ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ALD

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ALD-, *ALD*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุษบก[n.] (butsabok) EN: canopy   FR: baldaquin [m]
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped   FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald   
ฟอร์มาลดีไฮด์[n.] (fømāndīhai) EN: formaldehyde   FR: formaldéhyde [m] ; aldéhyde formique [m]
หัวล้าน[adj.] (hūalān) EN: bald ; bald head   FR: chauve
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chonchāng) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads   
หัวโล้น[n.] (hūalōn) EN: shaven head ; bald head   FR: crâne rasé [m] ; tête d'oeuf (fam.) [f]
จอห์น เอฟ. เคนเนดี[n. prop.] (Jøn Ēf. Khēnnēdī) EN: John Kennedy ; John Fitzgerald Kennedy   FR: John Kennedy
แก้วมรกต[n.] (kaēomørakot) EN: emerald   FR: émeraude [f]
กะทันหัน = กระทันหัน[adj.] (kathanhan = krathanhan) EN: sudden ; abrupt ; unheralded ; unexpected   FR: soudain ; imprévu ; brusque ; non annoncé

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top