製なのですが Salesmen Are Like Vampires (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พีวีซี[n.] (Phī.Wī.Sī.) EN: PVC   FR: PVC [m]
พลทหาร[n. exp.] (phon thahān) EN: ranker ; private ; rank and file ; ordinary sea-man ; rating ; Pvt (Am.)   FR: soldat [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top