ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

高密

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -高密-, *高密*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高密[gāo mì, ㄍㄠ ㄇㄧˋ, ] high density, #59,404 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
高密[こうみつ, koumitsu] (n) high density [Add to Longdo]
高密[こうみつど, koumitsudo] (n) high density [Add to Longdo]
高密度ディスケット[こうみつどディスケット, koumitsudo deisuketto] (n) {comp} high-density diskette [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here whales eat floating sea life called plankton They find it here in huge concentrations[CN] 鲸鱼在此地摄食浮游生物,这里有高密度的浮游生物 Ocean Oasis (2000)
Those mines have the highest concentration of methane gas.[CN] 那些矿坑有高密度的甲烷气体. Eight Legged Freaks (2002)
The molecules are many times more densely interlocked than in earthly steel.[JA] 地球の鋼鉄より、何倍も 分子運動が高密度だ Forbidden Planet (1956)
Ready then, team?[CN] 高密度其实是种误称 Indian Ocean (2008)
- My H.D.L. Actually went up.[CN] 高密度脂蛋白) 这是上天的恩赐 It Girls and Beyond (2005)
The centripetal acceleration causes denser substances[JA] 向心加速度はより高密度な 物質を発生させます The Scientist (2013)
In 1863, we succeeded in confining super-high pressure in a highly concentrated space.[CN] 在1863年的实验 我们终于成功地把超高压的蒸气 以高密度的状态封存起来 Steamboy (2004)
If they can find them, it will be a rare chance for Toni to see how well they're coping.[CN] 以为高密度意味看这里有很多的海牛 但是事实上 那是不多的那只是说这里 Indian Ocean (2008)
Puts it out on a short-term drip-feed to all them shonky builders doin' high-density rent guarantee developments in the back lots.[CN] 短期贷款给一些建筑商 他们在偏僻空地上兴建 高密度租金保证住宅 Gettin' Square (2003)
High-density concrete surrounded by heavy-gauge steel.[CN] 三英寸的高密度混凝土 浇筑在大型量规的钢筋上 Firebomb (2003)
The material is a blend of taffeta and high density body armor.[JA] 素材は平織りの高密度防護服 Minions (2015)
When the density is the highest, when enough of them come together...[JA] 最高密度を保ったまま 彼らがまたやって来たら The Girl with All the Gifts (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
高密[こうみつど, koumitsudo] high-density [Add to Longdo]
高密度ディスケット[こうみつどディスケット, koumitsudo deisuketto] high-density diskette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top