ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

高射砲

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -高射砲-, *高射砲*
Japanese-English: EDICT Dictionary
高射砲[こうしゃほう, koushahou] (n) antiaircraft gun [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everybody calls him Ack Ack.[CN] 大家叫他高射砲 Peleliu Landing (2010)
Master white, ack ack. We've done the recon.[CN] 白城主,我是高射砲 我們完成偵察 Peleliu Airfield (2010)
A down payment on a delivery of Russian anti-aircraft batteries.[JA] ロシアの高射砲用電源を 届けるための頭金だ The Covenant (2017)
This is ack ack. Are you receiving?[CN] 這是高射砲 聽到了沒有? Peleliu Airfield (2010)
Ack ack got me my battlefield commission on the canal.[CN] 高射砲派我到運河出任務 Peleliu Airfield (2010)
Now we have heavy antiaircraft fire around Mugia Pass.[JA] 其処でムギア・パス周辺を 重高射砲にて射撃するのだ Rescue Dawn (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top