ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

龙眼

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龙眼-, *龙眼*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙眼[lóng yǎn, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄢˇ, / ] longan fruit (Dimocarpus longan), #22,028 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Longan. Watermelon[CN] 龙眼龙眼西瓜 City Without Baseball (2008)
For the motherland, eat longan fruit![CN] 为了祖国,吃龙眼 The Bodyguard 2 (2007)
Peach. Longan[CN] 蜜桃蜜桃龙眼 City Without Baseball (2008)
Thanks. Has anyone ever asked[CN] 赏你一颗龙眼 谢谢 Demi-Haunted (2002)
This place belongs to Dragon Eyes.[CN] 这个地方是属于龙眼 Tekken: Kazuya's Revenge (2014)
I want some fruits.[CN] 我想吃龙眼 Intruder (1997)
I've got longan fruit[CN] 还剩下红毛丹和龙眼 The Bodyguard 2 (2007)
Get your sweet longan fruit![CN] 甜甜的红毛丹和龙眼 The Bodyguard 2 (2007)
Longan fruit, then[CN] 那我要龙眼 The Bodyguard 2 (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top