ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鹦鹉学舌

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鹦鹉学舌-, *鹦鹉学舌*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹦鹉学舌[yīng wǔ xué shé, ㄧㄥ ㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˊ, / ] to parrot; to repeat uncritically what sb says, #110,445 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quit repeating everything I say.[CN] 你以后不要跟我鹦鹉学舌 The Ant Bully (2006)
You know, you just have to remember stuff that happened and then parrot it back.[CN] 你只要记住历史上发生过的事 You know, you just have to remember stuff that happened 然后鹦鹉学舌般复述就行 and then parrot it back. The Flaming Spittoon Acquisition (2011)
I'm thinking this - there's you sent to school to learn how to parrot the upper classes, right?[CN] 我是这么想的――你上学的地方 是学习如何对上层阶级鹦鹉学舌的,对吗? Gently with Class (2012)
Except for the parrot impressions:[CN] 除了那句印象深刻的鹦鹉学舌: The Last Gamble (2004)
- I hate it when people date people and then they just parrot what they say, but that's not what I'm doing.[CN] 我很讨厌人们约会时 就只是相互的鹦鹉学舌 但我不是这样的 Hannah Takes the Stairs (2007)
- What are you doing, rehearsing?[CN] - 你干什么 鹦鹉学舌 Taxi Girl (1977)
I hate repetition.[CN] -我讨厌鹦鹉学舌。 -哦。 An Affair of Love (1999)
Man, don't be saying what I say.[CN] 不要鹦鹉学舌 Cop Out (2010)
- You sound like a damn parrot.[CN] - 说的像鹦鹉学舌 - 像什么? Brothers (2009)
Stop saying everything you say. Got it.[CN] 别跟着你鹦鹉学舌了 明白了 The Ant Bully (2006)
Does it actually speak our language? Or does it just parrot what it's heard?[CN] 它是真会说我们的语言 还是鹦鹉学舌? The Day the Earth Stood Still (2008)
Stop saying everything I say, got it?[CN] 别跟着我鹦鹉学舌了 好吗 The Ant Bully (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top