ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

高密度

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -高密度-, *高密度*
Japanese-English: EDICT Dictionary
高密度[こうみつど, koumitsudo] (n) high density [Add to Longdo]
高密度ディスケット[こうみつどディスケット, koumitsudo deisuketto] (n) {comp} high-density diskette [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I replaced the core with a torus of high-density polymer.[CN] 我用高密度树脂环换了球核 The Tap-Out Job (2009)
It's an electromagnetic pulse that causes a high-intensity photoelectron surge.[CN] 那是电磁脉波 会造成高密度的光电波 Chapter Nineteen '.07%' (2007)
The molecules are many times more densely interlocked than in earthly steel.[JA] 地球の鋼鉄より、何倍も 分子運動が高密度 Forbidden Planet (1956)
Here whales eat floating sea life called plankton They find it here in huge concentrations[CN] 鲸鱼在此地摄食浮游生物,这里有高密度的浮游生物 Ocean Oasis (2000)
The centripetal acceleration causes denser substances[JA] 向心加速度はより高密度な 物質を発生させます The Scientist (2013)
In 1863, we succeeded in confining super-high pressure in a highly concentrated space.[CN] 在1863年的实验 我们终于成功地把超高压的蒸气 以高密度的状态封存起来 Steamboy (2004)
Puts it out on a short-term drip-feed to all them shonky builders doin' high-density rent guarantee developments in the back lots.[CN] 短期贷款给一些建筑商 他们在偏僻空地上兴建 高密度租金保证住宅 Gettin' Square (2003)
- My H.D.L. Actually went up.[CN] 高密度脂蛋白) 这是上天的恩赐 It Girls and Beyond (2005)
The material is a blend of taffeta and high density body armor.[JA] 素材は平織りの高密度防護服 Minions (2015)
Denser alloy. My father gave it to me.[CN] 高密度合金 我父亲给我的 I, Robot (2004)
When the density is the highest, when enough of them come together...[JA] 最高密度を保ったまま 彼らがまたやって来たら The Girl with All the Gifts (2016)
I'm thinking some sort of composite or high-density plastic...[JA] 素材は? 何かの複合素材か 高密度合成樹脂ね Flash vs. Arrow (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
高密度[こうみつど, koumitsudo] high-density [Add to Longdo]
高密度ディスケット[こうみつどディスケット, koumitsudo deisuketto] high-density diskette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top