ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

麦德龙

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -麦德龙-, *麦德龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麦德龙[Mài dé lóng, ㄇㄞˋ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Metro supermarket chain (originally German), #35,635 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I take Metro-North.[CN] 我搭麦德龙来的 Another Earth (2011)
Madrone.[CN] 麦德龙 Confidence (2003)
I'm already deficiting 25 grand a week with Metro![CN] 我每周已经亏麦德龙2.5万了 Network (1976)
I'm paying Metro 20 percent for all foreign and Canadian distribution... and that's after recoupment![CN] 所有的国外的还有加拿大的份额 我给麦德龙20% 还是扣除以后的! Network (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top