ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

骨架

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -骨架-, *骨架*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骨架[gǔ jià, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄚˋ, ] framework; skeleton, #17,827 [Add to Longdo]
细胞骨架[xì bāo gǔ jià, ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄍㄨˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] cytoskeleton (of a cell) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The tongue has no bone, so it flaps easily.[CN] 舌头没骨架好控制 The Rice People (1994)
The skeleton is complete, but the skull is in fragments.[CN] 整个骨架很完整 可是头盖骨全碎了 Pilot (2005)
"I'll come toward you on my bones, toward you..."[CN] 我仍会以骨架支持着 残缺的躯体走向你... Camille Claudel (1988)
It was like having the skeleton of someone you knew put right in front of you.[CN] 就好像是把你认识的某人的骨架 摆在你面前一样 The Basketball Diaries (1995)
- I haven't seen his wrinkled butt neither.[CN] 一也没见他那老骨架露脸 Tales from the Crypt: Demon Knight (1995)
You're smart, you've got wonderful bones... great eyes and you dress really interestingly.[CN] 你很聪明,有很棒的骨架 很漂亮的眼睛,衣着有趣 A Fish Called Wanda (1988)
- Well, we've finished framing up.[CN] - 骨架都搭好了 The Man in the Moon (1991)
Sweet woman, but very large-boned.[CN] 一个和蔼的女人, 但她的骨架太大了. Atlantis: Milo's Return (2003)
This is a fragile world, built upon the smallest of organisms, the coral polyps, whose skeletons form the reef, colonies that may stretch for hundreds of miles.[CN] 这是个脆弱的世界 建立在最小的生物珊瑚虫基础上 由它们的骨架组成 Deep Blue (2003)
I'm just big boned is all.[CN] 只是我的骨架比较大 Pledge This! (2006)
I think, go for it. I think if you wanna do a little tap on there, just tap there.[CN] 他变成了骷髅 一副骨架 只有骨头 Doctor Who (2005)
Oh, my idea, mostly, from my sketches.[CN] 噢,是我的主意,也是根据我的骨架 Gods and Monsters (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top