ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

龙虾 加特殊白酒调味汁

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龙虾 加特殊白酒调味汁-, *龙虾 加特殊白酒调味汁*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
lobsters à la Newburg with a special white wine sauce...[CN] 龙虾 加特殊白酒调味汁 Lifeboat (1944)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

龙虾 (lóng xiā) (jiā)特殊 (tè shū)白酒 (bái jiǔ)调味汁 (tiáo wèi zhī)

 


  

 
龙虾
 • (lóng xiā, ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ) lobster [CE-DICT-Simplified]
 • (か) (n) (1) addition; increase; (2) (abbr) (See 加奈陀) Canada; (P) [EDICT]
 • (jiā, ㄐㄧㄚ) to add; plus; abbr. for Canada 加拿大 [CE-DICT-Simplified]
 • (jiā, ㄐㄧㄚ) to add; plus; abbr. for Canada 加拿大 [CE-DICT-Traditional]
特殊
 • (とくしゅ) (adj-na,n,adj-no) special; unique; (P) [EDICT]
 • (tè shū, ㄊㄜˋ ㄕㄨ) special; particular; unusual; extraordinary [CE-DICT-Simplified]
 • (tè shū, ㄊㄜˋ ㄕㄨ) special; particular; unusual; extraordinary [CE-DICT-Traditional]
白酒
 • (しろき) (n) (arch) (See 黒酒) white sake (presented as an offering to the gods) [EDICT]
 • (しろざけ) (n) sweet white sake [EDICT]
 • (パイチュウ) (n) baijiu (distilled Chinese alcohol, made from fermented grains) (chi [EDICT]
 • (bái jiǔ, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄡˇ) spirit usually distilled from sorghum or maize; white spirit [CE-DICT-Simplified]
 • (bái jiǔ, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄡˇ) spirit usually distilled from sorghum or maize; white spirit [CE-DICT-Traditional]
调味汁
 • (tiáo wèi zhī, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄓ) dressing; sauce [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top