ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

JAS

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -JAS-, *JAS*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chāng) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose   
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
ดอกกาญจนิกา[n.] (døk kānjanikā) EN: Night Flower Jasmine   
ดอกมะลิ[n. exp.] (døk mali) EN: jasmine   FR: jasmin [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: Orange Jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; Cosmetic bark tree ; Orange jessamine ; Satin-wood   
กรรณิการ์[n.] (kannikā) EN: Night-flowering Jasmine ; Night-blooming Jasmine ; Night Jasmine ; Coral Jasmine ; Sad tree ; Parijat   
กาซะลองคำ [n.] (kāsaløngkham) EN: Tree jasmine   
ข้าวหอมมะลิ[n. exp.] (khāo høm mali) EN: jasmine rice ; Hom Mali rice   FR: riz jasmin [m]
เข็มเศรษฐีมาเลเซีย [n. exp.] (khem sētthī Mālēsīa) EN: West indian jasmine   
ลั่นทมแดง [n. exp.] (lanthom daēng) EN: Frangipani, Nosegay, Pagoda Tree ; Temple Tree ; West Indian Red Jasmine   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top