ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

IT

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -IT-, *IT*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I work in the it department.[JA] IT部に勤めている。 Blow Out (2008)
It's superfluous to begin with.[JA] もともと交渉兼突入用の SITがありますから Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
I picked that up reading books.[JA] MIT? いいや Pilot (2008)
Enrolling at MIT, based on fraudulent credentials, starting businesses and failing and then running away from the consequences.[JA] 経歴を詐称してMITに入り込み ビジネスを始め失敗して そして逃げ回ってる The Equation (2008)
my limited stint at m.i.t. did teach me something.[JA] ちょっとだけだがMITにいたからな The Same Old Story (2008)
She would have been thirty this March.[JA] MITで分子生物学を専攻 この3月で30歳 The Equation (2008)
He falsified a degree from M.I.T.[JA] MITの単位を偽造して Pilot (2008)
You're moving in with some I.T.T., bro.[JA] いいや、ITTな動きだった Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009)
Post grad at Oxford and M.I.T.[JA] オックスフォードとMITで学位を Pilot (2008)
And get me IT.[JA] ITを使わせてくれ! Arthur Christmas (2011)
- Hey, dude. my I.T. gurus.[JA] シャスキーとファスミンダ 俺のITの師・ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Why not IT or cyber-warfare?[JA] しかもサイバーITの専門家だ Eagle Eye (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอมโมเนียมไนเทรต[n. exp.] (aēmmōnīem naithrēt) EN: ammonium nitrate   FR: nitrate d'ammonium [m]
แอมพลิจูด[n.] (aēmphlijūt) EN: amplitude   FR: amplitude [f]
แอนติลอการิทึม [n.] (aēntiløkāritheum) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [m]
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบขวา[v. exp.] (aēp khwā) FR: serrer à droite

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフォメーションテクノロジー;インフォメーション・テクノロジー[, infome-shontekunoroji-; infome-shon . tekunoroji-] (n) (See IT) information technology; IT [Add to Longdo]
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top