Search result for

(伯恩斯勇气 23岁 舞者 [...] 24岁 新兴艺人 打工妹)

(0 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -(伯恩斯勇气 23岁 舞者 [...] 24岁 新兴艺人 打工妹)-, *(伯恩斯勇气 23岁 舞者 [...] 24岁 新兴艺人 打工妹)*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

伯恩斯 (bó ēn sī)勇气 (yǒng qì) 23 (suì) 舞者 (wǔ zhě)) ( (tián)森美 (sēn měi) (xiào) 24 (suì) 新兴 (xīn xīng)艺人 (yì rén) 打工妹 (dǎ gōng mèi)

 


  

 
伯恩斯
 • (bó ēn sī, ㄅㄛˊ ㄣ ㄙ) (Nicholas) Burns (US State Department spokesperson) [CE-DICT-Simplified]
 • (bó ēn sī, ㄅㄛˊ ㄣ ㄙ) (Nicholas) Burns (US State Department spokesperson) [CE-DICT-Traditional]
勇气
 • (yǒng qì, ㄩㄥˇ ㄑㄧˋ) courage; valor [CE-DICT-Simplified]
 • (suì, ㄙㄨㄟˋ) year; years old; classifier for years old [CE-DICT-Simplified]
 • (た) (n) rice field; (P) [EDICT]
 • (tián, ㄊㄧㄢˊ) field; farm; surname Tian [CE-DICT-Simplified]
 • (tián, ㄊㄧㄢˊ) field; farm; surname Tian [CE-DICT-Traditional]
 • (さく) (ดอกไม้) บาน เช่น 今年は3月に桜が咲いた。ปีนี้ดอกซากุระบานตอนเดือนมีนาคม [LongdoJP]
新兴
 • (xīn xīng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥ) new; up and coming; newly developing; rising [CE-DICT-Simplified]
艺人
 • (yì rén, ㄧˋ ㄖㄣˊ) performing artist; actor [CE-DICT-Simplified]
打工妹
 • (dǎ gōng mèi, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄇㄟˋ) junior female of the household who goes out to work [CE-DICT-Simplified]
 • (dǎ gōng mèi, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄥ ㄇㄟˋ) junior female of the household who goes out to work [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top