ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

验明正身

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -验明正身-, *验明正身*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
验明正身[yàn míng zhèng shēn, ㄧㄢˋ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄕㄣ, / ] to identify; to verify sb's identity; identification, #68,435 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The identity of the criminal has been verified.[CN] 人犯俱在 验明正身 Brotherhood of Blades (2014)
Her identity and death have been confirmed.[CN] 今验明正身 Reign of Assassins (2010)
Identify yourself by showing your spear[CN] 亮出银枪,验明正身 Hero (2002)
So we want to take a DNA swab just to be sure."[CN] "所以要先进行DNA测试 , 以验明正身" Reparation (2010)
- They made a positive l.D.[CN] 法医验明正身 Hard Target (1993)
I'm afraid we'll have to search you[CN] 那就验明正身 So Young (2013)
Dare you let us examine you?[CN] 你敢不敢让我们验明正身 Painted Skin (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top