ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鬼楼

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鬼楼-, *鬼楼*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鬼楼[guǐ lóu, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄡˊ, / ] haunted house [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know where is Travessa do Armazem' Velho?[CN] 你知道烂鬼楼新街怎么去吗? Vengeance (2009)
Excuse me. Where is Travessa do Armazem' Velho?[CN] 请问烂鬼楼新街怎么去? Vengeance (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

鬼楼 (guǐ lóu)

 


  

 
鬼楼
  • (guǐ lóu, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄡˊ) haunted house [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top