ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

龙先生

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龙先生-, *龙先生*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I went down to Mr. Tyrone like you ordered...[CN] 如你的吩咐我去了蒂龙先生那里, 而他说了他会马上来 Long Day's Journey Into Night (1962)
If you think Mr. Tyrone is handsome now, Cathleen...[CN] 凯思琳,如果你现在 觉得蒂龙先生英俊的话 Long Day's Journey Into Night (1962)
- What are the facts ?[CN] 马龙先生,事实是什么? The Birds (1963)
Herr Colonel, it is no good.[CN] 科龙先生 不行啊 Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
But I thought Captain Rumpelstoss was your pilot, Herr Colonel.[CN] 朗姆塞斯队长才是你的飞行员吧 科龙先生 Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
I might have gone if I hadn't fallen in love with Mr. Tyrone...[CN] 要不是我爱上了蒂龙先生, 我就去了. Long Day's Journey Into Night (1962)
But she'll have to wait a few minutes until Mr. Tyrone is here.[CN] 直到蒂龙先生来了. Long Day's Journey Into Night (1962)
Mr Lung![CN] 龙先生 A Better Tomorrow II (1987)
It doesn't remind me of anything.[CN] 除了蒂龙先生的鼾声 Long Day's Journey Into Night (1962)
Mr Tyrone![CN] 蒂龙先生! Long Day's Journey Into Night (1962)
In the Middle-West before I met Mr. Tyrone. I hardly knew there was such a thing as the theater.[CN] 在遇见蒂龙先生之前, 我几乎不知道有个叫剧院的地方 Long Day's Journey Into Night (1962)
Well... I never felt at home in the theater.[CN] 即使蒂龙先生一直和我一起 Long Day's Journey Into Night (1962)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top