ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

龙泉

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龙泉-, *龙泉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙泉[Lóng quán, ㄌㄨㄥˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] (N) Longquan (city in Zhejiang), #26,429 [Add to Longdo]
龙泉驿区[Lóng quán yì qū, ㄌㄨㄥˊ ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ ㄑㄩ, 驿 / ] (N) Longquanyi (area in Sichuan), #65,104 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why does it cost so much? Longquan Sword?[CN] 什么剑那么贵啊龙泉宝剑? Treasure Inn (2011)
The invincible Sword Goddess with the Green Destiny that has no equal[CN] 我乃是潇洒人间一剑仙 青冥宝剑胜龙泉 Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
The lotus, the cloak and the Longquan Sword, have you found them?[CN] 还有龙泉宝剑,找到了没有? Treasure Inn (2011)
This is Longquan Sword, it is the most powerful sword in the world.[CN] 我这是一把削铁如泥的龙泉宝剑 Treasure Inn (2011)
Longquan Sword?[CN] 龙泉宝剑? Treasure Inn (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top