ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

龙年

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龙年-, *龙年*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙年[lóng nián, ㄌㄨㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, / ] Year of the Dragon (e.g. 2000), #4,998 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The year of Dragon.[CN] 龙年,比我大36岁 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
In time for the Chinese Year of the Dragon,[CN] 在龙年来临之际 Chinese Zodiac (2012)
All the best in the Year of the Dragon![CN] 恭祝大家龙年行好运! All's Well, Ends Well 2012 (2012)
The Year of the Dragon is here.[CN] (龙年就要到了) Black Snow (1990)
In the age of the dinosaurs lizards faced a variety of dangers.[CN] 在恐龙年代 蜥蜴要面对各种各样的威胁 Harmony Lessons (2013)
You know, it's the Year of the Dragon.[CN] 你知道现在是龙年 Chinese Zodiac (2012)
Um... okay, you're Year of the Dragon, so... we should pair you with a snake.[CN] 嗯 好吧 你是龙年的 那... 就给你配个属蛇的 Lost & Found (2012)
The Year of the Dragon is here![CN] (亲爱的观众盆友们,龙年到啦! ) Black Snow (1990)
In the year of the dragon it brings good luck.[CN] 在龙年 能带来好运 Ji Yeon (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top