ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鸡蛋

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鸡蛋-, *鸡蛋*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸡蛋[jī dàn, ㄐㄧ ㄉㄢˋ, / ] (chicken) egg; hen's egg, #3,929 [Add to Longdo]
鸡蛋[chǎo jī dàn, ㄔㄠˇ ㄐㄧ ㄉㄢˋ, / ] scrambled eggs [Add to Longdo]
鸡蛋壳儿[jī dàn ké r, ㄐㄧ ㄉㄢˋ ㄎㄜˊ ㄖ˙, / ] eggshell [Add to Longdo]
鸡蛋炒饭[jī dàn chǎo fàn, ㄐㄧ ㄉㄢˋ ㄔㄠˇ ㄈㄢˋ, / ] egg fried rice [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No eggs for Gilda? - No.[CN] 一吉尔达不吃鸡蛋 一嗯 Design for Living (1933)
From the nose of my August...[CN] 请允许我从奥古斯特的鼻子下变出些鸡蛋 The Blue Angel (1930)
An egg![CN] 一只鸡蛋 The Blue Angel (1930)
Here, take it, please! There's something to be proud of.[CN] 一个鸡蛋 还不错吧 The Blue Angel (1930)
"Thank you for the egg."[CN] 谢谢你给的鸡蛋 The Circus (1928)
Three! An egg... An authentic, genuine hen's egg![CN] 一只蛋 一只真正的小鸡蛋 请看 The Blue Angel (1930)
My August already has the eggs under his top hat. Far from it![CN] 现在奥古斯特帽子底下就有鸡蛋 The Blue Angel (1930)
EGGS.[CN] 鸡蛋 Detour (2013)
The eggs are just right.[CN] 鸡蛋煎得正好 Design for Living (1933)
Where's your cock-a-doodle-doo, man? A genuine... Hen's egg.[CN] 你怎么不咕咕叫 老家伙 一只真正的小鸡蛋 The Blue Angel (1930)
With your permission... I'll pull a few eggs from under your nose.[CN] 如您准许 我会从您的鼻子里拿出几个鸡蛋 The Blue Angel (1930)
Herr Director... I've run out of eggs![CN] 魔术师先生 我的鸡蛋也没了 The Blue Angel (1930)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top