ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

DNA

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -DNA-, *DNA*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Get rid of my D.N.A.[JA] - DNAを取り除いてたの Elektra (2005)
There's a sequence of three letters that appears repeatedly in the parasite's DNA.[JA] 3塩基の繰り返しが 寄生虫のDNAに現れています In Which We Meet Mr. Jones (2008)
-and i know that that sounds crazy...[JA] 生命体、ある種のDNAベースの Transformers (2007)
The objective of the game is to avoid your baby mama... her legal team... you gotta keep switching your social security number, and they can't get a DNA sample.[JA] DNAサンプルも誤魔化す "やつの顔と眼、似てるな" "どんだけ似てるよ! Code Name: The Cleaner (2007)
Forensics found three sets of dna. - any matches?[JA] 遺体にあったジョーカーのカードから 3人のDNAを検出 The Dark Knight (2008)
So it's an ethical test subject.[JA] 遺伝的にはヒトとウシは2系統のDNAしか違わない Pilot (2008)
prints and dna are being run now.[JA] 指紋とDNAから The Same Old Story (2008)
dna results confirm my suspicions that the woman was impregnated by a man who's the result of experiments identical to those conducted by me in this very lab, around 30 years ago.[JA] DNAテストが証明した あの女性は実験の結果 男に妊娠させられた The Same Old Story (2008)
DNA analysis should tell us much.[JA] DNA分析に決まってるだろう In Which We Meet Mr. Jones (2008)
Ah, D.N.A., of course. Right.[JA] そうか DNA Elektra (2005)
This pattern repeats throughout the DNA sequence.[JA] DNA配列中に繰り返しパターンが In Which We Meet Mr. Jones (2008)
We've collected prints and DNA from the packing materials - and run them through our database.[JA] 小包の指紋とDNAを 分析しました And My Paralyzing Fear of Death (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อมติดกัน[adj.] (cheūam tit kan) EN: adnate   
ชื่อตราสินค้า[n. exp.] (cheū trā sinkhā) EN: brandname ; trade name   FR: nom de marque [m]
ดีเอ็นเอ[n.] (Dī.En.Ē.) EN: DNA ; deoxyribonucleic acid   FR: ADN [m]
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten   FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
การลักพา[n.] (kān lakphā) EN: abduction   FR: enlèvement [m] ; rapt [m] ; kidnapping [m]
คนลักพาตัว[n.] (khon lak phātūa) EN: kidnapper   FR: kidnappeur [m]
ลักพา[v.] (lakphā) EN: abduct ; kidnap ; carry   FR: enlever ; kidnapper
ลักพาตัว[v. exp.] (lakphā tūa) EN: kidnap ; abduct ; hold to ransom ; snatch ; seize   
ปืนใหญ่[n.] (peūnyai) EN: cannon ; artillery ; ordnance   FR: canon [m] ; pièce d'artillerie [f] ; artillerie [f]
ผู้ลักพาตัว[n. exp.] (phū lak phātūa) EN: kidnapper   FR: kidnappeur [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top