ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

龌龊

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龌龊-, *龌龊*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龌龊[wò chuò, ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] dirty; filthy; vile; despicable; narrow-minded; petty, #27,190 [Add to Longdo]
卑鄙龌龊[bēi bǐ wò chuò, ㄅㄟ ㄅㄧˇ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action), #144,936 [Add to Longdo]
卑陋龌龊[bēi lòu wò chuò, ㄅㄟ ㄌㄡˋ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're filthy. You talk filth.[CN] 你龌龊 A Kind of Loving (1962)
You filthy upstart.[CN] 你这个龌龊的东西 A Kind of Loving (1962)
Lousy, filthy brute![CN] 龌龊卑鄙的畜生! Girl with a Suitcase (1961)
You come into the house drunk, filthy drunk.[CN] 你这个龌龊的酒鬼 A Kind of Loving (1962)
Slave hunting's a dirty business.[CN] 歼灭奴隶是项龌龊的任务 Spartacus (1960)
Susie knows all about your dirty work.[CN] Susie知道你都做过哪儿些龌龊 Sweet Smell of Success (1957)
Sordid?[CN] 龌龊 Saratoga Trunk (1945)
You remind me of it, with your slimy voice. You sound as if you're wading through slime.[CN] 你的声音很龌龊 听起来就像穿着旧鞋踩屎堆 Port of Shadows (1938)
I have those things to offer. And time doesn't take them away.[CN] 他才不会像你脑子里想的那么龌龊 他是个绅士,他尊重我 A Streetcar Named Desire (1951)
He called me a dirty tramp.[CN] 他叫我龌龊的荡妇 Rebel Without a Cause (1955)
Things you'd consider quite sordid, i'm afraid.[CN] 我怕有的事情你会觉得很龌龊 Saratoga Trunk (1945)
How dare you? How dare you say such filthy disgusting things?[CN] 你好可怕 你竟敢讲这样的龌龊 A Kind of Loving (1962)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top